Lijst van reeds gepubliceerde liederen.

verklaring van de afkortingen

ldk + blz.
lied is te vinden in het boek Liederen en dansen uit de Kempen, bladzijde ...

kvk(getal) + blz.
lied is te vinden in één van de delen van de 20-delige boekenreeks Kroniek van De Kempen (deel...) bladzijde ...

vzs(getal)
lied is te vinden op deze website onder het menuonderdeel Van zingen en speule (liednr.)

Via het menu-onderdeel zoeken van de browser (meestal in Bewerken) zijn gemakkelijk liederen op te zoeken door de titel of een woord van de titel in te geven. (Vergeet niet eerst de lijst te activeren door erin te klikken!)


1797 20/3 1897 kvk15 149
A B C kvk02 176
A B C kvk03 171
A B C kvk06 169
A B C kvk10 139
A B C kvk10 140
A B C der liefde kvk04 169
A B C van den Turksen oorlog kvk09 137
A B C van den verleden oorlog kvk06 187
Aan de grens van de Duitse heuv'len kvk20 149
Aan het splitje kvk11 146
Aaneengevroren ldk 278
Aangenaam Meigezang van Coridon en Galathé kvk13 135
Aanhoort toch lieve meisjes kvk12 149
Aanvalslied ldk 547
Aardappels schillen kvk06 162
Ach das herts kvk07 109
Ach hoe zoet is toch het minnen ldk 058
Ach hoe zoet is toch het minnen kvk16 127
Ach Jozefien mijn schoon vriendin kvk20 152
Ach Mieke lief kvk03 151
Ach moeder is gestorven vzs 044
Ach moeder mag ik trouwen gaan ldk 119
Ach Rosalina die ik zo teer beminde kvk19 148
Ach vader ben ik er vzs 022
Ach zoetelief vzs 003
Achter de molen staat een bloem kvk04 164
Adam en Eva ldk 479
Adamskieneke ldk 016
Afscheidsgroet van Werbeeck kvk02 192
Afschuwelijke misdaad gepleegd op een jeugdig meisje van 7 jaren van de... kvk19 166
Afschuwelijke moord te Lommel begaan op Maria Breysen, oud 22 jaar kvk11 144
Afschuwelijke vadermoord ldk 344
Aftelliedjes kvk04 154
Aïda voetballied kvk10 145
Al boven door 't vensterke ldk 145
Al de vrouwen zijn verliefd op een Tommie ldk 556
Al heeft een juffrouw zo'n plezier kvk12 139
Al in de stad van Wenen kvk02 188
Al van een rijke heer ldk 081
Ala men de liefde gaat overpeinzen kvk16 152
Albert en Rozalien vzs 131
Alfons en Melanie kvk12 132
Alle soldaatjes gaan marcheren kvk07 105
Alleen is maar alleen ldk 487
Alleen op de wereld kvk03 130
Alleen op de wereld kvk10 131
Allerzielen kvk10 137
Alles op de bon kvk19 118
Als de paster van zijn eerste missie kwam ldk 520
Als de soldaten door de stad marcheren kvk16 146
Als den boer wil dansen gaan kvk06 183
Als ge eenmaal trouwen gaat kvk16 118
Als hier een pot met bonen staat kvk02 167
Als ik was pas achttien jaren vzs 002
Als in den emmer dan een gat is kvk10 120
Amsterdamse meisje kvk02 166
Andreas Vesten kvk03 122
Angelique die ging eens water halen kvk05 165
Anna en Antoon vzs 108
Anna stond te wachten kvk05 167
Anton op z'nen bok ldk 525
Armoe brengt veel mensen in dwalen kvk10 143
Autodrama te Nijmegen kvk20 140
Autoramp te St. Michielsgestel kvk15 140
Ave Maria vzs 043
Ave Maria (Van een godvrezend kluizenaar) kvk17 130
Avondlied kvk14 154
Avondvespers ldk 312
Ballade van Sint Laber kvk02 178
Baron van Wildenheim kvk03 153
Bartel Pegh kvk12 163
Bedevaartlied van het Heilig Bloed vanBoksmeer kvk01 113
Beertje beertje draai eens rond kvk04 164
Bejaardenlied kvk18 123
Betrouw de vrouwen niet kvk01 130
Bevrijdingslied kvk15 146
Biechten kvk10 132
Bij Zutphen kvk20 116
Bijbelse geschiedenis vzs 080
Blauwbaard sprak eens tot zijn achtste schone kvk10 126
Blè zitte waor ge zit èn verroert oew èige nie kvk09 102
Blijft maar jonkman kvk19 162
Blind geschoten kvk14 155
Blinde Hannes ldk 249
Blinden Hannes kvk10 142
Blond Jeannetje ldk 458
Boer Jan naar Brussel ldk 214
Boerinneke ldk 063
Boerkes beste koei kvk06 170
Bovennatuurlijk wonder uit de Kempen kvk12 148
Brabants volkslied kvk13 157
Brabants volkslied kvk13 159
Brabants volkslied kvk13 160
Brabants volkslied kvk13 161
Brand in Helmond kvk01 119
Brand te Rotterdam kvk14 146
Breedvoerig verhaal van een verschrikkelijke dubbele moord gepleegd door Eduardz kvk19 135
Broeder Lazarus ldk 308
Carolina en de huzaar kvk09 143
Charel is zat kvk11 108
Chineesch lied vervaardigd ter eere van bruidegom en bruid door den mandarijn... kvk18 128
Christina Goethals- arme wees - mishandeld en opgesloten door hare stiefmoeder.. ldk 554
Christus is opgestanden kvk10 133
Clare Mina vzs 070
Constant en Berdien kvk16 122
Constant en Bernadien ldk 065
Cornelis Klomp kvk15 155
Daar ging een man zeer ver van huis vzs 114
Daar gingen eens vier weverkens naar de botermèrt kvk13 156
Daar in die aarde staat er ja een boom kvk07 098
Daar komt mijnheer pantoffel aan kvk09 111
Daar komt mijnheer pantoffel aan kvk09 112
Daar kwam een boer uit Keulen kvk10 161
Daar trok weleer een godsgezant kvk04 140
Daar viel eens ene rijm vzs 030
Daar was daar laatst een molenaarszoon vzs 045
Daar was een meisje van zeventien jaar ldk 102
Daar was eenmaal een ridder kvk08 091
Daar was eens een dochtertje teer ldk 071
Daar was eens een soldaatje kvk01 116
Daar was laatst een meisje loos ldk 100
Daar was laatst een meisje loos ldk 104
Daar was laatst een molenaarszoon vzs 045
Daar was lestmaal een muzikant kvk04 167
Daar was 'ne jonkman die van Brussel kwam ldk 096
Daar was 'nen uil die op 'nen perenboom zat ldk 486
Daarachter in die velden kvk09 122
Daarboven dat slaapvensterke kvk05 154
Daarboven in da vensterke kvk16 154
Daarboven in dat vensterke ldk 144
Daarboven in dat venstertje kvk16 155
Daarboven uit dat vensterke ldk 146
Daarboven uit het vensterke ldk 142
Dam dam baby kvk06 183
Dans ldk 456
Dans kvk01 138
Dapp're jongens fiere strijders kvk17 153
Dat heeft Jantje gedaan vzs 089
Dat kan niet bestaan ldk 292
Dat kan niet bestaan ldk 294
De afschuwelijke kindermoord van een elfjarig meisje ldk 207
De avond is zo duister kvk12 128
De Bakelse metten kvk20 121
De bakker ldk 061
De Baokelse metten ldk 318
De baron ldk 403
De baron en het doodshoofd kvk20 147
De batterij kvk20 142
De bedroge meid ldk 261
De begrafenis van schoonmama kvk10 128
De bessembindster kvk10 135
De bijen kvk01 126
De blinde soldaat kvk05 171
De blinkmarchant ldk 281
De blinkmerchant kvk17 147
De boer kvk14 167
De boer en de geest ldk 273
De boer en de geest ldk 275
De boer en de knecht en de meid kvk03 152
De boer van Ransel ldk 229
De boer zaaide peekes kvk19 138
De boerin van Bakel ldk 277
De bokser kvk01 090
De boog mag niet leeg staan kvk04 162
De boterhond kvk17 160
De Boxtelse zottinnekes ldk 113
De brand op het Heuvelplein kvk14 177
De brand van Berlijn kvk18 132
De bruid des doods kvk17 128
De bruiloft van Peer en Lijn ldk 231
De calvinist vzs 065
De dagen van de week kvk03 126
De dagen van de week kvk10 149
De dagen van de week vzs 081
De dappere soldaten in België kvk12 150
De denneboom kvk06 185
De deserteur kvk07 102
De doedelzak kvk01 102
De dokter kvk16 148
De dominicaanse vespers kvk09 107
De dood en de korporaal vzs 087
De doodensprong kvk14 163
De doodgraver kvk12 156
De dorpen van de Kempen kvk02 174
De dorsers in de schuur kvk03 133
De drie paters kvk19 143
De drie rozen kvk19 132
De drie ruitertjes ldk 094
De drie ruitertjes kvk16 130
De drie ruitertjes kvk18 094
De droom kvk05 153
De dure tijd ldk 575
De één is de één ldk 524
De eenentwintig vrijers ldk 150
De eenentwintig vrijers kvk05 152
De elf officieren kvk02 186
De figelante geit vzs 88
De franc-tireur kvk18 106
De Frankrijkse poorten kvk18 118
De gardevil ldk 454
De gasthuisnonnen kvk06 166
De geestelijke klok kvk11 134
De geit kvk07 100
De gewonde ruiter vzs 035
De gouwe tientjes kvk03 145
De graaf van Luxemburg kvk20 139
De grenssoldaat kvk18 111
De groote 2de vlucht naar Nederland kvk20 161
De gruwelijke moord gepleegd te Heesch kvk11 154
De gruwelijke moord te Roosendaal kvk14 141
De haan kvk01 106
De haverkist ldk 079
De haverkist ldk 080
De haverkist kvk07 096
De haverkist kvk10 140
De haverkist vzs 108
De haverkist vzs 112
De held en de heldin kvk20 116
De hemelvaart van een religieus kvk18 125
Dè hi Gieleke gedaan vzs 089
Dè is de kunst ldk 464
De jager ldk 087
De jager kvk08 087
De jager kvk14 135
De jager kvk16 133
De jongen en de schaduw ldk 089
De jongens van de marine kvk05 151
De jongling ldk 091
De jonkheer voor het venster kvk07 108
De Joodse wandelaar vzs 071
De kalvernist vzs 065
De kleine misdienaar kvk04 159
De kleine misdienaar kvk12 147
De kleine zwaluw kvk18 093
De klem kvk08 110
De klok slaat één vzs 049
De klucht kvk17 154
De klucht van de blinde man kvk04 149
De knecht vzs 050
De knoezelenberg kvk20 159
De kolenboer kvk17 111
De kolenboer vzs 051
De koningin-moeder overleden kvk19 121
De koninklijk marine kvk05 150
De kontente boer kvk01 101
De koopman kvk11 139
De koster en de pap kvk05 191
De kunst kvk15 134
De kus in de vier jaargetijden kvk15 130
De kuusmèrt vzs 059
De kwaaie vrouw kvk09 119
De kwakkel vzs 082
De kwakkel vzs 082
De kwakzalver vzs 083
De kwartel vzs 082
De kwezel vzs 066
De laatste dagen van 1925 en begin 1926 kvk14 153
De laatste dienst kvk11 171
De laatste levensdagen van Hitler ldk 546
De laatste mode ldk 202
De laffe moord op drie jongens ldk 365
De les der zwaluw kvk04 135
De liefde tot het graf kvk02 164
De Lieropse geit vzs 078

De linnenwever krijgt alle jaren een kind kvk04 147
De litanie van Knegsel ldk 316
De loze boer ldk 270
De luchtballon kvk20/128
De lustige velomaker kvk16 134
De maagd en de zeeman kvk16 148
De man en de vrouw kvk05 193
De massamoordenaar op het gerecht of de man met de groene ogen kvk12 161
De matroos ldk 101
De meiden van Mignot & De Block kvk01 124
De meneer van het bruine kasteel kvk08 090
De Mierlose boer ldk 234
De moffen liggen buiten ldk 548
De molenaar kvk06 164
De molenaar kvk13 121
De molenaar vzs 042
De molenaar met zijn meisje vzs 045
De moord in 't Sinnigen-bos ldk 374
De moord op Maria Kessels te Tilburg kvk11 137
De moord te Budel ldk 394
De moord te Loon op Zand kvk13 149
De moord te Luyksgestel kvk13 162
De moord te Valkenswaard ldk 412
De moord te Vught ldk 392
De moord van Nijlen ldk 428
De moord van Raamsdonk ldk 424
De moord van Raamsdonk ldk 426
De moord van Raamsdonk ldk 429
De moorden uit Limburgse oorden ldk 354
De mulder die z'n vrouw verkopen wou vzs 047
De nachtegaal kvk01 087
De negen boerenmeiden ldk 492
De neus kvk12 159
De neus kvk12 160
De neuzen kvk12 159
De nieuwjaarsbrief kvk15 126
De non van Oirschot ldk 174
De non van Oirschot kvk03 161
De non van Oirschot kvk12 165
De onderduiker kvk14 175
De ondergang van Napoleon kvk18 107
De onnozele bakker ldk 059
De ontaarde stiefmoeder te Hasselt ldk 389
De ontzettende brand te Oss waarbij Moeder en 3 kinderen omkwamen kvk13 148
De ontzettende ramp in Mierlo - 29 huizen een prooi der vlammen kvk10 159
De oprechte liefde van Ferdinand en Lucia kvk05 187
De ouden scharenslijper kvk04 168
De paardenmarkt kvk08 089
De paardenmarkt kvk18 131
De paardentram vzs 038
De papkoster kvk04 132
De paraplu ldk 514
De paraplu kvk10 156
De pastoor van Bakel kvk20 119
De patatten-oorlog rond Leuven en Aerschot kvk12 144
De peulse hei kvk01 098
De piesser kvk04 136
De pinksterblom kvk05 174
De ploegtrekker ldk 238
De poppekes uit de stad ldk 133
De radio kvk16 118
De ratten en de muizen ldk 522
De ratten en de muizen kvk19 139
De razernij kvk01 135
De rechter ldk 177
De reine liefde ldk 162
De rotte poort kvk14 165
De scharensliep ldk 260
De scharensliep kvk12 166
De scharenslijper ldk 259
De scharenslijper kvk04 167
De scharenslijper kvk08 117
De scharenslijper kvk12 167
De scharenslijper vzs 036
De scharesliep ldk 257
De schepping ldk 472
De schepping kvk02 146
De schepping kvk08 116
De schijndoode kvk16 151
De schildwacht kvk04 145
De schildwacht kvk15 172
De schoenelapper ldk 220
De schoone bruid vzs 002
De schoorsteenveger kvk13 126
De schouwveger kvk19 151
De schrikkelijke wreedheid van Achteroolen ldk 348
De Seterse moord kvk11 152
De slaaf kvk11 161
De slimme boer kvk04 155
De smeerkaat kvk17 136
De smid ldk 302
De smokkelaar ldk 543
De smokkelaar F.H. Aarts ldk 542
De snijders ldk 588
De snitselbank ldk 515
De snitselbank kvk11 151
De sport dat is mijn leven kvk14 136
De spreuk die zegt de liefde die is blind ldk 159
De stervende soldaat kvk12 129
De stiefmoeder kvk08 111
De stiefmoeder die haar 18 jarigen stiefzoon 10 jaar heeft opgesloten op de 3de. kvk18 129
De stille zwabber ldk 236
De strontklink kvk13 133
De Summerse wever kvk14 134
De Summerse wèver ldk 288
De tijd van honderd jaar geleden ldk 291
De timmerman van Keulen kvk17 125
de tram kvk19 172
De Transvaalsche boeren kvk08 109
De trouwdag vzs 002
De trouwe en standvastige liefde van Jan Verhelst en Fidelia ldk 146
De trouwe minnares ldk 116
De turelureluur kvk02 175
De Turkse jongeling kvk20 144
De twee geliefden kvk18 135
De twee koningskinderen kvk11 133
De twee koningskinderen vzs 052
De twee kooplui van Bourgondiën vzs 053
De tweede vrouw kvk09 122
De tweeling kvk02 162
De Uiver te pletter gevallen kvk04 138
De vagebond ldk 585
De valsche liefde ldk 423
De valsche liefde kvk13 126
De valse liefde kvk08 084
De valse minnaar ldk 416
De valse tong vzs 007
De valse tong (2) vzs 008
De veertien staties van de aftakeling kvk13 131
De verkochte ziel ldk 203
De verlaten moeder vzs 077
De verliefde minnaar kvk19 149
De verloren zoon ldk 171
De verloren zoon kvk02 183
De verschrikkelijke overstromingen ldk 553
De verstooten moeder en kind kvk18 124
De verstoteling kvk03 122
De vespers van Vosselaar ldk 320
De vier dromers kvk02 188
De vier duiveltjes kvk13 142
De vier gasten kvk16 114
De vier jaargetijden kvk15 129
De vier jaargetijden in de gruwelijke Europeesche Oorlog tusschen Oostenrijk... kvk14 140
De vijfentwintig gulden vzs 023
De visvangst van Petrus kvk09 109
De Vlaamse meid kvk02 190
De vlooien kvk08 118
De vlooien kvk13 136
De voerman vzs 011
De vogelenbruiloft vzs 019
De vondeling kvk09 116
De vreeselijke misdaad gepleegd op ouders, zoon en dochter te Berchem kvk16 135
De vreeselijke moord, gepleegd op de ouderlinge, moeder Van der Eycken te Alken ldk 372
De vrijster kvk10 134
De walenboer ldk 209
De wandelende Jood vsz 071
De wapenbroeder kvk03 141
De wereld op zijn lesten kvk04 156
De wereld vergaat ldk 289
De werkman kvk13 147
De woekeraars ldk 287
De woeste baren kvk18 108
De wrede minnares kvk08 112
De wreede moeder van Middelburg kvk16 162
De wreede moord te Vlijtingen kvk13 141
De wreede moord te Westmalle ldk 361
De zang van Oorbeke ldk 233
De zes mannen kvk03 148
De zes spotters ldk 167
De zes spotters kvk02 169
De zeven bomen kvk08 092
De zeven huundjes kvk01 139
De zwarte bende kvk04 165
De zwarte bende voor het Assisenhof kvk04 166
De zwarte ruiter ldk 562
Den bakker wou laatst uit vrijen gaan ldk 062
Den beer kvk09 138
Den boer die ging eens peekes zaaien kvk19 136
Den boer met zijn verken kvk17 142
Den dag dat ik geboren werd vzs 092
Den dag van loten zal ik lang onthouden kvk20 153
Den dag van loten zal ik lang onthouden vzs 093
Den eerste roep kvk01 092
Den kaatsenbal of beklaagliedeken van eenen jongman en eene jongedochter die... kvk19 130
Den trouwdag vzs 002
Den uil ldk 485
Des avonds als ik er naar huis gaan moet vzs 126
Deux indjutorium in intende kvk08 119
Deze wraak enige tijd geleden te Hamburg voorgevallen kvk03 160
Diogenes de wijze kvk02 187
D'n bakker kvk16 121
D'n beenhouwer ldk 268
Do re mi fa sol kvk04 155
Doede dè kvk12 134
Dokter Grijzenbaard ldk 252
Dominus vobiscum ldk 328
Dorus Oliebol kvk19 168
D'r is geen beter bierke kvk01 096
D'r is 'n gat in m'nen emmer ldk 574
D'r kwam 'nen boer uit Zwitserland kvk01 122
D'r waar 'ne snijer en die ha'n geit vzs 088
D'r waar 'nen boer kvk02 185
D'r was laatst eens een bakkersvrouw ldk 300
D'r wou enen boer naar de markt toe gaan kvk06 185
Draailied kvk07 101
Draait rond kvk17 146
Drama der waanzin te Aerschot kvk17 138
Drama te Baarn kvk19 152
Drama te Gestel ldk 413
Drama te Oosterhout ldk 399
Drei schuintamboers kvk03 157
Drie begijntjes kvk03 125
Drie ellen vur 'ne frang ldk 263
Drie kinders levend verbrand kvk11 131
Drie nonnekes zijn wij ldk 327
Drie wielrenners gedood bij Auto-ongeluk - Klaas v. Nek Jr. en zijn collega's... kvk15 142
Driekoningen kvk01 150
Driekoningenlied kvk02 178
Driekoningenliedje kvk06 163
Driemaal drie is nagen ldk 500
Drievoudige moord te Eindhoven. Een 51 jarige Duitscher, Arnold Reimer, met ... ldk 388
Drievoudige moord te Putbroek gem. Echt op drie jongelingen waaronder 2 gebr. kvk13 151
Drink uit rouade den beker ldk 466
Drinklied ldk 470
Drinklied kvk18 098
Drinklied vzs 094
Droevig drama te Eindhoven ldk 414
Droevig drama te Eindhoven kvk17 162
Droevig gezang over de verdwijning en ontdekking van Beertha Braeckman ldk 358
Droevig klachtlied eener weduwe ldk 368
Droevig klachtlied eener weduwe wier man (Stan Vermeiren oud 35 jaar) in den... kvk16 125
Droevig lied van een jeugdig paar kvk19 123
Droevig lied van het gezonken zeilschip "Onderneming" op den Amer waarop twee... kvk15 144
Dronkaard en je moet naar huis toe gaan vzs 095
Dubbele moord te Culenborg - Een 78 jarige landbouwer en zijn 69 jarige zuster.. kvk18 099
Dubbele moord, diefstal en brandstichting gepleegd op de herbergier C. baks en.. kvk17 137
Dubbele moord, diefstal en brandstichting, gepleegd op de herbergier C. Baks... kvk16 126
Dubbele roofmoord te Wijchen kvk19 159
Duiveljan ldk 266
Dus zingt kvk03 134
Echte liefde kvk16 138
Echtelijk drama te Breda - een 24 jarige J.B. vermoordde uit jalousie en drift.. kvk18 095
Ee pedenee poedenaska kvk12 133
Een dat is een kvk14 147
Een deugdzaam paar ldk 131
Een droef geheim kvk17 165
Een dwalend meisje ldk 108
Een Engels koopman rijk en machtig ldk 098
Een gruwelijke moord te Begijnendijk bij Aerschot ldk 410
Een gruwelijke moord te Brussel kvk20 134
Eén is maar één vzs 096
Een krijgsgevangene keert weer kvk20 127
Een jonkman jonk van jaren kvk05 169
Een laffe moord te Leopoldsburg kvk12 140
Een lollig huwelijk kvk10 121
Een luis... terrijk lied kvk17 132
Een man en een knaapje vreeselijk vermoord in het Postelbosch... ldk 347
Een meid van achttien jaren kvk05 159
Een meisje had verkering oeijoei ldk 502
Een meisje in de regenbak vzs 040
Een meisje trad bedrukt de kerk binnen ldk 111
Een meisje van achttien jaren kvk16 137
Een meisje van zestien jaren vzs 002
Een moord in Den Haag kvk20 112
Een moordaanslag bij Valskenswaard kvk05 165
Een nieuw lied op de moedwillige moord en diefstal gepleegd door Martinus Zoeren kvk08 102
Een nieuw lied van den boer kvk09 136
Een nieuw liedeken op de duuren tyd benevens een verhaal van eenen woekeraar... kvk16 117
Een ontaarde vader te Neeroeteren ldk 343
Een ontaarde zoon, vermoord zijn zuster, vader, broeder ldk 378
Een oud pastoor die had een koe kvk14 160
Een oude grijze grappenmaker ldk 251
Een rijk menisterskind kvk05 157
Een rijk ministerskind kvk05 156
Een rijke heer kvk01 104
Een rijke heer was onlangs overleden ldk 179
Een smokkeldrama te Budel kvk08 106
Een stiefmoeder kvk14 152
Een treuren meisje deed haar klachten kvk07 121
Een twee drie cho kvk12 133
Een twee drie ons Mieke doet het nie kvk11 175
Een twee drie plof kvk04 154
Een twee drie van den hoek naor 't vuur kvk11 175
Een twee drie vier vijf zes zeven kvk06 175
Een twee kopje thee kvk09 118
Een van de N.S.B.'ers bij de radio kvk19 125
Een van de NSB'ers bij de radio kvk15 153
Een vrouw sluit haar eigen moeder op. de oude vrouw was er te veel kvk01 094
Een wees kvk05 181
Een wrede moeder vzs 058
Een wreede moord ldk 391
Eenentwintig tweeëntwintig kvk20 157
Eenheidsworst kvk18 097
Eenheidsworst-lied kvk18 096
Eentje beentje dobbelsteentje kvk04 162
Eersel dat reuze-gat ldk 533
Eindhovens volkslied kvk19 122
Ellef ellef ure ldk 037
En adieu Bredase meisjes kvk07 117
En al in dat groenelandstraatje vzs 091
En als ik 's zondags huiswaarts keer ldk 526
En boer van Riel zou naar de pèèrdemart gaon kvk19 160
En daar was laatst een dochtertje teer vzs 097
En dan gaan we naar Sint Job kvk06 187
En de boom die wordt hoe langer hoe dikker kvk04 159
En de man kwam thuis ldk 512
En de meid die keert het huis ldk 570
En de trom die rijdt op wielen kvk04 137
En de vader die pakte het meisje bij haar krullebol vzs 010
En de vrouw van de bakker krijgt ieder jaar een kind kvk04 148
En de zomer gaat beginnen vzs 006
En d'r was eens een heertje kvk02 171
En d'r was eris 'n meid die spon kvk02 148
En d'r wou eens een boertje naar de markt toe gaan ldk 579
En d'r zat enen uil die spon vzs 013
En een meisje van achttien jaren ldk 107
En gade gij mee naar Reusel ldk 442
En Hannes die wo 's aon 't vrijen gaon ldk 250
En het was er al op enen avond zo laat kvk16 122
En hoe helder die zon ldk 092
En ik ging eris op öt kvk20 166
En ik gong eris op uit ldk 298
En ik groet u mijn liefste zoet kvk09 140
En ik heb laatst mijn zoetelief gesproken ldk 152
En ik kwam er laatst eens door een groene dal ldk 064
En ik was voorwaar voorwaar maar achttien jaren kvk12 146
En ik wo eris naor Veghele mèrt toe gaon ldk 578
En ik zo er dan telest is naor de pèèrdemèrt toe gaon ldk 577
En in Frankrijk al buiten de poorten kvk18 117
En in 't rozenland zo zijn er wij gevaren kvk19 149
En 'k wou is naor Baokel mèrt toe gaon kvk02 147
En luste gè en luste gè ldk 434
En maaine zuster due hi 'ne kaoie vinger ldk 437
En Malbroek vaart ten oorlog ldk 582
En och Jan, ge moet naar huize gaan ldk 507
En ons Mieke hai 'ne vrijer van je hoep kvk17 150
En ons Mieke hee 'ne vrijer kvk12 151
En ons Mieke hee 'ne vrijer kvk12 152
En ons Mina hee 'ne vrijer van je hoep kvk17 151
En 's aoves ès ik thaus kom kvk15 169
En 't was er op enen avond zo laat ldk 057
En toen ik op mijne molen stond kvk12 157
En waar is onzen baas ldk 573
En we hebben maar ene pater kvk08 108
En wie rijdt er op zijn paardje door de prairie kvk04 150
Ene god alleen ldk 523
Er is een dief in huis kvk15 165
Er is maar één plezante bij ldk 449
Er is 'nen nieuwen hemel uitgevonden ldk 461
Er kwam daar laatst een vrouwke op de markt kvk09 121
Er kwam eens een vrouwke uit Hoog-Duitsland ldk 559
Er kwam eens een vrouwke uit Hoog-Duitsland kvk16 139
Er reed eens een ruiter al door het woud vzs 037
Er stond een knaapje aan de deur kvk05 185
Er waren eens drie gasten ldk 401
Er waren twee koningse kinderen kvk07 103
Er waren twee liedekens welgepaard kvk12 143
Er was eens een edelmanshere vzs 101
Er was eens een groenteboerinne vzs 098
Er was eens een meisje van achttien jaren kvk07 121
Er was eens een meisje vroeg opgestaan ldk 127
Er was eens een meisje vroeg opgestaan kvk07 118
Er was er een maagdke vroeg opgestaan kvk01 120
Er was er eens een Führer kvk19 124
Er was er eens een heertje vzs 117
Er was er eens een heidenkind kvk13 125
Er was er eens een maagdeke al vroeger opgestaan kvk07 119
Er was ereis een heertje ldk 569
Er was eris een heel schoon mèske vzs 057
Er was laatst een meisje loos vzs 079
Er wou een bakker uit bakken gaan ldk 301
Er wou eens een boer naar de paardenmarkt gaan kvk08 089
Er zat eens een zigeunermeisje kvk07 099
Er zou eens een meisje vroeg opstaan kvk12 153
Erop of ertussen kvk04 162
Es ons vaoder èn moeder naor de bruiloft gaon ldk 438
Falderieke faldera kvk04 152
Familiedrama in Den Haag - Een vrouw is met hare twee kinderen, uit wanhoop,... kvk16 163
Familiedrama te Amsterdam in de Wormerveerstraat 11 (3de verdieping)... kvk19 160
Familiedrama te 's Hertogenbosch kvk20 118
Feestlied der gildebroeders kvk01 126
Ferdinand en Lucia vzs 102
Frans liedje ldk 014
Gebeurtenissen van een meisje van 11 jaren op een laffelijke wijze vermoord kvk13 143
Geef me nog een drupke ldk 451
Geestelijk liedeken getrokken uit de zeven werken van berhertigheid kvk08 120
Geheimzinnige moord te Oosterhout op 9 Augustus 1925 ldk 400
Geheimzinnige zaak te Broechem. Een jachtrwachter verdwenen ldk 422
Geklutste liedjes kvk17 140
Geliefde kvk12 129
Geliefden kvk20 139
Genoveva van Brabant ldk 564
Genoveva van Brabant kvk03 165
Gij komt o stille avond kvk06 184
Gij valse vrouwe vzs 025
Ginder achter in die velden kvk15 157
Goeiendag Lucieke ldk 105
Goeiendag schoonlief geprezen kvk13 129
Grabbig lied van schoone madame ldk 261
Gruwelijk drama en moord op den 37 jarigen J. v. Hoof gepleegd door den 34 ... kvk14 144
Gruwelijk drama te Breda. Een zekere P.H. doorstak een man, die zich in... ldk 420
Gruwelijke moord gepleegd door een Jongentje van Vijf jaar op zijn Zusje van... kvk15 160
Gruwelijke moord gepleegd te Gemert ldk 362
Gruwelijke vechtpartij en moord te Eindhoven (Woensel) waarin een zekere T.v.E.. kvk10 162
Gustaaf en Contancia kvk05 167
Haar zoon kwam terug uit den vreemde kvk20 168
Hannes die wou vrijen gaan kvk15 168
Hanske kvk07 104
Hap zee den hond kvk04 137
Hare valse minnaar kvk12 146
Heer Hugo ldk 180
Heimat kvk11 155
Heintje IJsselstein kvk01 131
Hèkske petèkske kvk06 175
Herinnering uit het gruwelkamp van Breendonk ldk 544
Het arme haasje kvk07 106
Het bedelend paartje kvk05 182
Het bedelkind kvk13 130
Het bitter lijden van onzen heer Jezus christus kvk05 166
Het bitter lijden van Oscar Goethals ldk 383
Het boerenmiddagmaal kvk07 096
Het botermeisje ldk 070
Het drama te Putbroek kvk13 152
Het dwangegeld moet voor de liefde buigen kvk09 141
Het ei van ome Jan kvk04 157
Het gaat wel voorbij ldk 541
Het gekruiste kind kvk09 106
Het glazen oog ldk 218
Het groene oud straatje vzs 090
Het haasje kvk15 167
Het haveloos ventje kvk10 136
Het helde kind van Transvaal ldk 535
Het huwelijk vzs 046
Het is beter met twee vzs 015
Het jodenkind ldk 182
Het kalf voor de man kvk10 154
Het kosterke ldk 038
Het kwaaie wijf vzs 001
Het kruimelke brood kvk11 140
Het kruis op de heide ldk 339
Het laatste oordeel ldk 175
Het lied der haren vzs 109
Het lied over Hooge Mierde kvk11 142
Het lied van de schepping ldk 476
Het lied van het H. Bloed ldk 188
Het liedje van de wever kvk10 137
Het liefdesdrame te St Niklaas ldk 357
Het lijden kvk05 170
Het lijden in 't gruwelijk martelkamp van Breendonk ldk 545
Het loon van den armen soldaat kvk05 189
Het ministerskind vzs 056
Het muisje vzs 054
Het muzikantje kvk15 163
Het noodlot kvk15 156
Het oude bos kvk06 188
Het overspel kvk18 122
Het poezelachtig wijf kvk14 138
Het portret van mijn Charlot kvk12 145
Het recht van den werkman kvk11 153
Het rijk menisterskind vzs 041
Het sijsje ldk 587
Het straatje kvk15 166
Het valt zo vele mensen zo zwaar om mens te zijn kvk02 182
Het venebos kvk09 105
Het vergeet me niet kvk03 158
Het versteven weesje kvk05 185
Het vissertje vzs 020
Het vreeselijk Menschonteerend Dram (In een dorp in Silesië zijn 26 menschen als Varkens geslacht...) kvk20 154
Het vrouwke van Hoog-Duitsland kvk01 108
Het vrouwke van 's Hertogenbosch kvk03 124
Het vrouwtje van 's Hertogenbosch ldk 561
Het was des nachts na 12 uren vzs 055
Het was een rare kvk14 170
Het was er laatst op een schone zomertijd kvk05 176
Het weesje op Sint-Niklaasavond kvk05 192
Het wezenkind kvk03 128
Het zwavenlied kvk09 128
Hij had aan 't westelijk front gestaan kvk20 157
Hij heeft haar ene ring gegeven vzs 032
Hij is mee z'n gètje in 't water gevallen ldk 500
Hij mag er zijn ldk 501
Hitler kvk08 107
Hitler moet kapot ldk 545
Hoe brengt de liefde menig paar ldk 067
Hoe helder die zon en hoe duister die maan kvk09 129
Hoe het geld een mensch kan verleiden ldk 385
Hoe ik ben getrouwd ldk 246
Hoe ik ben getrouwd ldk 248
Hoe ik ben getrouwd vzs 120
Hoe kan een zee zijn zonder baren kvk17 120
Hoe menig paard ziet men in ondeugd vrijen kvk08 094
Hoe rijmt men dat tesaam kvk17 158
Hoe soms het water uit den mond loopt kvk01 143
Hoe vrolijk kan den boer niet leven kvk03 159
Hoe zaait de boer zijn korentje kvk12 130
Hoeplalied kvk14 142
Hok en een blok kvk05 178
Hokus pokus kvk09 118
Hokus pokus klaris boomstam kvk04 162
Hoofd schouders knie en teen kvk08 122
Hoog hois leeg hois ldk 035
Hoog in die bergen kvk08 087
Hop hop hop mijn paardje kvk11 167
Huiselijk drama te St. Annaland kvk20 141
Hulde aan het schoone geslacht kvk20 137
Hup de meiden van niks kvk05 158
Hup zei de manne van de koze kvk04 130
Hupse Klaas kvk02 145
Hupse Klaas vzs 104
Huwelijksliedeken vzs 134
Iene miene mutte kvk04 154
Ik ben een arme weverszoon kvk09 126
Ik ben een jong soldaatje ldk 571
Ik ben er dat groene straatje kvk15 166
Ik ben laatstmaal op enen keer vzs 105
Ik ben mèr een boerke van buiten kvk14 159
Ik ging eens uit vrijen naar Amsterdam ldk 056
Ik ging er eens wandelen over het land kvk04 144
Ik ging er eens wandelen zonder erg ldk 085
Ik ging er lèèst op oit ldk 299
Ik ging er lest op uit kvk17 144
Ik ging lestmaal met mijn schuit op zee laveren kvk08 114
Ik ging overlaatst eens naar Amsterdam ldk 054
Ik had een lief klein landje kvk16 155
Ik heb een aardig vrouwtje kvk10 145
Ik heb een hinneke kvk05 179
Ik heb een vrouw getrouwd kvk09 113
Ik heb gediend al bij mijnheer de graaf ldk 078
Ik heb gediend al bij mijnheer de graaf kvk16 129
Ik heb gespeeld al met mijnheer de graaf kvk16 128
Ik heb gespeeld al met mijnheer de graaf vzs 103
Ik heb gisterenavond 'n maske gekust ldk 042
Ik heb het groenelang straatje kvk01 099
Ik heb zo langen tijd gevrijd kvk13 139
Ik kwam er al op een schoon avond laat kvk16 144
Ik kwam er laatst over de markt gegaan kvk15 130
Ik kwam er laatstmaal in klein Amsterdam kvk16 120
Ik kwam er lestmaal in klein Amsterdam kvk07 097
Ik kwam laatst langs een herbergier ldk 122
Ik kwam laatst langs ene molen gegaan kvk02 171
Ik kwam laatst op een avond laat kvk16 145
Ik kwam laatstmaal in klein Amsterdam kvk15 150
Ik kwam voor zeven weken kvk14 156
Ik kwamp é is deur de haai gegaon kvk15 167
Ik liep eens door de Kalverstraat kvk03 132
Ik liep laatst door de Kalverstraat ldk 124
Ik voer laatst met mijn schuitje door zee vzs 062
Ik vree laatst met een boerenmeisje vzs 033
Ik was op een morgen vroeg opgestaan ldk 126
Ik was pas zestien jaren kvk04 131
Ikke en den dikke kvk10 151
Ikke pikke porretje kvk10 152
In de Drentsche venen kvk18 112
In de Goirlese kerk daor in 't portaol kvk10 152
In de kelder is het donker kvk06 162
In de luchtschuilgracht kvk16 164
In den hemel daar hangt een ham vzs 118
In die plazente dagen kvk13 166
In ene laan kwam aangegaan kvk06 179
In het zwarte klooster kvk10 141
In Keulen woont een man kvk11 136
In Londen woonde een man vzs 106
In moeders kaomerke ldk 583
In 'n klein armoedig huisje kvk15 131
In spin Colette kom erin kvk15 171
In spin de bocht gaat in kvk09 113
In 't dennebos heel diep in 't dal vzs 068
In 't bos daar staat een boom vzs 067
In 't zilverstraatje kvk06 169
In 't zonneland kvk09 130
Iske mediske kvk12 133
Ja dat voelen wij ldk 496
Ja toen ik moest gaan loten kvk11 145
Jagerslied kvk02 154
Jan boemel kvk20 126
Jan Grummel vzs 110
Jan Huigen in de ton kvk04 159
Jan Kapoen ldk 244
Jan kapoen ldk 445
Jan kapoen kvk10 148
Jan Klinkbol kvk20 150
Jan krummel kvk05 163
Jan met de zes wijven kvk03 144
Jan Pierewiet ldk 444
Jan Pinnemuts ldk 444
Jan smet ldk 441
Jan van der Male ldk 499
Jantje ging te biechten kvk15 152
Jantjes wensch kvk13 123
Jenneke kvk05 173
Jet en Det hebben ruziek in het bed kvk05 172
Johanna de dienstmaagd kvk03 136
Jongedochters hoort er mijn klacht kvk02 149
Jongens van achttien jaar kvk05 177
Jordaan die had een dochtertje kvk04 142
Ju ju pèrdje kvk11 166
Jubellied kvk17 131
Judas op zijne fiets kvk01 137
Juleke ldk 452
Julia kvk09 117
'k Ben van der Steen ldk 508
'k Ben voor 't ongeluk geboren kvk14 164
'k Ging overlaatst met mijne minnaar ldk 115
'k Ginge met mijn zakske kvk17 110
'k Heb 'n bloemeke kvk14 173
'k Liep laatst door die grote straten ldk 265
'k Mag van mijn moeder niet vrijen kvk12 152
'k Wou dat ik zo'n haantje was kvk02 182
'k Zou zo graag een ketting rijgen kvk04 159
Kaartenspel kvk17 149
Kaatsebal ik heb je al kvk05 184
Karel I kvk06 178
Karel en Roza vzs 060
Kastelen in de lucht vzs 111
Keesje kom je eten kvk10 150
Kempenland aan de Dietsche kroon kvk01 132
Kende Eersel kvk06 181
Kermislied kvk18 126
Kerstfeest 1914 kvk02 156
Kerstlied ldk 197
Kerstlied kvk01 147
Kerstlied kvk14 176
Kerstmis 1973 kvk04 172
Kindeke's Kerstsouvenir kvk13 165
Kinderhaat of de dronkaard kvk17 139
Kindermoord te Haelen kvk14 174
Kindermoord te Zevenbergen op grootmoeder voor de rechtbank omdat zij op 7 nov.. ldk 405
Klaas en trouwt van uw leven niet vzs 113
Klaasje komt weer aangereden kvk19 112
Klacht van den bedelknaap kvk13 140
Klachtlied der werkelooze kvk15 127
Klachtlied der werklozen kvk02 157
Klachtlied van een soldaat kvk02 160
Klachtlied van negen weezen kvk20 163
Klachtlied van negen wezen kvk03 170
Klapliedje kvk07 112
Klappen in de handjes kvk11 167
Klavervier kvk02 181
Klein Bergeijk kvk02 159
Klein nachtegaaltje kvk20 169
Kleine Janneman kvk08 115
Kleine lieveling niet zo treurig vzs 115
Klim maar boven in die mast kvk04 154
Klompen-vespers ldk 307
Kluchtlied van een piot ldk 207
Kluchtlied van Stanske kvk14 137
Koeherderzang kvk03 149
Komt drinken wij het glaasje van nummero een kvk14 145
Komt hier al by, aenhoort dees klucht kvk19 145
Komt hier gij schenders van 't gebod ldk 169
Komt hier gij schenders van 't gebod kvk16 156
Komt jongedochters opgepast ldk 076
Komt jongmans komt luistert naar mijn lied kvk15 162
Komt vrienden en vriendinnetjes vzs 028
Komt vrienden van het geld vzs 027
Komt zingen wij een lied vzs 119
Kon ik maar mijn vrouw verkopen vzs 061
Koning Albert van België omgekomen kvk12 136
Krankzinnige vrouw pleegt kindermoord. Zij snijdt haar wichtje van 9 maanden ... ldk 373
Kriele hiet m'n henneke kvk17 114
Kriele m'n henneke kvk03 146
Krielis heet mijn henneke ldk 521
Kubke en truike kvk11 148
Kuus en ik ldk 503
Kwakkel vzs 082
Kwik en Kwak vzs 122
Laaghartige en afgrijselijke worgmoord te Garderen op twee weerlooze vrouwen... kvk18 117
Laatst voer ik over zee kvk09 132
Laffe aanranding op een meisje te Casterlé ldk 386
Laffe moord te Rethie ldk 421
Lafhartige moord gepleegd op 'n oude weduwe in de Mauritsstraat te Rotterdam kvk18 105
Lam hoezee de meisjes bukken kvk05 178
Landru of den moderne Blauwbaard kvk14 169
Lang zal hij leven kvk14 161
Lange Trien vzs 014
Laurie was dronken kvk16 158
Leen mee d'r houteren been kvk02 191
Lèèst zaag ik is 'n zwarte kat kvk07 108
Legende van Sinterklaas kvk09 139
Leo de visscher kvk19 114
Leugenliedje kvk01 097
Leugenliedje kvk02 166
Levenslang voor moedermoord ldk 409
Li li kermeli kvk10 144
Lied der haren kvk02 158
Lied der vreeselijke broedermoord te Cortenberg (bij Leuven) ldk 367
Lied van Alfons ldk 349
Lied van Arendonk kvk09 127
Lied van August kvk06 189
Lied van de Blaalse meisjes kvk07 113
Lied van de drie Beerzen kvk04 164
Lied van de drie meisjes ldk 109
Lied van de kloekmoedige ruiter kvk08 097
Lied van de kwezel kvk04 152
Lied van de Limburgse jagers ldk 463
Lied van de mirakeleuze Genezing te Lourdes kvk20 160
Lied van de moord op landbouwer Naalden op 8 jan. 1923 kvk19 129
Lied van de pachter kvk20 122
Lied van de twijfelende juffrouw kvk20 146
Lied van de waterkant kvk13 154
Lied van de wondergebeurtenis mat het Jodenmeisje kvk17 108
Lied van den boer kvk09 136
Lied van den bozen zondaar kvk05 166
Lied van den dronkaard vzs 121
Lied van den kolenboer uit Prinsenhage vzs 051
Lied van Eindhoven kvk03 131
Lied van Frederika kvk03 163
Lied van Genoveva vzs 099
Lied van Hakendover ldk 195
Lied van het comiteit kvk01 134
Lied van het mirakeleus beeld te Biest kvk02 152
Lied van het soldatenleven vzs016
Lied van het wondergeval der vier gasten die een pelgrimstocht naar Jerusalem... kvk16 116
Lied van Hoogstraten kvk01 112
Lied van Isabel kvk03 140
Lied van Isidorus kvk02 165
Lied van Jan Krummel ldk 243
Lied van Kobus kvk07 114
Lied van O.L.Vrouw ter Eik te Neerveldhoven kvk01 140
Lied van Pierlala kvk19 144
Lied van Pinten kvk16 161
Lied van Sinte Willebrord kvk05 174
Liedeken op de vreede moord begaen op den zeer Eerweerden Heer Pastor te Nylen.. kvk06 174
Liederen bij het katten ldk 466
Liedje van Bruinkasteel kvk12 138
Liefdelied kvk08 095
Liefdeslied_moord vzs 124
Liefdesdrama kvk20 164
Liefdeslied vzs 123
Lieve schipper vaar mij over ldk 140
Lieve schipper vaar mij over kvk14 133
Lieve schipper vaar mij over vzs 125
Lodewijk je moet gaan tekenen kvk15 154
Lof van den wijn kvk18 105
Loflied der Kempen kvk01 117
Lokke zjoer de mazere prette ldk 014
Lotgevallen van de verloren zoon kvk19 153
Louisa de verlatene kvk05 182
Louisa mijn schone vriendinne kvk20 130
Lucia en Ferdinand kvk05 186
Lucifer vzs 039
M'n Annemie ldk 490
M'n jeugd kvk11 156
M'n vaoder is 'ne graof ldk 141
M'ne vrijer is 'n tippeke ldk 150
M'ne vrijer is 'n tippeke kvk03 135
Malbroek die voer ten oorlog ldk 581
Malbroek die voer ten oorlog ldk 583
Manus en de zeven meisjes kvk20 133
Marie de keukenmeid kvk02 151
Marie is op den zwier ldk 272
Marietje mag ik met je kvk13 167
Marietje Vos vzs 024
Marjanneke fris kvk11 165
Mars ldk 448
Massa branden te Helmond kvk13 168
Meisje doodgeranseld (door wreede ouders) kvk20 162
Meisje vermoord te Strijp - De 19-jarige dochter Joh. de Groot in een greppel.. kvk17 134
Meisje vermoord te Strijp. De 19 jarige dochter Joh de Groot in een greppel... ldk 398
Men heeft altijd met recht gezeid kvk20 151
Meneer pantoffel kvk18 119
Menu kvk17 157
Met dezen nieuwe jare kvk01 148
Met drieën in één broek kvk17 117
Met Sint-Jansdag kvk04 151
Meulekensdans ldk 443
Midden in Parijs vzs 031
Mie mee d'r houteren pontafie ldk 510
Mie snufneus kvk08 113
Mieke d'r stao 'ne vrijer aon de deur kvk18 112
Mieke moet naar huis toe gaan ldk 506
Mieke pruimemond kvk06 174
Mieke stout ldk 439
Mijn allerliefste Jenneke kvk09 123
Mijn allerliefste koning kvk06 176
Mijn allerliefste Nelleke kvk08 110
Mijn Beerzenland kvk11 150
Mijn Brabant kvk13 161
Mijn Christiaan ldk 489
Mijn familie ldk 255
Mijn geboortedag kvk10 127
Mijn hoed die heeft vier deuken vzs 127
Mijn lief klein dorpje Son kvk17 141
Mijn lieve Smetske ldk 519
Mijn molentje draait kvk11 162
Mijn vader had twee bokken kvk10 139
Mijn vader was een scharensliep kvk08 100
Mijn vader zei laatst tegen mij kvk13 134
Mijn vrijer die is ziek kvk06 171
Mijne piot kvk01 123
Mijnen hond die blafte luid kvk01 142
Mijnwerker 108 kvk01 144
Minnaarsklacht kvk12 154
Minnelied kvk20 135
Mirakel voorgevallen bij Trier kvk16 112
Misdaad van een vader op zijn dochter te Gierle kvk12 142
Mits-mats ldk 471
Mobilisatie kvk12 155
Moeder ik kom u een vraagje te vragen ldk 120
Moeder kom terug kvk05 161
Moeder laat mij verkeeren kvk20 113
Moeder mag ik trouwen gaan ldk 117
Moeder mag ik trouwen gaan kvk07 117
Moeder mag ik trouwen gaan kvk13 124
Moeder waarom zingt gij niet meer kvk08 113
Moeder wanneer is 't kermis kvk11 160
Moeder wanneer is 't kermis kvk11 160
Moeder wat moet ik doen kvk04 164
Mooie meisjes mooie bloemen ldk 112
Moord door dronkenschap kvk17 145
Moord en zelfmoord te Brunsum kvk16 153
Moord in Berkel-Enschot kvk20 128
Moord in Eindhoven ldk 418
Moord in het kamp van Becerlo ldk 415
Moord in Oude-Tonge kvk08 104
Moord in Oude-Tonge kvk13 128
Moord op C. Busch kvk20 123
Moord op de Desselse hei ldk 376
Moord op de drie mènnekes kvk04 145
Moord op een liefdezuster kvk19 162
Moord op een meisje van twintig jaren te Haren ldk 380
Moord te Arendonk ldk 345
Moord te Borgerhout kvk05 164
Moord te Boxtel op de 22-jarige Toontje Potters door den 22-jarige Tinus Willems kvk17 113
Moord te Eindhoven kvk10 154
Moord te Eindhoven - Moord op een meisje welke door haar minnaar in den nacht... kvk14 132
Moord te Esbeek op catharina van Laarhoven ldk 411
Moord te Grolder vzs 025
Moord te Hilvarenbeek op een 69 jarige vrouw, Cath. van Laarhoven... ldk 396
Moord te Kerkdriel - Rijksveldwachter P. Tap oud 32 jaar en pas getrouwd op... kvk19 127
Moord te Luyksgestel ldk 352
Moord te Meerle vzs 116
Moord te Mill (Een vrouw door een vrouw vermoord) kvk20 136
Moord te Mol kvk03 127
Moord te Oss op den 30-jarigen caféhouder J.v.d. Pas aldaar kvk19 169
Moord te Rijsbergen vzs 128
Moord te Roosendaal kvk02 180
Moord te 's Hertogenbosch kvk14 143
Moord te Sleen in het buurtschap 't Haantje kvk18 110
Moord te Someren kvk11 169
Moord te Tilburg kvk12 169
Moord te Weert - Een 16-jarige jongen schiet zijn 35-jarige oom Lambert Kampers. kvk16 160
Moorddrama te Kerkrade kvk12 131
Moriaantje kvk05 178
Mozes kvk14 168
Mozes had drie zonen ldk 325
Mozes had drie zonen kvk18 092
Mutsenparade kvk18 101
Muzikaal-lied kvk20 131
'n Schon taoffel volk ldk 483
N.S.B.-ers lied kvk01 111
Naar Amerika kvk15 151
Naor 't seminaor kvk06 180
Napoleon kvk08 105
Napoleon vzs 048
Napoleon wat hebt ge nu gedaan kvk08 105
'n Haring kan zwemmen vzs 107
'ne Kerel van jahoe ldk 295
Neerlands dierbaar oord kvk17 162
Nèffen 'n hennendeurke kvk03 147
Neuzenlied kvk18 100
Nieuw bordenlied kvk10 151
Nieuw kerstlied 1929 kvk16 110
Nieuw lied over de rooversbende Nauwelaerts - de bandieten in het gevang ldk 538
Nieuw lied over de watersnood 1872 kvk15 133
Nieuw lied van Berdina en hare meesters zoon kvk09 141
Nieuw lied van de Middelbeerse strijksters kvk02 172
Nieuw lied van den oorlog van Transvaal ldk 536
Nieuw lied van een landweerman kvk09 134
Nieuwe coupletten van de jonge speelman kvk15 169
Nieuwe coupletten van Zie ginds komt de stoomboot... kvk12 135
Nieuwe jaarke goeigebuur ldk 035
Nieuwjaardag kvk05 196
Nieuwjaarslied kvk01 148
Nieuwjaarswensch kvk17 164
Nooit geen oorlog meer kvk02 168
Nooit gehoord kvk17 155
O Brabant kvk13 159
O Cato ldk 455
O die zondag ldk 529
O mijn lief Katrieneke ldk 567
O monny monny ma kvk18 108
O oordeelt niet kvk16 130
O stille avond kvk16 135
O wat spijt kvk11 163
O wat verdriet en tegenslagen vzs 129
O wat zijn de jongens gek kvk15 171
O yes my lady kvk06 183
Ode aan de borrel ldk 505
Ode aan Hilvarenbeek kvk19 147
Onder de brug daar lag een griet kvk04 155
Ondergang van het K.L.M.-vliegtuig "De Leeuwerik"Bij Brilon in het Sauerland... kvk15 138
Ons Brabant bovenal kvk13 158
Ons dierbaar ouderhuis kvk18 121
Ons Katrijntje lag beschonken kvk02 161
Ons katrijntje lag beschonken kvk10 146
Ons Kempenland kvk04 163
Ons Mieke d're vrijer ldk 297
Ons moeder dee me trööwe kvk08 084
Ons Reusel kvk04 172
Ons varken is gestorven ldk 572
Ons varken is gestorven kvk01 100
Ontrouwe liefde ldk 069
Ontzettend branddrama te Tilburg ldk 552
Ontzettend branddrama te Tilburg kvk08 098
Ontzettend drama afgespeeld aan boord van het stoomschip "Volturno" kvk18 116
Ontzettende mijnramp te Marchienne bij Charleroi kvk11 170
Ontzettende moord te Strijp-Eindhoven gepleegd op een 19-jarig meisje kvk17 135
Ontzettende ontploffingen (van Duitsche munitietreinen te Hamont...) kvk20 130
Ontzettende zeeramp - Een Duitsche onderzeesche torpedoboot vernielt 3 Eng... kvk17 139
Onze lieve vrouw van Werbeeck kvk10 129
Onze vadder die zee op zekere keer ldk 138
Onze vader die in de hemel zijt kvk06 172
Onzen broeder Driekus wolte ruter weren vzs 076
Oorlof gij jonge deernen kvk02 170
Oorlogs-kerstlied kvk02 156
Oorlogsleed vzs 026
Oorlogslied kvk19 169
Op 't somb're kerkhof vzs 044
Op den hoek van de straat kvk07 111
Op die verre heide vzs 130
Op ene morgenstond kvk18 101
Op ene morgenstond kvk18 102
Op enen driekoningenavond kvk06 190
Op het somb're kerkhof kvk15 164
Op jacht vzs 021
Op school zag ik Helmond niet eens op de kaart kvk10 125
Op vaders knie kvk11 166
Op zondag kvk09 131
Opzienbarend onderzoek van den 18 jaren geleden moord op Maria Kessels... kvk17 159
Opzienbarende bekentenis van den schttien jaar geleden moord op Maria Kessel ldk 363
Oud kinderdansje kvk05 175
Oud liedje op een Oirschotse zuster kvk12 165
Oude dans ldk 437
Ouwe grijshaar van tachtig jaren kvk04 135
Pap 'k wil een vrouw he kvk18 130
Parlez-vous kvk08 096
Peelgekweel kvk19 133
Peer kvk14 171
Peerke wip kvk08 086
Persil, Henco, Ata, Imi, Sil kvk15 158
Pieter bracht laatst zijn beminde vzs 075
Pieter ging vrijen al door het groen veld kvk18 113
Pieter kwam met zijn beminde vzs 075
Pijpekop kvk02 155
Postulant en abdis kvk18 133
Pruimenstenen kvk17 146
Rechterlijk verloop der beruchte roofmoord en doodslag van Naalden, Etten kvk19 128
Reus Goliath kvk09 117
Reus reus hoe laat is het kvk09 102
Reusels glorie kvk11 157
Reusels volkslied kvk01 125
Richard en Meolien kvk08 101
Riethoven kvk14 172
Ringe ringe rouwe kvk11 137
Romanus en Blondina ldk 153
Romanus en Blondina vzs 100
Rommelpotlied ldk 034
Rond de Kaat ldk 448
Rood wit en blauw kvk08 122
Roofmoord te Sint Oedenrode ldk 364
Roosje van het dorpje kvk14 162
Rosalia vzs 064
Rosalina ldk 135
Rosalina kvk16 158
Rozalie die ging eens wandelen kvk11 159
Rozalien en Ferdinand vzs 131
Rozalina het verworpen kind kvk19 156
Rozen bloeien op de heide kvk15 172
Ruzie en moord te Eindhoven kvk12 162
's Mèrges as de meid opstond kvk07 120
's Morgens vroeg het was klaar dag ldk 172
Sa boer kvk17 113
Sa boer kvk18 099
Sacco en Vanzetti vzs 074
Scharesliep kvk12 168
Scheppingsverhaal ldk 473
Schildersrekening ldk 324
Schildersrekening van Bakel ldk 323
Schip vergaan bij het vuurschip Haaks kvk19 118
Schipbreuk - De zee vraagt weer vier slachtoffers - de Stanfries 4 vergaan kvk15 128
Schipper mag ik overvaren kvk07 107
Schnurren ldk 584
Schommellied kvk19 171
Schommelliedje kvk03 171
Schommlen kvk02 150
Schoon lief ik vertrek naar Namen ldk 129
Schots ldk 453
Schrikkelijk tramongeluk te Kasterlee kvk10 134
Schrikkelijke misdaad in de bossen van Mol ldk 336
Schrikkelijke misdaad nabij Moll ldk 335
Schrikkelijke misdaad te Mol ldk 337
Schrikkelijke moord te Mol ldk 397
Schrikkelijke moord. Een jongen van 15 jaar oud vermoort eene heele familie ldk 379
Schrikkeljke ontdekking van een pasgeboren kind op het kerkhof te Put ldk 359
Sequah de kwakzalver ldk 254
Sequah de kwakzalver kvk17 143
Serafijntje kvk08 108
Sint Dymphnalied ldk 191
Sinte Maarten stookvuur kvk12 164
Sinte Margriet kvk20 143
Sinterklaas goed heilig man kvk04 170
Sinterklaas is jarig kvk04 171
Sinterklaaslied kvk01 145
Sinterklaasliedje kvk03 138
Sjaak Sjaak hebt ge gene vaak ldk 453
Sjefke is getrouwd kvk01 118
Sjimmie van de buren kvk07 100
Smidje beslaat toch mijn paard vzs 084
Smokkelaars aan de grenzen ldk 539
Sneeuwwitgloor in alle landen kvk06 191
Snijd Mie heur haar af ldk 549
Snijersliejke ldk 310
Snijersliejke ldk 311
Snitselbank kvk15 147
Snitselbank kvk20 114
Sofia ldk 099
Sofietje ldk 518
Soort bij soort vzs 005
Spinnelied vzs 009
Spoorwegongeluk bij Leiden kvk14 166
Spoorwegongeluk bij Weesp (tr. NO 102) kvk20 125

Spotlied op de dorpen kvk01 110
St. Antoniuslied kvk03 123
Station Beugen ingestort kvk15 132
Stille nacht kvk02 157
Stille nacht heilige nacht kvk02 156
Stille nacht heilige nacht kvk04 173
Streep ldk 440
Streep ldk 440
Sturrië kvk02 150
Sus de boterhond ldk 283
Suska van Rosselaar ldk 226
Suske de boterhond ldk 285
Suzannatje kvk03 150
Swietselbank kvk10 157
't Boerke ldk 494
't Geestelijk kaartspel kvk01 088
't Graf kvk05 160
't Haonendeurke ldk 527
't Herderinneke kvk04 141
't Herderinnetje ldk 083
't Hermenieke van Bergeijk kvk01 114
't Klein lief Keeke kvk04 161
't Liedje van de boterklèts kvk13 169
't Liedje van Dommelen-kermis kvk05 150
't Maoger snijerke ldk 161
't Moederoog kvk14 156
't Mutske kvk14 149
't Nonneke ldk 568
't Regent op de brug kvk05 189
't Suske kvk08 111
't Vrouwke van Stavoren kvk03 139
't Waos op 'ne zondaggenaovend ldk 157
't Was op een avond zo laat kvk09 124
't Was op een donderdagavond kvk01 093
't Was op een donderdagavond kvk02 144
't Was op een mooie zomerdag kvk04 153
't Was op een mooie zomerdag kvk15 136
't Was op een vroegen morgenstond ldk 090
't Was op een vroegen morgenstond ldk 128
't Was op een zondagavond ldk 158
't Was op een zondagavond kvk09 133
't Was op een zondagavond vzs 004
't Was op nieuwjaarsaovend ldk 036
't Was weer concert in huis kvk05 194
't Zeikmesjien kvk09 125
't Zwaor stuk ldk 468
Tafellied uit Wintelre kvk19 170
Tante Pie is dôôd kvk13 132
Te Lierop al in de hei kvk15 137
Te Lommel langs die baan ldk 435
Te Lommel langs die baan ldk 468
Te Postel onder den biezenbos kvk11 142
Te Postel onder den biezenbos kvk11 168
Tèèske kvk03 128
Teleurgesteld kvk18 127
Tèttegerèt den bok is vèt kvk01 110
Tiarly tiepling ging naar de disco kvk18 114
Tien kleine negertjes kvk17 112
Tingelingeling de schoolbel gaat kvk08 122
Tingelingeling de schoolbel gaat kvk15 171
Toch nog gelukkig kvk16 137
Toen God de wereld had geschapen ldk 481
Toen God in Betlehem kvk01 146
Toen ik eens langs die molen kwam ldk 125
Toen ik geboren werd ldk 586
Toen ik nog een jonkman was kvk20 151
Toen ik nog heel klein was kvk19 112
Toen ik 's avonds thuis kwam gereden kvk05 169
Toen ik van Brussel kermis kwam ldk 121
Toen onze vader Adam nog 'ne jonkman was kvk19 166
Tommes Maos vzs 034
Tone kvk01 090
Tragiek in een tropennacht kvk19 154
Trannosan-Seizoen Lied kvk15 159
Trek maar aan 't touwtje ldk 447
Treurig lied van Flonie eenen rijken baronszoon die als kapitein van eene ... ldk 371
Treurlied door den hongersnood ldk 555
Treurlied op de gruwelijke moord gepleegd te Merxem op 30 november 1908 op... kvk19 113
Troeleke ldk 212
Trouw aan Brabant kvk13 158
Trouwlied vzs 017
Tussen de teut en de koffiepot kvk05 173
Tussen Vlijmen en Besooyen vzs 012
Twee begijntjes en ene pastoor kvk09 135
Twee handjes op de tafel kvk11 147
Twee indiaantjes kvk10 150
Twee jongelui wilden graag trouwen kvk15 135
Twee jonggeliefden kvk19 122
Twee koningskinderen ldk 097
Twee koningskinderen kvk11 132
Twee vrienden ldk 513
Twist in een woonwagen te Venlo, waarbij J. Meijer, oud 31 jaar, door zijn ... ldk 382
Twits kvk18 115
Uitspraak in het proces der bende van "De Dameskous" kvk13 122
Uitwerking der vergiftige gasbommen in den grooten Europeeschen oorlog van 1914. kvk10 153
V. d. Lubbe onthoofd kvk13 150
Vader ik ga reizen vzs 018
Vader wij kunnen je niet missen kvk19 153
Vader zoek voor mij een man kvk17 157
Vadermoord kvk17 123
Valkeswirds volkslied kvk15 149
Valse liefde kvk16 144
Van de mulder ldk 240
Van de plicht van vader en van moeder ldk 405
Van den boer die met de kar naar Tilburg voer ldk 215
Van den ezel ldk 262
Van den os ldk 217
Van den zorgvuldigen huisvader kvk06 176
Van den zorgvuldigen huisvader kvk07 115
Van der Steen met z'n derde been kvk05 190
Van een koopmansdochtertje kvk11 140
Van een meisje schoon vzs 040
Van ene mulder die z'n vrouw aan de jood verkopen wou ldk 237
Van ene vrome kluizenaar ldk 185
Van in Duitschland wordt onze Pier papa kvk20 158
Van Landvaart kvk02 144
Van Piet en Katrijn kvk14 158
Van 's werelds brouwerij ldk 223
Van sint Joris ldk 186
Van 't degegat kvk06 167
Van 't jagertje kvk14 146
Van 't kaoi wijf ldk 205
Van 't kaoi wijf kvk13 155
Van 't nonneke vzs 063
Van Thomas Maas ldk 216
Van twee koningskinderen kvk16 132
Varen varen kvk09 102 / vzs 018
Vastenaovend tikelentaovend ldk 035
Vastenavond vasten kvk09 103
Vastenavondlied kvk09 104
Venez venez Saint Nicolas kvk08 118
Ventroepen kvk09 108
Venus bos vzs 029
Verhaalgezang van Lucie en Alexander - ware gebeurtenis in Rusland bij den... kvk19 140
Verhuislied kvk01 099
Verjaagd van zijn werk of de arme werkman kvk11 130
Verschijning der H. Maagd kvk13 145
Verschrikkelijk drama te Rijsbergen - een jonge man tracht uit liefdenijd zijn.. kvk19 164
Vertrouwt toch lieve meisjes kvk18 103
Vertwijfelde roep van een invalide mijnwerker kvk16 111
Vervloekt zij de oorlog of de strijd tusschen de Balkanstaten en Turkije kvk13 129
Verwoest geluk kvk16 136
Vesper van Sinte Pieter kvk02 180
Vespers van sint Job ldk 314
Vier onzinnige gasten die door een braspartij den Kerstnacht onteerden kvk10 160
Viervoudige moord in de bosschen van Echt kvk18 133
Viervoudige moord te Lucaswolde kvk03 172
Vijfde Mei - Neerland vrij - Wij zijn blij kvk13 138
Vijfduizend priesters in den strijd kvk13 120
Viktor en Virgenie kvk09 114
Vis vis gebakken vis kvk02 166
Visserslied kvk02 162
Vrede op aarde/ in de menschen een welbehagen kvk12 170
Vreede moord ldk 360
Vreeselijk einde van drie jongelingen op den spoorbrug tusschen Dordrecht en... kvk18 114
Vreeselijk moorddadig drama gepleegd in eene kerk te Tilburg kvk15 152
Vreeselijke autobusramp te Turnhout ldk 551
Vreeselijke brand kvk15 161
Vreeselijke mishandeling te Gorinchem gepleegd door een moeder op haar vier... kvk11 149
Vreeselijke moord en zelfmoord te Zwartberg ldk 342
Vreeselijke moord op Philomine Verbroeken te L.W. kvk11 158
Vreeselijke moord te Antwerpen - Een vrouw van 64 jaren opengesneden kvk17 133
Vreeselijke moord te Kerkhoven Venne kvk11 163
Vreeselijke moord te Mechelen ldk 356
Vreeselijke moord te Stamprooy - Een 47 jarige H.H. loonslager steekt zijn... kvk18 103
Vreeselijke moord te Tilburg (op A. van Veen door A. Donders, 1909) vzs 069
Vreeselijke moord te Tilburg gepleegd op zekere Zebregs kvk18 109
Vreeselijke moord op den Z.Eerw. Heer de Jong, Pastoor te Dampremij... kvk05 181
Vreselijk drama te Helmond vzs 132
Vreselijke dubbele moord begaan nabij Mol ldk 332
Vreselijke dubbele moord begaan nabij Mol ldk 334
Vrienden sta op kvk01 128
Vrienden trouw toch nooit kvk13 154
Vrijgezellenliedje kvk03 137
Vroeger in die oude tijden kvk09 110
Vrouwke 't is vastenaovend ldk 032
Vrouwke 't is vastenaovend ldk 034
Vrouwke 't is vastenaovend ldk 034
Wa denkte wel van al die manne kvk20 155
Waarvan drinken de schoenmakers bier ldk 504
Wals van Mozeke kvk06 164
Walsje kvk04 166
Wanneer een Tommy komt op bezoek ldk 550
Wanneer gaan wij verhuizen kvk16 151
Want toen ik moest gaan loten vzs 133
Wat er in de luxe Kempen is geschied ldk 208
Wat er in Pruisen is geschied kvk19 116
Wat er in Reusel is geschied kvk02 189
Wat er in Woldere is geschied kvk01 105
Wat er op de Neerkant is geschied kvk16 146
Wat er op de Neerkant is geschied vzs 135
Wat heb ik op den hals gehaald kvk10 124
Wat in Heinebosch is geschied ldk 194
Wat is het fijn om rijk te zijn kvk18 128
Wat lijdt een eerbaar dochter pijn ldk 074
Wat zullen we eten kvk17 156
Waterrampen te Oeffelt - Tal van menschen in 't hoogst gevaar kvk15 134
Watersnood in België, Nederland, Pruissen, Frankrijk en Italië kvk15 133
We eten vanavond piepers ldk 456
We kwamen van Bolderse kermis vzs 136
We waore mee acht ldk 052
We zullen eens naar het koren gaan kijken kvk07 110
Wees gegroet kvk06 172
Welkomstlied kvk03 138
Were di kvk13 153
Wevers kerstlied kvk04 130
Wie de scheiding heeft uitgevonden vzs 086
Wie de scheiding heeft uitgevonden vzs 086
Wie git 'r mee vange kvk09 102
Wie hoor ik hier al in de nacht vzs 073
Wie hoor ik hier zo kermen en zo klagen vzs 048
Wie in januari geboren is ldk 497
Wie leeft er het meest op zijn gemak vzs 085
Wie niet draaien wil ldk 495
Wie wie wie kvk14 165
Wij boertjes van het platteland kvk17 121
Wij boertjes van het platteland kvk17 122
Wij waren eens naar de kermis gegaan kvk10 156
Wij zen de klunzen in de sport kvk10 123
Wij zijn de mannekes van plezier ldk 449
Wij zijn jongens onderling ldk 466
Wij zijn twee charmanten kvk03 143
Wij zijn van Soerendonk kvk17 116
Wijnlied ldk 498
Wilde vesper kvk09 107
Wilhelmientje kvk14 151
Willeke de wever kvk09 126
Willy wortel kvk09 112
Witte zwanen zwarte zwanen kvk07 107
Woldersch volkslied kvk04 169
Wonderbaarlijke genezing te Beauraing van de Echtgenoote van den onderwijzer... kvk13 145
Wonderlijk historielied voorgevallen in de stad IJzerdijke bij Sas van Gent kvk17 117
Wrede moord op een kind van zes jaren vzs 072
Wreede moord te Exel ldk 369
Wreede moord te Hasselt ldk 390
Wreede moordzaak te Rekkem ldk 342
Zatte Katrijn ldk 467
Zatte Katrijn kvk02 161
Zatte Katrijn kvk10 146
Ze mag mee gaon ldk 454
'Ze vaoder zee lest tege mè ldk 136
Zedde al in Kaastere geweest kvk02 179
Zeemanslied kvk09 130
Zeg Annemarieke waar gade gij naar toe kvk04 148
Zeg smidje wilt gij er mijn paard beslaan vzs 084
Zet goede vrind maar je ogen op kvk14 151
Zie de maan schijnt door de bomen kvk04 171
Zie de maan schijnt door de boomen kvk14 150
Zie de vogel eens vliegen kvk19 165
Zie ginds komt de stoomboot kvk04 171
Zij was een lief en aardig kind kvk05 180
Zij wil gaan trouwen maar mag van moeder niet kvk12 141
Zij wil gaan trouwen maar mag van moeder niet kvk16 125
Zonder werk en zonder voedsel kvk06 162
Zo'ne goeien hebben wij nog nooit gehad ldk 501
Zoo gaat het kvk10 130
Zoolang de roosjes bloeien kvk04 131
Zou ik niet mijn moeder eren kvk11 161
Zwaluw lief war snelt gij heen kvk04 134
Zwarte Wis ldk 450

© Liedarchief Weebosch-Bergeijk