Literatuurlijst van boeken en artikelen in het liedarchief over volkslied, volksmuziek, volksdans, volkscultuur, volkskunde, heemkunde, dialect e.a. in Nederland en België.

Via het menu-onderdeel zoeken van de browser (meestal in Bewerken) zijn gemakkelijk auteurs, boeken of artikelen op te zoeken. Bij elk veld zijn enige zoekwoorden toegevoegd. (Vergeet niet eerst de lijst te activeren door erin te klikken!)


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W ZAalst, G. van der
; Spellekens uit acht zaligheden, Eersel z.j. - boek stencil Kempen kinderspel volksspel

Aarts, J.W.C. en Biemans, Johan; 't Hermenieke van Bergeyk 1845-1863, Bergeyk 1977 (uitgave: Stichting Eicha) - Brabant Bergeyk harmonie hermenieke

Alberdingk Thijm, Jos.Alb.e.a.; Oude en nieuwe kerstliederen, Amsterdam 1852 - boek lied kerstlied

Albrecht, Guido; Driekoningenavond (Handleiding tot het vieren v.h. driekoningenfeest in de familie of vriendenkring), Antwerpen z.j. (met 66 rijmlootjes voor de koningstrekking) - boek folklore volkskunde Antwerpen driekoningen lied

Ansloo, Joh. van; Vrij en blij, Rotterdam z.j. (Luimige voordrachten, komieke scènes) - bundel feestlied voordracht

Arens, H.; Volkskundige elementen in politieverordeningen, Antwerpen 1999 (Volkskunde, jrg. 100, nr. 2) blz. 153-160 - artikel straatzangers bedelzingen marktzanger volkslied

Ashley, Leonard; De wondere wereld van bijgeloof, voorspelling & geluk, Hazerswoude-dorp 1985 - boek bijgeloof voorspelling

Asseldonk, Janus; van Verwaaide vertelsels, Beek en Donk z.j. - boek volkskunde geschiedenis Beek en Donk Brabant

Awouters, Mia; De gitaar in de Zuidelijke Nederlanden, Galmaarden 1986 (Volksmuziekatelier, Jaarboek IV) - artikel instrument gitaar Nederland


Backer, C. de; Vroeg-zeventiende eeuwse recepten uit de abdij Berne te Heeswijk-Dinther, Antwerpen 1989 (Volkskunde, jrg. 90, nr. 1) blz. 21 - artikel Brabant recept eten

Backer, Christian de; Een onbekende verzameling Middelnederlandse 'secreten' uit Gent, Antwerpen 1990 (Volkskunde, jrg. 91, nr. 2) blz. 84 - artikel Vlaanderen Gent magie volksgeloof volksgeneeskunde

Backer, Christian de; Nog een verzameling secrete consten uit Gent, Antwerpen 1991 (Volkskunde, jrg. 92, nr. 1) blz. 27 - artikel Gent Vlaanderen recepten

Backer, Christian de; Twee allegorische recepten uit een 17de eeuws Brugs rapiarum, Antwerpen 1992 (Volkskunde, jrg. 93, nr. 3) blz. 196 - artikel Vlaanderen Brugge recept allegorie volkskunde

Baere, Dr. C.; Onze Vlaamsche Reuskens, Amsterdam 1942 (De Seizoenen, nr. 11) - boek Vlaanderen volkskunde volkslied reuskens

Baeten, Herman en Herman Dewit; Muziek van bij ons, Peer 1993 - boek volksmuziek instrument volkslied

Balfoort, Dirk J.; Het probleem van de vioolbouw, Den Haag z.j. - boek instrument viool bouw

Bannenberg, Pr., Drs. G.P.J.; Sint Willibrord in Waalre en Valkenswaard, Nijmegen 1958 (Brabantia, een reeks geschriften over Brabant) - boek Brabant geschiedenis Waalre Valkenswaard Willibrord

Barentsen, P.A.; Het oude Kempenland, z.p. 1974 - boek Brabant Kempen samenleving sociale geschiedenis

Bartelink, Dr. G.J.M.; Twents volksleven, Wassenaar z.j. (nr.3 van jrg. XVII van Neerlands Volksleven) - boek lied Twente Overijssel dans optekening

Bastiaanse, Frans; Het geestelijk lied, Amsterdam 1908 (Groot-Nederland deel XII) - boek volkslied geestelijk lied

Baudouin, Marc; De Italiaanse diatonische accordeons, Halle 1990 (Goe vollek!, nr. 3) blz. 26 - artikel accordeon diatonisch Italië

Bavay, L.; Kapellen en kruisen te Mere, Leuven 1985 (Ethnologia flandrica 1) - artikel Mere volkskunde kapel kruis

Beer, Ward de; Het moezel boeksken, Antwerpen 1978 - bundel dans instrument doedelzak moezelzak

Beex, H.; Vertellingen uit het mirakelboek, Den Bosch 1978 (De wonderverhalen van de Zoete Lieve Vrouw van 's Hertogenbosch) - boek Brabant 's Hertogenbosch volksverhaal O.-L.-V. volkskunde

Beijer, Erik en Leo Samama; Muziek in de Nederlanden van 1100 tot heden, Utrecht 1989 (Studieboek bij de gelijknamige Teleaccursus) - boek muziek volksmuziek

Beijering, Marjan; Moordlied in Drente - In het spoor van herinneringen, Utrecht 1999 (Volkscultuur 8) - boek Drente moordlied volkslied muziek

Belie, Alfons de; Zo werd gezongen - 140 volksliederen ontstaan voor 1926, Sint-Niklaas 1995 - boek België Vlaanderen liedoptekening volkslied

Berg O. praem., Clemens G. van de; Het volkslied, 1938 (Katholieke Boerin, jrg. 10, nr. 1) blz. 168 - artikel volkslied zingen

Berg, Clemens v.d.; De meiskes van Brabant, die..... dansen niet meer, 1938 (Katholieke Boerin, jrg. 11) blz. 42 - artikel Brabant volksdansen

Berg, Clemens v.d.; Volksdans, 1938? (Katholieke Boerin) blz. 155 - artikel volksdans Brabant

Berg, M. van den; De dood en de doden in het Vlaamse sprookje, Antwerpen 1990 (Volkskunde, jrg. 91, nr. 3) blz.166 - artikel sprookje dood

Berg, M. van den; Het hoogmoedige meisje en de vrijers op het kerkhof, Antwerpen 1997 (Volkskunde, jrg. 98, nr. 3) blz. 197 - artikel vrijers wraak volksverhaal

Berg, M. van den; Ziekte en genezing in de Antwerpse volkssage, Leuven 1986 (Ethnologia flandrica 2) - artikel volkskunde volksgeneeskunde Antwerpen

Berg, M. van den; 'Het zou toch kunnen'. Studenten vertellen hedendaagse sagen: een Antwerpse enquête, Antwerpen 1999 (Volkskunde, jrg. 100, nr. 3) blz. 314-335 - artikel België Antwerpen hedendaagse sage

Berg, Marcel van den; Volksverhalen uit Antwerpen, Utrecht/Antw. 1981 (Onze volksverhalen, deel 11) - boek volksverhaal Vlaanderen Antwerpen

Bergen, J. van; Willems, Snellaert en de "Oude Vlaamsche liederen", z.p. 1950 (Volkskunde, nw. reeks, jrg. 9, nr. 1/2) - artikel lied Vlaanderen

Bergh, E. van den O.Praem; Postele op ter heyden, z.p. 1983 - boek België Antwerpen

Bergh, Mr. L.Ph.C. van den; Nederlandsche Volksromans, Hulst 1976 (onveranderde herdruk van de uitgave van 1837) - boek volksroman volkskunde Nederland

Berkelaar, Wim; Kerkelijke tucht en sociale controle. Herman Roodenburg over het zeventiende-eeuwse Amsterdam, Utrecht 1991 (Volkscultuur, jrg. 8, nr. 4) blz. 48 - artikel Nederland kerkelijke tucht en controle censuur

Bernet Kempers, A.J;. Volkskundige beeldvorming door het Openluchtmuseum, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 66 - artikel Nederland Openluchtmuseum volkskunde beeldvorming

Bernet Kempers, Dr. K.Ph.; De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-Clanck, Rotterdam 1941 - boek lied Nederland

Bernet Kempers, Dr. K.Ph.; Volksliederen uit de 16e eeuw, Oosterbeek 1933 (De volksdansmare, jrg. 2, nr. 1) - artikel lied Nederland

Bernet Kempers, Dr. K.Ph.; Volksliederen uit de 16e eeuw, Oosterbeek 1933 (De volksdansmare, tweede jrg. nr. 1) - artikel lied Nederland

Bernet Kempers, Prof. Dr. A.J;. Geloof en volksleven, Wassenaar 1965 (Neerlands volksleven, jrg. 15, nr. 3) - artikel vesper lied Nederland

Beukelaear, Hans de; Streekromans, Utrecht 1986 (Volkscultuur, jrg. 3, nr. 1) - artikel volksverhaal volksleven streekroman Nederland

Beversluis; Judocus Lodensteyn, Baarn z.j. (Libellen-serie nr.253) - boek lied Nederland Lodensteyn

Biemans, J.H.C. e.a.; Bergeyk in oude ansichten, Zaltbommel 1972 - boek Nederland Brabant Bergeyk volkskunde volksleven

Biemans, Johan; Over 'Bij wijze van spréke' gesproken, Helmond 1981 (met aantekeningen van Miep Mandos-van de Pol) - boek Nederland Brabant spreekwoorden gezegden

Biemans, Johan; Spokerijen in de Kempen, Zaltbommel 1973 (verzameld door P.N. Panken) - boek volksverhalen spokerijen Brabant Nederland Kempen

Biemans, Johan e.a.; Brabant op z'n breedst, Asten 1996 - boek Brabant Nederland volksverhaal dialect

Biemans, Maup; De moderne feestleider, Gouda z.j. - boek lied feestlied Nederland ceremoniemeester

Biemans, Maup; Nederland viert feest! T.g.v. het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhardt, Roosendaal 1937 - bundel lied oranjelied feestlied Nederland Oranje Rombouts

Biezen, Jan van, en Veldhuyzen, M (inl.); Souterliedekens 1540, z.p. 1984 Facsimile - bundel Nederland melodieën volkslied

Bingham, George & Mons. Finger (samenst.); 50 Airs Anglois & une chaconne, Peer 1997 (facsimile, Amsterdam 1702-1706) - bundel volksmuziek instrumentaal melodieën

Bingham, George (samenst.); 50 Airs Anglois, Peer 1992 (facsimile, Amsterdam 1712-1715) - bundel volksmuziek instrumentaal melodieën

Bingham, George (samenst.); 50 Airs Anglois & Trois Sonates, Peer 1993 (facsimile, Amsterdam 1702-1706) - bundel volksmuziek instrumentaal melodieën

Bingman, A.; Varia, Groningen z.j. (Ernstige en luimige voordrachten en bijdragen in dicht en ondicht) - bundel voordracht Nederland

Blaes, M. de; Wie zegt dat ik niet dansen kan?, z.p. 1963 (Christelijk onderwijzersverbond) - boek bundel dans kinderdans Vlaanderen

Blyau,A. en Tasseel, M.; Iepersch oud-liedboek, Brussel 1962 - boek lied Vlaanderen optekening

Blécourt, Willem de; Betoverd en behekst, Wormer 1983 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 2) - artikel Nederland volkskunde volksgeloof hekserij

Blécourt, Willem de; De breukebomen in Yde, Utrecht 1990 (Volkscultuur, jrg. 7, nr.2) blz. 22 - artikel Nederland volksgeloof volksgeneeskunst

Blécourt, Willem de; Duivelbanners in de noordelijke Friese Wouden, 1860 - 1930, Amsterdam 1988 (Volkskundig bulletin, jrg. 14, nr. 2) blz. 159 - artikel Nederland Friesland volksgeloof duivelbanners Friese Wouden

Blécourt, Willem de; Een duivelbanner in Wolvega?, Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 3) blz. 30 - artikel Nederland Friesland volksgeloof duivelbanner Wolvega

Blécourt, Willem de; Heksenjacht als discussie: Nederlandse wetenschappers over Europese heksenvervolgingen, Utrecht 1987 (Volkscultuur, jrg. 4, nr. 1) blz. 57 - artikel volkskunde Nederland heksenvervolging

Blécourt, Willem de; Moderne overleveringen, Wormer 1983 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 1) blz. 32 - artikel Nederland volkskunde volksverhaal

Blécourt, Willem de; Tovermeesters in Nijmegen?, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg.6, nr. 3) blz. 37 - artikel Nederland Nijmegen heks tovermeester volksgeloof heksenproce

Blécourt, Willem de; Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht/Antw. 1980 (Onze volksverhalen) - boek volksverhaal Nederland Brabant

Blécourt, Willem de; Wetenschap en popularisatie, de Nederlandse volkskundige tradities over duivekaters en steffenen, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 1/2) - artikel volkskunde duivekater steffenen Nederland

Blécourt, Willem de; Wie was de duivelbanner en andere vragen; het toverijgeval te Opheusden in 1918, Utrecht 1987 (Volkscultuur, jrg. 4, nr. 2) blz. 26 - artikel volkskunde Nederland Opheusden toverij

Blécourt, Willem de en Gerrit Jan Rook; Mensen en dingen; kanttekeningen bij populaire cultuur, Utrecht 1984 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 4) blz. 406 - artikel Nederland volkscultuur

Boer, Piet de; Een volksvermaak in de schijnwerpers - congresverslag, Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg.5, nr. 4) blz. 60 - artikel Nederland volksvermaak volkskunde kermis

Boer, Piet de; Van vermaak tot vrijetijd. Enkele aspecten van het vrijetijdsonderzoek in Nederland, Utrecht 1991 (Volkscultuur, jrg. 8, nr. 4) blz. 54 - artikel Nederland vrije tijd volksvermaak

Boer, Piet de e.a.; Texel: eilanders vertellen, Utrecht 1995 (Uitgegeven door Nederlands Centrum voor Volkscultuur) - boek Nederland Texel folklore volksgebruiken volksverhalen

Boesmans, A.; Wratten en hun bestrijding - Resultaten van recente empirische onderzoekingen in Limburg, Leuven 1986 (Ethnologia flandrica 2) - artikel volkskunde volksgeneeskunde Vlaanderen wrat Limburg

Bols, E.H.Dr. Jan; Godsdienstige Kalenderliederen, Brussel 1939 (Uitgegeven door de Commissie van Het Oude Volkslied) - boek België volkslied godsdienstig

Bols, E.H.Dr. Jan; Wereldlijke volksliederen, deel I, Brussel 1949 - boek lied Vlaanderen optekening

Bols, E.H.Dr. Jan; Wereldlijke volksliederen, deel II, Brussel 1949 - boek lied Vlaanderen optekening

Bols, Jan; Honderd oude Vlaamsche liederen, Namen 1897 - boek lied Vlaanderen optekening

Bonekamp, Paula en Anja Roubos; Geschiedenis van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland, Utrecht 1990 (Volkscultuur, jrg. 7, nr. 1) blz.7 - artikel Nederland folklore dans

Bont, A.P. de; Dialekt van Kempenland, deel II Vocabularium, Assen 1958 - boek Nederland Brabant Kempen Oerle dialect taal

Boone s.j., Albert; Het Vlaamse volkslied in Europa, deel 1, Tielt 1999 - boek België Europa Vlaanderen volkslied studie

Boone s.j., Albert; Het Vlaamse volkslied in Europa, deel 2, Tielt 1999 - boek België Europa Vlaanderen volkslied studie

Boone, A.; De kinderliederen van BRT-archief, Galmaarden 1985 (Volksmuziekatelier, Jaarboek III) - artikel kinderlied BRT Vlaanderen

Boone, H.; Beknopte bijdrage tot de geschiedenis van het hakkebord in de Lage Landen, Antwerpen 1976 (Volkskunde, jrg. 77, nr. 3/4) - artikel instrument hakkebord Nederland Vlaanderen

Boone, Hubert; Accordeon en voetbas in België, Halle 1990 (Goe vollek!, nr. 3) blz. 7 - artikel accordeon België voetbas

Boone, Hubert; Bijdrage tot de geschiedenis van de mondtrom, voornamelijk in de Nederlanden, Brussels 1972 (The Brussels Museum of musical instruments, Bulletin Vol.II 1/2) - artikel instrument mondtrom Nederland Vlaanderen

Boone, Hubert; De doedelzak, Brussel 1983 - boek instrument doedelzak Vlaanderen Nederland

Boone, Hubert; De hommel, Brussel 1976 - boek instrument hommel vlier Vlaanderen

Boone, Hubert; De mondtrom, Brussel 1986 - boek Nederlanden instrument mondtrom

Boone, Hubert; Het onderzoek van het Nederlandstalig volkslied, in het bijzonder in Vlaams België, Antwerpen 1999 (Volkskunde, jrg. 100, nr. 1) blz. 3-27 - artikel België Vlaanderen volkslied overzicht publicaties

Boone, Hubert; De polka, Antwerpen 2001 (Volkskunde, jrg. 102, nr. 4) blz. 251-274 - artikel polka dans muzieknoten

Boone, Hubert e.a.; Dansen uit Midden-Brabant, Schoten 1968 (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Brabant Vlaanderen noten

Boone, Hubert en Wim Bosmans; Volksinstrumenten in België, Leuven 1995 - boek België volksmuziek instrument

Born, Wina; Eten en drinken in de lage Landen, Amsterdam/Br. 1972 (in: Folklore der Lage Landen) - artikel volksleven volkskunde Nederland eten drinken

Bos, Marco; Volksdansdocumentatie, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel dans veldwerk Nederland

Bos, Marco en Kees Notenboom; Dansen uit Noord-Holland, Hilversum 1983 (met l.p. door orkest 'Noorderkwartier', CADANS 15037) - bundel Nederland volksdans Noord-Holland

Bosmans, W.; De rommelpot in de Lage Landen tot de 19e eeuw, z.p. 1977 (Volkskunde, jrg.78, nr. 2, blz. 142 e.v.) - artikel lied instrument folklore Nederland Vlaanderen rommelpot

Bosmans, W.; Het bedelzingen rond de jaarwisseling ten oosten van Brussel, z.p. 1975 (Volkskunde, jrg. 76, nr. 1) - artikel lied folklore Vlaanderen Brussel bedelzingen

Bosmans, Wim; Eenhandsfluit en trom in de Lage Landen, Halle 1991 (Goe vollek!, nr. 1) blz. 22 - artikel België Vlaanderen eenhandsfluit trom Lage Landen

Bosmans, Wim; Eenhandsfluit en trom in de Lage Landen, Peer 1991 - boek Nederland België muziekinstrument eenhandsfluit trom

Bosmans, Wim; Veldwerk in Vlaanderen, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel lied veldwerk Vlaanderen

Bosmans, Wim; Volksmuzikale curiosa in Mechelen tijdens de zomer van 1913, Galmaarden 1986 (Volksmuziekatelier, Jaarboek IV) - artikel volksmuziek Vlaanderen Mechelen

Bosmans, Wim; Fijfer & trom in het Vlaamse land, Peer 1998 - boek België Vlaanderen instrument volksmuziek fijfer trom fluit

Botschuyver, Harry; 100% stemming op ieder feest, Gouda z.j. - bundel feestlied Nederland spel

Bottema, Hil; Van nieuwjaar tot ouwejaar, Amsterdam/Br. 1972 (in: Folklore der Lage Landen) - artikel jaarkrans volkskunde Nederland

Bra, André de e.a.; Gentse kontradansen, Antwerpen 1987 - boek dans contradans Vlaanderen Gent noten

Braekman, W.L.; De 'Antwerpschen roep' en andere straatroepen, Antwerpen 1999 (Volkskunde, jrg. 100, nr. 1) blz. 27-72 - artikel België Vlaanderen Antwerpen ventroep straatroep volkslied

Braekman, W.L.; De marktzanger, een strooien jonker, Antwerpen 1996 (Volkskunde, jrg. 97, nr. 1) blz. 1 - artikel België Vlaanderen marktzanger

Braekman, W.L.; Driekoningenavond: koningsbrieven, liederen en gedichten, Antwerpen 1997 (Volkskunde, jrg. 98, nr. 1) blz. 1 - artikel Vlaanderen driekoningen volkslied folklore

Braekman, W.L.; Een achttiende-eeuws liederenhandschrift uit West-Vlaanderen, Antwerpen 1989 (Volkskunde jrg. 90, nr. 2) blz. 89 - artikel België Vlaanderen lied

Braekman, W.L.; Een belangrijke Oudenaardse bundel marktliederen, Antwerpen 1987 (Volkskunde, jrg. 88, nr. 1) - artikel lied marktlied Oudenaarde Vlaanderen marktzanger

Braekman, W.L.; Een bundel gedrukte marktliederen ontsloten, Antwerpen 1994 (Volkskunde, jrg. 1, nr. 1) blz. 1 - artikel België Vlaanderen marktlied

Braekman, W.L.; Heksen uit Ninove en Pollare in 1595 voor het gerecht, Antwerpen 1990 (Volkskunde, jrg. 91, nr.1) blz.1 - artikel België Vlaanderen volksgeloof geschiedenis heks

Braekman, W.L.; Het ontstaan van de liederen van marktzanger Regelbrugge, Antwerpen 1979 (Volkskunde, jrg. 80, nr. 2) - artikel lied marktlied marktzanger Regelbrugge Vlaanderen

Braekman, W.L.; Het Westvlaams liederenhandschrift van Marie Poeintaert, Antwerpen 1991 (Volkskunde, jrg. 92, nr. 1) blz. 1 - artikel lied Vlaanderen Marie Poeintaert liedhandschrift België

Braekman, W.L.; Marktlied op de walvis gestrand te Oostende (1827), Antwerpen 1990 (Volkskunde, jrg 91, nr. 2) blz. 80 - artikel België Vlaanderen Oostende walvis marktlied Arens

Braekman, W.L.; Marktzanger met rolprent bij een persoonlijke vete te Gent, Antwerpen 1993 (Volkskunde, jrg. 94, nr. 3) blz. 296 - artikel België Vlaanderen Gent marktzanger roldoek

Braekman, W.L.; Nieuwe exemplaren van oude Vlaamse ganzenborden, Antwerpen 1992 (Volkskunde, jrg. 93, nr. 3) blz. 189 - artikel Vlaanderen België ganzenbord volkskunde

Braekman, W.L. Nieuwe vroegzestiende-eeuwse versie van 'Te Brunswijc staet een casteel', Antwerpen 1990 (Volkskunde, jrg. 91, nr. 2) blz. 73 - artikel Nederland lied Brunswijk

Braekman, W.L.; Organisatie en beroepsgeheimen van bedelaars: een heel bijzondere 'ordonnantie', Antwerpen 1995 (Volkskunde, jrg. 96, nr. 1) blz. 1 - artikel België Vlaanderen bedelaar volkskunde marktzanger

Braekman, W.L.; Volksgericht met charivari op de wijk Castel te Moerzeke (17e en 18e e.), Antwerpen 1998 (Volkskunde, jrg. 99, nr. 2) blz. 73-80 - België Vlaanderen artikel charivari volksgericht castel

Braekman, W.L.; IJspret te Antwerpen in de winter van 1564 en van 1763, Antwerpen 2000 (Volkskunde jrg. 101, nr. 4) blz. 329-339 - artikel België Vlaanderen Antwerpen ijspret marktlied

Braekman, W.L.; Zelfportret van een bewoner en de 'Figuere' van het Luilekkerland (17e eeuw), Antwerpen 1993 (Volkskunde, jrg. 94, nr. 3) blz. 281 - artikel volkskunde Vlaanderen België Luilekkerland afbeeldingen

Braekman, W.L.; Zeventiende-eeuwse didactische gedichten van een schoolmeester uit het Waasland, Antwerpen 1989 (Volkskunde, jrg. 90, nr. 1) blz.1 - artikel gedicht volkskunde Waasland Vlaanderen België schoolmeester

Braekman, Willy L.; Spel en kwel in vroeger tijd (Verkenningen van charivari, exorcisme, toverij, spot en spel in Vlaanderen), Gent 1992 - boek Vlaanderen België charivari volksgericht volkskunde toverij

Brant, Sebastian; Der sotten schip (Antwerpen 1548), Middelburg 1981 (facsimile van de derde Nederlandse uitgave in 1548) - boek Nederland België Vlaanderen volkskunde

Bredaas Socialistisch Koor; Vraag me niet om liefdesliedjes..., Breda 1983 - bundel Nederland protestlied

Brenneker, Paul; Sambumbu No. 6 - Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire, Curaçao 1973 - boek Nederland Aruba Curaçao Bonaire volkskunde

Broeck, A.M. Van; Het Antwerpse 'Zuid' tijdens het interbellum. Liefde en huwelijk, geboorte en doop, dood en begr..., Antwerpen 1993 (Volkskunde, jrg. 94, nr. 1) blz. 165 - artikel België Vlanderen Antwerpen volkskunde levenscyclus

Broeckaert, Jan; Nog iets over onze oude liedjeszangers, Gent 1898 (Verslagen en mededelingen der kon. Vl. ac. voor Taal- en letterk. - artikel lied marktlied marktzanger Vlaanderen

Broecke-de Man, E.J. van den; Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland, Vlissingen 1979 - boek kinderlied Zeeland Nederland

Brok, Drs. Har; Het lied van de Oirschotse non, St. Oedenrode 1976 (Brabants Heem,jrg. XXVIII, nr. 3) blz. 108 - artikel Nederland lied Oirschot Brabant

Brom-Struick, Willemien; Ons oude Nederlandse lied, z.p. z.j. - boek lied Nederland

Brom-Struick, Willemien; Reidansen I, Rotterdam 1927 - boek dans reidans Nederland noten

Bruijn, Kees de en Marijke Spies; Vondel vocaal, Haarlem 1988 - boek volkslied Vondel zangwijze Nederland

Bruijn, Martin de; Leven in het jaar 1000, Utrecht 2000 (Volkscultuur 9) - boek Nederland volkskunde geschiedenis 1000

Bruning o.f.m., Dr. E.; De kerkelijke volkszang, Bilthoven 1938 (Kerkmuziekreeks, nr. 3) - boek lied kerkzang volkszang Nederland

Bruyne, Michiel De; De Roeselaarse liedjeszanger Jan Debusschere 1750 - 1827, z.p. 1973 (Ons Heem, jrg.27, nrs. 2/3, huldenummer J. Weyns) - artikel lied marktlied marktzanger Debusschere Vlaanderen

Bröker, Paul; Rondom Kerstmis (Iconografie en symboliek in de beeldende kunst rondom de geboorte van Christus), Utrecht 1995 - boek Nederland folklore kerstmis

Buitendijk, Dr. W.J.C.; Nederlandse strijdzangen, Culemborg 1977 - boek Nederland volkslied strijdzangen

Bus, Th.W.; Gezelschapsdans, Wormer 1980 (Neerlands volksleven, jrg. 30, nr. 1/2) - artikel dans gezelschapsdans Nederland

Buter, A.; De Noordnederlandse levenscyclus, Amsterdam/Br. 1972 (in: Folklore der Lage Landen) - artikel volkskunde Nederland

Buter, Adriaan; Boerendansreveil van toen--, Wormer 1980 (Neerlands volksleven, jrg. 30, nr. 1/2) - artikel dans boerendans Nederland

Buter, Adriaan; Trouwen in Twente, Groningen 1978 (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 1/2) blz. 7 - artikel Nederland Twente trouwen volkskunde

Butter, Ed en anderen; Driekoningen, een uniek fenomeen, Bergeyk 1996 - boek Nederland Kempen volkslied driekoningen folklore

Buytels, Piet; De Nederlandse Kempen: bevolking en beweging, z.p. z.j. (scriptie) - boek stencil Nederland Brabant Kempen sociale geschiedenis

Byvanck, Valentijn; Volksverhalen en volksgeloof - De dood in de volkscultuur, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg. 6, nr. 1) blz. 7 - artikel Nederland dood volksgeloof volksverhaal

Bína, Vladimír; Populaire cultuur: een optimistische visie, Utrecht 1984 (Neerlands volksleven, jrg 33, nr. 4)) blz.292 - artikel Nederland volkskunde cultuur


Callens, K.; Speelgoed krijgen: een vanzelfsprekend gebruik in elk kinderleven?, Leuven 1987 (Ethnologia flandrica 3) - artikel volkskunde kinderspel Vlaanderen

Camerata trajectina; Politieke muziek uit de tachtigjarige oorlog, z.p. z.j. - boek lied politiek Nederland tachtigjarige oorlog

Canter Cremers-van der Does, Eline; Het bad, Bussum 1965 - boek Nederland bad

Champagne, Dr. O.; Het woord is aan..., Rotterdam z.j. - bundel lied feestlied Nederland

Chavanne, Georges; Chansons du pays de Liège et d'ailleurs, Liège 1976 - boek België Luik liège volkslied optekening

Claessens, Maurice en Jef Vekemans; Doedelzakken in Vlaanderen anno 1960, Roosdaal 1996 (Goe vollek!, nr. 2) blz. 11 - artikel doedelzak Vlaanderen België

Claessens, Maurice en Jef Vekemans; Een waardevolle ontdekking: Doedelzakken in het Limburgse gildewezen, Schoten 1996 (Volkskunde, jrg 20, nr. 2) blz. 46 - artikel België Vlaanderen instrument volksmuziek doedelzak gilde

Claeys, Adriaan e.a.; Dans nu - nr. 1, Schoten z.j. (Nieuwe Vlaamse dansen) - boek dans Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a;. Dans nu - nr. 2, Schoten 1981 (Nieuwe Vlaamse dansen) - boek dans Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a.; Dans nu - nr. 3, Schoten 1981 (Nieuwe Vlaamse dansen) - boek dans Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a.; Dans nu - nr. 4, Schoten 1984 (Nieuwe Vlaamse dansen) - boek dans Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a.; Dansen uit Achtel 3, Schoten 1974 (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Achtel Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a.; Dansen uit de Noorderkempen, Schoten 1981 (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Kempen Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a.; Dansen uit Diest, Schoten 1974 (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Diest Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a.; Dansen uit Midden-Brabant, deel II, Schoten 1979 (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Brabant Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a.; Dansen uit Midden-Brabant, deel III, Schoten 1986 (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Brabant Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a.; Dansen uit Westerlo, Schoten 1977 (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Westerlo Vlaanderen noten

Claeys, Adriaan e.a.; Oude dansen uit Achtel 2, Schoten 1972 (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Achtel Vlaanderen noten

Clerck, Walter de; Zuidnederlandsch woordenboek, 's Gravenhage/Antwerpen 1981 - woordenboek Zuid-nederlands

Clerkx, Lily E.
; En ze leefden nog lang en gelukkig, Amsterdam 1992 (Familieleven in sprookjes - een historisch-sociologische benadering) - boek Nederland sprookjes volksverhaal sociologie

Closson, Ernest; Chansons populaires des provinces belges, Leipzig 1913 - boek lied België

Closson, Ernest; Le lied Néerlandais ancien, Bruxelles 1951 - boek lied Nederland

Cobben, Dr. J.J.; Johannes Wier en de heksen, Amsterdam z.j. (AO-reeks, nr. 859) - boek Nederland heks Johannes Wier

Cock, A. de en Teirlinck, Is.; Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland, deel I en II, Gent 1902 (Band I) - boek kinderlied kinderspel Vlaanderen

Coeck, A.; Over drukkers, drukkerijen en uitgevers te Aarschot tussen 1846 1960, Aarschot 1997 (Het Oude Land van Aarschot, jrg. XXXII, nr. 3) bladz. 138-160 - artikel België lieddrukkers Aarschot

Coenen, Jean; Een Heilig Huisken. De Heilig Kruiskapel te Luyksgestel, z.p. z.j. - boek geschiedenis Kruiskapel Luyksgestel Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederboek van Groot-Nederland, derde boek, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederboek van Groot-Nederland, eerste boek, Utrecht 1897 - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederboek van Groot-Nederland, tweede boek, Rotterdam 1898 - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederboek van Groot-Nederland, vierde boek, Bussum z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Aan den rector Jhr. M.R. Radermacher...., Amsterdam/Utrecht z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Eerste aflevering van ... Druyventros der amoureusheyt, Amsterdam/Utrecht z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Hekelliedjes. Spotliedjes, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Liedekens van Minne, Derde Reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Liedekens van Minne, Tweede Reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Nederlandtsche Gedenckclanck van Adrianus Valerius (Inhoud,) Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R;. Liederen van Groot-Nederland Scherts en Klucht Schalksche liederen, Tweede Reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Uit den "Nederlandtschen Gedenckclanck" ... , Achtste en Negende Reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Verhalende liederen Zeven schalksche liederen, Amsterdam/Utrecht z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Verhalende Liederen (Sagen, Legenden ...), Derde Reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Verhalende Liederen (Sagen, Legenden ...), Eerste Reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Verhalende Liederen (Sagen, Legenden ...), Eertse Reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Verhalende Liederen (Sagen, Legenden ...), Tweede Reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Verhalende Liederen (Sagen, Legenden ...), Vierde Reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Vlaanderen, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland Zeevaartliederen, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 102-104) Liedekens van minne, Reeks X-XII Verstooten minnaars, z.p. z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 114-117) Kinderliederen, Reeks IV-VII, z.p. z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 118-120) Kinderliederen, Reeks VIII-X, z.p. z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 121-123) Scherts en Klucht, Reeks IV-VI, z.p. z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 131) Wiegeliedjes, z.p. z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 132) Spotliederen op den boer, z.p. z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 135) Kinderliederen Spelliedjes, Reeks I, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 137) Kinderliederen Spelliedjes, Reeks II, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 138) Kinderliederen Spelliedjes, Reeks III, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 139) Kinderliederen Spelliedjes, Reeks IV, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 140) Kinderliederen Spelliedjes, Reeks V, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 141) Kinderliederen Spelliedjes, Reeks VI, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 142-143) Geestelijke liederen, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 144-145) Verscheidenheden, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 144-145) Verscheidenheden, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 146-147) Liedekens van minne, Reeks XIII, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 150-151) Geestelijke liederen, Reeks II, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 154-155) Drinkliedjes, Reeks III, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 156-157) Soldatenliederen Soldatenleven, Reeks IX, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 160-161) Geuzeliedjes, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 170-171) Verhalende liederen (Sagen, Legenden ...), Reeks XXIV, Haarlem z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 178-179) Geuzeliedjes, Reeks IV, Utrecht z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 44) Vlaamsche Studentenliederen, Eerste reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 45) Vlaamsche Studentenliederen, Tweede reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 48) Vlaamsche Studentenliederen, Vijfde reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 49) Vlaamsche Studentenliederen, Zesde reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 50) Vlaamsche Strijdliederen, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 51) Soldatenliederen Soldatenleven, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 52) Uit de Fransche Nederlanden ...Vlaanderen Zeevaartliederen, Tweede reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 53) Scherts en Klucht Schalksche liederen, Derde reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 54) Liedekens van Minne, Vierde reeks Minnesmart, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 55) Friesche liederen I. Vaderlandsche liederen, Derde reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 56) Friesche liederen II. Liedekens van Minne, Vijfde reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 58) Stichtelijke liederen, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 59) Rei- en Dansliedjes, Derde reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 60) Leidsche Studenten-Corpsliederen, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 61) Amsterdamsche Studenten-Corpsliederen, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 62) Delftsche Studenten-Corpsliederen, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 63) Liedekens van minne, Zesde reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 64) Verhalende liederen (Sagen, Legenden...), Zesde reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 65) Verhalende liederen (Sagen, Legenden...), Zevende reeks, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 66) Beroeps-, bedrijfsliederen, Apeldoorn z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 81-82) Landelijke liederen, Reeks V-VI, z.p. z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 83-98) Verhalende liederen (Sagen, Legenden ...) Reeks VIII-XXIII, z.p. z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nr 99-101) Liedekens van minne, Reeks VII-IX Verstooten minnaars, z.p. z.j. - bundel lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nrs 1, 5, 182-211) Druyven-tros der amoureusheyt, Utrecht 1929 - boek lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nrs 212-233) Een geestelijck Liedt-boecxken, Utrecht 1930 - boek lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nrs 243-262) Liederen van Bredero, z.p. z.j. - boek lied Nederland

Coers Frzn., F.R.; Liederen van Groot-Nederland (nrs 263-292) J.J.Starter's Friesche lusthof, Utrecht 1936 - boek lied Nederland

Cohen, J.; Eenige coupletten en straatliederen verklaard, z.p., z.j. - artikel straatlied volkslied Nederland

Coillie, J. van; Oude rijmpjes in onze moderne tijd: een toekomst?, Leuven 1987 (Ethnologia flandrica 3) - artikel kinderlied kinderrijm België Vlaanderen lied

Colin, E. en Top,S; De Aarschotse marktzanger Hubert Geens vertelt z.p., z.j.- artikel marktlied marktzanger Geens Vlaanderen

Coolen, Antoon e.a.; Land en volk van Brabant, A'dam/A'werpen 1950 - boek Nederland Brabant heemkunde geschiedenis volkskunde folklore l

Coppens, Martien; Leven in geloof, Eindhoven 1980 - boek foto's Brabant katholiek geloof

Cornegoor, Mr. Dr. H.J.C.; Heksen in het volksgeloof, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg IX, nr. 3) blz. 161 - artikel Nederland volksgeloof heksen

Cornelissen, Jozef; Landbouwgebruiken in de provincie Antwerpen, Brecht 1937 - België boek Antwerpen landbouwwerktuig verhuisliederen volksgebruiken folklore

Cornelissen, Pieter; Schoon Roomsch Brabant, Den Bosch z.j. (uitgave der Sint-Jansklokken) - boek Nederland Brabant bedevaart volksgeloof volkskunde volksleven

Cornelissen, Wim; Pastorale zorg over de Nuenense schuttersgilden in de 19e eeuw, Nuenen 1973 (parochiale aantekeningen van W.P. Lent, pastoor te Nuenen) - boek Nederland Brabant Nuenen schuttersgilde volkskunde

Cottaar, Annemarie e.a.; Van over de grens, Utrecht 1998 - boek Nederland immigratie historisch onderzoek

Courtens, Jan en Jos Lennards; Spel, Mars en Dans Liedjes, Roermond z.j. Uitgave van het Ward-instituut - bundel kinderlied

Coussemaker, E. de
; Chants populaires des Flamands de France, Lille 1930 - boek lied Frans-Vlaanderen Frankrijk Vlaanderen optekening

Couturier, Guy; Sprookjes, ze leefden en zullen nog lang en gelukkig leven!, Wormer 1983 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 2) blz. 100 - artikel Nederland volksverhaal sprookje volkskunde

Craenenbroeck, R.J.J.; Molendansen in het Brabantse Antwerpen 1973 (Volkskunde, jrg. 74, nr. 4) - artikel dans molendans Brabant Vlaanderen

Craenenbroeck, Renaat van; Een vlaamse horlepiep of wat?, Galmaarden 1985 (Volksmuziekatelier, Jaarboek III) - artikel dans horlepiep Vlaanderen

Crevel, M. e.a.; De Meiboom, orgaan v.h. Ned. Inst. voor Volksdans en Volksmuziek 1933/1934, z.p. 1934 - tijdschrift bundeling volksmuziek volkslied volksdans Nederland artikelen

Crevel, M. van; Reidansen III, Rotterdam 1936 (Country Dances voor Nederland bewerkt) - boek dans reidans country-dance Engeland Nederland noten


Daalder, D.L;. Mythen en sagen oude Europa, Utrecht/Antwerpen 1959 - boek Nederland Europa sagen mythen

Daan, Dr. Johanna, C.; Wieringer land en leven in de taal, Alphen a/d Rijn 1950 - boek lied Holland Nederland optekening

Daan, Jo; In memoriam Pieter Jacobus Meertens, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel volkskunde Meertens Nederland

Dalfsen-van den Berg, Irene; Rijken waardig opvolger van Panken, - artikel Nederland meester Rijken Panken volkskunde optekeningen

Dam, Bernard van; Oud-Brabants dorpsleven - wonen en werken op het Brabantse platteland, Oisterwijk 1972 (Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, dl. IV) - boek Nederland Brabant folklore volkskunde volksgebruiken

Dam, Fred van; De moderne ceremoniemeester, Winschoten z.j. - boek feestlied Nederland toespraak voordracht spel ceremoniemeester

Dame, Vincent; Zie de maan schijt bruine bonen, boven op de Sint z'n hoed, Utrecht 1993 (Alledaagse dingen, jrg. 2, nr. 6) blz. 8 - Nederland artikel sinterklaasliedjes parodie kinderlied

Damme, Vincent; Palmpasen in Achterhoek en Liemers, Utrecht 1987 (speciaal nummer van Volkscultuur, jrg. 4, nr. 3/4) - boek volkskunde folklore Nederland Achterhoek Liemers palmpasen lied

Daras, Hervé; De macht van de geestelijken, Wormer 1983 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 2) blz. 127 - artikel Nederland volkskunde geestelijkheid volksgeloof

David Joris, Een Geestelijck Liedt-Boecxken ±1535 - bundel Nederland geestelijk lied

Davids, C.A.; Wat lijdt een zeeman al verdriet, Den Haag 1980 - boek lied Nederland zeemanslied

Deelman, (Zonder auteurvermelding) Melodiën gids, Winschoten z.j. - bundel lied melodie Nederland Deelman?

Dekker, Rudolf en Lotte van de Pol; Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800, Amsterdam 1989 - boek Nederland geschiedenis vrouw mannenkleren studie

Dekker, Rudolf en L. v.d. Pol; Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten, Baarn 1981 (een historisch onderzoek) - boek Nederland geschiedenis

Dekker, T.; Nederlandse en Vlaamse volkscultuur: argumenten voor samenwerking, Antwerpen 1996 (Volkskunde, jrg. 97, nr. 3) blz. 371 - artikel België Nederland volkskunde bedevaart volksdevotie grens

Dekker, Ton; De blik omlaag gericht. Over koerscorrecties in de volkskunde, Amsterdam 1995 (Volkskundig Bulletin, jrg. 21, nr. 3) blz. 351 - artikel Nederland volkskunde volkscultuur

Dekker, Wouter Jan; Het weesmeisje op het kerkhof, z.p. z.j. - boek lied marktlied Nederland

Delft, A.J.A.C. van, Spin- en weversliedjes oud & nieuw, Utrecht/Nijm. 1952 - boek lied weverslied Nederland Brabant

Demarest, H.; Twee eeuwen (paas)biecht- en -communiebriefjes (1784-1983), Antwerpen 1989 (Volkskunde, jrg.90, nr. 2) blz. 125 - artikel België Vlaanderen pasen biecht communie

Demarest, Hendrik; De H. Frans Xaveer in 1666 eeuwige patroon van Brugge tegen de pest, Antwerpen 1988 (Volkskunde, jrg. 89, nr. 4) blz. 286 - België Vlaanderen Brugge Franiscus Xaverius pest St. Rochus

Demarest, Hendrik; En het draailied, het draaide voort!, z.p. 1986 (overdruk uit Volkskunde jrg. 87, nr.2) - boek draailied feestlied Nederland Vlaanderen

Demarest, Hendrik; En het draailied, het draaide voort!, Halle 1993 (Goe vollek!, 1993, nr. 2, nr.3 t/m 1994, nr.1) blz. 20 - artikel België Vlaanderen draailied

Demarest, Hendrik; Jubileumprent H. Bloed 1869 van Jakob Petyt, Antwerpen 1990 (Volkskunde, jrg. 91, nr. 1) blz. 34 - artikel België Vlaanderen Brugge H.Bloed bloed prent

Demarest, Hendrik; Krachtige gebeden van het H. Bloed van Brugge, Antwerpen 1992 (Volkskunde, jrg. 93, nr. 1) blz. 1 - artikel België Vlaanderen volksgeloof

Demarest, Hendrik; Onderweg met krachtige gebeden, ook van vrouwen, Antwerpen 1993 (Volkskunde jrg. 94, nr. 4) blz. 345 - artikel België Vlaanderen krachtig gebed Brigitta Gertrudis

Demarest, Hendrik; Ook driemaal scheepsrecht voor Benedikt Labre op Brugs Prinsenhof, Antwerpen 1994 (Volkskunde, jrg. 95, nr. 3) 172 - artikel België Vlaanderen Brugge Benedikt Labre heilige

Demoen, Erik; Ala vapeur, dat heet progres! Liederen van de industriële revolutie, Gent 1985 - boek lied marktlied proletariërslied Vlaanderen Gent

Demoen, Erik; Liederen der industriële revolutie, deel 1, Gent 1987 (uitgave van de Vereniging voor industriële archeologie en textiel) - boek lied marktlied België Vlaanderen industriële revolutie Gent

Demoen, Erik; Liederen der industriële revolutie, deel 2, Gent 1987 (uitgave van de Vereniging voor industriële archeologie en textiel) - boek lied marktlied Vlaanderen België Gent industriële revolutie

Demoen, Erik; Liederen der industriële revolutie, deel 3, Gent 1987 (uitgave van de Vereniging voor industriële archeologie en textiel) - boek Vlaanderen België Gent lied marktlied industriële revolutie not

Denis, Valentin; De muziekinstrumenten in de Nederlanden en in Italië naar hun afbeelding in de 15e-eeuwse kunst, Antwerpen/Utr. 1944 - instrument middeleeuwen Nederland Italië schilderij

Dequeker, J.; Reuma: wat is dat en wat doet men ervoor?, Leuven 1986 (Ethnologia flandrica 2) artikel volkskunde volksgeneeskunde reuma rheuma Vlaanderen

Derck, P.; Vergelijkende studie van de mop en zijn vertellers: Leuven vs. Langemark, Leuven 1985 (Ethnologia flandrica 1) - artikel mop volksverhaal volkskunde Vlaanderen Leuven Langemark

Deuss, Bèr; Wegkruisen in antropologisch perspectief; Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg.3, nr. 1/2) - artikel volkskunde volksgeloof wegkruis Nederland

Devoghel, Drs. Robert; Vade-Mecum voor den Volksliedverzamelaar, Amsterdam 1943 (Volkskunde, jrg. 43, nr. 1) blz. 1 - artikel België algemeen volkslied studie

Devoghel, Robert; Over volkslied en volksliedstudie, Brussel 1942 (Volkskunde, Nieuwe reeks, jrg. 2, nr. 1) blz. 11 - artikel volkslied volksliedstudie

Devoghel, Robert; Over volkslied en volksliedstudie (vervolg), Brussel 1942 (Volkskunde, Nieuwe reeks, jrg. 2, nr. 2) blz. 63 - artikel volkslied volksliedstudie

Dewit, H.; De doedelzak in de wereld, Galmaarden 1982 (t.g.v. tentoonstelling in het Baljuwhuis te Galmaarden) - boek instrument doedelzak Vlaanderen algemeen

Dewit, Herman; De draailier (van vroeger tot nu), Galmaarden 1983 (Volksmuziekatelier, Jaarboek I) - artikel instrument draailier

Dewit, Herman
; Houten muziekinstrumenten, Galmaarden 1984 (Volksmuziekatelier, Jaarboek II) - artikel instrument België Vlaanderen

Dewit, Herman; Muziek op hakkebord en klompviool, z.p. 1986 - boek instrument illustratie Vlaanderen

Dewit, Herman; Volksinstrumenten uit de Lage Landen, Galmaarden 1981 (t.g.v. tentoonstelling in het Baljuwhuis) - boek instrument Nederland Vlaanderen

Dewulf, Marcellyn; Benamingen van natuur- en zielendemonen in Wase kinderliedjes en kinderrijmpjes, 1969 (Annalen van de oudheidkundige kring van het land van Waas, dl. 72) - boek kinderlied volkskunde Vlaanderen,

Dezutter, W.P.; De iconografie van de straat- en marktzanger in Vlaanderen, Brugge 1975 (Bond van de Westvlaamse volkskundigen VZW, jaarboek I) -artikel lied marktlied marktzanger Vlaanderen

Dezutter, W.P.; Het stedelijk museum voor volkskunde te Brugge, stichting en ontwikkeling, 1982 (Volkskunde, jrg. 83, nr. 2/3) - artikel volkskunde Vlaanderen museum

Dieselhorst, F.; Alles over dansen, Mortsel z.j. - boek dans Nederland paardans gezelschapsdans

Dijk, Marie van; Het beleid van de Amsterdamse overheid ten aanzien van straatmuzikanten 1900-1980, Amsterdam 1981 (Volkskundig Bulletin 7) blz. 143 - artikel straatmuzikant marktzanger Nederland Amsterdam

Dijk, Marie van; Sporen van een beschavingsoffensief. De stichtelijke 'toon' in het profane Nederlandse lied van de.., Amsterdam 1993 (Volkskundig bulletin, jrg. 19, nr. 2) blz.182 - artikel Nederland volkslied 18e eeuw 19e eeuw stichtelijk

Dils, Geert en Jan Brugmans; Oudnederlandsche gezongen dansen, Amsterdam 1926 (Wie danst er mee) - bundel dans lied noten Nederland

Dirven, Herman; Groot Karnavalsboek z.p. 1977 (gedeelten uit het boek; blz. 22/23, 98/99/100) - boek artikel Nederland carnaval volkskunde volkslied

Divendal, Herman; Koper -zilver - goud, Bussum z.j. - boek feestlied voordracht bruiloft Nederland gedicht illustratie

Doms, Louis e.a.; Kadril van Achtel, Schoten z.j. (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Achtel Vlaanderen noten

Doms, Louis e.a.; Oude dansen uit Achtel, Schoten z.j. (Dansen uit de Vlaamse gewesten) - boek dans Achtel Vlaanderen noten

Doorn, Femke van; Nederlandse volksdansen in de volksdansbeweging, Wormer 1980 (Neerlands volksleven, jrg. 30, nr. 1/2) - artikel dans Nederland

Doornbosch Ate; Onder de groene linde, deel 2. Verhalende liederen uit de mondel. overl. verz. door A. Doornbosch, Amsterdam 1989 (Liederen over ontluikende liefde, werving, vrijage en zwangerschap) - boek Nederland lied optekening Doornbosch

Doornbosch Jr., Ate; Volkslied-studie via de radio, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg. IX, nr. 4) blz. 218 - artikel volkskunde Nederland volkslied radio

Doornbosch, A.; Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Übersiedlung. Ergebnisse der Forschung in den s. und n. Niederl., Alden Biesen 1981 (12e Internationale Volksballadentagung) - artikel volkslied Nederland

Doornbosch, A.; Zeven volksliederen, Wassenaar 1970 (Neerlands volksleven, jrg. XX, nr.1) - artikel lied Nederland

Doornbosch, Ate; Enkele funkties van het zingen in het nabije verleden, Wassenaar 1967 (Neerlands volksleven, jrg. 17, nr. 4) - artikel lied Nederland

Doornbosch, Ate, Het volkslied in de radio, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg IX, nr. 3) blz. 144 - artikel Nederland volkslied radio

Doornbosch, Ate; Het vrouwtje van 's Hertogenbosch, Amsterdam 1973 (Mededelingen v. h. inst. v. dialectologie, volkskunde en naamkunde) blz. 15 - artikel Nederland Hoog-Duitsland volkslied Brabant

Doornbosch, Ate; Onder de groene linde, deel 1. Verhalende liederen uit de mondel. overl. verz. door A. Doornbosch, Amsterdam 1987 (Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek) - boek lied Nederland optekening Doornbosch

Doornbosch, Ate; Onder de groene linde, deel 3. Verhalende liederen uit de mondel. overl. verz. door A. Doornbosch, Abcoude 1991 (Liederen over trouw en ontrouw i.d.liefde, verleiding en verlating) - boek lied Nederland optekening Doornbosch

Doornbosch, Ate; Twee volksballaden uit Groningerland, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 40 - artikel volkslied Groningen Nederland

Doornbosch, Ate; Vergelijkend veldonderzoek, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel lied veldwerk Nederland

Doornbosch, Ate; Vijf notities uit de volksmond, Wassenaar 1967 (Neerlands volksleven, jrg. 17, nr. 4) - artikel lied Nederland optekening

Doornbosch, Ate; Volksliederen uit Noord-Brabant, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 86 - artikel Nederland Brabant volkslied

Doren, Lode van; Kinder-volksliedjes uit de Vlaamse gewesten, Brussel 1964 - boek kinderlied Vlaanderen optekening

Driedonkx, Willem; Uit de oude doos, Bergeyk (De Eyckelbergh) - artikel Nederland volkskunde Sequah kwakzalverij volkslied

Dubbe, B.; De kacheloven in onze gewesten, Lochem 1966 - boek Nederland kacheloven haard

Dundes, Alan; Eigentijdse folklore (een voordracht), Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 1/2) - artikel volkskunde folklore Nederland

Dungen, Jan van den; Vrouwke het is vastenavond, we komen niet thuis voor 't avond, 1990 (Kempenland info, 23 februari) - artikel Brabant Kempen vastenavond karnaval volkslied folklore

Duyse, Fl. van; De melodie van het Nederlandsche lied en hare rhythmische vormen, 's Gravenhage 1902 - boek lied ritmiek Nederland

Duyse, Fl. van; Het eenstemmig Fransch en Nederlandsch wereldlijk lied, Gent 1896 boek lied Nederland Frankrijk

Duyse, Fl. van; Het oude Nederlandsche lied, deel I, Hilversum 1965 (onveranderde herdruk van de uitgave van 1903) - boek volkslied Nederland

Duyse, Fl. van; Het oude Nederlandsche lied, deel II, Hilversum 1965 (onveranderde herdruk van de uitgave van 1903) - boek volkslied Nederland

Duyse, Fl. van; Het oude Nederlandsche lied, deel III, Hilversum 1965 (onveranderde herdruk van de uitgave van 1903) - boek volkslied Nederland

Duyse, Florimond van; Dit is een suyverlijck boecxken, Gent 1899 (uitgave van het Davidsfonds nr 113) - boek lied Nederland

Dyserinck, Attie G. e.a.; Verbetering van den volkszang, 's Gravenhage 1914 - boek lied Nederland volkszang


Eerenbeemt, Jan van der; Voor een brood en een liter diesel - Kunstenaars spelen op straat, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg 6, nr.2) blz.31 - artikel straatcultuur theater Nederland

Eijnbergen, Jo van e.a.; Liedrepertoire voor het basisonderwijs, Haarlem 1973 (Het lied als kern van de muzikale vorming) - boek schoollied kinderlied Nederland lied

Eijnde, S. van den; Inventaris van de volks- en heemkundige musea in Vlaanderen, 1982 (Volkskunde, jrg. 83, nr. 2/3) - artikel volkskunde Vlaanderen museum

Eijsink, B.W. e.a.; De broetlachte zo as ze in Hoksebarge holdene wot, Groningen 1978 (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 1/2) blz. 23 - artikel lied Nederland Twente Haaksbergen trouwen volkskunde

Ekhart, Annemarie; Voor een traan en een glimlach, Utrecht 1993 (Alledaagse dingen, jrg. 2, nr. 7/8 blz. 2 - artikel Nederland smartlap lied

Elderen, Louis van; Polder-rock, muziek en publiek: vragen naar betekenissen, Utrecht 1984 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 4) blz. 365 - artikel Nederland muziek lied

Elderen, P.L. van; Volkscultuur: populaire cultuur, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 1/2) - artikel volkskunde volkscultuur Nederland

Elemans, Dr. J.H.A.; Woord en wereld van de boer, Utrecht/Antw. 1958 (een monografie over het dialect van Huisseling) - boek Nederland volkskunde boer Huisseling

Elias, M.J.C;. Wiens kind ik ben, wiens moeder ik wierd - Grensvervaging en omkeringen in het verhaaltype AT 927, Antwerpen 1999 (Volkskunde, jrg. 100, nr. 4) blz. 361-388 - artikel volksverhaal volkslied raadselverhaal meisje voedt vader dode wordt levend Nederland

Elst, André ver; Folkloristische tijdspiegel voor België, Brussel z.j. - boek jaarkrans volkskunde folklore Vlaanderen

Elst, André ver; Oude Belgische beroepen in beeld, Zaltbommel 1978 - boek België ambachten beroepen volkskunde

Emstede, E.J.Th.A.M. van; Zo was Bakel.....en Bakel lacht!!...., z.p. 1959 - boek volksverhaal lied Bakel Brabant Nederland

Endt, Drs. Enno in samenw. met Lieneke Frerichs; Bargoens woordenboek, Baarn 1974 - woordenboek bargoens

Engels, Graad; Det dank'tich d'n duvel, z.p. 1977 (volksverhalen tussen Peel en Maas) - boek Nederland Limburg volksverhaal Peel

Enklaar, D. Th.; Varende Luyden, Assen 1956 - boek Nederland middeleeuwen onmaatschappelijken muzikanten

Entjes, Hendrik en Jaap Brand; Van duivels, heksen en spoken, 's Gravenhage 1976 (Nederlandse volksverhalen) - boek Nederland volksverhaal volksgeloof volkskunde

Es, F. van; Het volkskundig onderzoek in Oost-Vlaanderen, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg. IX, nr. 4) blz. 178 - artikel volkskunde onderzoek volkslied Oost-Vlaanderen België

Es, F. van; Kerstnacht in het Oostvlaamsche volksgeloof, z.p. 1943 (In Winterhulp, Kerstmis 1943) blz. 73-76 - artikel België Vlaanderen kerstnacht volksgeloof

Esch, A. van; In ieder gezin paaseieren, ? (uit Nieuwsblad? artikelenreeks 'Onder de moeirboom') - artikel krant folklore pasen paasei volkslied Nederland

Esch, A.J. van; Boekende-fooi - aardappel-fooi, 1950 (Brabants heem, jrg. II, nr. 5) blz. 86 - artikel Nederland Brabant boekwijt aardappelen lied

Esch, A.J. van
; Geschenken en andere gebruiken in de kersttijd ? (uit Nieuwsblad? artikelenreeks 'Onder moeierboom') - artikel krant folklore volkskunde volkslied kerstmis nieuwjaar

Esch, A.J. van
; Sint Maarten 1973 (uit Nieuwsblad? artikelenreeks 'Onder moeierboom)) - artikel krant Sint Maarten volkskunde folklore volkslied

Evenpoel, Walter en Jan Heyvaert; 25 jaar 't Kliekske, Halle 1994 (Goe volk!, 1994, nr. 1) blz. 8 - artikel België Vlaanderen Kliekske volksmuziek Herman Dewit

Eynde, Gudrun van; Oogstsymbolen van stro, Schoten 1996 (Volkskunde, jrg. 20, nr. 1) blz. 21 - artikel België Vlaanderen volkskunde oogstsymbool stro volkskunst


Falize, Jenny; Contredanses en Wallonie, Liège 1980 - boek dans Wallonië België

Falize, Jenny; Danses populaires de Wallonie et "animation", Liège 1979 - boek dans Wallonië België

Falize, Jenny; La renaissance de la danse populaire en Wallonie, z.p. 1965 (Contributions au renouveau du folklore en Wallonie) - artikel dans Wallonië België

Feenstra-von Saher, W.M.; Assepoester, oorsprong en betekenis van een sprookje, Utrecht 1991 (Volkscultuur, jrg. 8, nr. 4) blz. 7 - artikel Nederland Assepoester sprookje volksverhaal

Figee, Henk e.a.; Het verdwenen lijk en andere stadssagen, Utrecht 1992 (Uitgave van Nederlands Centrum voor Volkscultuur) - boek Nederland Utrecht volksverhaal stadssage

Flippo, Frank en Reinoud D'Haese; Nederland en Vlaanderen in Europa - Nederlands-Vlaams congres over volkscultuur in de Lage Landen, Utrecht 1992 (Volkscultuur, jrg. 9, nr. 3) blz. 53 - artikel Nederland volkscultuur Vlaanderen Europa

Foncke, Robert; Het Mechels volkslied: "De lieve jager", Antwerpen 1963 (Volkskunde, jrg. 66, Nieuwe reeks, jrg. 24, nr. 2) blz. 66 - artikel België Vlaanderen Mechelen volkslied jager

Franken, H.; Volksliederen Utrecht/Heeze 1988 (Leergang volkskunde I, Kath. universiteit Brabant, 1987) blz. 39 artikel Nederland Brabant lied volkskunde

Franken, H.; "De drie begijntjes" nader bekeken z.p. 1983 (Brabants Heem, jrg. XXXV, nr. 4) blz. 208 artikel lied begijntje Kempen Nederland

Franken, Harrie; 't Hermenieke van Bergeyk z.p. z.j. (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 4) blz. 211 artikel Nederland Brabant Bergeyk geschiedenis harmonie volkskunde

Franken, Harrie; En mijn lieve Smetske wat kunde spelen (Kinderlieder und Kindertänze aus Kempen) 1986 (Volkskultur an Rhein und Maas, jrg. 5, nr. 2) blz.23 artikel kinderlied Nederland Kempen

Franken, Harrie, Hendrik Texier, een Hollandse zanger op de Vlaamse markten Galmaarden 1985 (Volksmuziekatelier, Jaarboek III) artikel marktlied Texier Vlaanderen

Franken, Harrie; Het driekoningenlied in de Kempen Bergeyk 1996 (in Driekoningen, een uniek fenomeen) blz. 25 artikel Nederland België Kempen driekoningenlied volkslied folklore

Franken, Harrie; Inventarisatie van het volkslied in Noord-Brabant Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) artikel lied veldwerk Brabant Nederland

Franken, Harrie; Liederen en dansen uit de Kempen Hapert 1978 boek lied marktlied Kempen Nederland optekening

Franken, Harrie; Speelplaatsliedjes Weebosch 1978 bundel kinderlied Nederland Kempen optekening

Franken, Harrie; Zangen en roepen van de koeheerd in Noord-Brabant Galmaarden 1983 (Volksmuziekatelier, Jaarboek I) artikel lied Nederland Brabant koeheerd

Franken, Harrie; Zangen en roepen van de koeheerd in Noord-Brabant z.p. 1985 (Brabants Heem, jrg. XXXVII, nr. 3) blz. 123 artikel lied Brabant Nederland koeheerd

Franken, Harrie; Corruptie in liedteksten z.p. 1999 (De rosdoek, afl. 92) blz. 6-10 artikel Nederland Brabant volkslied optekening

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 1, Hapert 1981 - boek lied Kempen Nederland Brabant optekening volkskunde

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 2, Hapert 1982 - boek lied Kempen Nederland Brabant optekening volkskunde

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 3, Hapert 1983 - boek lied Kempen Nederland Brabant optekening volkskunde

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 4, Hapert 1984 - boek lied kinderlied Kempen Nederland Brabant optekening volkskunde

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 5, Hapert 1985 - boek lied kinderlied Kempen Nederland Brabant volkskunde optekening

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 6, Hapert 1988 - boek lied volksgeloof volkskunde Nederland Brabant Kempen

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 7, Hapert 1989 - boek Nederland Brabant Kempen lied dialect voordracht volkskunde

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 8, Hapert 1990 - boek volkslied volkskunde Nederland Brabant Kempen

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 9, Hapert 1991 - boek Kempen Nederland Brabant lied volkskunde dialect geschiedenis

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 10, Hapert 1992 - boek Brabant Kempen volkslied dialect volkskunde geschiedenis

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 11, Hapert 1992 - boek Nederland Brabant Kempen lied volkskunde dialect

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 12, Hapert/Eindhoven 1993 - boek Nederland Brabant Kempen volkskunde volkslied

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 13, Eindhoven/Hapert 1994 - boek Nederland Brabant Kempen volkskunde volkslied

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 14, Eindhoven/Hapert 1995 - boek Nederland Brabant Kempen volkskunde volkslied

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 15, Eindhoven/Hapert 1996 - boek Nederland Brabant Kempen volkskunde volkslied

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 16, Eindhoven 1997 - boek Nederland Brabant Kempen volkskunde volkslied

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 17, Eindhoven 1998 - boek Nederland Brabant Kempen volkslied volkskunde dialect

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 18, Eindhoven 1999 - boek Nederland Brabant Kempen volkslied volkskunde dialect

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 19, Eindhoven 2000 - boek Nederland Brabant Kempen volkslied volkskunde dialect

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 20, Eindhoven 2001 - boek Nederland Brabant Kempen volkslied volkskunde dialect

Fransen, Drs. Th.; Carnaval: niet van gisteren..! Zes voordrachten, Den Bosch 1981 (uitgegeven door Het Noordbrabants Genootschap) - boek Nederland Brabant carnaval folklore volkskunde

Fransen, Sabine; De wereld van het sprookje - Een interpretatie van de ruimtelijke elementen in sprookjes..., Antwerpen 1995 (Volkskunde, jrg. 96, nr. 1) blz. 20 - artikel België Vlaanderen sprookje volksverhaal Victor de Meyere

Fransen, Th.; Terug naar de NARtuur, de wijsheid van de dwaas, Utrecht 1986 (Volkscultuur, jrg. 3, nr. 1) - artikel volkskunde carnaval Nederland

Fransen, Th. e.a.; Carnaval, Utrecht 1986 (Volkscultuur, jrg. 3, nr. 1) - artikel carnaval volkskunde Nederland

François, Ing. O.; Jongensdansen, eerste deel, Brussel z.j. - boek dans jongensdans Nederland noten

Frenken, A.; Uit de schepenprotocoillen van Eindhoven VII, 1959 (Brabants Heem, jrg. XI, nr. 3) blz. 64 - artikel Nederland Brabant Eindhoven Mercks marktzanger speelman

Friedrich, Wolfgang; Moritaten in Flandern, Leipzig 1930 (Mitteldeutsche Blätter für Volkskunde, jrg. 5) - artikel lied marktlied Vlaanderen

Fruytiers, J. Ecclesiasticus, Amsterdam 1898 (Opnieuw uitg. en van een inl... voorzien door D.F.Scheurleer) - boek lied Nederland

Fuchs, Dr. J.M. en Simons, W.; Feestreis door Nederland, Amsterdam z.j. (Tochten langs levende folklore) - boek folklore volkskunde jaarkrans Nederland

Fuchs, Dr. J.M. en W.J. Simons; Shell journaal van oude sporten, Rotterdam 1975 (uitgave van Shell Nederland) - boek Nederland volkskunde volksspelen sport

Fuchs, Dr. J.M. en W.J. Simons; Shell journaal van Nederlandse folklore, Rotterdam 1971 (uitgave van Shell Nederland) - boek Nederland folklore volkskunde

Fuchs, Dr.J.M.; Van oude en nieuwe wegen, Rotterdam 1968 (Shell journaal) - boek Nederland


Geens, F; Authenticiteit, Schoten 1998 (Volkskunst, Jrg. 23, nr 1, blz. 1-4) - artikel België Vlaanderen authenticiteit volkscultuur volkslied volksdans

Geens, F (red.); Achtel zalig oord, Schoten 1997 - boek België Achtel volksdans volkslied muziek volkskunde Louis Doms folklore

Geens, F.H.; Muziekcolloquium, Schoten 1980 - boek dans Vlaanderen speelman

Geens, Frans; Bezemdansen...ooit een traditie in Vlaanderen?, Schoten 1992 (Volkskunst, jrg. 16, nr. 4) blz.84 - artikel België Vlaanderen volksdans bezemdans

Geens, Frans; De bezem steekt het venster uit..., Schoten 2001 (Volkskunst, jrg. 26, nr. 4) blz. 73-77) - artikel België Vlaanderen volksdans bezemdans

Geens, Frans
; Tematiek in onze dansen, Schoten 1996 (Volkskunst, jrg. 20, nr. 2) blz. 29 - artikel België Vlaanderen volksdans thematiek

Geens, Frans; Theophiel Peeters: een bron van inspiratie?, Schoten 1998 (Volkskunst, jrg 23, nr. 1) blz. 25 - artikel België Vlaanderen Theophiel Peeters volkslied volksdans

Geens, Frans; Waar zijn die dansen gebleven?, Schoten 1995 (Volkskunst, jrg. 19, nr. 2) blz. 28 - artikel België volksdans

Geens, J.H.; Het Vlaams dansarchief, z.p. 1975 (Volkskunde, jrg. 76, nr. 1) - artikel dans Vlaanderen

Geens, J.H.; Het Vlaams dansarchief, Wormer 1980 (Neerlands volksleven, jrg. 30, nr. 1/2) - artikel dans Vlaams dansarchief Vlaanderen Schoten

Geerts, André; Onderzoek naar de frequentie van de kinderbedelliedjes rond Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen.., z.p. 1968 (Taxandria, nw. reeks XL) - artikel lied folklore Grobbendonk Vlaanderen kinderlied bedellied

Gelber, L.; Aspecten van het kinderlied, Antwerpen 1981 (Volkskunde, jrg.82, nr.3) blz. 179 - artikel kinderlied België

Gelber, Dr. L. e.a.
; Geest en leest der muziekopvoeding, Mechelen 1963 - boek zangmethode schoollied kinderlied Vlaanderen

Gelber, Dr. L. en Dr. A Verbist; Handleiding der muziekopvoeding, deel I, Mechelen 1966 (lagere school, eerste graad) - boek muziekmethode België Vlaanderen lied

Gelber, Dr. L. en Dr. A. Verbist; Handleiding der muziekopvoeding, deel I, Mechelen 1966 (lagere school, derde graad) - boek muziekmethode België Vlaanderen lied

Gelber, Dr. L. en Dr. A. Verbist; Handleiding der muziekopvoeding, deel II, Mechelen 1966 (uitgebreid lager onderwijs, middelbaar onderwijs - l.gr.) - boek muziekmethode België Vlaanderen lied

Gelber, Dr. L. en Dr. L. Verbist; Handleiding der muziekopvoeding, inleidend deel, Mechelen 1966 (kleuterschool) - boek muziekmethode België Vlaanderen lied

Gelber, Dr. Lucy; Het lied van de boer, 1976 (Taxandria, Nw. reeks XLVIII) blz. 239 - artikel België Vlaanderen volkslied boer

Gelber, Lucy; Encyclopedie van het Levende Vlaamse Volkslied, deel I, Sint-Martens-L. 1982 - boek lied kinderlied Vlaanderen optekening

Gelber, Lucy; Volks- en kinderzang in Beerse en Vlimmeren, Beerse 1989 (verzameld door heemkundige kring De Vlierbes te Beerse-Vlimmeren) - boek kinderlied lied noten Beerse Vlimmeren Vlaanderen België

Geldorp, F. van; "Tussen bikkel en bietel", kinderliedjes en -spelletjes, Wassenaar 1967 (Het lied in soorten, Neerlands volksleven, jrg XVII, nr. 2) - artikel kinderlied Nederland volkskunde kinderspel

Geris, Chris; Marionette à la planchette, Halle 1991 (Goe vollek!, nr.4) blz. 15 - artikel België marionette à la planchette

Geris, Chris; Marionnette à la planchette, Halle 1994 (Goe vollek!, nr 3) blz. 8 - artikel marionnette pop België

Geris, Chris; Muzikaal 'Rammelen', Halle 1993 (Goe Vollek!, 1993, nr. 1) blz. 29 - artikel België Vlaanderen instrument

Geris, Chris en Peter Lavaux; Marionette à la planchette, Halle 1992 (Goe vollek!, nr. 2, 3, 4) blz. 26 - artikel België marionette à la planchette

Germonpré, Els; De levenscyclus in Oostduinkerke tijdens het interbellum, deel 1, Antwerpen 1992 (Volkskunde, jrg. 93, nr. 4) blz. 251 - artikel volkskunde België Vlaanderen Duinkerke geboorte kind

Germonpré, Els; De levenscyclus in Oostduinkerke tijdens het interbellum, deel 2, Antwerpen 1993 (Volkskunde, jrg. 94, nr. 2) blz. 225 - artikel volkskunde België Vlaanderen Duinkerke geboorte kind

Germonpré, Els; De levenscyclus in Oostduinkerke tijdens het interbellum, deel 3, Antwerpen 1993 (Volkskunde, jrg. 94, nr. 3) blz. 299 - artikel volkskunde België Vlaanderen Duinkerke dood

Gessler, Dr. Jan; Twee onbekende Vlaamsche varianten van den 'Hemelbrief', Amsterdam 1943 (Volkskunde, jrg. 45 Nieuwe reeks: jrg. 3, nr. 3) blz. 121 - artikel België Vlaanderen hemelbrief gebed volksgeloof zondagsbrief

Gessler, Dr. Jan-Fr.; Tekstverbeterende aanteekeningen op oudvlaamsche liederen en andere gedichten uit het Gruuthuse-hs, Antwerpen 1941 - boek lied Vlaanderen

Gessler, J. Van; gehangenen, door een mirakel gered. Een volkslied en een volksprent, z.p. 1950 (Volkskunde, nw. reeks, jrg. 9, nr. 1/2) - artikel lied marktlied Nederland Vlaanderen

Geys, R.; Reuma en volksgeneeskunde - Resultaten van recente empirische onderzoekingen in Limburg, Leuven 1986 (Ethnologia flandrica 2) - artikel Volksgeneeskunde volkskunde reuma rheuma Vlaanderen Limburg

Ghesquiere, Remi; Meezennestje, deel III, z.p. z.j. - bundel kinderlied Vlaanderen

Ghesquière, Jozef e.a.; Liederenkrans voor het middelbaar onderwijs, Brugge/Brussel 1947 - bundel lied Vlaanderen

Ghesquière, Rémi; Kinderspelen uit Vlaamsch België, Gent 1905 (verzameld door den Westvlaamschen onderwijzersbond) - boek kinderlied kinderspel Vlaanderen optekening

Ghysens, Jos; Het Aalsters volksleven, Aalst 1978 (het Markt- en Straatlied 1860-1950) - boek België Vlaanderen Aalst volkslied marktlied straatlied

Gielis, M.; Dood, hiernamaals en terugkerende doden volgens de kerkelijke verkondiging en de exempelliteratuur, Antwerpen 1990 (Volkskunde, jrg. 91, nr. 3) blz. 189 - artikel Nederland dood geesten exempel verschijning

Gijsbers, P.S.C;. Casteren houdt met pinksteren oude traditie in ere, Bladel 2000 (Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa, deel XI) blz. 54-57 - artikel Nederland Kempen Casteren volkskunde folklore pinksterbloem

Giraldo, Walter; Vota Scripta, Antwerpen 1996 (Volkskunde, jrg. 97, nr. 3) blz. 362 - artikel België Nederland volkskunde bedevaart volksdevotie

Gittée, Aug.; Liefdeproef, 1890 (Volkskunde, jrg. 3) blz. 240 artikel België Vlaanderen volkslied ruiter

Gittée, Aug.; Over de studie van het volkslied, z.p. 1890 (Volkskunde, jrg. III) - artikel lied algemeen Nederland Vlaanderen

Gittée, Aug.; Volkshumor in geestelijke zaken, z.p. 1890 (Volkskunde, jrg. III) - artikel lied vesper Nederland Vlaanderen

Globetrotter; Wereld top-hits, Amsterdam z.j. bundel lied schlager radio algemeen Nederland

Godfroid, Stéphane; Automatofonen en musicologie. Een aanvulling, Galmaarden 1987 (Volksmuziekatelier, Jaarboek V) - artikel instrument automatisch

Godfroid, S.
; Mechanische muziekinstrumenten in Vlaamse herbergen vroeger en nu, Leuven 1986 (Ethnologia flandrica 2) - artikel volksmuziek instrument mechanisch herberg Vlaanderen

Godfroid, Stéphane; Bouwers van automatofonen in Vlaanderen. Proeve van catalogus, Galmaarden 1987 (Volksmuziekatelier, Jaarboek V) - artikel instrument automatisch Vlaanderen bouwer

Godfroid, Stéphane; De "organista", Galmaarden 1987 (Volksmuziekatelier, Jaarboek V) - artikel instrument organista Vlaanderen

Godfroid, Stéphane; Het draaiorgel. Aspecten van bouw en historiek in Vlaanderen, Galmaarden 1987 (Volksmuziekatelier, Jaarboek V) - artikel instrument draaiorgel Vlaanderen

Goessen, J; Broederschappen in Maastricht, Utrecht 1986 (Volkscultuur, jrg.3, nr. 2) - artikel volksgeloof volkskunde Maastricht Nederland broederschap

Gompel, Wim van; Plant en mens in Reusel, Reusel 1979 (uitgave: Heemkunde werkgroep Reusel) - boek Nederland Brabant Reusel volkskunde plant-en-mens gereedschappe

Gompel, Wim van; Volksvermaak in Reusel, Reusel 1981 (uitgave van de heemkundewerkgroep Reusel) - boek kinderlied folklorelied Kempen Nederland

Gompel, Wim van e.a.; Reuzel ligt midden in 't vèèreke, Reusel 1976 (uitgave: Heemkunde werkgroep Reusel) - boek Nederland Brabant Reusel volkskunde lied

Gompel, Wim van e.a.; Van gummigallegen, Reusel 1979 (uitgave van de heemkundewerkgroep Reusel) - boek lied Kempen Nederland volkskunde optekening

Gooren ss.cc., pater Dagobert; Het keren van de wind, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 1/2) - artikel volksgeloof volkskunde Nederland

Gooren, P. Dagobert; Nieuwjaar-zingen te Bavel en Ulvenhout, 1961 (Brabants Heem, jrg. XIII, nr. 6) blz. 127 - artikel Nederland Brabant Bavel Ulvenhout nieuwjaarslied

Goossens, Dr. Th.; Mr. J.F.R. van Hooff, een Brabants patriot 1755-1816, Nijmegen 1958 (Brabantia, een reeks geschriften over Brabant) - boek Nederland Brabant geschiedenis van-Hooff

Goossens, K.; Al in dit soete nieuwe-jaer, Antwerpen 1941 (De seizoenen nr. 6) - boek lied Nederland kerstlied nieuwjaarslied Vlaanderen

Goossens-Cornelis, Irène; De muzikale folklore en de kulturele herleving in het Vlaamse land, z.p. 1965 (Contributions au renouveau du folklore en Wallonie) - artikel folklore volksmuziek Vlaanderen

Goris, Jan; Het vizirgat Arendonk 1983 (fotografische herdruk van de uitgave van 1939) - boek lied Kempen Arendonk Vlaanderen volksleven optekening

Goris, Dr. Jan-M e.a.; Herdenking Pol Heyns, z.p. 2002 (Campiniana nr. 44) - boek België Vlaanderen volkskunde liedonderzoek Pol Heyns

Gorp, A. van; Het kinderlied in de basisscholen van Kasterlee en omgeving (1981 - 1982), Leuven 1985 (Ethnologia flandrica 1) - artikel Kinderlied lied Kasterlee basisschool Vlaanderen

Gortzak, Ruud; Klezmer, de olijke tak van de joodse cultuur (de Volkskrant, zaterdag 9 december 1995) blz. 17 - artikel Nederland klezmer Joods volksmuziek

Gortzak, Ruud; Volksmuziek krijgt geen kans bij media, 1989 (De Volkskrant, maandag 13 maart) - artikel Nederland media radio volksmuziek volkslied Pieter Vis

Gouw, Jan ter; De volksvermaken, z.p. z.j. (naar de oorspronkelijke uitgave) - boek volksspelen folklore volkskunde Nederland volksvermaak

Gouw, Miranda de en Nelleke Huijsdens; Over blazers en trommelaars, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg. 6, nr. 3) blz. 7 - artikel Nederland muziek fanfare harmonie blaasmuziek geschiedenis

Graaf, J. de; Jeugd in Fivelgo, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 23 - artikel Nederland folklore kalenderfeest nieuwjaar Groningen Fivelgo

Graaff, Klaas de; Op het schavot - Lijf- en doodstraffen in Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 's Hertogenbosch 2000 (Brabants Heem, jrg. 52, nr. 4) blz. 140-148 - artikel lijfstraffen doodstraf Noord-Brabant Nederland

Graef, Jack de; De erotiek in het Antwerpse volksleven, Antwerpen 1978 - boek lied volksleven Antwerpen Vlaanderen erotisch volkskunde

Graft, Dr. C.Catharina van de; Balslaan, Brussel 1953 (Volkskunde, jrg. 54, Nieuwe reeks, jrg. 12, nr. 3) blz. 108 - artikel kinderlied kinderspel balslaan

Graft, Dr. C. Catharina van de
; Nederlandse volksgebruiken bij hoogtijdagen, Utrecht/Antw. 1978 - boek volkskunde folklore Nederland jaarkrans

Graft, Dr. C.C. van de; Middelnederlandsche historieliederen, Arnhem 1968 (ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1904) - boek lied Nederland

Graft, C.C. van de; Nieuwjaarskoekenijzers, Brussel 1942 (Volkskunde, Nieuwe reeks, jrg. 2, nr. 1) blz. 1 - artikel nieuwjaarskoekenijzer volkskunde Nederland

Grauls, Dr. Jan
; Terug naar de oorsprong, Hasselt 1966 (Heideland/paperbacks 5) - boek lied folklore taalkunde Nederland

Grauwe, L de
; De Nederlanden invalspoort voor het hakkebord?, Galmaarden 1984 (Volksmuziekatelier, Jaarboek II) -artikel instrument hakkebord Nederland

Grietens, J. en E. de Goeyse
; Het volkslied onder de Brabantse omwenteling van 1789, Leuven 1940 - boek lied marktlied Brabantse omwenteling Nederland Vlaanderen

Grijp, Louis Peter; Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1991 (Het mechanisme van de contrafactuur) - boek Nederland lied voetenbank Gouden Eeuw wijsaanduiding contrafactuur

Grijp, Louis Peter; Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw - Het mechanisme van de contrafactuur, Amsterdam 1991 (Publicatie van het P.J. Meertens-Instituut, deel 15) - boek Nederland lied voetenbank wijsaanduiding contrafactuur

Grijp, Louis Peter; Is zingen in dialect Normaal? Muziek, taal en regionale identiteit, Amsterdam 1995 (in Volkskundig Bulletin jrg. 21 nr. 2 blz. 153 - artikel Nederland lied zingen taalkeuze dialect regionaal

Grijp, Louis Peter; Is zingen in dialect Normaal? Muziek, taal en regionale identiteit, Amsterdam 1995 (Themanummer Volkskundig Bulletin 21,2) blz. 304 - artikel Nederlands Nederland zingen regionaal dialect volkslied

Grijp, Louis Peter; Lokale liedboeken in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1991 (Correspondenten Contact, nr. 2) blz. 11 - artikel volkslied gouden eeuw liedboek

Grijp, Louis Peter
; Zingen in een kleine taal. De muzikale taalkeuze van Nederland, Amsterdam 1995 (in Volkskundig Bulletin jrg. 21 nr. 2) blz. 153 - artikel Nederland lied taalkeuze zingen volkslied

Grijp, Louis Peter; Zingen in een kleine taal. De muzikale taalkeuze van Nederland, Amsterdam 1995 (Themanummer Volkskundig Bulletin 21,2) blz. 153 - artikel Nederland taalkeuze Nederlands zingen volkslied

Grijp, Louis Peter ea.; De dodendans in de kunsten, Utrecht 1989 - boek Nederland dodendans dood

Grinsven, Luc e.a.; Hedde gij, zedde gij - Edde gij, zijde gij, Den Bosch 1987 - boek dialect Brabant Nederland Franken lied

Groen, P.; Oude en nieuwe Groninger liederen, Delft 1930 - boek lied Groningen Nederland optekening

Grolman, H.C.A;. Nederlandsche volksgebruiken, Zutphen 1931 (kalenderfeesten) - boek volkskunde folklore jaarkrans Nederland

Grolman, Hermina C.A.; De winterfeesten in Nederland, z.p. 1926 (overdruk uit "Tijdschrift v.h. Nederl. Aardrijksk. Genootschap") - boek Grolman winterfeesten nieuwjaar kerstmis Nederland

Groot, Rokus de; De taalkeuze in de hedendaagse Nederlands muziek, Amsterdam 1995 (Themanummer Volkskundig Bulletin 21,2) blz. 245 - artikel Nederland Nederlands taalkeuze zingen

Groot, Rokus de; De taalkeuze in de Nederlandse muziek, Amsterdam 1995 (in Volkskundig Bulletin jrg. 21 nr. 2) blz. 153 - artikel Nederland lied zingen taalkeuze

Groote Jr., D. de; Zingend venten in Zutfen's straten!, Oosterbeek 1936 (De volksdansmare, jrg. 5, nr. 1 en jrg. 5, nr. 2) - artikel lied ventlied venten Zutfen Nederland

Guido; Nihil obstat, Roosdaal 1995 (Goe volk!, 1995, nr. 4) blz. 8 - artikel Vlaanderen vies lied volkslied gat van een oud wijf


Haan, Dr, Tjaard W.R. de; Het koopmanszonetje, z.p. 1977 (Neerlands volksleven, jrg. XXVI, nr. 1/2) - artikel lied Nederland koopmanszoontje

Haan, Dr. Tj. W.R. de; Balladen van het versteende brood, Brussel 1951 (Volkskunde, jrg. 52, Nieuwe reeks, jrg. 10, nr.2) blz. 68 - artikel Nederland volkslied versteende brood

Haan, Dr. Tj. W.R. de; Volkskunst der Lage Landen, 3 dln., A'dam/Brussel 1965 (Elsevierpockets over kunst en cultuur B13) - boek Nederland volkskunde volkskunst lied

Haan, Dr. Tj.W.R. de; 'Zon op een pleintje', een pleidooi voor aktuele en moderne volksliedstudie, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg. IX, nr. 4) blz. 228 - artikel volkskunde Nederland volkslied

Haan, Dr. Tj.W.R. de; 'Zon op een pleintje', een pleidooi voor aktuele en moderne volksliedstudie, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg. IX, nr. 4) blz. 228 - artikel volkskunde Nederland volkslied

Haan, Dr. Tj.W.R. de; Balladenboek, Utrecht/Antw. 1979 - boek lied Nederland

Haan, Dr. Tj.W.R. de; Hans Hannekemaaier in Groningerland, Wassenaar z.j. (Neerlands volksleven, jrg. 19, nr. 4) blz. 82 - artikel Nederland Groningen Hans-Hannekemaaier Poep

Haan, Dr. Tj.W.R. de; Noordnederlandse volksliedstudie, z.p. 1959 (Neerlands volksleven, jrg. IX, nr. 3) - artikel lied Nederland

Haan, Dr. Tj.W.R. de; Noordnederlandse volksliedstudie, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg IX, nr. 3) blz. 150 - artikel Noord-Nederland volkslied

Haan, Dr. Tj.W.R. de; Sociologen over het populaire lied, Wassenaar z.j. (Neerlands volksleven, jrg. 19, nr. 4) blz. 99 - artikel Nederland lied sociologie

Haan, Dr. Tj.W.R. de; Spreken en schrijven in de streektaal, Wassenaar z.j. (Neerlands volksleven, jrg. 19, nr. 4) blz. 46 - artikel Nederland Brabant dialect streektaal

Haan, Dr. Tj.W.R. de; Van tweeërlei minne, 1962 (Neerlands volksleven, winter 16-93 r.1,n.1 blz. 50 - artikel Nederland volkslied

Haan, Dr. Tj.W.R. de; Volkskundige verkenningen van het eiland Tholen, Brussel 1955 (Volkskunde, jrg. 56, Nieuwe reeks, jrg. 14, nr. 3) blz. 103 - artikel Nederland Tholen volkskunde volkslied folklore

Haan, Dr. Tj.W.R. de; "Ik zat te spinnen voor mijn deur", Wassenaar 1967 (Het lied in soorten, Neerlands volksleven, jrg. XVII, nr. 2) - artikel lied Nederland

Haan, Dr. Tj.W.R. de (red.); Folklore deer Lage Landen, Amsterdam/Brus. 1972 - boek folklore volkskunde jaarkrans dans lied volksgeloof Nederland

Haan, Dr. Tj.W.R. de en Mr. Harm Smedes; 't Parradieske, Winschoten 1967 - bundel Nederland Groningen lied

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; De ballade als volkscultuur, z.p. 1977 (Neerlands volksleven, jrg. XXVI, nr. 1/2) - artikel lied Nederland

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; De heer van Culemborg, Groningen 1978 (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr 1/2) blz. 78 - artikel Nederland lied Culemborg

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; Dichters en komponisten, 1962 (Neerlands volksleven, winter 16-93 r.1,n.1 blz. 41 - artikel Nederland dichter componist

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; Het volkslied, wat doen we ermee?, z.p. 1977 (Neerlands volksleven, jrg. XXVI, nr. 1/2) - artikel lied Nederland Franken

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; Het weeskind Mina, z.p 1977 (Neerlands volksleven, jrg.XXVI, nr. 1/2) - artikel lied Nederland

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; Mysteries van heer Halewijn, z.p. 1977 (Neerlnds volksleven, jrg. XXVI, nr. 1/2) - artikel lied Halewijn Nederland

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; Onze volksrijmen, Utrecht/A'werp. 1978 (Prisma boeken 1845) - boek Nederland volkskunde volksrijmen lied folklore

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; Smeulend vuur, Den Haag 1974 (Groninger volksverhalen) - boek volksverhaal Nederland Groningen lied

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; Terugdenken in dankbaarheid, Den Haag 1981 - boek lied Nederland

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; Volksverhalen uit Noord- en Zuid-Nederland, Utrecht/A'werp. 1979 (Prisma-boek 1879) - boek Nederland volksverhaal volkskunde

Haan, Dr. Tjaard W.R. de; Wat dialektminnaars te doen staat, z.p. 1975 (Neerlands volksleven, jrg. XXIV, nr. 4) - artikel lied dialect Nederland

Haan, Dr. Tjaard de; Huilen op de kermis, Den Haag 1968 - boek lied marktlied straatlied Nederland

Haan, Dr. Tjaard de; Nederlandse volkssprookjes, Utrecht/Antw. 1966 (Prismaboeken, nr. 1190) - boek Nederland volksverhaal sprookje

Haan, Dr.Tj.W.R. de; Straatmadelieven, Utrecht/Antw. z.j. - boek lied marktlied Nederland

Haan, Tj. W.R. de; De Dood van Bazel, Brussel 1944 (Volkskunde, jrg. 46, Nieuwe reeks, jrg. 4, nr. 2) blz. 272 - artikel Nederland volkslied dood van Bazel

Haan, Tj. W.R. de; De nieuwste volksliedbunde,l z.p. 1946 (Volkskunde, jrg. XLVII, nw. reeks, jrg. V, nr. 3) - artikel lied Nederland Holland

Haan, Tj. W.R. de; De volks- en kinderprent in de Nederlanden, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 122 - artikel Nederland volksprent kinderprent

Haan, Tj.W.R.; Wat doen we met het volkslied?, 1964 (Neerlands volksleven, winter 1964, jrg. 14, nr. 1) blz. 86 - artikel Nederland volkslied

Haan, Tj.W.R.; de De wonderlijke reis, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 77 - artikel volkslied Nederland wonderlijke reis

Haan, Tj.W.R.; de De wonderlijke reis, 1962 (Neerlands volksleven, winter 16-93 r.1,n.1 blz. 77 - artikel Nederland volkslied

Haan, Tj.W.R.; de Groningen zingt!, Assen z.j. - boek lied Nederland Groningen optekening

Haan, Tj.W.R.; de Herinnert gij u, sprak laatst een oude krijger, z.p. 1948 (Volkskunde, nw. reeks, jrg. 7, nr. 3) - artikel lied Nederland

Haan, Tj.W.R.; de Liederen van Terschelling, z.p. 1952 (Volkskunde, nw. reeks, jrg. 11, nr. 1) - artikel lied Terschelling Nederland

Haan, Tj.W.R.; de Volk en dichterschap, Assen z.j. - boek lied Nederland

Haan, Tjaard W.R. de; De boer, de meid en de hooiberg, Wassenaar 1977 (Neerlands volksleven, jrg.26, nr. 3/4) - artikel lied Nederland

Haan, Tjaard W.R. de; De jonge speelman, Wassenaar 1977 (Neerlands volksleven, jrg. 26, nr. 3/4) - artikel lied Nederland

Haan, Tjaard W.R. de; Hanepoten, Wormer 1983 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 1) blz. 6 - artikel Nederland volkskunde volksleven

Haan, Tjaard W.R. de; Kertsliederen uit Opper-Gelder, Groningen 1978 (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 1/2) blz. 101 - artikel Nederland Kerstliederen Opper-Gelder

Haan, Tjaard W.R. de; Lotgevallen van Lili Marleen, Wormer 1980 (Neerlands volksleven, jrg. 30, nr. 1/2) - artikel lied Lili Marleen Nederland algemeen

Haan, Tjaard W.R. de; Van "Kip-kap-kogel" tot "De verlegen vrijer", Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 29 - artikel volkskunde volkslied Nederland Groningen

Haan, Tjaard, W.R. de; Verantwoorde folklore, Wassenaar 1975 (Neerlands volksleven, jrg. 24, nr. 4) - artikel dans folklore Nederland

Haan, Tjaard, W.R. de; Wat dialektminnaars te doen staat, Wassenaar 1975 (Neerlands volksleven, jrg. 24, nr. 4) - artikel lied dialect Nederland

Haarman, W.C.Th.; De viool, Leiden z.j. (Bekn. handleiding voor den aankoop, de verzorging en het onderhoud) - boek instrument viool Nederland

Haas, Alex de; De minstreel van de mesthoop. Liedjes, leven en achtergronden van Eduard Jacobs, Amsterdam 1958 - boek lied cabaret Nederland Jacobs

Haaselt, R. van; Het verschil tussen oostelijk en westelijk Noordbrabant als volkskundig probleem, 1952 (Ghulden Roos, Jaarboek nr. 12) blz. 54 - artikel Brabant oost-west volkskunde

Habraken, Jan; Met een klaproosje in mijn hand ging ik door heel Nederland, Hulst 1998 (Een verzameling oude liederen, voordrachten en verzen van Harry Habraken) - boek Nederland Habraken volkslied

Haeseryn, R.; Het Gentse museum voor volkskunde, 1982 (Volkskunde, jrg. 83, nr. 2/3) - artikel volkskunde Vlaanderen museum

Hageland, H. van; De Sint-Maartensviering te Genk, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg. IX, nr. 4) blz. 195 - artikel volkskunde Sint-Maarten jaarkrans folklore België

Hageland, A. van; Het 'straatlied' ook een volkslied?, Brussel 1960 (overdruk uit 'De Brabantse Folklore', nr. 146, juni) - artikel Brabant

Hageland, H. van
; Onderzoek naar hedendaagse kalendergebruiken, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg. IX, nr. 4) blz. 190 - artikel volkskunde onderzoek kalendergebruiken jaarkrans folklore België

Hallema, A. en J. v.d. Weide; Kinderspelen voorheen en thans inzonderheid in Nederland, 's Gravenhage 1943 - boek kinderlied volkskunde Nederland

Hamers, A.P.; 50 vaderlandsche liederen in den volkstoon, Tilburg 1925 - bundel Nederland lied

Hartman, Ben; De molenaar in het volkslied, Galmaarden 1986 (Volksmuziekatelier, Jaarboek IV) - artikel lied molenaar Nederland

Hartman, Ben; Lief Lijneke Galmaarden 1987 (Volksmuziekatelier, Jaarboek V) - artikel lied Lijneke Nederland

Hartman, Ben; Zakdoek leggen een eenvoudig kinderspelletje? (Jan Viool) - artikel Nederland kinderlied zakdoek leggen

Haneveld, Dr. G.T.; Zandloper, zeis en Pierlala, Utrecht/Antwerpen 1995 - boek Nederland volkscultuur volksgeloof symbolen van de dood

Hartman, Ben; Tweehonderd jaar kindermuziekboeken (Jan Viool) - artikel Nederland kinderboek literatuuroverzicht

Hartman, Grietje & Ellen Lens; Hééé jô! kom je buiten spelen, Amsterdam 1976 (De spelregels bij de kinderspelen van Pieter Bruegel de Oude) - boek volkskunde kinderspel Bruegel Nederland

Hartog, Adel P. den; Eten om te leven, of leven om te eten? - Sociaal culturele aspecten van ons voedsel, Utrecht 1992 (Volkscultuur, jrg. 9, nr. 2) blz. 5 - artikel Nederland voedsel voeding eten

Haspels, Jan Jaap; Muziek op rolletjes, Amsterdam 1975 - boek instrument automatisch museum Utrecht Nederland

Hattum, Mr. F.W.D.C.A.; Oude Hollandse liedboeken uit de zestiende en zeventiende eeuw, z.p. 1958 - boek lied Nederland Holland liedboek

Hauman, M.; Volksmuziek in Vlaanderen, Leuven 1986 (Ethnologia flandrica 2) - artikel volksmuziek Vlaanderen

Hauman, M.; Wannes Van de Velde of hoe de rode draad van de Vlaamse folk een rood gordijn werd, Antwerpen 1993 (Volkskunde, jrg. 94, nr. 1) blz.57 - artikel België Vlaanderen Wannes van de Velde volksmuziek

Hauman, Marc; Volksmuziek in Vlaanderen. Het vervolg van een rijke traditie, Galmaarden 1985 (Volksmuziekatelier, Jaarboek III) - artikel volksmuziek Vlaanderen

Haver, Dr. Jozef van; Nederlandse incantatieliteratuur, Gent 1964 (een gecommentarieerd compendium van Nederlandse bezweringsformules) - boek volkskunde incantatie bezwering volksgeloof Nederland

Haver, J. van; Het algemene beeld van carnaval in Vlaanderen, Antwerpen 1989 (Volkskunde, jrg. 90, nr. 4) blz. 281 - artikel Vlaanderen België carnaval folklore vastenavond

Heeren, Jac; De Bakelse metten, 1958 (Brabants Heem, jrg. X, nr. 6) blz. 122 - artikel Nederland Brabant Bakelse metten lied

Heeren, Jac.; Helmondse gildeliederen, 1963 (Brabants Heem, jrg. XV, nr. 3/4) blz. 76 - artikel Brabant Nederland Helmond gildelied

Heeren, Jac.; Sint Severus te Gemert, 1959 (Brabants Heem, jrg. XI, nr. 1) blz. 19 - artikel Nederland Brabant Gemert Severus lied

Heerkens, Piet; Brabant, Tilburg 1978 - bundel gedicht vesper Brabant Nederland

Heerkens, Piet; De kinkenduut, Tilburg z.j. - bundel gedicht dialect Tilburg Brabant Nederland

Heerkens, Piet; Den örgel, Tilburg z.j. - bundel gedicht dialect Tilburg Brabant Nederland

Heeroma, K.; Johannes Onnekes, Groninger folklorist, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 11 - artikel volkskunde volkskundige Nederland folklorist Groningen

Heeroma, K.; Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift, Leiden 1966 - boek Nederland België lied gedicht Gruuthuse handschrift

Hees, Jean-Pierre van; Doedelzak en oude muziek, Halle 1991 (Goe vollek!, nr. 2) blz.18 - artikel België doedelzak

Hees, Jean-Pierre van; Een aparte familie muziekinstrumenten, Halle 1991 (Goe vollek!, nr. 1) blz. 27 - artikel België Vlaanderen doedelzak

Heiden, Johan van der e.a.; De Weebosch in de Kempen, Weebosch 1982 - boek Weebosch geschiedenis volkslied Kempen

Heiden, J. van der en P. v. Vlierberghe
; Familieboek de Backer - reünie, Weebosch 1986 - boek Backer Weebosch Nederland volkskunde Gerarduskerk

Heijden, Cor G.W.P. van der; Schrandere boeren en schriele bestuurders, Tilburg 1996 (Bevolking en bestaan in een Kempische plattelandsgemeente: Hooge en Lage Mierde, 1810 - 1940) - boek Nederland Brabant Hooge Mierde Lage Mierde geschiedenis boeren

Heijden, Cor v.d. en G. Rooijakkers; Kempische boeren en Vlaamse vissers, Eindhoven 1993 - boek Brabant Kempen Vlaanderen boer visser volkscultuur Gindra Buck

Heijermans, Hermine; Snikken & smartlapjes, z.p. 1976 (boekenweekgeschenk) - boek lied schlager Nederland

Heijman, Dr. Hugo Th.; De pinksterbloem, 1949 (Brabants Heem, jrg. I, nr. 2/3) blz. 42 - artikel Nederland Brabant pinksterbloem jaarkrans lied

Heijmans, Mart; Pijpersboek (pipersbook) Nijmegen z.j. bundel doedelzak algemeen dans Nederland

Heijnen, René
; Een schat in een oude kantoorkast, 1990 (Volkskrant, vrijdag 20 april) - artikel krant volkslied volksmuziek Jaap Kunst Nederland

Hekman, E.W.
; De klok terug. Vijftig ouderwetse liedjes, Winschoten z.j. - bundel lied Nederland Festa

Hekman, E.W.; Liedjes die je nooit vergeet!, Winschoten z.j. (liedjes uit vroegere tijden) - bundel schlager lied radio Nederland

Helden, Mieke van; Wij zijn rijk, Haarlem 1980 - boek kinderlied volkslied Nederland Brabant optekening

Hellinga, Dr. W.Gs.; Een schoon liedekens-boeck, z.p. 1968 (anastatische herdruk van de uitgave van 1941, 's Gravenhage) - boek lied Nederland

Helmer, Gert; Het Sintmaartenslied in Nederland, z.p. 1956 (Volkskunde, jrg. LVII, nw. reeks, jrg. XV, nr. 1) - artikel lied folklore Sint Maarten Nederland

Helmer. G.J.; Den gheestelijcken nachtegael. Het liedboek uit de zeventiende eeuw, Nijmegen 1966 (Proefschrift) - boek lied Nederland

Henau, Ernest; Voklksreligiositeit: een levende werkelijkheid, Antwerpen 1996 (Volkskunde, jrg. 97, nr. 4) blz. 410 - artikel Vlaanderen België volkskunde volksgeloof volksreligiositeit

Henszen, Gottfried; Überlieferung und Persönlichkeit (Die Erzählungen und Lieder des Egbert Gerrits), Münster 1951 - boek optekening Duitsland Nederland lied volksverhaal Egbert Gerrits

Herckenrath, A.W.; Volksliedverbreiding in onze tijd, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 38 - artikel volksliedstudie Nederland

Hermans, Dr. C.R.
; Geschiedkundig Mengelwerk over de provincie Noord-Braband, 's Hertogenbosch 1839 (hoofdstuk 'Volksgebruiken') blz. 264 - artikel Brabant folklore volkskunde pasen paasei

Hermans, Fons; Kinderspel dat verdwijnt, Antwerpen 1991 (Volkskunde, jrg. 92, nr. 4) blz. 347 - artikel Vlaanderen België kinderspel volkskunde

Hermans, Fons; Verdwijnende kinderspelen, Antwerpen 1990 (Volkskunde, jrg 91, nr. 2) blz. 97 - artikel België Vlaanderen Kontich kinderspel

Hessel, R.; Boerenlatijn en wilde vespers, Galmaarden 1984 (Volksmuziekatelier, Jaarboek II) - artikel lied vesper Vlaanderen

Hessel, R.
; Het volkslied in West-Vlaanderen, Brugge 1980 - boek lied Vlaanderen optekening

Hessel, R.; Kinderen vroeger creatiever dan nu?, Leuven 1987 (Ethnologia flandrica 3) - artikel kinderspel Vlaanderen

Hessel, R.; Lionel Bauwens, de onvergetelijke Tamboer (1892 - 1974), Alden Biesen 1981 (12e Internationale Volksballadentagung) - artikel marktzanger Tamboer Vlaanderen

Hessel, Roger; Charivari of ketelmuziek, Roosdaal 1996 (Goe volk!, nr. 4) blz. 6 - artikel België Vlaanderen charivari scharminkelen volksmuziek

Hessel, Roger; Daar kwam een varken met een lange snuit, Halle 1991 (Goe vollek!, nr. 1) blz. 6 - artikel België Vlaanderen rommelpot uitgeholde biet

Hessel, Roger; De diverse volkse liedzangers in Vlaanderen, Roosdaal 1995 (Goe volk!, 1995, nr. 4) blz. 22 - artikel Vlaanderen marktzanger

Hessel, Roger; De diverse volkse liedzangers in Vlaanderen, afl. 2 De straatzangers, Roosdaal 1995 (Goe volk!, nr. 2, 2de trimester) blz. 20 - artikel straatzanger marktzanger volkslied België Vlaanderen

Hessel, Roger; De diverse volksliedzangers in Vlaanderen Afl. 3/4 De marktzangers, de café-chantantzangers, Roosdaal 1995 (Goe volk!, 1995, nr. 3 blz. 20 - artikel marktzanger Vlaanderen marktlied

Hessel, Roger
; De marktzanger en de wielersport, Roosdaal 1995 (Goe volk!, nr. 2, 2de trimester) blz. 32 - artikel België Vlaanderen marktzanger volkslied wielersport

Hessel, Roger; De mondharmonika, Galmaarden 1985 (Volksmuziekatelier, Jaarboek III) - artikel instrument mondharmonika

Hessel, Roger
; Gerardino. Van Café-chantantzangers tot Kabaretgezelschap, Galmaarden 1987 (Volksmuziekatelier, Jaarboek V) - artikel marktlied marktzanger Vlaanderen

Hessel, Roger; Het leven en werk van marktzanger Frans Jacobs, Halle 1992 (Goe vollek!, nr. 2) blz. 15 - artikel België Vlaanderen Frans Jacobs marktzanger

Hessel, Roger; Ik ben de dokter Grijzenbaard, Galmaarden 1983 (Volksmuziekatelier, Jaarboek I) - artikel lied Vlaanderen

Hessel, Roger
; Kinderen vroeger, kreatiever dan nu?, Galmaarden 1986 (Volksmuziekatelier, Jaarboek IV) - artikel kinderspel volkskunde Vlaanderen

Hessel, Roger; Lionel Bauwens, de onvergetelijke Tamboer, z.p. 1984 - boek lied marktlied marktzanger Tamboer Bauwens Vlaanderen

Hessel, Roger; Oorlogsliederen, Halle 1993 (Goe vollek!, 1993, nr.1, 2, 3, 4 en 1994, nr. 1) blz. 15 - artikel Vlaanderen België oorlogslied marktlied

Hessel, Roger; Volksliederen en volkse liederen in Vlaanderen, Roosdaal 1996 (Goe volk!, nr.4) blz. 16 - artikel België Vlaanderen volkslied

Heupers, E.; Carnaval- en vastenavondviering in Soest, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 114 - artikel Nederland Soest carnaval vastenavond

Heupers, E.; Over klitsavonden, Paaslammetjes en nog wat - Paasgebruiken in Eemland, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg. IX, nr. 4) blz. 213 - artikel volkskunde Pasen jaarkrans folklore Nederland Paasgebruiken volkslied

Heupers, Engelbert; Babiloontje vol van verstande, z.p. 1977 (Neerlands volksleven, jrg. XXVI, nr. 1/2) - artikel lied Babiloontje Nederland

Heupers, Engelbert; Bruiloften, feesten en dansen te Soest, Groningen 1978 (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 1/2) blz. 32 - artikel Nederland Soest trouwen lied dansen feestliederen volkskunde

Heupers, Engelbert; Bruiloftsliederen in Twente, Groningen 1978 (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 1/2) blz. 28 - artikel Nederland Twente lied bruiloftslied trouwen

Heyden, Drs. H.J.A.C.M. van der; Groot geweld in kleine dorpen, Hapert 1983 - boek Nederland Brabant Kempen geschiedenis geweld

Heyndrickx, Dr. Karel; Studentenliederboek, bijvoegsel, Laken z.j. - bundel lied student België Vlaanderen

Heyns, Pol; Antieke kalenderprenten, Leuven 1945 (keurreeks van het Davidsfonds, nr. 34) - boek lied folklore volkskunde Vlaanderen jaarkrans

Heyns, Pol; Het kerstfeest in de folklore, z.j. 1941 (In Winterhulp, kerstmis 1941) blz. 46-49 - artikel België kerstfeest folklore volkslied kerstlied

Heyns, Pol; Palmzondag, Antwerpen 1943 - boek folklore volkskunde palmzondag palmpasen Vlaanderen

Heyns, Pol; Volksliederen, Antwerpen 1941 (nr. 13 en 14 van "De seizoenen") - boek lied Vlaanderen optekening

Hiel, Laura; Zing mee, 1e deel, Brussel z.j. - boek kinderlied Vlaanderen optekening

Hiel, Laura; Zing mee, 2e deel, Brussel z.j. - boek kinderlied Vlaanderen optekening

Hiel, Laura; Zing mee, 3e deel, Brussel z.j. - boek kinderlied Vlaanderen optekening

Hiel, Laura; Zing mee, 4e deel, Brussel z.j. - boek kinderlied Vlaanderen optekening

Hofman, Huig; Dansend volkje, bundel I, Antwerpen 1968 (Reidansen en eenv. volksdansen geschikt voor kinderen van 5-14 jr.) - bundel dans kinderdans Vlaanderen

Hofman, Huig; De dansdeel, Antwerpen 1963 (Rei- en volksdansen voor kinderen van 4 tot 14 jaar) - bundel dans kinderdans noten Vlaanderen

Hofman, Huig; De dansdeel, bundel I, Antwerpen 1951 (Volksdansen voor aanvangers) - bundel dans Vlaanderen noten

Hofman, Huig; De danssleutel (systematiek van de volksdans en proef van een eigen Nederlandse volksdansvaktaal), Antwerpen 1973 - boek dans Vlaanderen

Hofman, M. Huig; Le folklore choregraphique international et la renaissance de la danse populaire flamande, z.p. 1965 (Contributions au renouveau du folklore en Wallonie) - artikel dans Vlaanderen

Hoften, René e.a.
; Huus toe, lillekerd, Nijmegen 1980 - boek lied dans volksleven Gelderland Nijmegen Nederland optekening

Hoften, René ea.; Geef terug die straat, z.p. 1981 - boek Nederland volksmuziek straatmuziek straatzanger

Hoften, René van e.a.; Geef terug die straat (straatmuziek en straattejater vroeger en nu), Nijmegen 1981 - boek Nederland volksmuziek straatmuziek straattheater

Hollander, J.J.J.; De Boldootwagen, Wormer 1981 (Neerlands Volksleven, jrg. 31, nrs 2-4) - artikel lied Boldoot reclame Nederland

Hollidee, H.; Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven, Den Haag 1978 - boek Nederland Brabant volkskunde volksleven

Holthuizen, Robert; Een blik achter de schermen, Utrecht 1993 (Alledaagse dingen, jrg. 2, nr. 7/8) blz. 20 - artikel Nederland toilet W.C.

Hoppenbrouwers, Cor; De taal van Kempenland. Van ààwbätte tot zwiemele, Eindhoven 1996 - boek Nederland Kempen dialect

Horsten, Hans; Brabander zoekt zichzelf in folklore, 1994 (Volkskrant, 14 oktober) - artikel krant Nissen folklore Brabant identiteit

Horvat-Schouten, Karin; Volksdans in Nederland, Utrecht 1991 (Volkscultuur, jrg. 8, nr. 2) blz. 59 - artikel Nederland dans Elsche Korf

Hoven, Peter van den; Wel sodefluit, er kwam een klein Chineesje uit (Jan Viool) - artikel kinderlied Nederland spotlied

Hovy, J.; Moderne opvattingen van oude liederen gebrandmerkt, z.p. 1937 - boek lied Nederland

Hul, Dick van den; De glorie van het dansen, Den Haag 1987 (uitg. van het Haags Gemeentemuseum) - boek dansen afbeeldingen

Hurkmans, M.J.C.
; Het kerkdorp Casteren in vroeger jaren, Retie z.j. - boek Nederland Brabant Casteren volkskunde volksleven

Huybens, G.; Paul Collaer, Antwerpen 1976 (Volkskunde, jrg. 77, nr. 3/4) - artikel Collaer België

Huybens, G.; Volksmuziekinstrumenten in Vlaanderen, Antwerpen 1976 (Volkskunde, jrg. 77, nr. 3/4) - artikel instrument Vlaanderen

Huybens, Gilbert; Brabant verheught u, Leuven 1981 (Bladeren in Brabantse liedboeken) - boek lied Brabant Vlaanderen

Huybens, Gilbert; Over het liedhandschrift van Nicolaus Aengwarda, Antwerpen 1995 (Volkskunde, jrg. 96, nr. 2) blz. 89 - artikel Vlaanderen Aengwarda liedhandschrift volkslied

Huybens, Gilbert Vlaamse volksmuziek op grammofoonplaat, Galmaarden 1984 (Volksmuziekatelier, Jaarboek II) - artikel lied dans Vlaanderen grammofoonplaat

Huybens, Gilbert en Eugeen Schreurs (inl.); Speelmansboek uit Maastricht, Peer 1996 (facsimile, Maastricht 1786-1824) - boek bundel volksdans volksmuziek speelman

Huybens, Gilbert en Eugeen Schreurs
; T'Haegelant - Vier 18de-eeuwse muziekboekjes uit Diest, Peer 1995 (Fascimilé nr. 361) - bundel Brabant België dansmuziek Diest

Huyge, J.; The Flemish Broadsidesinger Achille Coppenolle (1885 - 1954), Alden Biesen 1981 (12e Internationale Volksballadentagung) - artikel marktzanger Coppenolle Vlaanderen

Huys, P.; Waarachtig kied van een molenaar die voor een moordenaar wierd gevat. Geschiet binnen Haarlem anno 1535, Antwerpen 1998 (Volkskunde, jrg. 99, nr. 1) blz. 33-39 - artikel lied Haarlem molenaar 1535 moordenaar volkslied Nederland

Hölscher, To; Wel gefeliciteerd Den Haag z.j. - bundel voordracht feestlied Nederland illustratie


Ibo, Wim; En nu de moraal... Geschiedenis van het Nederlands cabaret 1895 - 1936, Alphen a.d. Rijn 1981 - boek cabaret kleinkunst

Ibo, Wim; En nu de moraal... Geschiedenis van het Nederlands cabaret 1936 - 1981, Alphen a.d. Rijn 1982 - boek cabaret kleinkunstIndesteege, L.
; Kleding van de (West-) Limburgers in de negentiende eeuw, Utrecht 1996 (Volkscultuur, nr. 2) blz. 23 - artikel klederdracht streekdracht volkskunde mode België Limburg

Indesteege, Luk; Gustaaf Vanisterdael: is één der laatste marktzangers vergeten?, Galmaarden 1986 (Volksmuziekatelier, Jaarboek IV) - artikel marktlied Vanisterdael marktzanger Vlaanderen

Indesteege, Luk; Pieter Baeten, een molenaar van Houthalen die 90 jaar harmonika speelde, Galmaarden 1985 (Volksmuziekatelier, Jaarboek III) - artikel instrument harmonika Vlaanderen Houthalen Baeten

Indesteege, Luk e.a.; Ne boer van as, Galmaarden 1984 (Volksmuziekatelier, Jaarboek II) - artikel dans Vlaanderen

Iven, Willem; Zestig, Herpen 1993 - boek Nederland Brabant verhaal dialect

Iven, Willem e.a.; Schuttersgilden in Noord-Brabant, Helmond 1983 - boek Nederland Brabant schuttersgilden dans Franken volkskunde

Iven, Willem en Theo van Gerwen; Lind dè is de sgonste plats - natuur en landschap van Leende, een Oost-Brabants dorp, z.p. 1974 - boek Nederland Brabant Leende landschap natuur


Jacobs, B. en Plettenburg, H.W.M.; De oude imjeri,j Arnhem 1978 (uitgegeven door 'Het Nederlands Openluchtmuseum') - boek imkerij bijenhouderij Nederland volkskunde

Jacobs, Madeleine; 30 volkse gezelschapsdansen op oorspronkelijke volkswijzen, z.p. z.j. - bundel Vlaanderen België volksdans muziek

Jager, J.L. de; Het toneel van sociale ongelijkheid, Wormer 1983 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 1) blz. 9 - boek Nederland arbeiders Brabant Tilburg Helmond

Jamar, H.; Ketelmuziek, scharminkelen en huilbier drinken in Belgisch Limburg, Wassenaar 1970 (Neerlands volksleven, jrg. XX, nr.1) - artikel lied volkskunde Vlaanderen

Jans, Everhard; Het midwinterhoorn blazen, Enschede 1977 - boek instrument midwinterhoorn alphoorn Nederland Twente

Jansen, J.; Een vijftigtal schoolliederen voor het 3e - 6e leerjaar, Tilburg 1918 (Methode van het zangonderwijs op de R.K. Lagere Scholen) - bundel schoollied Nederland

Jansen, J.; Liedjes en oefeningen bij het eerste deel van de Zangmethode voor R.K. scholen, Tilburg 1914 - bundel zangmethode lied kinderlied schoollied Nederland

Jansen, J.; Liedjes en oefeningen in dansen en springen!, z.p. (Tielt) z.j. - bundel lied kinderlied verhaal Nederland

Jansen, J.; Methode Jansen - Zangcursus I, Tilburg z.j. (deel A, maatmuziek) - bundel lied schoollied zangmethode kinderlied Nederland

Jansen, J.; Voor de school en voor 't leven Tilburg, z.j. (125 liederen behoorende bij de zangmethode "Jansen") - bundel lied kinderlied schoollied Nederland zangmethode

Jansen, Martin; Circusschilder Louis Weijts, Utrecht 1995 (Traditie, zomer 1995) blz. 20 - artikel Nederland volkskunst circusschilder Louis Weijts

Jansen, Martin; Holland vanaf de schaats - Een Amerkiaans kinderboek uit de vorige eeuw over Holland, Utrecht 1992 (Volkscultuur, jrg. 9, nr. 3) blz. 28 - artikel Nederland Sinterklaas winter Hans Brinker Mary Mapes Dodge

Janssen, Ben; Bokken en spurriemökken, Maasbree z.j. (spotnamen en spotrijmen uit Brabant) - boek Nederland Brabant volkskunde spotnamen spotrijmen

Janssen, Ben; De bezem en de meitak Maasbree, 1979 (vrijen en trouwen in Kempen, Mijerij en Peel) - boek Nederland Brabant volkskunde volksgebruiken vrijen trouwen

Janssen, Ben; De boer en zijn erf Maasbree, 1979 (spreekwoorden en gezegden uit Brabant) - boek Nederland Brabant volkskunde spreekwoorden gezegden

Janssen, Ben; De koning en de boer Maasbree, 1979 (volksvertelsels en volkshumor uit Kempen, Mijerij en Peel) - boek Nederland Brabant Kempen Mijerij Peel volksverhaal volkskunde

Janssen, Ben; Een trektocht door Oost-Brabant, z.p. z.j. - boek Nederland Brabant volkskunde volksgebruiken

Janssen, Ben; Het dansmeisje en de lindepater, Maasbree 1978 (volksverhalen uit Kempen, Mijerij en Peel) - boek Nederland Brabant Kempen Mijerij Peel volksverhaal volkskunde

Janssen, Ben; Het verzamelen van volksverhalen in Brabant, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel volksverhaal veldwerk Nederland Brabant

Janssen, Ben; Van mulders tot raddraaiers, z.p. z.j. - boek ambachten Brabant volksverhaal beroepen volkskunde

Janssen, Ben; Luste gullie koffie?, Maasbree 1981 - boek Nederland Brabant Kempen, Meierij Peel volksgebruiken volkskunde

Janssen, Han; De geschiedenis van de speelkaart, Rijswijk 1985 - boek Nederland speelkaart kaartspel

Janssen, Louis; Nicolaas, de duivel en de doden, Baarn 1993 - boek Nederland volkskunde volkslied dood Sinterklaas sprookje duivel

Janssen, Rolf; Het verzamelen van volksmuziek in Tilburg, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel lied veldwerk Nederland Brabant Tilburg

Janssen, Rolf; We hebben gezongen en niks gehad, Tilburg/Breda 1984 - boek lied Brabant Nederland optekening

Janssens C.ss.R., Pr.; Van straatroep tot leurderslied, 1959 (Volkskunde) ? - artikel België Vlaanderen volkslied straatroep leurderslied ventlied

Jespers, Hendrik; De oogst gaat in, Antwerpen 1943 - boek volkskunde lied oogst Vlaanderen

Jobse-van Putten, Jozien; En toen is Brabant de moderne tijd binnengestapt... - De voeding in een veranderende maatschappij, Utrecht 1992 (Volkscultuur, jrg 9, nr. 2) blz. 27 - artikel Nederland Brabant voeding eten

Jobse-van Putten, Jozien; Envoudig maar voedzaam, Nijmegen 1995 - boek Nederland dagelijkse maaltijd volkskunde voeding

Jong, A.H. de; De Bredasche heldinne, Amsterdam 1982 (kandidaatsscriptie Historische Letterkunde) - boek kandidaatsscriptie Brabant Breda volkslied volkskunde

Jong, Eelke de en Hans Sleutelaar; Alle sprookjes van de Lage Landen, Den Haag 1985 - boek Nederland sprookje volksverhaal

Joode, Ton de; Feestelijk Nederland, Zwolle 1990 - boek kalender Nederland folklore volkskunde

Joode, Ton de; Feesten in Nederland, Amsterdam 1977 (uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig bestaan v.d. N.M.B.) - boek Nederland volkskunde folklore feesten

Junior, D.; Geestig en luimig, Groningen z.j. (oolijke voordrachten voor alle vroolijke partijen) - bundel feestlied voordracht Nederland


Kalfas, I.; Hedendaagse huwelijksgebruiken bij 41 Griekse paren in de gemeente Genk voor de jaren 1977 - 1982, Leuven 1985 (Ethnologia flandrica 1) - artikel volkskunde huwelijk Grieks Genk Vlaanderen

Kalff, G.; Het lied in de middeleeuwen, Arnhem 1972 (onveranderde nadruk van de uitgave van 1884) - boek lied Nederland

Kappelhof, A.C.M. e.a.; Organisatie en indeling van de Kempen op politiek en religieus gebied tijdens het Ancien Régime, Brabants Heem 1981 (kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, deel VII) - boek Nederland Brabant Kempen

Kappelhof, Drs. A.C.M.; Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis, Den Bosch 1978 (Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) - boek Nederland Brabant literatuurgeschiedenis

Keller, Gerard; Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens, Utrecht z.j. - boek spel kinderspel jongens Nederland illustratie

Kemenade, Kees van; Hilvarenbeek 1940-1945, Hapert 1983 (Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houthakker tijdens de oorlogsjaren) - boek Nederland Brabant Hilvarenbeek 1940-1945 geschiedenis

Kenis, Leo; Keersken in den lanteern, 1948 (Edele Brabant, 10 september) - artikel Nederland Kempen Sint Michiel volkslied kinderlied folklore

Kerkhof, Ed van de; En ik zag er uit gelijk de duivel met z'n moer, 1984 (Eindhovens Dagblad, zaterdag 22 december) - artikel krant Brabant marktzanger drukker Frans Rombouts marktlied

Kerkhof, Ed van de; Liever zonder vrouw dan zonder accordeon, 1988 (Eindhovens Dagblad, zaterdag 19 maart) - artikel krant Nederland accordeon instrument volksmuziek

Kes, D., Pollmann, J. e.a.; Kinderzang en kinderspel, tweede deel, Heemstede 1948 - boek kinderlied Nederland

Kes, D., Pollmann, J. en Tiggers, P.; Kinderzang en kinderspel, eerste deel, Heemstede 1948 - boek kinderlied Nederland

Keuning, Hans P.; Als de boeren dansen en zingen, Hilversum z.j. - bundel dans noten Nederland

Keuning, Hans P. ;Op zijn boerenfluitjes, Hilversum z.j. - bundel dans noten Nederland

Keyser, P. de; Censuur en tendens in Vlaamsche volksliederen uit den tijd van Napoleon, Aalst 1928 (Oostvlaamsche zanten, jrg. 3, nr. 3) - artikel lied marktlied Napoleon censuur Vlaanderen

Kingma, Sytze; Bingo en kienen - Over de structurering van een eigentijds volksvermaak, Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 4) blz. 40 - artikel Nederland volkskunde volksvermaak bingo kienen

Klatter, Drs.J.; Amoreuse liedekens, Amsterdam 1984 - boek lied Nederland

Klausing, Jef; Zingende baren, Oostende 1986 (140 vissersliederen en liederen van de zee uit Vlaanderen) - boek lied zeemanslied visserslied Vlaanderen

Kleidal, Hugo van; - Antwerpen? 1981? (stuk krant, uit Antwerpen meegebracht in 1981) - artikel krant kermislied Antwerpen België straatlied

Kleikamp, Bernard; Meiliederen in de middeleeuwen, Wormer 1979 - boek lied Nederland meilied

Klein, Stephan; Decembergebruiken, 1988 (Informatiecentrum volkscultuur, Nieuwsbrief, jrg. 3, nr. 16) - artikel Nederland kerstmis nieuwjaar december folklore volkskunde

Klein, Stephan; Volksgericht in de Zuidelijke Nederlanden, Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 4) blz. 86 - artikel Nederland volksgericht volkskunde

Klerk, A. de e.a.; Ons volkslied, deel I, Utrecht 1945 - bundel lied Nederland

Klerk, A. de e.a.; Ons volkslied, deel II, Utrecht 1945 - bundel lied Nederland

Klerk, A. de e.a.; Ons volkslied, deel III, Utrecht 1945 - bundel lied Nederland

Klier, Karl M.; De eierdans, Oosterbeek 1934 (De volksdansmare, jrg. 2, nr. 3) - artikel dans eierdans Nederland

Klinge, Margret; David Teniers de Jonge, schilderijen - tekeningen, Antwerpen 1991 (N.a.v. tentoonstelling in het Kon. Museum voor Schone Kunsten) - boek België Vlaanderen Antwerpen David Teniers schilderkunst

Kloet, Co de; Trees heeft een Canadees, Baarn 1995 De bekendste liedjes rondom de bevrijding - bundel boek Nederland oorlog 1940-1945 volkslied schlager bevrijding

Kluchtig, Piet; Schept vreugde in 't leven! 106 voordrachten en zangstukjes, Utrecht z.j. (te zingen en voor te dragen op bruiloften en partijen) - bundel lied Nederland feestlied

Klusen, Ernst en Jos Lennards; Lieder an Maas und Niederrhein, z.p. 1967 - boek lied Nederland Duitsland

Knippenberg, Dr. H.H.; Nieuwjaars- en nachtwacht-liederen, Antwerpen 1957 (Volkskunde, jrg. 58, nwe reeks, jrg. 16) - artikel nieuwjaar lied nachtwacht Nederland kerstlied

Knippenberg, Dr. H.H. Ou;de Brabantse schommelliederen, 1954 (Brabants Heem, jrg. VI, nr. 5) blz. 98 - artikel Nederland Brabant schommellied

Knippenberg, Dr. H.H.; St. Jorislied, 1954 (Brabants Heem, jrg. VI, nr. 3) blz. 68 - artikel Nederland Brabant St. Jorislied

Knippenberg, W.H.Th.; 'De blauwe steen' in een kinderlied, 1963 (Brabants Heem, jrg. XV, nr. 3/4) blz. 74 - artikel Nederland kinderlied

Knoop, Joke; Heks, hoer of een heilige, 1985 (Het Nieuwsblad, zaterdag 7 december) - artikel Brabant middeleeuwen heks vrouwbeeld duivel volkskunde

Knops, W;. De onderafdeling volkskunde van de koninklijk musea voor kunst en geschiedenis, 1982 (Volkskunde, jrg. 83, nr. 2/3) - artikel volkskunde Vlaanderen museum

Knulst, Wim; Populaire cultuur en verfijnde cultuur, Utrecht 1984 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 4) blz. 331 - artikel Nederland volkscultuur

Knuttel, Dr. J.A.N.; Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming, Groningen/A'dam 1974 (herdruk van de uitgave van 1906, Rotterdam) - boek lied studie Nederland

Kock, Wim; Moord te Raamsdonk, 1986 (in 'De Stem', 25 januari) - artikel krant Raamsdonk volkslied

Kocken, Marcel
; Charivari te Mechelen tijdens de nieuwe tijden, Antwerpen 1992 (Volkskunde, jrg. 93, nr. 4) blz. 271 - artikel België Vlaanderen charivari volksgebruiken

Koedood, Peter; De hofnar, Weesp 1983 - boek Nederland hofnar geschiedenis volkskunde muzikant

Koene, Peter; Komt vrienden, hoort een lied, De Bilt 1994 - bundel volkslied Nederland

Koevoets, J.H.W.
; Bij een 130-jarig herdenken, z.p. 1961 (Brabantia, jrg. X, nr. 4) - artikel lied Nederland tiendaagse veldtocht Brabant

Kollektief int. nieuwe scene; Liederen & ballades, z.p. 1976 - boek lied protestlied verzet proletariërslied Vlaanderen

Komter, Jan Maarten; Liedjes rond de Muiderkring, Hilversum 1967 (Nederlandse liederen uit de 16e en 17e eeuw) - bundel Nederland Muiderkring volkslied

Koninckx, Willy; Twee kostbare liederboeken, Ledeberg/Gent 1931 - boek lied Vlaanderen

Koning, Jos; De Terschellinger speelman: verleden en heden, Wassenaar 1977 (Neerlands volksleven, jrg. 26, nr. 3/4) - artikel speelman dans Terschelling Nederland

Koning, Jos; Twee violen en een bas, Nijmegen 1982 - bundel muziek instrument Nederland

Koning, Jos; Volksmuziek voor de viool- streek- en vingertechnieken, 1980 (Huismuziek, januari) blz. 3 - artikel Nederland viool instrument techniek dansmuziek speelman

Koning, W.H. de; De bonte avond gids, Rotterdam z.j. (50 melodieën uitgezonden door AVRO, VARA, KRO) - bundel lied schlager Nederland radio

Koning, W.H. de; De radiozanger, Rotterdam z.j. - bundel lied schlager radio Nederland

Koning, W.H. de; Zang en klank - De radiozanger, Rotterdam z.j. (Nieuwste radio-liederen) - bundel lied schlager radio Nederland

Koning, W.H. de & Zonen; De zingende troubadour, Rotterdam z.j. (Nieuwste serie radio- en filmschlagers) - bundel lied schlager radio film Nederland

Koning, W.H. de & zonen; Bonte avond klanken, Rotterdam z.j. (Grote serie radioliederen dagelijks uitgezonden door AVRO, VARA...) - bundel lied schlager Nederland radio

Koning, W.H. de & zonen; Het meisje met de blauwe hoed, Rotterdam z.j. - bundel schlager lied Nederland film radio

Koning, W.H. de & zonen; Het zingende boertje, Rotterdam 1958 - bundel lied schlager radio Nederland

Koning, W.H. de & zonen; Het zingende boertje, nr. 11, Rotterdam 1954 - bundel lied schlager radio Nederland

Koning, W.H. de & zonen; Het zingende boertje, nr. 24, Rotterdam 1957 - bundel lied schlager radio Nederland

Koning, W.H. de & zonen; Het zingende boertje, nr. 27, Rotterdam 1958 - bundel lied schlager radio Nederland

Koning, W.H. de & zonen; Het zingende boertje, nr. 7, Rotterdam 1953 - bundel schlager lied radio Nederland

Koning, W.H. de & zonen; Het zingende boertje, nr. 9, Rotterdam 1953 - bundel lied schlager radio Nederland

Kooi, J. van der; In memoriam Ype Poortinga, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel volkskunde Friesland Nederland Poortinga

Kooi, Jurjen van der; Foklore - volkskunde - folklorisme, Utrecht 1990 (Volkscultuur, jrg. 7, nr. 1) blz. 69 - artikel Nederland dans folklore

Korf, Elsche en Magda Wensing; De cotillon (naar De dansmeester van Eduard Ernst uit 1881), Doorwerth 2001 - boek volksdans cotillon Nederland

Korf-Schröder, Elsche H.E.; Terschelling danst, Hilversum 1983 - boek dans noten Terschelling Nederland

Kossmann, Dr. F.K.H.; De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen, Amsterdam 1941 - boek lied marktlied Nederland marktzanger

Kossmann, Dr. F.K.H.; Liederen op losse bladen, z.p. 1927 (Bibliotheekleven, jrg. XII, bijzonder nummer) - artikel lied marktlied Nederland

Kreps, O. S. S. B., Dom Jozef; Vlaamsche kerstliederen, z.j. 1941 (In Winterhulp, kerstmis 1941) blz. 17-25 - artikel België kerstlied volkslied

Krosenbrink, G.J.H;. Sinterklaas: Tijd van vrijers en vrijsters, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 118 - artikel Nederland Sinterklaas speculaaspop folklore jaarkrans

Krosenbrink, Henk; Achterhoek en Liemers, Wormer 1980 (Neerlands volksleven, jrg. 30, nr. 3/4) - artikel Nederland Achterhoek Liemers volkskunde folklore lied bargoe

Krosenbrink, Henk; Hosse bosse teune, Zutphen 1972 - boek Nederland Achterhoek jaarkrans kinderlied folklore volkskunde

Krosenbrink, Henk; Volkslied in Achterhoek, Wormer 1980 (Neerlands volksleven, jrg. 30, nr. 3/4) - artikel Nederland Gelderland Achterhoek lied noten

Kruseman, Philip; Wat onze kinderen zingen, Den Haag z.j. 15e druk - bundel kinderlied Nederland

Kunst, Jaap; Het levende lied van Nederland, Amsterdam 1938 - boek lied Nederland optekening

Kunst, Jaap; Terschellinger volksleven, Den Haag 1937 - boek lied dans volksleven Holland Nederland optekening volkskunde

Kuypers, J.; Vlaamse Negentiendeëeuwse Liederen met sociale inslag, Gent 1958 (overdruk uit: Verslagen en Mededelingen nr. 8-9-10) - boek België Vlaanderen lied sociaal marktlied

Kwast, Jb.; Gezelschapsliederen, Amsterdam z.j. - bundel lied gezelschapslied Nederland

Kwinten, P.; De Eerselse 'Voddeguld', 1949 (Brabants Heem, jrg. I, nr. 1) blz. 3 - artikel Nederland Brabant Eersel voddeguld gild Kempen


Laan, K. ter; Geesten en vreemde gedaanten, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 6 - artikel volkskunde Nederland geest volksgeloof

Laan, K. ter; Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, 's Gravenhage 1952 - boek woordenboek literatuur Nederland Vlaanderen naslag

Laan, K. ter; Van Goor's folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams België, Den Haag 1974 - boek woordenboek folklore volkskunde Vlaanderen Nederland

Laekeman, Gert; Le beaujolais nouveau est arrivé, Schoten 1997 (Volkskunst, jrg. 21., nr. 1) blz. 6 - artikel Nederland dans volksdans beschouwing

Laenen, M. Over de betekenis van een openluchtmuseum ten aanzien van het behoud van het patrimonium in situ, 1982 (Volkskunde, jrg.83, nr. 2/3) - artikel volkskunde Vlaanderen museum

Laenen, M. e.a.'; Volkssporten en kinderspelen in Vlaanderen, Bokrijk 1979 (Uitgegeven t.g.v.tentoonstelling i/h openluchtmuseum te Bokrijk) - boek volkskunde volksspel kinderspel Vlaanderen België

Lambrechts, Lambrecht; Limburgsche liederen, Gent 1937 - boek lied Limburg Vlaanderen optekening

Lambrechts, Lambrecht; Limburgsche liederen, aantekeningen, Gent 1937 - boek lied Limburg Vlaanderen optekening

Lambrechts, R.; Bezem en kruis, Retie 1974 (Grepen uit het Zuidkempische volksgeloof) - boek volkskunde incantatie bezwering volksgeloof Vlaanderen

Landwehr, John; Het ijzersterke prentenboek, Utrecht 1997 - boek Nederland prentenboek illustraties kinderboek plaatjes

Lange, Daniël de e.a.; Nederlandsch volksliederenboek, Eerste bundel, Amsterdam 1919 (Uitgave van de Maatschappij tot nut van 't algemeen) - bundel lied Nederland

Lange, Wolf en Ad Heerkens; Van melodie tot do-re-mi, delen 1 t/m 3, Breda z.j. (leergang voor de muzikale vorming omethode "Jansen") - boek zangmethode schoollied kinderlied Nederland lied

Lathouwers, Peter e.a.; Dôr hédde de skut, Gemert 1982 (uitgave Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert') - boek Nederland Brabant Gemert schuttersgilde volkskunde

Lathouwers, Piet e.a.; Dôr hédde de skut, Gemert 1982 (De geschiedenis van de Gemertse gilden) - boek volkskunde schuttrersgilde Gemert Brabant Nederland

Lattin, Amand de; Het marktlied, Antwerpen e.a. 1943 (wat de liedjeszangers zongen) - boek lied marktlied Vlaanderen

Lauryssen, C.; De folklore van een Kempisch dorp, Hoogstraten 1933 (Hoogstraten) - boek volkskunde folklore volkslied België Vlaanderen Hoogstraten

Lavrijsen, Wim e.a.; Reusel àòn de meet, Reusel 1983 (Bijdragen tot de kennis van het Reusels heem, dl. 5) - boek Nederland Brabant Reusel volkskunde smokkelen lied

Leenhouwers, A. e.a.; Brabant historisch lokaal, Hapert 1984 - boek Nederland Brabant volkskunde geschiedenis

Leeuw, G. de; Bruiloftsliederen uit 1791 en 1800, Groningen 1978 (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 1/2) blz. 51 - artikel Nederland Holland Amsterdam bruiloftsliederen lied

Leeuw, K.P.C. de; Streekdracht en modekleding in Nederland, Utrecht 1996 (Volkscultuur, nr. 2) blz. 9 - artikel klederdracht streekdracht volkskunde mode Nederland

Leeuwen, A.J.C. van; De maakbaarheid van het verleden (P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect), Zwolle 1995 - boek Nederland Cuypers bouwkunst architectuur

Leeuwen, Joop van; Gezelschapsspelen, Gouda z.j. - bundel feestlied spel Nederland

Leeuwen, Wies van; Langs de oude Brabantse kerken, Baarn 1976 (Westelijk Brabant) - boek Nederland Brabant bouwgeschiedenis

Leeuwen, Wies van; Rondom het dorpswoonhuis in de Kempen, Utrecht 1986 (Volkscultuur, jrg. 3, nr. 4) blz. 94 - artikel Nederland volkskunde woonhuis Kempen Brabant

Lefranc, Abel; Het dagelijks leven in de renaissance, Utrecht/Antw. z.j. (prismaboek 306) - boek Nederland renaissance volkskunde geschiedenis

Leloux, Dr. H.J.; Het Zutphens Liedboek - Ms. Weimar oct 146, Zutphen 1985 (van een historische achtergrond voorzien door F.W.J. Scholten) - boek Nederland Zutphen liedboek

Lempereur, François; La chanson, Louvain 1985 (L'orgue, la chanson, la cornemuse, la vielle à roue: un patrimoine. blz. 38 - artikel België volkslied

Lempereur, François; La musique dite 'populair', Louvain 1985 (L'orgue, la chanson, la cornemuse, la vielle à roue: un patrimoine. blz. 32 - artikel België volksmuziek

Leopold, Rob (samenst.); Het boerenerf als brandpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie, Utrecht 2001 (Volkscultuur 13) - boek Nederland volkskunde geschiedenis boerenerf

Libbrecht, Peter en Hans Quaghebeur; Gigli, Leopardi ... en Castagnari, Roosdaal 1996 (Goe volk!, nr. 4) blz. 28 - artikel algemeen diatonisch accordeon instrument volksmuziek

Libiez, A. et Pinon, R.; Chansons populaires de l'ancien Hainaut, vol. IV, notes, Bruxelles 1972 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Libiez, A. et Pinon, R.; Chansons populaires de l'ancient Hainaut, vol. V, Bruxelles 1958 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Libiez, Albert; Chansons populaires de l'ancien Hainaut, vol. IV, Bruxelles 1957 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Libiez, Albert; Chansons populaires de l'ancien Hainaut, vol.I, Bruxelles 1939 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Libiez, Albert;Chansons populaires de l'ancient Hainaut, vol II, Bruxelles 1959 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Libiez, Albert; Chansons populaires de l'ancient Hainaut, vol. II,I Bruxelles 1951 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Liekens, Harry
; Sinte Katriena... File... Filemina., Arendonk 1979 (Uitgave van de heemkundige kring 'Als Ice Can' v.z.w. te Arendonk) - boek Katrien Catharina lied folklore België Vlaanderen Arendonk

Lindemans, P.; De blauwe kie, Amsterdam 1960 (Volkskunde, jrg. 61, Nieuwe reeks, jrg. 19, nr. 3) blz. 104 - artikel blauwe kiel werkman Nederland

Linden, Drs. Renaat v.d. e.a.
; Volksverhalen uit Oost- en Westvlaanderen, Utrecht/Antw. 1979 (Onze volksverhalen, deel 4) - boek volksverhaal België Vlaanderen

Linden, G. van der; De lustige jager, zingende vele vrolijke liederen, Amsterdam z.j. (voor alle lieve meisjes, die met hem ter jagt willen gaan) - bundel lied Nederland

Linden, R. van der; De levenskring in Vlaanderen, Amsterdam/Br. 1972 (in: Folklore der Lage Landen) - artikel volkskunde Vlaanderen

Linkels, Ad & Lucia; De speelman vroeger en nu I, Rotterdam 1981 (Nevo nieuws, nr. 6) - artikel dans speelman instrument Nederland

Linkels, Ad & Lucia; De speelman vroeger en nu II, Rotterdam 1981 (Nevo nieuws, nr. 7) - artikel dans speelman instrument Nederland

Linkels, Ad & Lucia; De speelman vroeger en nu III, Rotterdam 1981 (Nevo nieuws, nr. 8) - artikel dans speelman instrument Nederland

Linskens, H.F.J.G.; De Noordlimburgse toer, Utrecht 1996 (Volkscultuur, nr. 2) blz. 23 - artikel klederdracht streekdracht volkskunde muts Nederland Limburg

Livestro-Nieuwenhuis, Fea; '..die jakken en rokken dragen', Den Bosch 1986 (uitgegeven door het Noordbrabants Museum) - boek catalogus klederdrachten Brabant streeksieraad

Lodensteyn, J. van; Uyt-spanningen, z.p. ±1700 - boek lied Nederland

Lombaert, Willy de; Harmonikaspeler Alfons D'Hondt, Galmaarden 1984 (Volksmuziekatelier, Jaarboek II) - artikel instrument harmonika D'Hondt Vlaanderen

Loosjes Pz., A.; Het spreeuwtje, fluitende en zingende allerhande liedjes op bekende oude en nieuwe wijzen, Haarlem 1808 - bundel lied Nederland

Lootens, A en J. Feys; Chants populaires Flamands, Brugge 1879 - boek lied Vlaanderen Brugge optekening

Loriaux, Armand; L'accordéon, son histoire, Bruxelles 1927 (Extrait du Folklore Brabançon, jrg. 7, nr. 39) - boek instrument accordeon België

Lowijck, A.; Het moordlied in de Westhoek der Nederlanden-in-Frankrijk tot 1860, Brugge 1975 (Bond van de Westvlaamse volkskundigen VZW, jaarboek I) - artikel lied marktlied moordlied Westhoek Frankrijk Vlaanderen

Luiken, Johannes en Caspaares; Het menselyk bedryf - 100 verbeeldingen van ambachten, Amsterdam 1694 (herdruk) - boek Nederland ambacht afbeeldingen

Lummel, H.J. van; Nieuw geuzenlied-boek, Utrecht 1892 - boek lied Nederland geuzen

Lundström; Liekes van bajons, Berchem 1979 - boek lied Lundström Vlaanderen

Lundström, Djon; Drei keuninge liekes, Antwerpen 1983 - boek lied driekoningen Lundström Vlaanderen

Luyters, Guus; De moord van Raamsdonk, Amsterdam 1968 - boek Brabant Raamsdonk volkslied


M, v.d.; Volksdans en boerenbal, 1933 (Katholieke Illustratie 11-10-1933 - artikel Nederland folklore volkskunde volksdans

M.C.; De Vlaamsche zanger, derde deel Heers, 1924 - bundel lied Vlaanderen

M.C.; De Vlaamsche zanger, eerste deel Heers, 1925 - bundel lied Vlaanderen

M.C.; De Vlaamsche zanger, tweede deel Heers, 1926 - bundel lied Vlaanderen

Maas, H.G.M.; De moord van Raamsdonk Dongen, z.j. (uitgave van de heemkring "De Heerlijckheit Dongen") - boek lied Brabant Nederland

Machtelt, Gullielmus vander; Goddelijcke Lofgesanghen, Sint-Niklaas 1995 - boek België Vlaanderen Boudelo lieboek kerstlied zangwijze 1645-1661

Mak, Dr. J.J.
; Middeleeuwse kerstliederen, Utrecht/Brussel 1948 - boek lied Nederland kerstlied

Mandos, Drs. H. en M. Mandos-v.d. Pol; De Brabantse spreekwoorden, Waalre 1988 (uitgave van de Hein Mandosstichting) - boek Nederland Brabant spreekwoorden uitdrukkingen gezegden volkskun

Mandos, H.; De Hasseltse litanie, 1958 (Brabants Heem, jrg. X, nr. 5) blz. 116 - artikel Nederland Brabant Hasseltse litanie lied

Mandos, H.; De strijkster van Middelbeers, 1964 (Brabants Heem, jrg. XVI, nr. 1) blz. 12 - artikel Nederland Brabant Middelbeers strijksters lied

Mandos, H.; Het raadselachtige lied van den os, 1961 (Brabants Heem, jrg. XIII, nr. 6) blz. 129 - artikel Nederland Brabant os lied

Mandos, H.; Het volkskundig onderzoek in Noord-Brabant, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg. IX, nr. 4) blz. 186 - artikel volkskunde onderzoek volkslied Noord-Brabant Nederland

Mandos, H.; Nieuwjaarszingen te Budel, 1960 (Brabants Heem, jrg. XII, nr. 5) blz. 112 - artikel Brabant Nederland Budel nieuwjaarszingen lied

Mandos, H. en A.D. Kakebeeke; De acht zaligheden, oude kern van de Kempen, Oisterwijk 1971 (Bijdragen tot de studie van het Brabants Heem) - boek Nederland Brabant Kempen acht-zaligheden landschap archeologie

Margry, P.J.; Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant, Eindhoven 1982 - boek Nederland Brabant bedevaart

Margry, P.J.; De Bene-bedevaart: grensoverschrijdende 'begankenis' tussen België en Nederland, Antwerpen 1996 (Volkskunde, jrg. 97, nr. 3) blz. 350 - artikel België Nederland volkskunde bedevaart volksdevotie

Marievoet, Tilly e.a.; Zeg kwezelken wilde gij dansen, Tielt/Amsterdam 1978 (Volksdans in Vlaanderen) - boek dans instrument Vlaanderen

Marinus, Albert; Noël, Bruxelles 1939 (Le folklore brabançon, jrg. 19, nr. 111 - 112) blz. 167 - artikel kerstmis folklore kerstlied volkslied Brabant België

Marle, Jaap van; Standaardtaal of dialect. Iets over taalkeuze bij het Nederlandstalige lied, Amsterdam 1995 (Themanummer Volkskundig Bulletin 21,2) blz. 261 - artikel Nederland Nederlands taalkeuze dialect volkslied

Martin, Fred; Bänkelsänger und straatzanger, Amsterdam/Utr. 1981 - boek marktlied Nederland Duitsland Rombouts Moormann

Maréchal, F.; Urologische muziek, z.p. 1985 (t.g.v. het afscheid van Prof. Dr. W.A. Moonen als hoogl. urologie) - boek cassette urologisch Nederland lied

;Matter, F.H. G.A.Bredero's boertigh, amoreus, en aendachtigh Groot lied-boeck, 's Gravenhage 1979 - boek lied Nederland

;Meadow, Mark Volkscultuur of humanistencultuur? Spreekwoordenverzamelingen in de zestiende-eeuwse Nederlanden, Amsterdam 1993 (Volkskundig bulletin, jrg. 19, nr. 2) blz. - artikel Nederland spreekwoorden 16e eeuw

Meder, Th. en E. Venbrux; Van bescherm-engel tot beton-meubel, Antwerpen 1999 (Volkskunde, jrg. 100, nr. 1) blz. 73-95 - artikel België Vlaanderen sage volksverhaal spreiding

Meerdere auteurs; De speelman, z.p. 1977 (nrs. 3/4 van jrg. XXVI van Neerlands volksleven) - artikel lied dans Nederland volksliedarchief

Meerdere auteurs; Huldeschrift Paul Collaer, z.p. 1976 (nrs. 3/4 van jrg. LVII van Volkskunde) - artikel lied dans instrument folklore Vlaanderen

Meerdere auteurs; Wilde vespers, z.p. 1965 (nr. 3 van jrg. XV van Neerlands volksleven) - artikel lied vespers Nederland Vlaanderen

Meertens, Dr. P.J.; Volksgeloof en bijgeloof, Amsterdam/Br. 1972 (in: Folklore der Lage Landen) - artikel volksgeloof volkskunde Nederland

Meertens, P.J. Ter Laan; de jeugdige negentigjarige, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 3 artikel Ter Laan volkskundige - volkskunde Nederland Groningen

Meertens, P.J. ea; Adriaen Valerius en zijn Nederlandtsche Gedenck-clanck, Wereldbibliotheek 1941 - boek Nederland volkslied Valerius

Meij, Ietse; Wisselwerking tussen mode-ontwerpers en hun doelgroepen, Urecht 1984 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 4) blz. 305 - artikel volkskunde Nederland mode

Meijer, G. de; Overeenkomsten en verschillen tussen Middeleeuwse en hedendaagse bedevaarten, z.p. 1948 (Volkskunde, nw.reeks, jrg. 7, nr. 3) - artikel volkskunde Vlaanderen

Meischke, Ir. M.C.A.; Boerenwagens, Bussum 1968 - boek Nederland volkskunde boerenwagens

Melis, F.E.; Marktliedzangers uit Aarschot in het Antwerpse, Aarschot 1998 (Het Oude Land van Aarschot, jrg. XXXIII, nr. 3) blz. 142-158 - artikel België Vlaanderen marktzanger Aarschot Frans van Kets Maria van Gestel C. Janssens

Mertens, J.; Kempens kramersvolk in Nederlandse en Rijnlandse gewesten tijdens de 17de eeuw, Hechtel-Eksel 1985 (Lokaal-historische publikaties, nr. 1) - boek Nederland België Kempen teuten geschiedenis volkskunde

Merwe, Jaap van de; Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten!, Utrecht/Antw. 1974 (Het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen) - boek lied proletariërslied Nederland Vlaanderen illustratie

Merwe, Jaap van de; Groot geïllustreerd keukenmeiden zangboek, Utrecht/Antw. 1976 - boek lied marktlied straatlied Nederland illustratie

Merwe, Jaap van de; Verzet per koeplet, Utrecht/Antw. 1976 - boek lied proletariërslied protestlied verzet Nederland

Mesters, G.A.; Wat het volk zegt, Utrecht/A'werp. 1977 (Prismaboek 1782) - boek Nederland volkskunde spreekwoorden gezegden

Metselaar, Albert; Handleiding voor het maken van een boerhoorn, Utrecht 1990 (Volkskunde, jrg. 7, nr. 3) blz. 44 - artikel Nederland instrument boerhoorn koehoorn

Meurkens, Dr. Peter; Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland, Bergeyk 1985 (uitgave van de Stichting Eicha te Bergeyk) - boek Nederland Brabant Kempen sociaal cultuur volkskunde Franken 155

Meurkens, Dr. Peter; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, derde band 1870-1880), Eindhoven 1994 - boek Nederland Brabant Bergeyk volkskunde Panken

Meurkens, Dr. Peter; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, eerste band: 1819 - 1858), Eindhoven/Haper 1993 - boek Nederland Brabant Bergeyk Kempen Panken geschiedenis volkskunde

Meurkens, Dr. Peter; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, tweede band 1858-1870), Eindhoven 1994 - boek Nederland Brabant Bergeyk volkskunde Panken

Meurkens, Dr. Peter; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, vierde band 1880-1888), Eindhoven 1994 - boek Nederland Brabant Bergeyk volkskunde Panken

Meurkens, Dr. Peter; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, vijfde band 1888-1892), Eindhoven 1997 - boek Nederland Brabant Bergeyk volkskunde Panken

Meurkens, Dr. Peter; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, vijfde band 1892-1904), Eindhoven 1998 - boek Nederland Brabant Bergeyk volkskunde Panken

Meyer, Maurits de; Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer, Antwerpen 1966 Volkskunde, uitgegeven n.a.v. zijn zeventigste verjaardag - boek België volkskunde kinderlied volkspreek parodie volksprent kinderspel sprookje

Meyer, Maurits de; Volksbedevaarten in Vlaanderen, Amsterdam 1943 (Volkskunde, jrg. 45 Nieuwe reeks: jrg. 3, nr. 3) blz. 140 - artikel België Vlaanderen bedevaart volksgeloof

Michiels, J.L.; Verrucae of wratten, Leuven 1986 (Ethnologia flandrica 2) - artikel volkskunde volksgeneeskunde wrat Vlaanderen

Michiels, L.C. ;Een oud straatlied, Antwerpen 1950 (Volkskunde, nwe reeks, jrg. 9, nr. 1/2) - artikel lied marktlied moordlied Nederland

Moens, Karel en Iris Kockelbergh; Muziek & grafiek (Burgermoraal en muziek in de 16e en 17e eeuwse Nederlanden), Antwerpen 1994 (T.g.v. tentoonstelling in het Hessenhuis te Antwerpen jul-okt 1994) - boek Nederland België grafiek muzikant muziek volksmuziek afbeelding

Molen, S.J. v.d.; Kennismaking met Schylgeralan, z.p. z.j. (Neerlands voksleven, jrg. 19, nr. 4) blz. 112 - artikel volkslied Nederland Schylgeralan dansen

Molen, S.J. v.d.; Spel en dans, A'dam/Brussel 1979 (in: Onze volkskunst) blz. 56 - artikel dans Nederland

Molen, S.J. van der; Dans en spel, Amsterdam/Br. 1972 (in: Folklore der Lage Landen) - artikel dans spel volkskunde Nederland

Molen, S.J. van der; De duivel in Friesland, Antwerpen 1973 (Volkskunde, jrg. 74, nr. 4) - artikel volkskunde duivel Friesland Nederland

Molen, S.J. van der; De Friesche kalenderfeesten, Den Haag 1941 - boek Nederland Friesland kalenderfeesten folklore volkskunde

Molen, S.J. van der; De Friese tjalk, Den Haag 1970 (dubbel nummer van Neerlands Volksleven, jrg. 19) - boek lied dans Friesland Nederland optekening

Molen, S.J. van der; Een Fries vioolboek van omstreeks 1820 afkomstig uit Oosterzee, Wassenaar 1967 (Neerlands volksleven, jrg.17, nr. 4) - artikel dans instrument viool Oosterzee Nederland

Molen, S.J. van der; Een turfmakerslied uit de 19e eeuw, Wassenaar 1967 (Neerlands volksleven, jrg. 17, nr. 4) - artikel lied turfmaker Nederland

Molen, S.J. van der; Het Groninger boerenhuis, gezien in wijder historisch verband, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 66 - artikel Nederland Groningen boerderij volkskunde

Molen, S.J. van der; Liederen uit Hindelopen, Wassenaar 1967 (Het lied in soorten, Neerlands volksleven, jrg. XVII, nr. 2) - artikel lied Nederland Hindelopen

Molen, S.J. van der; Oorsprong en ontwikkeling van de Skotse Trije, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel dans Friesland Nederland

Molen, S.J. van der; Pauladans is Duitse schlager, Wassenaar 1967 (Neerlands volksleven, jrg. 17, nr. 4) - artikel dans schlager Duitsland Nederland

Molen, S.J. van der; Sagen uit Saksisch Nederland, Amsterdam 1943 (Volkskunde, jrg. 45 Nieuwe reeks: jrg. 3, nr. 3) blz. 135 - artikel Nederland sagen volksverhaal

Molen, S.J. van der; Sagenspeurders in Friesland bant, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel lied veldwerk Brabant Nederland

Molen, S.J. van der; Terschelling...danst: een documentaire, Wassenaar 1977 (Neerlands volksleven, jrg.26, nr. 3/4) - artikel dans Terschelling Nederland

Molen, S.J. van der; Volksliedstudies in Friesland, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel lied veldwerk Nederland friesland

Molen, S.J. van der; Vrijdag de dertiende - bijgeloof en wat erachter zit, Utrecht/A'werp. 1979 (Prisma boeken 1886) - boek Nederland volkskunde volksgeloof

Molen, S.J. van der; Zang en dans in de oude tijd, Wassenaar 1965 (Neerlands volksleven, jrg. 15, nr. 3) - artikel lied dans Nederland

Monnikendam, Jan; De conferencier of de vroolijke ceremoniemeester, Haarlem z.j. - boek lied feestlied Nederland ceremoniemeester

Mont, Pol de; Het lied der drie zielkens, ? (De Biekorf?) blz. 58 - artikel België Vlaanderen volkslied Zwarte ruiter

Mont, Pol de; Het paaschfeest in de Nederlansche volkskunde, Brussel 1944 (Irminreeks, nr. 6) - boek folklore volkskunde pasen Nederland

Mont, Pol de; Onze Vlaamsche "componisten" ofte liedjeszangers, 1890 (Volkskunde, jrg. 3) - artikel lied marktlied marktzanger Vlaanderen

Mont, Pol de en Alfons de Cock; Wondervertelsels uit Vlaanderen, Zutphen 1924 - boek België Vlaanderen volksverhaal volkskunde

Monteiro, Marit; Wie zoekt zal vinden...... Een beknopte beschouwing over vrouwengeschiedenis, Utrecht 1991 (Volkscultuur, jrg. 8, nr. 4) blz. 28 - artikel Nederland Vrouwengeschiedenis Dolle Mina vrouwenemancipatie

Mooij, Charles de en Renate v.d. Weijer; Rijke oogst van schrale grond, Zwolle 1991 (N.a.v. tentoonstelling in Noorbrabants Museum te 's Hertogenbosch) - boek Nederland Kempen Brabant volkskunde volkscultuur

Moonen, M.; Driekoningen 1949 in de Turnhoutse Kempe,n z.p. 1950 (Volkskunde, nw. reeks, jrg.9, nr. 1/2) - artikel lied folklore Turnhout Kempen Vlaanderen driekoningen

Moorsel, Hendrik Godefridus v. ;Kronijk of aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en ....., Achelse kluis 1953 - boek geschiedenis Heeze Brabant Nederland

Moreels, M. en Top, S.; Het bedelzingen in Oudenaerde en omgeving, z.p. 1979 (Volkskunde, jrg. 80, nr. 1) - artikel lied folklore Oudenaerde Vlaanderen bedelzingen


Naaijkens, Jan; Dè's Biks, Hilvarenbeek 1992 - boek Noord-Brabant Hilvarenbeek dialect volkstaal

Naaijkens, Jan; Noord-Brabant in grootvaders tijd (1870-1914), Den Haag 1978 - boek Nederland Brabant volksleven volkskunde folklore lied

Naaijkens, Jan; Het dorp van onze jeugd, Hilvarenbeek 1999 - boek Nederland Brabant Kempen Hilvarenbeek volkskunde geschiedenis

Naaykens, Jan; Over het laatste voer graan, Hilvarenbeek 1970 (in 'Hilvarenbeek in heden en verleden') blz. 47 - artikel Hilvarenbeek Brabant bedelliedjes folklore volkslied

Nannings, J.H.; Brood- en gebaksvormen en hunne beteekenis in de folklore, z.p. z.j. (ongewijzigde herdruk der uitgave van 1932) - boek Nederland volkskunde folklore brood-en-gebaksvormen

Neirinck, Nick; Chants de Flandre, z.p. z.j. - boek lied Vlaanderen Frankrijk Frans-Vlaanderen

Neirynck, Freek; Het leven van vader Tamboer marktzanger, Eeklo 1978 - boek lied marktlied Tamboer Vlaanderen

Nespen, W. van; Het volkskunde-museum te Antwerpen, 1982 (Volkskunde, jrg. 83, nr.2/3) - artikel volkskunde Vlaanderen Antwerpen museum

Neven, Dirk; Wat bezielt de folklorist?, Utrecht 1990 (Volkscultuur, jrg. 7, nr. 1) blz. 29 - artikel Nederland dans folklore

Nissen, Peter; 'Waar kon men ooit een wreder moord aanschouwen...'. Noordbrabantse moordliederen uit de negent....., 's Hertogenbosch 1996 (Brabants Heem, jrg. 48, nr. 1) blz.1 - artikel moordlied marktlied Nederland marktzanger

Nissen, Peter; Heemkunde tussen ideologie en wetenschap, 's Hertogenbosch 1997 (Brabants Heem, jrg. 49, nr. 1) blz. 1 - artikel Nederland heemkunde volkskunde beschouwing

Nissen, Peter; Jaques Sinninghe en zijn verhalencollectie 's, Hertogenbosch 2000 (Brabants Heem, jrg 52, nr 1) blz. 22-32 - artikel Nederland Brabant volksverhaal volkskunde Sinninghe

Nominé, Bernard; Instrumenten weten maken spelen, Amsterdam z.j. - boek instrument instrumentbouw Frankrijk Nederland

Nuys, Lia van; Modieus vermaak van een oude smartlap, ? (Eindhovens Dagblad?) - artikel krant Nederland smartlap volkslied marktlied

Nuyts, E.H.J.; De bronnen der verzameling oude Vlaamse volksliederen van Z.E.H. Dr.Jan Bols, Brussel 1951 - boek lied literatuur Vlaanderen

Nuyts, E.H.J.; Rijmkes en liedjes uit kinderspelen te Turnhout verzameld, Turnhout 1930 - boek kinderlied Vlaanderen Turnhout optekening

Nuyts, J.; Theophiel Peeters, z.p. 1951 (Taxandria, nw. reeks XXIII) - artikel lied Peeters Vlaanderen


Oirschot, Anton van; Van houen en trouwen, Heeze 1977 (uitgave: Stichting Brabantse Dag) - boek Nederland Brabant trouwen vrijen huwelijk volkskunde

Oirschot, Anton van e.a.; Van water tot wijn van korsten tot pasteien, Heeze 1979 (uitgave: Stichting Brabantse Dag) - boek Nederland Brabant volkskunde voeding eten eetgewoonten

Oirschot, Anton van e.a.; Vreemd volk in Brabant, Heeze 1978 (uitgave: Stichting Brabantse Dag) - boek volkskunde Brabant Nederland gastarbeiders Zigeuners Joden

Olderaan, Elly; Dansen uit Brabant en andere kontreien, Winschoten 1981 - boek dans Brabant Nederland noten

Omroep Brabant; Brabantse kultuur; ja of nee....., Eindhoven 1981 (tekstboekje van het programma 'Brabatse kultuur') - boek Nederland Brabant cultuur

Oome, Hb.J.J.; Daer hedde de guld (Het St. Ambrosius Bijenhoudersgilde van Made bij haar 270-jarig bestaan,) z.p. z.j. - boek Nederland Brabant Made Bijenhoudersgilde Franken volkskunde

Oorschot, Adrie en Geert van; Lekker spelen, Amsterdam 1973 - boek kinderlied Nederland

Oorschot, Dr. J.M.P. van; Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw, Tilburg 1974 (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland) - boek Nederland Brabant Valkenswaard valkenier

Opdenacker, E.; Kapellen te Eksel. Onderzoek naar hun historische en volkskundige aspecten, Antwerpen 1991 (Volkskunde, jrg. 92, nr. 3) blz. 172 - artikel België Eksel kapel heiligendevotie

Osta, W. van; Over oorsprong en betekenis van verloren maandag en aanverwanten, Antwerpen 1991 (Volkskunde, jrg. 92, nr. 4) blz. 317 - artikel België Vlaanderen verloren maandag volkskunde

Otterloo, Anneke H. van; Eetgewoonten en beschavingsproces - Verschillen en veranderingen in eetcultuur, Utrecht 1992 (Volkscultuur, jrg.9, nr. 2) blz. 58 - artikel Nederland voeding eten beschaving eetgewoonten


Paap, Wouter; Volkslied en volkszang, Utrecht 1946 (Mensch en melodie, jrg. 1, nr. 7) - artikel lied Pollmann Nederland

Paasman, Bert; Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen, Amsterdam 1991 - boek Nederland Oost-Indië lied

Paessens, A.; Marktliedjeszanger en kroegzanger van bij ons, Aarschot 1967 - boek lied marktlied marktzanger Vlaanderen Aarschot

Panken, P.N.; Liederen, rijmen en kinderspelen uit Noord-Brabant, Brecht 1899 (overdruk uit 'Ons Volksleven') - boek lied kinderlied folklorelied Kempen Nederland optekening

Panken, P.N. en Sasse van Ysselt; Bergeyk, Eindhoven 1974 (heruitgave) - boek Nederland Brabant Bergeyk geschiedenis volkskunde

Peere, Isabelle; Chants populaires flamands (1879) als wetenschappelijk getuigenis van een vroeg individueel repertoire: een voorstudie, Antwerpen 2000 (Volkskunde jrg. 101, nr. 4) blz. 367-382 - artikel België Vlaanderen volksliedstudie Lootens Feys Brugge

Peeters, Dr. K.C.; Het Vlaamsche volksleven, Brugge 1943 - boek België Vlaanderen volkskunde volksleven folklore lied

Peeters, Dr. K.C.; Het volksche Kerstlied in Vlaanderen, Antwerpen 1942 - boek lied Vlaanderen kerstlied

Peeters, Dr. K.C.; Volkskerstliederen, z.p. 1942 (In Winterhulp, kerstmis 1942) blz. 61-65 - artikel België volkslied kerstlied

Peeters, K.C.; De commissie van het oude volkslied, z.p. 1975 (Volkskunde, jrg. 76, nr. 1) - artikel lied verhandeling Vlaanderen Wallonië

Peeters, Prof. Dr. K.C.; Hoffmann von Fallersleben en de Vlaamse volkskunde, 1962 (Neerlands volksleven, winter 16-93 r.1,n.1 blz. 35 - artikel volkskunde Hoffman von Fallersleben Vlaanderen België

Peeters, Prof. Dr. K.C.; Zal men het 'soldaatje van Wenen' zingen?, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg IX, nr. 3) blz. 118 - artikel Nederland volkslied

Peeters, Prof. Dr. K.C.; Volkskunde en archeologie, Oisterwijk 1969 (Bijdragen tot de studie van het Brabants Heem, deel XI) - boek Nederland Brabant volksverhaal sage volkskunde

Peeters, Theophiel; Oude Kempische liederen en dansen, Malines 1911 (Annales du XXIIe congrès, tome II, blz 467 t/m 505) - boek lied dans Kempen Vlaanderen optekening

Peeters, Theophiel; Oude Vlaamsche Kempische volksliederen, z.p., z.j., (Taxandria, 7e en 8e jrg., 1910/1911) - boek lied Kempen Vlaanderen optekening

Peeters, Theophiel; Oudkempische volksliederen en dansen, deel I, z.p. 1952 - boek lied Kempen Vlaanderen optekening

Peeters, Theophiel; Oudkempische volksliederen en dansen, deel II, z.p. 1952 - boek lied Kempen Vlaanderen optekening

Peeters, Theophiel; Oudkempische volksliederen en dansen, deel III, z.p. 1952 - boek lied Kempen Vlaanderen optekening

Peeters, Theophiel; Oudkempische volksliederen en dansen, deel IV, z.p. 1952 - boek dans Kempen Vlaanderen optekening

Penneman, Th.; Slokkeman, Slokkepier, Slokkebieze, Slokkebui, Sloekebaboe... Een onderzoek naar de volksk. dynamiek, Antwerpen, 1973 (Volkskunde, jrg. 74, nr. 4) - artikel volkskunde Slokkeman Nederland duivel

Peremans, Dree; Wel Ysland, gy'n bedroefde kust, Galmaarden 1985 (Volksmuziekatelier, Jaarboek III) - artikel lied IJsland Nederland

Peypers, W.N.; De coupletzanger, Rotterdam z.j. - bundel lied feestlied Nederland

Philippens, Joos; De ouderwetse rage van 't tieëke zenge, 1992 (Limburgs Dagblad, zaterdag 15 februari) - artikel krant Limburg community singing zingen volkslied

Piebenga, Dr. G.A.; Een Vlaamse versie van het Polyfemus-verhaal, Antwerpen 1988 (Volkskunde, jrg. 89, nr. 4) blz. 308 - artikel België Vlaanderen volksverhaal Polyfemus Odyssee

Piebenga, G.A.; Nederlanders in IJslandse volksverhalen, Antwerpen 1973 (Volkskunde, jrg.74, nr. 4) - artikel volkskunde volksverhaal IJsland Nederlander Nederland

Pinon, Roger; Chansons populaires de l'ancien Hainaut, vol.IA, notes, Bruxelles 1959 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Pinon, Roger; Chansons populaires de l'ancient Hainaut, vol. IB, notes, Bruxelles 1959 - boek lied dans Wallonië Hainaut optekening

Pinon, Roger; Chansons populaires de l'ancient Hainaut, vol. IIA, notes, Bruxelles 1960 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Pinon, Roger; Chansons populaires de l'ancient Hainaut, vol. IIB, notes, Bruxelles 1960 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Pinon, Roger; Chansons populaires de l'ancient Hainaut, vol. VI, Bruxelles 1963 - boek lied Wallonië Hainaut optekening

Pinon, Roger; Chansons populaires de la Flandre Walonne, Brussel 1965 (Uitgave door Ministère de l'éducation nationale et de la culture) - boek België lied Frans-Vlaanderen

Pinon, Roger; Chansons populaires de la Flandre Walonne, deel 1, Brussel 1965 (Uitgave door Ministère de l'éducation nationale et de la culture) - boek optekening Frans-Vlaanderen lied België

Pinon, Roger; La danse folklorique et le renouveau de la danse populaire, z.p. 1965 (Contributions au renouveau du folklore en Wallonie) artikel dans Wallonië

Pinon, Roger; Les conditions générales d'une renaissance du folklore musical dans un cadre régional, z.p. 1965 (Contributions au renouveau du folklore en Wallonie) artikel dans Wallonië

Pinon,Roger; De "Cramignon" in het "Land zonder grenzen", Wassenaar 1970 (Neerlands volksleven, jrg. XX, nr.1) - artikel dans Nederland Wallonië

Piré, Joanna, C.; Liedekensboek, Lier 1986 - boek België Vlaanderen volkslied Lier begijn

Pleij, Herman; Het gilde van de Blauwe Schuit, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen, Amsterdam 1979 - boek Nederland volkskunde Blauwe-schuit volksfeest carnaval

Poffé, Edw.; De zingende stede, Antwerpen 1944 - boek lied volksleven Vlaanderen volkskunde

Pollmann, Dr. J.; Ons eigen volkslied, Amsterdam 1936 - boek lied Nederland

Pollmann, Dr. Jop; Het goede Nederlandsche volkslied, Rotterdam 1938 - boek Nederland volkslied studie

Pollmann, Dr. Jop; Het lied van de snijdersbank, Brussel 1961 (Volkskunde, jrg. 62, Nieuwe reeks, jrg. 20, nr. 1) blz. 1 artikel snijdersbank volkslied Nederland

Pollmann, Dr. Jop C.M.; Hoeverre is een renaissance van de "folklore musical" mogelijk?, z.p. 1965 (Contributions au renouveau du folklore en Wallonie) artikel volksmuziek België

Pollmann, Dr. Jop e.a.; Naar een levende volkscultuur, Amsterdam 1952 - boek volkskunde dans lied Nederland

Pollmann, J. en Tiggers, P.; Kinderzang en kinderspel, derde deel, Haarlem 1955 - boek kinderlied Nederland

Pollmann, Jop; Iets over onverantwoorde wijzigingen in volkslied teksten, Roermond 1958 (Ex ore infantium, jrg. XXIII, nr. 5) - artikel lied Nederland

Pollmann, Jop; Ons Nederlandsche geestelijke volkslied, Bilthoven 1939 (Kerkmuziekreeks nrs VII en VIII) - boek lied Nederland geestelijk

Pollmann, Jop; Verwante Liederen I Nederland-Lotharingen, Brussel 1941 (Volkskunde, Nieuwe reeks, jrg. 1, nr. 2) blz. 118 - artikel Nederland volkslied

Porteman, Karel en Gilbert Huybens; Het Zuidnederlands geestelijk lied in de 17e eeuw, Brussel 1978 (Belgisch Tijdschrift voor muziekwetenschap XXXII-XXXIII, 1978/1979) - artikel België Vlaanderen geestelijk lied volkslied volksliedstudie

Post, P.G.J.
; Volkskunde in Nederland, Lopend en gepland onderzoek en documentatieop de afd. Volkskunde v/h PJM-I, Antwerpen 1991 (Volkskunde, jrg. 92, nr. 4) blz. 269 artikel volkskunde P.J.Meertens-Instituut volkslied
Nederland

Prick van Wely, Max
; De bloeitijd van het Nederlandse volkslied, Haarlem z.j. - boek lied Nederland

Prick van Wely, Max en Chris Rabé; Roem van Amsterdam, Haarlem 1982 Het dagelijks leven van weleer in liederen bezongen - bundel Nederland Amsterdam volkslied marktlied

Prinsen, Frits; "De eerbaere Guld", Valkenswaard 1973 (uitgave t.g.v. de tentoonstelling der 12 gilden, Valkenswaard 1973) - boek Nederland Brabant Valkenswaard gilde volkskunde

Puffelen, Drs. S.A.E. van; "De Hollandtrek", Wassenaar z.j. (Neerlands volksleven, jrg. 19, nr. 4) blz. 62 - artikel Nederland immigratie Hollandtrek

Puts, Freddy; Een zestiende-eeuws (?) Brabants refrein met kinderspelen, Antwerpen 1992 (Volkskunde, jrg. 93, nr. 1) blz. 33 - artikel België Vlaanderen kinderspel kinderlied


Raaf, Dr. K.H. de; Hoffmann von Fallersleben, Den Haag 1943 - boek lied Nederland Hoffmann

Rabé, Chris; Muziek op school, Amstelveen 1984 - boek schoollied Nederland

Reijs, Jan e.a.; Spreuken zo te zien, Heeze 1976 (uitgave: Stichting Brabantse Dag) - boek Nederland Brabant spreuken spreekwoorden gezegden taal

Reinholda, Zuster; Dansende kinderen, Tegelen z.j. (Dansjes voor onze kinderen) - bundel dans kinderdans Nederland noten

Reinholda, Zuster; Lentelust, Tegelen z.j. (Volksdansen voor onze jeugd) - bundel dans jeugd Nederland noten

Reinholda, Zuster; Meie-kinderen, Tegelen z.j. (Volksdansen voor onze jeugd) - bundel dans jeugd Nederland noten

Reinholda, Zuster; Vroolijk volkje, Tegelen z.j. (Volksdansen voor onze jeugd) - bundel dans noten jeugd Nederland

Reynaert, Mark; Van gebeurtenis tot sage - Evolutie van het oorspronkelijk gegeven bij de overlevering, Antwerpen 1974 (Volkskunde, jrg. 75, nr. 3) - artikel volksverhaal sage volkskunde Vlaanderen

Riemann, Dr. Hugo; Theorie der muzikale versieringen, Amsterdam z.j. - boek muziek algemeen versiering

Riemsdijk, Jan van
; Veluwsche liedjes, Baarn z.j. (Libellen-serie Nr. 48) - bundel Nederland Veluwe lied muziek

Riet, Walther van; Zo de ouden zongen, St.-Gillis-Waas 1983 - boek lied Vlaanderen optekening

Rimmer, Joan; Sociale aspecten van enkele oudere Nederlands dansen: enige muziekhistorische gegevens, Wormer 1980 (Neerlands volksleven, jrg.30, nr. 1/2) - artikel dans Nederland

Rimmer, Joan; Two Dance Collections from Friesland and their Scotch, English and Continental Connections, Groningen 1978 - boek Nederland Friesland volksdans Kiers

Ringers, D.; De lustige zanger, Dieren z.j. (bevattende een schat van liederen en gedichten) - bundel lied Nederland

Robijns, Prof.Dr.J. e.a.; Op harpen en snaren, Antwerpen 1983 - boek lied dans marktlied volksmuziek instrument Vlaanderen

Roeck, A.; Carnaval in Limburg, anno 1986, Antwerpen 1989 (Volkskunde, jrg. 90, nr. 4 blz. 305 - artikel België Limburg carnaval vastenavond folklore

Roeck, A.; De weerkerende doden in de moderne Vlaamse sage, Antwerpen 1990 (Volkskunde, jrg. 91, nr. 3) blz. 151 - artikel België Vlaanderen volksgeloof dode spoken geesten

Roeck, Alfons; Het licht in de volkcultuur, Antwerpen 1993 (Volkskunde jrg. 94, nr. 4) blz. 370 - artikel Vlaanderen België volkskunde licht

Roeck, Dr. A.; Hedendaagse volksverhalen, Antwerpen 1988 (Volkskunde, jrg. 89, nr. 2) - artikel volksverhaal volkskunde Vlaanderen volksgeloof duivel heks

Roeck, Prf. Dr. F.; Volksverhalen uit Belgisch Limburg, Utrecht/Antw. 1980 (Onze volksverhalen, deel 10) - boek volksverhaal Vlaanderen Limburg

Rogiers, Jos e.a.; Oude liedjes verzameld in het land van Asse uit de tijd toen de mensen nog zongen, Asse 1984 - boek lied optekening Vlaanderen Asse kerklied

Rombouts, F.; Bonte avond klanken! De nieuwste radioschlagers, Roosendaal z.j. - bundel lied schlager Nederland Rombouts

Rombouts, F.; De kleine zanger. Bevat de nieuwste liederen voor 1917, Roosendaal z.j. - bundel lied Nederland Rombouts

Rombouts, F.; De nieuwste liederen Roosendaal z.j. - bundel lied schlager Nederland Rombouts

Rombouts, F.; De nieuwste liederen, Roosendaal z.j. - bundel lied schlager Nederland Rombouts

Rombouts, F.; De nieuwste radio-schlagers, Roosendaal z.j. (lachdrankje) - bundel lied schlager radio Nederland Rombouts

Rombouts, F.; De zingende leeuwerik, Roosendaal z.j - bundel liedbundel liedboekje Rombouts volkslied

Rombouts, F.; De zingende lijster, Roosendaal z.j. - bundel liedbundel liedboekje Rombouts volkslied

Rombouts, F.; De zingende nachtegaal. Een schat van liederen voor alle gelegenheden, Roosendaal z.j. (1e serie, 1911) - bundel lied Nederland

Rombouts, F.; De zingende vink. Een schat van liederen voor alle gelegenheden, Roosendaal z.j. (Zangboekje No. 1) - bundel lied Nederland Rombouts

Rombouts, F.; De zingende vink. Eene verzameling van schoone ouderwetsche liederen, Roosendaal z.j. - bundel lied Nederland Rombouts

Rombouts, F.; De zingende zwaan, Roosendaal 1917 - bundel Nederland volkslied liedboekje Rombouts

Rombouts, F.
; Holland zingt..., Roosendaal z.j. - bundel lied schlager Nederland Rombouts

Rombouts, F.; Liedjes van overal, Roosendaal z.j. - bundel lied Nederland Rombouts

Rombouts, F.; onbekend 1, Roosendaal z.j. (zonder omslag) - bundel lied Nederland Rombouts

Rombouts, F.; onbekend 2, Roosendaal z.j. - bundel lied Nederland Rombouts

Rombouts, F.; Vroolijke radio-klanken der: K.R.O. A.V.R.O. V.A.R.A., Roosendaal z.j. - bundel lied schlager Nederland Rombouts

Rombouts, Frans; Groot liederenboek, Roosendaal z.j. (eigen verzameling F. Rombouts) - boek lied marktlied straatlied Rombouts Nederland

Rombouts, Frans; Levenservaringen in Noord-Brabant, Roosendaal 1969 (niet uitgegeven memoires) - boek lied marktlied Nederland Brabant marktzanger

Rombouts, Luc; Het Leuvens Beiaardhandschrift: een gevoelige verrijking van de 18de-eeuwse beiaardliteratuur, Halle 1991 (Goe vollek!, nr. 1) blz. 17 - artikel België beiaard Leuven

Roosenmor; 50 meerstemmige gezangen van deugd, onschuld en vreugde voor alle standen, 'sHertogenbosch 1840 - bundel lied Nederland Brabant

Rooijakkers, Gerard; Eer en schande, Nijmegen 1995 - boek Nederland Brabant volksgeloof volkskunde folklore

Rooijakkers, Gerard
; Rituele repertoires, Nijmegen 1994 - boek Nederland Oost-Brabant volkskunde volkscultuur

Rooijakkers, Gerard e.a.; Religieuze volkscultuur (De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk), - Nijmegen 1986 boek Nederland volksgeloof volkskunde religie

Rooijakkers, Gerard en Tiny Romme (red)
; Charivari in de Nederlanden - Rituele sancties op deviant gedrag -, Amsterdam 1989 (Volkskundig Bulletin, jrg 15, nr. 3 oktober) - boek Nederlanden artikel charivari volksgericht volkskunde

Rooyen, Leo van; Trekorgels, 1987 (Volkskrant, 24 januari) - artikel krant Brabant accordeon harmonica instrument Eekels Voets

Rooyen, P. van; Oude liedjes van toen, z.p. z.j. - boek lied marktlied Nederland

Roymans, Nico e.a.; De negende zaligheid, Bladel/Netersel 1975 (Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel) - boek Nederland Brabant Bladel Netersel natuur landschap archeologie

Ruhe, Dr. H.A.M.; Het dorpswoonhuis in de Kempen van de vijftiende tot de negentiende eeuw, Zaltbommel 1980 - boek Nederland Brabant kempen dorpswoonhuis

Rutten, Paul; Nederlandstalige popmuziek. Een synthese van eigen en mondiale cultuur, Amsterdam 1995 (in Volkskundig Bulletin jrg. 21 nr. 2 blz. 153 - artikel Nederland lied zingen taalkeuze popmuziek

Rutten, Paul; Nederlandstalige popmuziek. Een synthese van eigen en mondiale cultuur, Amsterdam 1995 (Themanummer Volkskundig Bulletin 21,2) blz. 277 - artikel Nederland Nederlands taal taalkeuze zingen popmuziek


Sabbe, Maurits; Wat oud-Vlaanderen zong, Antwerpen 1920 - boek lied Vlaanderen

Salleveldt, Henk; Het woordenboek van Jan Soldaat, Alphen aan den Ri 1978 - boek Nederland soldaat woordenboek

Sanders, M.J.E.; Het Nederlandse kinderlied (van 1770-1940), Amsterdam 1958 - boek Nederland kinderlied

Sanson-Catz, A. en A. de Koe; Nederlandse volksdansen, Zutphen 1950 - bundel dans Nederland noten

Schatorjé, J.M.W.C.; Enkele portretten uit het Limburgs museum, Utrecht 1996 (Volkscultuur, nr. 2) blz. 23 - artikel klederdracht streekdracht volkskunde muts Nederland Limburg

Scheepers, Will D.; Uit de geschiedenis van de schellenboom, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 84 - artikel Nederland schellenboom harmonie fanfare

Scheepers, Will. D.; Uit de geschiedenis van de schelleboom, 1962 (Neerlands volksleven, winter 16-93 r.1,n.1 blz. 84 - artikel Nederland schelleboom

Scheepers-de Groot, D.; Hemelse gedichtenbundel, Mortel 1979 - bundel gedichten godsdienst versjes Nederland volkslied

Scheepmaker, Nico; Ach(t) vader, niet meer, Zutphen 1985 - boek Nederland drankbestrijding

Scheurleer, D.F.; De souterliedekens, Utrecht 1977 - boek lied Nederland

Scheurleer, D.F.; Een devoot ende profitelyck boecxken, 's Gravenhage 1889 - boek lied Nederland

Scheurleer, Dr. D.F.; Nederlandsche Liedboeken, Utrecht 1977 - boek lied Nederland Vlaanderen

Scheurleer, Dr. D.F.; Van varen en van vechten, deel I (1572-1654), 's Gravenhage 1914 - boek lied Nederland

Scheurleer, Dr. D.F.; Van varen en van vechten, deel II (1655-1678), 's Gravenhage 1914 - boek lied Nederland

Scheurleer, Dr. D.F.; Van varen en van vechten, deel III (1679-1800), 's Gravenhage 1914 - boek lied Nederland

Schilstra, J.J.; Koekplanken, Bussum 1964 - boek Nederland volkskunde koekplanken

Schiltmeijer, J.R.; De gevelstenen spreken, Amsterdam z.j. - boek Nederland volkskunde gevelstenen België Vlaanderen

Schlüter, Dirk; De invloed van trekarbeid op een heksengeschiedenis, Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 3) blz. 40 - artikel volkskunde heksen Nederland

Schoefs, Hilde; Enkele methodologische en andere bedenkingen bij het moderne volksverhalenonderzoek - een handleiding voor..., Antwerpen 1997( (Volkskunde, jrg 98, nr. 2) blz. 73 - artikel volkskunde volksverhaal onderzoek volkslied methode België Nederland

Schoefs, Hilde
; Resultaten van een onderzoek naar oraal overgeleverd cultureel erfgoed in Groot-Riemst, Antwerpen 1997 (Volkskunde, jrg 98, nr. 4) blz. 256 - 280 - artikel België volkskunde volksverhaal onderzoek volkslied methode Groot-Riemst

Schotel, Dr. G.D.J.; Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw, Arnhem 1975 (ongewijzigde herdruk der uitgave van 1873) - boek volkskunde lied Nederland

Schotel, Prof. Dr. G.D.J. ;Het Maatschappelijk Leven onzer Voorvaderen in de Zeventiende Eeuw, Arnhem z.j. Herdruk van 1905 - boek Nederland 17e eeuw volkskunde geschiedenis

Schreijer, Cobi; Sara, je rok zakt af, Amsterdam 1980 - boek lied Nederland

Schrijnen, Dr. Jos.; Nederlandsche volkskunde, Arnhem 1977 (ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1930) - boek volkskunde Nederland

Schuijter, Jan de; Drij moorden voor vijf cens, Antwerpen 1945 - boek lied marktlied moordlied Vlaanderen marktzanger

Schuyter, Jan de; Over rolzangers en rolzangersliederen, z.p. 1944 - boek lied marktlied marktzanger Vlaanderen

Schuyter, Jan de; Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken, Antwerpen 1944 - boek volkskunde folklore Nicolaas Sinterklaas Vlaanderen

Seelen, Antoon; Het volkslied in Nederland, Nijmegen 1981 - boek lied Nederland

Seelen, Joost en Arnold Vogel; De geschiedenis van het leerlooien in Noord-Brabant, Tilburg/Breda 1986 - boek leerlooien volkskunde Brabant Nederland leerindustrie

Senny, E. et R.Pinon; Chansons populaires de l'Ardenne septentrionale, vol II commentaires, Bruxelles 1962 - boek lied Wallonië Ardennen optekening België

Senny, Edouard; Leçons à tirer en vue de la renaissance musicale en Famenne z.p. 1965 (Contributions au renouveau du folklor en Wallonie) artikel volksmuziek Marche Wallonië België

Senny,E. et R.Pinon; Chansons populaires de l'Ardenne septentrionale, vol. I, chansons, Bruxelles 1961 - boek lied Wallonië Ardennen optekening

Sepieter, Jean-Paul; La musique du peuple Flamand, Dunkerque 1981 (?) blz. 90 - artikel Nederland België volksdans

Sicking, J.; De Meierijsche beer, 1963 (Brabants Heem, jrg XV, nr. 3/4) blz. 73 - artikel Brabant Nederland Mijerij lied

Sicking, J., pastoor; Gemertse wevers, 1959 (Brabants Heem, jrg. XI) blz. 51 - artikel volkskunde volkslied wever Gemert

Simons, Jozef; Kerstmis in de Kempen, z.p. 1943 (In Winterhulp, kerstmis 1943) blz. 79-81 - artikel België Kempen

Simons, Jozef; Ons vroom en vrolijk Kempenland, Antwerpen 1925 - boek lied volksleven Kempen Vlaanderen volkskunde optekening

Simons, Jozef; Zeven oude volksliedjes, Brussel z.j. (Uitgave met pianobegeleiding door Arthur Verhoeven) - bundel België Vlaanderen Kempen volkslied optekening

Sinninghe, J.R.W.; Noord-Brabantsch sagenboek Scheveningen, z.j. - boek Nederland Brabant sagen volksverhalen volkskunde

Sinninghe, Jacques R.W.; De verschijning van een engel te Zundert, 1950 (Brabants heem, jrg. II, nr. 1) blz. 4 - artikel Nederland Brabant Zundert verschijning engel lied

Sinninghe-Steenbergen, Rie; Driekoningen, 1935 (Katholieke Illustratie 9-1-1935 - artikel Nederland folklore volkskunde driekoningen

Smaling, R.; Nederlandse volksmuziek, A'dam/Brussel 1979 (in: Onze volkskunst) blz. 301 - artikel volksmuziek Nederland instrument

Smaling, Rob en Ine Strouken; Streeksgewijs. Een documentaire over een muziek- en danstraditie in Wijdenes, - Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) artikel dans Nederland Holland Wijdenes Roemer

Smeets, Jan; Kinderliedjes - Mijn kleine gorilla (Jan Viool) - artikel Nederland kinderlied

Smijers, Prof. Dr. A. e.a.; Volksliederenbunde,l Haarlem/Utrecht 1952 - bundel lied Nederland

Smit, J.P.W.A.; De Weertsche horen, 1954 (Brabants Heem, jrg. VI, nr. 2) blz.34 - artikel Nederland Brabant Weert horen instrument

Smits van Waesbergen, Jos; Het biologisch-muzisch ritme, Amsterdam 1983 - boek Nederland ritme

Smits van Waesberghe, Jos.; Kom, dans mee.... ons goede volk waardig!, Heiloo 1948 - boek dans Nederland

Smits van Waesberghe, Jos.; Muziek en drama in de middeleeuwen, Amsterdam z.j. - boek lied Nederland

Snoeck; Snoeck's liedjesboek, Gent z.j. - bundel lied Vlaanderen

Somers, R.; Een nieuw volksdanspakje, 1938? (Katholieke Boerin) blz. 92 - artikel volksdans Nederland costuum

Spapens, Paul e.a.; Kermis, een volksvermaak in de schijnwerpers, - Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 2) artikel volkskunde volksvermaak kermis Nederland

Spapens, Paul en A. v. Oirschot ;Smokkelen in Brabant, Hapert 1988 (een grensgeschiedenis 1830-1970) - boek smokkelen geschiedenis lied Brabant Nederland

Spiessens, G.; Jan-Baptist Halbos en zijn bundel "Duytsche Liedekens" (1663), Antwerpen 2002 (Volkskunde, jrg. 103, nr. 2), blz. 125-140 - artikel lied Duytsche Liedekens

Spoorenberg, J. e.a.; Drie zaligheden, Eersel Duizel Steensel, Hapert 1989 - boek Nederland Brabant lied geschiedenis Eersel Steensel Duizel

Spruit, Prof. Mr. J.E.; Sociale en juridische positie van de speelman in de late middeleeuwen, Wassenaar 1977 (Neerlands volksleven, jrg. 26, nr. 3/4) - artikel speelman dans Nederland

Staey, Richard van der; Suske Schellens in woord en muziek, Westerlo 1990 - boek dans Schellens noten België Vlaanderen Westerlo 10-basser

Stalpaert, H.; De wijziging van de relatie mens - duivel in de catechismus, Antwerpen 1973 (Volkskunde, jrg. 74, nr. 4) - artikel volkskunde duivel Vlaanderen

Stalpaert, H.; Liefde en huwelijk in twee Westvlaamse gelegenheidsliederen, Brugge 1975 (Jaarboek I, Bond van de Westvlaamse volkskundigen) - artikel lied Vlaanderen

Stalpaert, H.; Soldatenlied en soldatenliefde, Brugge 1979 (Jaarboek III, Bond van Westvlaamse volkskundigen) - artikel lied Vlaanderen soldatenlied

Stalpaert, Hervé; Komt, vrienden, luistert naar mijn lied, Amsterdam 1973 (Mededelingen van het inst. voor dialectologie, volksk. en naamk.) - artikel lied Nederland

Stalpaert, Hervé; Kortrijkse nieuwjaarswensen Catalogus van Vliegende bladen, Brussel 1955 (Volkskunde, jrg. 56, Nieuwe reeks, jrg. 14, nr.3) blz. 81 - artikel België Vlaanderen Kortrijk nieuwjaarswens vliegend blad

Stalpaert, Hervé; Oudvlaamse volksliederen op vliegende bladen, Heule 1959 (Historie en folklore) - boek lied marktlied liedbrief Vlaanderen

Stappaerts, René; De lozie - Uit het leven van een Kempens boerendorp tussen 1900 en 1930, z.p. z.j. - boek België Kempen Retie volkskunde lied beroep

Starter, J.J.; Friesche lust-hof, Amsterdam 1974 (opnieuw uitgegeven naar de uitgave van 1621, Amsterdam) - boek lied Nederland

Stoffers, Manuel; Een geschiedenis van de mentaliteit? - Een discussiebijdrage, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg. 6, nr. 1) blz. 70 - artikel Nederland dood

Straatmuziekgroep Kladderadatsch; Onaangepast... Liedjes zingen, maken, spelen, Nijmegen z.j. - boek straatlied Nederland marktlied

Streevelaar, Marjolein; "Eigen taal is eigen kunst." Het vergeten verleden van de Nederlandstalige opera, Amsterdam 1995 (Themanummer Volkskundig Bulletin 21,2) blz. 185 - artikel Nederland Nederlands zingen

Strijbos, H. e.a.; Jubeljaar 1981 St. Willibrorduskerk Eersel, Eersel 1981 - boek Nederland Brabant Eersel Willibrorduskerk geschiedenis

Strouken, Ineke en Alb. v. d. Zeijden (red.); De dood onder ogen zien - Veranderende opvattingen over sterven en dood, Utrecht 1999 - boek Nederland volkskunde dood sterven

Strouken, Ineke en Albert van der Zeijden; Volkscultuurtoerisme: een dubbele verrijking, Utrecht 2000 - boek Nederland volkscultuur volkskunde

Strouken, Ineke en Albert van der Zeijden (red.); Het verhaal achter het erfgoed, Utrecht 2001- boek Nederland regionale geschiedenis volkskunde volkscultuur

Strouken, Ineke en Paul Spapens (red.); De dood onder ogen zien - Veranderende opvattingen over sterven en dood, Utrecht 1999 - boek Nederland volkskunde maaltijd eten

Stuiveling, G. volt. door B.C. Damsteegt; G.A. Bredero's Verspreid werk, Leiden 1986 - boek Nederland Bredero volkslied verscode

Sutter, Toine de; De liedjeszangers te Berlaar en omgeving, z.p. 1987 (Nr. 7 uit de reeks 'Geschiedenis-Heemkunde', Berlaar en omstreken) - boek België Vlaanderen Berlaar liedjeszanger marktlied marktzanger

Suèr; Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 19e eeuw, Utrecht/A'werp. 1961 (Pictura-boek 26 )- boek Nederland volkskunde volksleven lied Brabant

Swanenburg, Cor; Van oorlog, overvloed en onvrede, Maasbree z.j. (Herinneringen uit Brabant) - boek volksleven volkskunde Brabant koeheerd Nederland

Swanenberg, Jos; Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd - Over het benoemen van vogels in Zuid-Nederlandse dialecten, z.p. 2000 - boek vogels vogelnamen dialect Zuid-Nederland

Swets, Wouter
; Van dansen leren naar leren dansen - Verleden, heden en toekomstmogelijkheden van volksdans en.... (LCV of LCA?) blz. 15 - artikel Nederland volksdans speelman


Tacken, Tom; Paul Bijnen: "Tenminste houdbaar tot 2000", 1993 (Kempenland info, 7 mei) - artikel krant volkskunde Brabant Waalre Nederland Kempen Bijnen

Tacken, Tom; Wil Janssen blikt terug op 37 jaar Duo Hermans-Janssen, 1993 (Kempenland info, 19 februari) - artikel krant Nederland Brabant Kempen volkskunst Hrmans-Janssen

Teenstra, M.D.; De kinderwereld, Leeuwarden z.j. (herdruk van de uitgave te Groningen, 1853) - boek kinderlied spel Nederland

Teenstra, Marten Douwes; Nederlandse volksverhalen, deel 1, Leeuwarden z.j. (heruitgave) - boek Nederland Friesland volksverhaal volksgeloof volkskunde

Teenstra, Marten, Douwes; Nederlandse volksverhalen, deel 2, z.p. z.j. (heruitgave van de uitgave te Kampen, 1848) - boek Nederland Friesland volksverhaal volksgeloof volkskunde

Tempel, Cees; Muziek en dans uit Oost-Nederland, Hilversum 1986 - bundel volksdans Nederland Oost-Nederland Twente Achterhoek

Theuwissen, J.; Carnaval cartografisch gezien, Antwerpen 189 (Volkskunde, jrg. 90, nr. 4) blz.325 - artikel Vlaanderen België carnaval vastenavond folklore cartografie

Thienen, Jos van; Errebols schieten, Antwerpen 1992 (Volkskunde, jrg. 93, nr. 1) blz. 50 - artikel België Vlaanderen kinderspel balspel

Thijs, Alfons K.L.; Private en openbare feesten: comminicatie, educatie en omgaan met macht (Vlaanderen en Brabant, 16e - midden 19de eeuw), Antwerpen 2000 (Volkskunde, jrg 101, nr 2) blz. 81-145 - artikel Nederland België Brabant Vlaanderen familiefeesten volkslied feestlied

Thijs, K.L.; Geneeskunst en magie in seksuele en medische aangelegenheden tijdens de zeventiende eeuw, Antwerpen 1991 (Volkskunde, jrg. 92, nr. 4) blz. 285 - artikel volksgeneeskunst heiligen kruiden ziekte magie bijgeloof Nederland

Thijs, K.L.
; Over bedevaarten in Vlaanderen: van stichtelijke propaganda naar wetenschappelijke interesse, Antwerpen 1996 (Volkskunde, jrg. 97, nr. 3) blz. 272 - artikel België Vlaanderen volkskunde bedevaart volksdevotie

Thijssen, Chr.E.J.T.;Het oude Baardwijk, Eersel 1986 (Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederl. rivierengebied) - boek geschiedenis Brabant Nederland

Thisse-Derouette, Rose; Wallonische Volkstänze, Celle 1963 (Zeitschrift für Spielmusik, Heft 287) - bundel dans noten Wallonië België

Thoben, Peter
; Brabants boerenleven in beeld, Eindhoven 1996 - catalogus tentoonstelling in Museum Kempenland Eindhoven - catalogus Brabant Nederland boerenleven schilderijen

Thomas, Haye; Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 17e eeuw, Utrecht/Antw. 1962 - boek Nederland volkskunde folklore lied muziek

Tielemans, E.; Volksgeneeskunde in Limburg, Utrecht/Heeze 1988 (Leergang volkskunde I, Kath. universiteit Brabant, 1987) blz. 25 - artikel België Limburg Vlaanderen volkskunde volksgeneeskunde

Tielemans, Eddy; Hoogstamfruitcultuur - Verslag van een studiedag, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg. 6, nr.2) blz. 64 - artikel fruit natuur België

Tielemans, Eddy; Jenever - Verslag van een studiedag, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg. 6, nr. 3) blz. 51 - artikel Nederland België jenever volksgeneeskunde

Tielemans, Eddy; Liefde en huwelijk vroeger en nu. Verslag van een symposium, Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 3) blz. 63 - artikel volkskunde Nederland België Vlaanderen liefde huwelijk

Tiggeln, Philippe John Van; L'orgue automatique, Louvain 1985 (L'orgue, la chanson, la cornemuse, la vielle à roue: un patrimoine. blz. 22 - artikel draaiorgel België

Tiggers, Line; De bonte rei, Amsterdam 1929 - bundel dans Nederland noten

Tiggers, Piet; Volksmuziek, Amsterdam 1934 - boek lied Nederland

Top, Dr. S.; Het tragische visserslied als communicatiemiddel, Antwerpen 1976 (Volkskunde, jrg. 77, nr. 3/4) - artikel lied visserslied Vlaanderen

Top, Prof. Dr. Stefaan; De internationale context van Volkskunde, Antwerpen 1988 (Volkskunde,jrg. 89, nr. 4) blz. 276 - artikel België algemeen volkskunde geschiedenis

Top, Prof. Dr. Stefaan; Volkskunde in beweging, Antwerpen 1988 (Volkskunde, jrg. 89, nr.3) blz. 189 - artikel volkskunde België Vlaanderen geschiedenis

Top, S.; Als de dood voor de dood, Utrecht/Heeze 1988 (Leergang volkskunde I, Kath. universiteit Brabant, 1987) blz. 53 - artikel België Vlanderen volkskunde dood

Top, S.; Als taboes sneuvelen: sex en erotiek in het hedendaagse Vlaamse kinderlied, Leuven 1987 (Ethnologia flandrica 3) - artikel lied kinderlied erotisch sex Vlaanderen

Top, S.; Bakelandt in de geschiedenis en de volkskunde, Brugge 1975 (Jaarboek I, Bond van de Westvlaamse volkskundigen) - artikel volkskunde Bakelandt Vlaanderen

Top, S.; De dood in het volkslied, Antwerpen 1991 (Volkskunde, jrg 92, nr. 3) blz. 204 - artikel België dood lied

Top, S.; De marktzanger en zijn lied in de literatuur en de invloed ervan op het volksverhaal, Antwerpen 1981 (Volkskunde, jrg. 82, nr. 3) blz. 192 - artikel marktzanger volklied marktlied volksverhaal literatuur Vlaanderen België

Top, S.
; De relatie rover - duivel in de volkssage en aanverwante literatuur, Antwerpen 1973 (Volkskunde, jrg. 74, nr. 4) - artikel volkskunde rover duivel volkssage volksverhaal Vlaanderen

Top, S. Meen Van Eycken, a Biography in Songs. Some Comment on a Film, Alden Biesen 1981 (12e Internationale Volksballadentagung) - artikel lied van Eycken Vlaanderen

Top, S.; Tussen volk en elite: F.A. Snellaert (1809-1872) en de Vlaamse volksliedstudie, Antwerpen 1998 (Volkskunde, jrg. 99, nr. 2) blz. 86-106 - België Vlaanderen artikel volkslied Snellaert

Top, S.; Van motief en type tot de studie van context en repertoire, z.p. 1979 (Volkskunde, jrg. 80, nr. 2) - artikel volksverhaal Leuven Vlaanderen

Top, S.; Volkskunde. Inleidende beschouwing tot het wezen, het doel en de methodes der moderne volkskunde, Utrecht/Heeze 1988 (Leergang volkskunde I, Kath. universiteit Brabant, 1987) blz. 5 - artikel België Vlaanderen volkskunde

Top, S.; Het tijdschrift 'Volkskunde'(1888- ) en de volksverhaalstudie in Vlaanderen, Antwerpen 1999 (Volkskunde, jrg. 100, nr. 2) blz 183 - 191 - artikel België Vlaanderen volksverhaal

Top, Stefaan; Eigentijdse huwelijksgebruiken, Antwerpen 1996 (Volkskunde, jrg. 97, nr. 2) - boek België Vlaanderen huwelijksgebruiken volkskunde

Top, Stefaan; Enkele beschouwingen rond volkscultuur, Schoten 1992 (Volkskunst, jrg. 16, nr. 3) 53 - artikel België volkscultuur volkskunst

Top, Stefaan; Facetten van het veldwerk, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4) - artikel volkskunde lied veldwerk algemeen Vlaanderen België

Top, Stefaan
; Gecommentariëerde liedteksten uit de film, Alden Biesen 1981 (Meen van Eycken, een gezongen biografie) - boek lied Vlaanderen Eycken

Top, Stefaan; Het seminarie voor volkskunde van de Leuvense universiteit en het volkslied, Galmaarden 1983 (Volksmuziekatelier, Jaarboek I) - artikel lied marktlied Vlaanderen

Top, Stefaan; Instrumentale & vokale volksmuziek uit Vlaandern (16e - 20e eeuw), Alden Biesen 1981 (t.g.v. concert op de 12e Volksballadentagung) - boek catalogus Vlaanderen lied dans

Top, Stefaan; Kermis forever?, Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 4) blz.53 - artikel Nederland België kermis volkskunde

Top, Stefaan; Komt vrienden, luistert naar mijn lied, Tielt/Weesp 1985 (Aspecten van de marktzanger in Vlaanderen, 1750-1959) - boek lied marktlied Vlaanderen marktzanger

Top, Stefaan; Liefde en huwelijk vroeger en nu, Leuven 1988 (Ethnologia flandrica, 1988, nr. 4) - artikel België Vlaanderen volkskunde huwelijk liefde

Top, Stefaan; Meen van Eycken, z.p. z.j. (een gezongen biografie) - boek lied Vlaanderen van Eycken

Top, Stefaan; Resultaten van een volksdansenquête in Nederland en Vlaanderen, Antwerpen 1994 (Volkskunde, jrg. 95, nr. 2) 105 - artikel volksdans België Nederland

Top, Stefaan; Twee eeuwen marktzangerstraditie in Vlaanderen (1750 - 1950), Galmaarden 1985 (Volksmuziekatelier, Jaarboek III) - artikel marktlied Vlaanderen

Top, Stefaan; Volksverhalen uit Vlaams Brabant ,Utrecht/Antw. 1982 (Onze volksverhalen, deel 13) - boek volksverhaal België Brabant

Top, Stefaan; Volksliedfirschung an der Löwener Universität: Methodik, Dokumentation und Ergebnisse, Bern 1987 (Dokumentationsprobleme heutiger Volksliedforschung, Auswahlbibliographie) blz. 69-75 - artikel België volkslied documentatie archivering

Toriaans, Jan; Het verganzen bij Sint Ambrosius te Loon op Zand, Wormer 1980 (Neerlands volksleven, jrg. 30, nr. 1/2) - artikel dans verganzen Loon op Zand Nederland noten

Tossun, Ph.; Welpendansen, Brussel 1947 - bundel dans welpen noten Vlaanderen

Troelstra, S. en Pollmann, J.; Het spel van moeder en kind, Haarlem 1944 - boek kinderlied Nederland


Uffelen, Johan van; Helers en heiligen, Hilversum 1990 - boek Nederland Brabant volksgeloof volksgeneeskunde volkskunde


V., M.; Lied van den heere van Godtsvelde, 1904 (De Biekorf, jrg. XV) blz. 92 - artikel België Vlaanderen volkslied doodshoofd

Vanbrussel, Joost; Volksmuziek in Vlaanderen, z.p. 1974 (afl. 143 van "Vlaanderen", jrg. 23 nov./dec.) - boek lied artikel volksmuziek Vlaanderen

Vandecaveye, Hendrik; Het Gentse proletariërslied 1860-1914, Gent 1978 - boek lied marktlied Gent Vlaanderen proletariërslied

Vandecaveye, Hendrik; Het proletariërslied: een sociaal-kulturele verschijningsvorm v. d. socialistische arbeidersbeweging, z.p. 1980 (Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, jrg. XI, nr. 1/2) - artikel lied proletariërslied marktlied Vlaanderen

Vankenhove, R en Adh. Lepage; Het volksleven in het straatlied, Gent 1932 - boek lied straatlied volksleven volkskunde Vlaanderen Gent

Vannoppen, Dr. Henri; Streekdrachten in de schilderkunst, Schoten 1996 (Volkskunde, jrg. 20, nr. 1) blz. 4 - artikel België Vlaanderen streekdracht volkskunde klederdracht

Vannoppen, H.; Streekdrachten in onze gewesten, Gent 1994 Stichting Mens en Kultuur - boek België Vlaanderen kleding klederdrachten Kempen Brabant Limburg

Vanoppen, H.; Nieuw onderzoek naar streekdrachten in Vlaanderen, Utrecht 1996 (Volkscultuur, nr. 2) blz. 23 - artikel klederdracht streekdracht volkskunde mode België Vlaanderen

Vanpée, Dominique J.B.; De bundel "Dutch Ballads" in de Bodleian Library te Oxford, Antwerpen 1994 (Volkskunde jrg. 95, nr.1) blz. 43 - artikel volkslied marktlied Nederland

Vansummeren, Patricia
; Kinderprenten van Brepols, z.p. 1996 - boek Vlaanderen België kinderprent volksprent Brepols

Veeken-Bakker, Joh.a W. (samenst.); De zak van Sinterklaas, Baarn z.j. - bundel Nederland Sinterklaas kinderlied folklore

Veer, Jan van der; Zo de oudjes zongen,Winschoten z.j. - bundel lied Nederland

Veldhuyzen, M.; "Een schoon liedekens-boeck", z.p. 1974 (Volkskunde, jrg. 75, nr. 2) - artikel lied Nederland Vlaanderen

Veldhuyzen, Marie; De funktie van het Nederlandse volks- en gezelschapslied: vroeger - en nu, Wassenaar 1967 (Neerlands volksleven, jrg. 17, nr. 4) - artikel lied gezelschapslied Nederland

Veldhuyzen, Marie; Het Nederlands volkslied-archief, 1959 (Neerlands Volksleven, jrg IX, nr. 3) blz. 141 - artikel Nederland volksliedarchief

Veldhuyzen, Marie (inl.); Oude en nieuwe Hollantse boerenlieties en contredansen, Hilversum 1972 (herdruk van de oude uitgave) - boek lied dans Nederland

Veldkamp, J. en Boer, K. de; Kun je nog zingen, zing dan mee!, Groningen 1926 - bundel lied Nederland

Vellekoop, K. e.a.; Het Antwerps liedboek, deel II commentaar, Amsterdam 1975 - boek lied Vlaanderen

Vellekoop, K. en H. Wagenaar-Nolthenius; Het Antwerps liedboek, deel I liederen, Amsterdam 1975 - boek lied Vlaanderen

Ven, D.J. van der; De Zuid-limburgse cramignon als Nederlandsche reidans, Oosterbeek 1940 (De volksdansmare, jrg. 8, nr. 1) - artikel dans reidans cramignon Nederland Limburg

Ven, D.J. van der; Lente-dansen, Oosterbeek 1938 (De volksdansmare, jrg. 6, nr. 2) - artikel dans lentedans Nederland

Ven, D.J. van der; Nederlandsche reidansen in hun oorsprong en symboliek, Oosterbeek 1938 (De volksdansmare, jrg. 7, nr. 1) - artikel dans reidans Nederland

Ven, D.J. van der; Ons eigen volk in het feestelijk jaar, Kampen z.j. - boek folklore Nederland volkskunde

Ven, D.J. van der; Van driekoningenavond en keuninkje spelen, Baarn z.j. (Libellen-serie nr. 53/54) - boek volkskunde lied folklore driekoningen Nederland

Ven, D.J. van der; Van Nederlandsche wapenreien en boerendansen, Oosterbeek 1934 (De volksdansmare, jrg. 3, nr. 1) - artikel dans boerendans wapenrei Nederland

Ven-ten Bensel, Dr. E. v.d.; Oudere en nieuwere stroomingen in de volksdansherleving, Oosterbeek 1934 (De volksdansmare, jrg. 2, nr. 2) - artikel dans Reinholda Nederland

Ven-ten Bensel, Dr. E. van der; De volksdans herleeft, Middelburg z.j. - boek volksdans Nederland

Ven-ten Bensel, Dr.E.v.d. e.a.; De volksdans in Nederland, Naarden 1942 - boek dans Nederland noten

Ven van der-Ten Bensel, Dr. Elise; 15 Gemeenschaps- en mannendansen, Naarden 1943 - bundel muziek mannendansen Nederland

Verdam, J.
; Middelnederlandsch handwoordenboek, 's Gravenhage 1961 - woordenboek middelnederlands

Verberckmoes, Johan
; De volkscultuur en het lachen in de Spaanse Nederlanden, Antwerpen 1992 (Volkskunde, jrg. 93, nr. 1) blz. 40 - artikel België Nederland volksverhaal klucht

Verberne, Dr. L.G.J.; Noord-Brabant in de negentiende eeuw tot omstreeks 1870, Nijmegen 1957 (Brabantia, een reeks geschriften over Brabant) - boek Nederland Brabant geschiedenis sociaal-economisch

Verbesselt, Jan; Mon expérience de la danse folklorique, z.p. 1965 (Contributions au renouveau du folklore en Wallonie) - artikel dans Wallonië België

Verbist, Prof. Dr. A. e.a.
; Gezongen kindergebeden, Mechelen 1965 (Muziekopvoeding, jrg. XI, nr. 2/3) blz. 35 - artikel kinderlied België Vlaanderen lied kindergebeden noten

Verburgt, Oskar;Ernst & luim. Volksliederen en gedichten, Ledeberg z.j. - bundel lied Vlaanderen

Verelst, André; Oude Belgische beroepen in beeld, Zaltbommel 1978 - boek beroepen foto's België

Verelst, André; Spokerijen in de witloofstreek (brussel, Leuven, Mechelen), Zaltbommel 1990 - boek België volkskunde volksverhaal Leuven volksgeloof Brussel Leuven Mechelen

Vergunst, Henk; Zwarte magie, Utrecht 1995 (Traditie, zomer 1995) blz. 4 - artikel Nederland zwarte magie volksgeloof bijgeloof heks duivel

Verhoeff, L.; Een enquête over soldatenfolklore, Wassenaar 1967 (Het lied in soorten, Neerlands volksleven, jrg. XVII, nr. 2) - artikel volkskunde Nederland soldatenlied

Verhoeff, L.; Het authentieke soldatenlied, Wassenaar 1967 (Het lied in soorten, Neerlands volksleven, jrg. XVII, nr. 2) - artikel lied Nederland soldatenlied

Verhoeff, L.; Kerstmis in de loopgraven en andere oorlogssagen, Wassenaar 1967 (Het lied in soorten, Neerlands volksleven, jrg. XVII, nr. 2) - artikel volkskunde Nederland

Verkuylen, C.A.; Nistelrode in Grootvaderstijd 1864-1932, Heeswijk-Dinther 1989 - boek Nederland Noord-Brabant Nistelrode folklore

Vermeersch, B.; The Flemish Broadsidesinger Alberic Cattebeke (1894 - 1975), Alden Biesen 1981 (12e Internationale Volksballadentagung) - artikel marktzanger Cattebeke Vlaanderen

Vernooij, Anton; De ware taal van het lied in liturgie en devotie, Amsterdam 1995 (Volkskundig Bulletin, jrg. 21 nr. 2) blz. 153 - artikel Nederland lied zingen liturgie taalkeuze

Verplanke,A.A.; Het verhaal van de Sinterklazen op Ameland, Wassenaar 1977 (Neerlands volksleven, jrg. 26, nr. 3/4) - artikel folklore volkskunde Ameland Sinterklaas instrument Nederland

Verreyt, Ch.C.V.; Het oude lied der drie gezellen uit Roosendaal, 1931 (Taxandria, jrg. 38 [4e reeks -jrg. 8]) blz. 77 - artikel Nederland Roosendal volkslied drie gezellen

Verschaeren, Katrien; Joannes Aloysius Somers (1860-1937) en zijn verzamelhandschrift, Antwerpen 1993 (Volkskunde jrg. 94, nr. 4) blz. 384 - artikel België Vlaanderen Lier volksgeneeskunde handschrift

Verstappen, J. en B. Peeters; Volkszangers in Antwerpse Café-chantants, Oudenaarde 1962 - boek lied marktlied café-chantant Antwerpen Vlaanderen volkszanger

Verstappen, Jack; Volksleven rond Antwerpse café-chantants, Antwerpen 1983 - boek marktlied Vlaanderen café-chantant volkszanger lied

Vervliet, J.B.; Zatte Katrijn, ? (Volkskunde, jrg. ?) - artikel Brabant volkslied zatte Katrijn

Verzijl, Peter; Brabantse migranten in de Randstad over de Hollandse cultuur, Utrecht 1987 (Volkscultuur, jrg. 4, nr. 2) blz. 36 - artikel volkskunde cultuur Brabant Nederland Randstad

Veugelers,J.; Het matrozenmeisje, Roermond 1958 (Ex ore infantium, jrg. XXIII, nr. 3) - artikel lied Nederland

Veurman, B. en Bax, D.; Liederen en dansen uit West-Friesland, 's Gravenhage 1944 - boek lied dans Holland Nederland optekening

Veurman, B.W.E.; Adelijn,bruin maagdelijn, Hoorn 1966 - boek lied dans Holland Nederland optekening

Veurman, B.W.E.; De ballade van 'De Griekse jager', onderzoek naar aard en oorsprong, mede op grond van nieuw ontdekte varianten, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 53 - artikel volkslied Nederland Griekse jager

Veurman, B.W.E.; De Griekse Jager in bont gezelschap; een Westfries handschrift van 1834, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 43 - artikel volkslied West-Friesland Nederland

Veurman, B.W.E.; Kinderfolklore, Amsterdam/Br. 1972 (in: Folklore der Lage Landen) - artikel folklore kinderspel kinderlied Nederland

Veurman, B.W.E.; Kinderfolklore, A'dam/Brussel 1979 (in: Onze volkskunst) blz.172 - artikel kinderspel kinderlied lied folklore Nederland

Veurman, B.W.E.; Over kinderspel en kinderlied Wassenaar, z.j. (Neerlands volksleven, jrg. 19, nr. 4) blz. 8 - artikel Nederland kinderspel kinderlied lied

Veurman, B.W.E.; Over oude balladen in de zeventiende eeuw, z.p. 1977 (Neerlands volksleven, jrg. XXVI, nr. 1/2) - artikel lied Nederland liedboek

Veurman, B.W.E.; Volendam, leven en lied, Arnhem 1968 (dubbelnummer van Neerlands Volksleven, jrg. 18) - boek lied Holland Nederland optekening

Viaene-Devynck, Lic. A.M.; Volksliederen met sagenmotief, z.p. 1974 (Volkskunde, jrg. LXXV, nr. 3) - artikel lied sage algemeen Nederland

Vijver, Ferdi van de
; Gitschote ,Deurne z.j. (Vlaamse aftelrijmen) - boek kinderlied Vlaanderen,

Vleugels, J.; De rakkers der grenzen, Ravels 1978 Herziene herdruk van 1930 - boek Kempen België 1914-1918 Cartouche

Vlot, Nico G.; Meisjesdansen, Haarlem 1955 - bundel dans meisjesdans Nederland

Vloten, Dr. J. van; Nederlandsche baker- en kinderrijmen, 's Gravenhage 1972 - boek kinderlied Nederland

Voort, Th. v.d.; Grötmoeders tied ien word, ien beeld en muziek, Amsterdam z.j. - bundel kinderlied volkslied Nederland

Vos, Chris
; Televisiereclame en populaire cultuur, Utrecht 1984 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 4) blz. 378 - artikel Nederland volkscultuur televisie reclame

Vos, J.L.M.; De spiegel der volksziel - Volksliedbegrip en cultuurpolitiek engagement in het bijzonder in het..., Nijmegen 1993 (proefschrift) - boek Nederland volkslied interbellum cultuurpolitiek

Vos, Jozef; Frits Coers (1870-1837), Amsterdam 1995 (in Volkskundig Bulletin jrg. 21 nr. 2 blz. 153 - taalkeuze Nederland

Vos, Jozef
; Frits Coers (1870-1937) en het Nederlandse lied, Amsterdam 1995 (Themanummer Volkskundig Bulletin 21,2) blz. 206 - artikel Nederland Nederlands zingen Coers volkslied

Voss, Vivian; Iene miene mutte..., Haarlem 1978 (Kinderen van alle tijden) - boek volkskunde kinderspel Nederland algemeen

Vrankrijker, A.C.J. de; Kinderspelen in het Gooi (vervolg), Brussel 1942 (Volkskunde, Nieuwe reesk, jrg. 2, nr. 2) blz. 67 - artikel kinderspel kinderlied 't Gooi Nederland

Vrankrijker, A.C.J. de; Kinderspelen in het Gooi (vervolg), Brussel 1942 (Volkskunde, Nieuwe reeks, jrg. 2, nr. 1) blz. 16 - artikel kinderlied kinderspel Gooi Nederland

Vries, Jan de; Rood-Wit-Zwart, Brussel 1942 (Volkskunde, Nieuwe reeks, jrg. 2, nr. 2) blz. 53 - artikel kleurensymboliek Nederland

Vries, Jan de
; Volkslied en kunstlied, Brussel 1941 (Volkskunde, Nieuwe reeks, jrg. 1, nr. 2) blz. 108 - artikel Nederland volkslied kunstlied

Vries, Ruurd de; 'Een eigenaardige gewoonte van landlieden' Een aantal benaderingen van charivari en de casus Wychen, Utrecht 1990 (Volkskunde, jrg. 7, nr. 3) blz. 7 - artikel volkskunde charivari volksgericht Wychen Nederland Brabant

Vroede, E. de en C. Schwartz; Traditioneel kinderspel vandaag, Leuven 1987 (Ethnologia flandrica 3) - artikel volkskunde kinderspel Vlaanderen

Vroman, Jan; Djon Lundström, Halle 1990 (Goe vollek!, nr. 4) blz. 15 - artikel België Djon Lundström

Vroman, Jan; Een aardig typeke, Roosdaal 1996 (Goe volk!, nr. 3) blz. 14 - artikel België Vlaanderen volkslied

Vuyst, J. de; Het sterrelied in het gebied van Dender en Schelde, Gent 1967 - boek lied Vlaanderen Dender Schelde optekening sterrelied

Vuyst, J.de; Varianten van een volkslied, Antwerpen 1976 (Volkskunde, jrg. 77, nr. 3/4) - artikel lied Vlaanderen

Vuyst, Julien de; Brussel als tema van het marktzangerslied, Galmaarden 1984 (Volksmuziekatelier, Jaarboek II) - artikel marktlied Vlaanderen Brussel

Vuyst, Julien de; Brussel als voorwerp van het marktlied, Galmaarden 1985 (Volksmuziekatelier, Jaarboek III) - artikel marktlied Vlaanderen Brussel

Vuyst, Julien de; Brussel als voorwerp van het marktlied, Galmaarden 1987 (Volksmuziekatelier, Jaarboek V) - artikel marktlied Vlaanderen Brussel

Vuyst, Julien de; Het Hollandse element in het Vlaamse kinderlied, 1964 (Neerlands volksleven, winter 1964, jrg. 14, nr. 1) blz. 95 - artikel Vlaanderen België kinderlied

Vuyst, Julien de; Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden tot de XIXe eeuw, Brussel 1976 - boek lied marktlied moordlied marktzanger Vlaanderen Nederland

Vuyst, Julien de; Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden (XXe eeuw), Brussel 1977 - boek lied marktlied moordlied marktzanger Vlaanderen Nederland

Vuyst, Julien de; Nabootsing van vogelzangen, Wassenaar 1965 (Neerlands volksleven, jrg. 15, nr. 3) - artikel imitatie vogelzang Vlaanderen

Vuyst, Julien de; Volkskundige elementen in het werk van Petrus Suetens, Galmaarden 1983 (Volksmuziekatelier, Jaarboek I) - artikel lied Vlaanderen Suetens

Vuyst, Julien de; Wilde vespers en wilde gebeden in Vlaams België, Wassenaar 1965 (Neerlands volksleven, jrg.15, nr. 3) - artikel lied vesper Vlaanderen

Vuyst, Julien de; Marktzangersliederen uit Erpe-Mere, Erpe-Mere 1984 - boek België Erpe-Mere marktlied volkslied


Waal, Prof. Dr. H. van de; De doorwerking van de volkscultuur in de hogere kunst (Neerlands Volksleven, winter 1962-1963, 13e jrg. nr.1) blz. 8-29 - artikel studie volkskunst volkscultuur algemeen

Waard, Mr. R. de; Van speeldoos tot pierement, Haarlem z.j. - boek draaiorgel volksmuziek speeldoos pierement

Waelkens, Vera en Alfons de Belie; Sagen en Legenden uit het Waasland en het Dendermondse, Sint-Niklaas 1995 - boek België Vlaanderen Waasland Dendermonde sage legende volkslied, marktlied

Wagenaar-Nolthenius, Prof. Dr. Hélène; De wisselwerking tussen volks- en vakmuziek (Neerlands Volksleven, winter 1962-1963, 13e jrg. nr.1) blz. 5-7 - artikel volksmuziek studie vakmuziek

Ward, Justine; Melodieën en liederen, tweede leerjaar, Doornik 1946 - bundel zangmethode schoollied kinderlied Nederland lied

Ward, Justine; Muziek in de school, eerste leerjaar, Doornik 1934 - boek zangmethode schoollied kinderlied Nederland lied

Ward, Justine; Muziek, 1e, 2e en 4e jaar, Doornik 1953 - boek zangmethode schoollied lied Nederland

Ward, Justine; Muzikale vorming, eerste jaar, Parijs etc. 1959 - boek zangmethode schoolied Nederland lied

Warmelo, Willem van; Het gezang der Kaapse Maleiers, A'dam/Brussel 1965 (De Kern, jrg. XXXV, nr. 12) - artikel lied Zuid-Afrika Nederland Maleiers

Warmelo, Willem van; Nederlandse liederen bij de Kaapse maleiers, Wassenaar 1961 (Neerlands Volksleven, jrg. XI, nr. 3, eregeschrift voor K. ter Laan) blz. 57 - artikel volkslied Maleier Zuid-Afrika Kaap Nederland

Warmelo, Willem van
; Over een onaanzienlijk boekje en de twee koningskinderen, 1962 (Neerlands volksleven, winter 16-93 r.1,n.1 blz. 80 - artikel Nederland volkslied twee koningskinderen

Warmelo, Willem van; Over een onaanzienlijk boekje en De twee koningskinderen, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 80 - artikel volkslied Nederland koningskinderen liedboek Maleier Zuid-Afrika Gassiep

Warmelo, Willem van; Over een onaanzienlijk boekje en De twee koningskinderen, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 80 - artikel volkslied Nederland koningskinderen liedboek Maleier Zuid-Afrika Gassiep

Wateren, Henk van der; Volksdansen, Amsterdam z.j. (Ken uw sport) - boek dans Nederland noten

Wauters, Ir. Edg;. Zóó dansen wij in Vlaanderen, z.j. 1941 (In Winterhulp, kerstmis 1941) blz. 49-55 - artikel België Vlaanderen volksdans

Weerd, J. de e.a.; Zingt en speelt, delen 1 t/m 4, Meppel/A'dam z.j. (methode muzikale vorming rooms-katholieke scholen) - boek bundel schoollied kinderlied zangmethode Nederland lied

Weijers, Rembert; Rieten ontwerpen en maken Nijmegen 1978 (van de vroegste tot aan de hedendaagse rietinstrumenten) - boek instrumenten instrumentbouw blaasinstrument Nederland

Weijnen, prof. dr. A.A.; De dialecten van Noord-Brabant, 's Hertogenbosch 1987 - boek Nederland Noord-Brabant dialect

Wenk, W.; De zangvogeltjes - verzameling zangstukjes voor een, twee, drie en vier stemmen, Rotterdam z.j. - bundel lied Nederland

Werkgroep van Utrechtse Neerlandici; Het liedboekje van Marigen Remen, Utrecht 1966 - Nederland boek volkslied Marigen Remen

Wesseldijk-de Jong, Aafje K.; De prentknipkunst van Jannie de Jong-Brouwer, Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 4) blz. 7 - artikel Noord Holland Nederland volkskunst prentknipkunst

Westerlaken, Rob van der; Driekwart eeuw "Constantia", Ulvenhout 1981 (uitgave: Heemkundekring 'Paulus van Daesdonck') - boek Nederland Brabant Ulvenhout harmonie

Weyns, Dr. Jozef; Bokrijk, tuin van de Vlaamse volkskultuur, Hasselt 1961 (Vlaamse pockets 44) - boek België Vlaanderen Volkskunde volkskunst

Weyns, Karel; Het 'Brabants Volksorkest' voor de 3e maal te Beerzel 1984 ('t Swanekoeriertje, jrg. 13, nr. 2, februari) blz. 29 - artikel Brabants Volksorkest H. Boone Petrus Cerneels volksmuziek

Wieder, Dr. F.C.; De Schriftuurlijke Liedekens - De liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566, Utrecht 1977 - boek Nederland hervormden geestelijke liederen volkslied

Wieffering, F.; Glorieuze orgeldagen, Utrecht 1965 - boek instrument draaiorgel Nederland

Wienen, M.; Hoe hield de marktzanger zijn toehoorders in de ban van zijn lied?, Antwerpen 1995 (Volkskunde, jrg. 96, nr. 2) blz. 154 - artikel Vlaanderen marktzanger

Wierts, J.P.J.; Ons Hollandsch lied en de muzikale declamatie, Amsterdam z.j. - boek lied Nederland

Wille, Erik; Karel Waeri, 'den Gentschen Béranger', ook een Aalterse figuu,r Roosdaal 1996 (Goe vollek!, 1996, nr. 1) blz. 4 - artikel Vlaanderen Karel Waeri Gent volkszanger volkslied

Wille, Erik; Volksliederen in Aalter, Galmaarden 1983 (Voksmuziekatelier, Jaarboek I) - artikel lied Vlaanderen Aalter

Willems, J.F. Oude Vlaemsche liederen, Gent 1846 - boek lied Vlaanderen optekening

Willems, J.F.; Oude Vlaemsche liederen, Gent 1846 (herdruk Antwerpen 1989) - boek lied Vlaanderen optekening

Willems, Lieve; Vertellen en zingen! en dansen en springen!, z.p. (Tielt) z.j. - bundel lied kinderlied verhaal Nederland

Wilmars, Dirk; "Arm Vlaanderen zingt" of Het geluk der onbewusten, Antwerpen 1975 -boek lied marktlied Vlaanderen

Wingens, Marc; De pinksterkroon is weer in 't land, hoezee!, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg 6, nr. 2) blz.7 - artikel folklore Deventer pinksteren Nederland

Wingens, Marc
; Over de grens, Nijmegen 1994 - boek Nederland bedevaart 17e eeuw 18e eeuw

Winkel, Frans van Een teutenlied, 1974 (Brabants Heem, jrg.?) blz. 153 - artikel België Maaseik Teuten volkslied

Wirth, Dr. H.F.; Der Untergang des Niederländischen Volksliedes, Den Haag 1911 - boek lied Nederland

Witt Huberts, Fr. de; Zwaarddansen, Scheveningen z.j. - boek dans zwaarddans Nederland

Wolsey, Boy en Jan Waldorp; Zangzaad voor kampeerders, Baarn z.j. - bundel volkslied kampeerliedjes Nederland

Wortel, Dick
; Zyt ghy oock een meyt?, Rotterdam 1987 - boek volkslied meisje loos vrouwen in mannenkleren matroos Nederland

Wouters, D.
; Bittere pillen. Satirische liederen, 's Gravenhage 1943 (Liederen uit de oude doos) - boek lied marktlied Nederland

Wouters, D.; De moord te Raamsdonk, Groningen 1952 - boek Nederland Raamsdonk Noord-Brabant toneelstuk volkslied

Wouters, D.; De tranenkruik. Sentimentele liederen, 's Gravenhage 1943 (Liederen uit de oude doos) - boek lied marktlied straatlied Nederland

Wouters, D.; De vrolijke lachduif. Humoristische liederen, 's Gravenhage 1943 (Liederen uit de oude doos) - boek lied marktlied straatlied Nederland

Wouters, D.; Distributie gijn en pijn - Het straatlied van 1914-1918, Amsterdam 1940 - boek Nederland straatlied marktlied distributie 1914-1918

Wouters, D.; Er is een moord gebeurd, Utrecht 1942 (Liederen uit de oude doos) - boek lied marktlied moordlied Nederland

Wouters, D.; Het blakend minnevier, Utrecht z.j. (Liederen uit de oude doos) - boek lied marktlied Nederland

Wouters, D.; Het nederlandse straatlied, Baarn z.j. (Libellen-serie, nrs. 365/366) - boek lied marktlied Nederland

Wouters, D.; Hofken van geestelijke liederen, Utrecht 1943 (Liederen uit de oude doos) - boek lied marktlied straatlied Nederland

Wouters, D.; Na veertig jaar. Z. Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laatste kwart der 19e eeuw, Nijmegen 1940 (Documents humains) - boek marktlied straatlied lied Nederland Zuid-Afrika

Wouters, D.; Van avontuur en minne. Romancen en balladen, Utrecht 1943 (Liederen uit de oude doos) - boek lied marktlied Nederland

Wouters, D.; Van water en wind. Zee- en vissersliederen, 's Gravenhage 1943 (Liederen uit de oude doos) - boek marktlied straatlied Nederland

Wouters, D. en Dr.J. Moormann; Het straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen, Amsterdam 1933 - boek lied marktlied straatlied Nederland

Wouters, D. en Dr.J. Moormann; Het straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen, Amsterdam 1934 - boek lied marktlied straatlied Nederland

Wouters, Jeanny; Graf van vermoorde directeur zuivelfabriek, 1998 (Trompetter Kempen, vrijdag 3 juli) pagina 9 - artikel Nederland Kempen Henri van Kruisdijk graf


Zalm, Cees van der; Prisma van de letterkunde, Utrecht 1990 - boek letterkunde algemeen Nederland

Zanger, Jan de
; Wie zingt er mee ?, Alkmaar z.j. - bundel lied Nederland

Zeeuwe, Tony en Nik de Vries; Hemelbestormers, Den Bosch 1978 - boek speelman Nederland 's Hertogenbosch Sint Jan

Zeijden, Albert van der; 'Of ik ben niemand, of ik ben een hele natie' De Nederlandse culturele identiteit, Utrecht 1992 (Volkscultuur, jrg. 9, nr. 3) blz. 5 - artikel Nederland volkskunde

Zeijden, Albert van der; Bidprentjes en doodsbeleving, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg. 6, nr. 1) blz. 37 - artikel Nederland dood bidprentje volksgeloof

Zeijden, Albert van der; De 'wortels' van de volkscultuur. Retorische elementen in het werk van Jos. Schrijnen (1869-1938), Amsterdam 1995 (Volkskundig Bulletin, jrg. 21, nr. 3) blz. 331 - artikel Nederland volskunde volkscultuur Schrijnen

Zeijden, Albert van der; Object en methode van de mentaliteitsgeschiedenis, Utrecht 1989 (Volkscultuur, jrg. 6, nr. 1) blz. 91 - artikel Nederland dood mentaliteitsgeschiedenis

Zeijden, Albert van der; Rondom de dood, Utrecht 1987 (Volkscultuur, jrg. 4, nr. 1) blz. 75 - artikel volkskunde Nederland dood lied

Zeijden, Albert van der; Verslag leergang volkskunde Brabants Heem, Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 1) - artikel volkskunde lied Brabant Nederland

Zeijden, Albert van der; Willem de Blécourt over de toverij in Nederland, Utrecht 1990 (Volkskunde, jrg. 7, nr. 3) blz. 57 - artikel Nederland toverij hekserij volksgeloof

Zeijden, Albert van der; De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 2000 - boek Nederland volkscultuur Nederlands Centrum voor Volkscultuur geschiedenis

Zeijden, Albert van der; Moord en doodslag in het Nederlandse straatlied, Utrecht 2000 (Alledaagse dingen, jrg 6, nr 1) blz. 10-12 - artikel Nederland moordlied volkslied

Zeijden, Albert van der e.a.; Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, Utrecht 1990 (Volkscultuur, jrg. 7, nr. 2) blz. 36 - artikel Nederland cultuurgeschiedenis dood wonen werk sex religie

Zijp, R.P. e.a.; Vroomheid per dozijn, Utrecht 1982 - boek Nederland katholiek godsdienst volksreligie volksgeloof

Zonder auteurvermelding; Airs à deux Chalumeaux, Peer 1992 (facsimile, Amsterdam 1712-1715) - bundel volksmuziek instrumentaal melodieën Nederland

Zonder auteurvermelding
; Burgerlijke stand van "Nederlands volkslied", Amsterdam z.j. - boek lied Nederland

Zonder auteurvermelding; Camerata trajectina, z.p. z.j. - boek lied Nederland

Zonder auteurvermelding; Dansen uit Vlaanderen, Antwerpen z.j. (uitgegeven door de Volksdanscentrale voor Vlaanderen - v.z.w.) - boek Vlaanderen dans België

Zonder auteurvermelding; De clown. Een verzameling leuke liedjes, z.p. z.j. (Ernst en luim) - bundel lied Nederland

Zonder auteurvermelding; De komische zanger, Rotterdam z.j. - bundel lied feestlied Nederland

Zonder auteurvermelding; De Lustige Danser II - 12 Kempische Volksdansen, Hasselt - bundel Vlaanderen België volksdans muziek Lens

Zonder auteurvermelding; De minnezanger. Vlaamsche en Fransche romancen en kluchtliederen, Antwerpen z.j. - bundel lied Vlaanderen

Zonder auteurvermelding; De muziek in het leven, Brussel 1985 (uitgegeven n.a.v. de tentoonstelling 'De muziek in het leven') - boek België volksmuzikant kermis straatmuziek volksvermaak catalogus

Zonder auteurvermelding; De nieuwste radioliederen, z.p. z.j. - bundel lied schlager radio Nederland

Zonder auteurvermelding; De pers over de ANV-Visserneerlandiaprijs 1990 voor Ate Doornbosch, 1990 (Uitgegeven door NOS Radio) - brochure artikel krant volkslied optekening Ate Doornbosch Nederland

Zonder auteurvermelding
; De spoorwagen vol met zedelijke liederen ten dienste van alle fatsoenlijke gezelschappen, Amsterdam z.j. - bundel lied Nederland

Zonder auteurvermelding; De tweede nieuwe Overtoomsche marktschipper of Durkerdammer kramer, Amsterdam z.j. - bundel lied Nederland

Zonder auteurvermelding; De Vlaamsche zanger, vierde deel, Heers 1926 (eerste Lambrechts-bundel) - bundel lied Vlaanderen Lambrechts

Zonder auteurvermelding; De Vlaamsche zanger, vijfde deel, Heers 1927 (tweede Lambrechts-bundel) - bundel lied Vlaanderen Lambrechts

Zonder auteurvermelding; De Vlaamsche zanger, zesde deel, Heers 1925 (Jaak Opsomer-bundel) - bundel lied Vlaanderen Opsomer

Zonder auteurvermelding; De volks- en kinderprent in de Nederlanden, Antwerpen 1962 - boek volksprenten kinderprenten Nederland afbeeldingen

Zonder auteurvermelding; De volks- en kinderprent in de Nederlanden, Antwerpen 1962 (Stad Antwerpen - Oudheidkundige musea, Volkskundemuseum) - boek Nederland volksprent kinderprent volkskunde

Zonder auteurvermelding; De vormgeving van ons dagelijks leven, Utrecht 1984 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 4) - artikel Nederland volkskunde volkskunst lied massacultuur

Zonder auteurvermelding; De vroolijke straatzangers, z.p. z.j. (komische en dramatische voordrachten en liederen) - bundel lied voordracht Nederland

Zonder auteurvermelding; De zingende zwaan, Roosendaal 1917 Uitgegeven door Frans Rombouts - bundel Nederland volkslied liedboekje Rombouts

Zonder auteurvermelding; Die derwaart gaan en keren niet, Hilversum 1986 (Acta van het Halewijn-symposium, 1985 te Enschede) - boek Nederland Halewijn

Zonder auteurvermelding; Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 - boek Nederland Brabant Dommelen volkskunde

Zonder auteurvermelding; Duizel Eersel Steensel volksleven en verleden, dl. ,1 z.p. z.j. - boek Nederland Brabant Duizel Eersel Steensel volksleven volkskunde

Zonder auteurvermelding; Edmond de Coussemaker, Wassenaar 1977 (Neerlands volksleven, jrg. 26, nr. 3/4) - artikel lied Coussemaker Frankrijk Vlaanderen

Zonder auteurvermelding; Een mooie sortering der allernieuwste liederen, Tilburg z.j. (Uitg. "Volkslied") - bundel lied schlager Nederland

Zonder auteurvermelding; Een oud kantklosliedje, 1983 (Engelbrecht van Nassau, 1+2) - artikel volkslied Breda kantklossen Brabant Nederland

Zonder auteurvermelding
; Eenvoudige volksdansen, z.p. z.j. - bundel dans noten Nederland

Zonder auteurvermelding; Er is een roos ontsprongen, 1988 (Katholiek Nieuwsblad, 23 december) - artikel krant kerstmis kerstlied volkslied Nederland

Zonder auteurvermelding; Gezangen en liedekens ten gebruike der kinderen van de meisjespatronage, Turnhout 1899 (van de parochie van den H. Petrus, Turnhout) - bundel lied Vlaanderen

Zonder auteurvermelding; Gezelschapsspelen, Leuven 1939 (uitgave van den boerinnenbond) - bundel gezelschapsspel Vlaanderen

Zonder auteurvermelding; Het lied van de voerman, 1960 (De Biekorf, jrg. LXI) blz. 379 - artikel België Vlaanderen volkslied voerman

Zonder auteurvermelding; Het vermaak door de eeuwen, z.p. z.j. (gestencilde uitgave) - boek volksleven Nederland volkskunde vermaak ontspanning

Zonder auteurvermelding; Het vrolijke bleekersmeisje, Amsterdam z.j. Uitgegeven door F.W. Vislaake - bundel liedbundel Nederland volkslied Vislaake

Zonder auteurvermelding; Holland zingt!, z.p. z.j. (Een keurige collectie nieuwe en populaire liederen) - bundel lied schlager Nederland

Zonder auteurvermelding; Jan mat: eens de meest gevierde man in Putte, 1952 (uit Brabants Nieuwsblad?) - artikel krant Putte Nederland volkskunde

Zonder auteurvermelding; Jo Erens - Troubadour leeft voort in zijn lied, 1965 (Limburgs Dagblad, zaterdag 27 maart) - artikel krant Limburg lied Jo Erens

Zonder auteurvermelding; Kapittelstokjes, 1949 (Brabants Heem, jrg. I, nr. 1) blz. 16 - artikel lied Dat gaat naar Den Bosch toe zoete lieve Gerritje Brabant Nederland

Zonder auteurvermelding
; Kasteren, een gehucht apart, Liempde 1982 (uitgave van de Stichting Kèk Liemt) - boek Nederland Brabant Kasteren Liempde volkskunde geschiedenis

Zonder auteurvermelding; Kermis in Nederland, z.p. z.j. (Neerlands volksleven,jrg. 28, nr. 4) - artikel Nederland volksvermaak kermis volkskunde

Zonder auteurvermelding; Kerstavondt voor den noene..., Halle 1994 (Goe volk!, 1994, nr. 1) blz. 32 - artikel België kerstmis

Zonder auteurvermelding
; Leidraad voor volksdans, Antwerpen 1977 - boek dans Vlaanderen

Zonder auteurvermelding; Liedjes die je nooit vergeet!, z.p. z.j. (20 succesliedjes gezongen door Willy Derby, Kees pruis e.a.) - bundel lied schlager radio Nederland

Zonder auteurvermelding; Liedjes uit vervlogen tijden, z.p. z.j. (20 succesliedjes gezongen door: Max van Praag e.a.) - bundel lied schlager radio Nederland

Zonder auteurvermelding; Literatuur in concert, Utrecht 1985 (Samengesteld door de redactie van Literatuur) - boek Nederland muziek volksmuziek volkslied

Zonder auteurvermelding; Luyksgestel herstelt oude traditie in ere, 1987 (Eindhovens Dagblad, juni) - artikel Brabant Luyksgestel pinksterbloem folklore volkslied

Zonder auteurvermelding; Melodien op de gezangen voorkomende in het handboekje der Congreganisten van O.L.V., Tilburg 1857 (uitgave voor alt) - bundel kerklied congregatie O.L.V. Nederland

Zonder auteurvermelding
; Merklappen, z.p. z.j. (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 3) - boek Nederland volkskunde merklap Sint-Maarten volksverhaal

Zonder auteurvermelding; Mirlitonfanfare 'De Klomp' Moergestel, z.p. z.j. uitgebreid programmaboekje van het Mirlitonconcours te Moergestel 1998 - boek Nederland Brabant Moergestel mirliton volksmuziek

Zonder auteurvermelding; Moederschap en de min, Utrecht 1991 (Volkscultuur, jrg. 8, nr. 3) - artikel moederschap min vondeling zuigeling

Zonder auteurvermelding
; Morrisdans - Moresque, Schoten 1993 (Volkskunst, jrg. 17, nr. 4) blz.84 - Vlaanderen artikel België morrisdans

Zonder auteurvermelding; Muziek en spel in de herberg (?, hoofdstuk XII) blz. 228 - boekgedeelte middeleeuwen muziek spel speelman volksmuziek herberg Nederland

Zonder auteurvermelding
; Muziekinstrumenten van het koninklijk Vlaams muziekconservatorium te Antwerpen, Antwerpen z.j. (catalogus van het Vleeshuis te Antwerpen) - boek catalogus Vleeshuis Antwerpen instrument Vlaanderen

Zonder auteurvermelding; Nieuw liederen-album, 48 der meest geliefkoosde coupletten en comique scènes, Nijmegen z.j. (gezongen en voorgedragen in de salons des variétés en cafés chant.) - bundel lied Nederland

Zonder auteurvermelding; Nieuwe verzameling van gezelschapsliederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, Dordrecht 1836 - bundel lied Nederland gezelschapslied

Zonder auteurvermelding; Nog een vijftig Vlaamsche liederen, Mechelen z.j. - bundel lied Vlaanderen

Zonder auteurvermelding; Op de bruiloft - Luimige voordrachten voor één of meer personen, benevens eene verzameling bruiloftsliedjes en bruiloftstelegrammen, Amsterdam z.j. - bundel feestlied volkslied bruiloft Nederland

Zonder auteurvermelding
; Oudnederlandsch lied en leven in drie toneelen, Groningen 1906 (onder leiding van den heer P. van Anrooy) - bundel lied Nederland

Zonder auteurvermelding; Paradisus musicus - Muziek en samenleving in Rubens' tijd, Antwerpen 1977 (t.g.v. tentoonstelling in Rubenshuis) - boek instrument speelman Rubens Vlaanderen catalogus

Zonder auteurvermelding; Populaire radioliedjes, z.p. z.j. - bundel lied schlager radio Nederland

Zonder auteurvermelding; Pronte mensen, Tilburg 1968 - boek Nederland Noord-Brabant Tilburg Jan Viool Mie Katoen

Zonder auteurvermelding
; Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, 's Gravenhage 1988 (samengesteld i.o.v. het Nederl. Hist. Genootschap en van de Rijkscommissie voor Vaderl. Geschied.) - boek Nederland historisch uitgeven

Zonder auteurvermelding; Rommelpotzingen op vastenavond, 1990 (Carnaval '90 't Nuwsblad) - artikel krant folklore volkskunde volkslied vastenavond karnaval Nederland

Zonder auteurvermelding
; Schutterijen en draaksteken te Swalmen, Wormer 1981 (Neerlands volksleven, jrg. 31, nr. 1) - artikel Nederland Limburg Swalmen schutterij draaksteken volkskunde

Zonder auteurvermelding; Stichting Brabants Heem, Köln 1985 blz. 36 - artikel Nederland Brabant Brabants Heem

Zonder auteurvermelding; Straatliêkens - Een oude-jaarsavondpraatje voor oude Sinjoors, ? (uit Antwerpen meegebracht stuk krant) - artikel krant nieuwjaar folklore Antwerpen volkslied straatlied

Zonder auteurvermelding
; Suske Schellens, Westerlo 1994 (Trawantel, jrg. 5, nr. 20 - artikel België Vlaanderen speelman volksdans volksmuziek

Zonder auteurvermelding; Turnhoutsch volkskalender, z.p. 1939 (Taxandria, nwe reeks XI) - artikel folklore volkskunde volksleven Turnhout Vlaanderen

Zonder auteurvermelding; Uit de oude doos, z.p. z.j. (een prachtverzameling van ouderwetsche liederen) - bundel lied Nederland

Zonder auteurvermelding; Uit de oude doos. Een serie liedjes uit vroegere tijden, Winschoten z.j. - bundel lied Nederland Festa

Zonder auteurvermelding; Uit het leven gegrepen, Middelburg 1981 (Overzichtstentoonstelling Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied) - boek Nederland Zeeland volkskunde lied

Zonder auteurvermelding; Van Liemt en de boeremêrt, Liempde 1981 (uitgave van Kèk Liemt) - boek Nederland Brabant Liempde volkskunde volksleven

Zonder auteurvermelding; Van moorpijp naar palmbos, Liempde 1979 (deel 1 in de serie 'Liemt rond 1900', stichting 'Kèk Liemt') - boek Nederland Brabant Liempde volkskunde volksleven lied folklore

Zonder auteurvermelding; Verlovingsliedjes op nieuwe wijsjes, Winschoten z.j. (uitgeverij "Festa", nr. 327) - bundel lied feestlied Nederland

Zonder auteurvermelding; Verzameling van uitheemsche gezelschapsliederen voor den beschaafden stand, Kampen 1844 - bundel volkslied algemeen Nederland

Zonder auteurvermelding
; Volks-liedjens, Amsterdam 1791 (uitgegeeven door de maatschappij: tot nut van 't algemeen) - bundel lied Nederland

Zonder auteurvermelding; Volksboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, tweede band 1858-1870), Eindhoven 1994 - boek Nederland Brabant Bergeyk volkskunde

Zonder auteurvermelding; Volksliedjes klinken in Brabantse taal, 1955 (Philips Koerier, 30 april) - artikel Brabant taal dialect volkslied Lodewijk van Woensel

Zonder auteurvermelding; Volkszang en volksdans, z.p. z.j. - boek dans lied Nederland noten

Zonder auteurvermelding; Vreemdsoortige genezing in Middelbeers (anno 1865), 1968 (De Hilverbode, zaterdag 20 april) - artikel krant volkslied Middelbeers Kempen Brabant strijkster

Zonder auteurvermelding; Vriendenzangen tot gezellige vreugd, Haarlem 1826 - bundel lied Nederland

Zonder auteurvermelding; Vrijheid aan de Run, z.p. z.j. - boek Nederland Brabant Eersel Duizel Steensel geschiedenis

Zonder auteurvermelding; Zingt u mee?, Tilburg z.j. (De nieuwste populaire liedjes van radio en film, uitg. "Volkslied") - bundel schlager lied radio film Nederland

Zonder auteurvermelding; Zo de ouden zongen... 1, Rotterdam z.j. (een serie liederen uit de oude doos) - bundel lied Nederland Deko

Zonder auteurvermelding; Zo de ouden zongen... 2, z.p. z.j. (een serie liederen uit de oude doos) - bundel volkslied Nederland

Zonder auteurvermelding; Zo de ouden zongen... 3, z.p. z.j. (een serie liederen uit de oude doos) - bundel volkslied Nederland

Zwaenepoel, Arnout; Volksorkesten tussen 1890 en 1940, Galmaarden 1984 (Volksmuziekatelier, Jaarboek II) - artikel instrument volksorkest Vlaanderen

Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk