Openbare bijeenkomsten en optredens
Besloten optredens zijn niet in de agenda opgenomen!Westerhoven, Foto van Jan Scholten op de omslag van Kroniek van De Kempen, deel 8

Elke eerste zondag van de maand van 10.30 - 13.30
(behalve in januari en augustus, behoudens extra mededeling!)
De beiaard - abdij Postel (B)
Kempisch Volksorkest
Dansen - volksbal

van 10.30 - 11.30 bourrées uit de Berry en andere Franse dansen
van 11.30 - 13.30 dansen met het Kempisch Volksorkest
dansen uit Nederland, Vlaanderen en West-Europese landen
gratis toegang
- iedereen kan meedansen of gewoon genieten.
Postel ligt aan de grens bij Reusel en Eersel in de Kempen.


Elke woensdagavond vanaf 21.00
(behalve in de vakantieperioden, behoudens extra mededeling!)
De buitengaander - Westerhoven
Kempische Volksdansers
Dansavond
m.m.v. muzikanten van het Kempisch Volksorkest

© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk