Literatuurlijst van boeken en artikelen in het liedarchief over volkslied, volksmuziek, volksdans, volkscultuur, volkskunde, heemkunde, dialect e.a.in de provincie Noord-Brabant en Noord-België, voornamelijk de Kempen.

Via het menu-onderdeel zoeken van de browser (meestal in Bewerken) zijn gemakkelijk auteurs, boeken of artikelen op te zoeken. (Vergeet niet eerst de lijst te activeren door erin te klikken!)


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z


Aalst, G. van der; Spellekens uit acht zaligheden, Eersel z.j.

Aarts, J.W.C. en Biemans, Johan; 't Hermenieke van Bergeyk 1845-1863, Bergeyk 1977 (uitgave: Stichting Eicha)

Albrecht, Guido; Driekoningenavond (Handleiding tot het vieren v.h. driekoningenfeest in de familie of vriendenkring), Antwerpen z.j. (met 66 rijmlootjes voor de koningstrekking)

Asseldonk, Janus van
; Verwaaide vertelsels Beek en Donk z.j.


Backer, C. de; Vroeg-zeventiende eeuwse recepten uit de abdij Berne te Heeswijk-Dinther, Antwerpen 1989 (Volkskunde, jrg. 90, nr. 1) blz. 21

Bannenberg, Pr., Drs. G.P.J.
; Sint Willibrord in Waalre en Valkenswaard, Nijmegen 1958 (Brabantia, een reeks geschriften over Brabant)

Barentsen, P.A.
; Het oude Kempenland, z.p. 1974

Beex, H.
; Vertellingen uit het mirakelboek, Den Bosch 1978 (De wonderverhalen van de Zoete Lieve Vrouw van 's Hertogenbosch)

Berg, Clemens v.d.; De meiskes van Brabant, die..... dansen niet meer 1938 (Katholieke Boerin, jrg. 11) blz. 42

Berg, Clemens v.d.; Volksdans 1938? (Katholieke Boerin) blz. 155


Biemans, J.H.C. e.a.; Bergeyk in oude ansichten, Zaltbommel 1972

Biemans, Johan; Over 'Bij wijze van spréke' gesproken, Helmond 1981 (met aantekeningen van Miep Mandos-van de Pol)

Biemans, Johan; Spokerijen in de Kempen, Zaltbommel 1973 (verzameld door P.N. Panken)

Biemans, Johan e.a.; Brabant op z'n breedst, Asten 1996

Blécourt, Willem de; Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht/Antw. 1980 (Onze volksverhalen)

Bont, A.P. de; Dialekt van Kempenland, deel I Klank- en Vormleer en enige syntaktische bijzonderheden, Assen 1962

Bont, A.P. de; Dialekt van Kempenland, deel II Vocabularium, Assen 1958

Bont, A.P. de; Dialekt van Kempenland, deel III Geografische namen d.z. veld-, water-, bos-, weg-, plaats- en nog andere namen, Assen 1969

Boone, Hubert e.a.; Dansen uit Midden-Brabant, Schoten 1968 (Dansen uit de Vlaamse gewesten)

Brok, Drs. Har; Het lied van de Oirschotse non, St. Oedenrode 1976 (Brabants Heem,jrg. XXVIII, nr. 3) blz. 108

Butter, Ed en anderen
; Driekoningen, een uniek fenomeen, Bergeyk 1996


Buytels, Piet
; De Nederlandse Kempen: bevolking en beweging, z.p. z.j. (scriptie)Claeys, Adriaan e.a.; Dansen uit de Noorderkempen, Schoten 1981 (Dansen uit de Vlaamse gewesten)

Claeys, Adriaan e.a.
; Dansen uit Midden-Brabant, deel II, Schoten 1979 (Dansen uit de Vlaamse gewesten)

Claeys, Adriaan e.a.
; Dansen uit Midden-Brabant, deel III, Schoten 1986 (Dansen uit de Vlaamse gewesten)


Coolen, Antoon e.a.; Land en volk van Brabant, Amsterdam/Antwerpen 1950

Coppens, Martien; Leven in geloof, Eindhoven 1980

Cornelissen, Pieter; Schoon Roomsch Brabant, Den Bosch z.j. (uitgave der Sint-Jansklokken)

Cornelissen, Wim
; Pastorale zorg over de Nuenense schuttersgilden in de 19e eeuw, Nuenen 1973 (parochiale aantekeningen van W.P. Lent, pastoor te Nuenen)

Craenenbroeck, R.J.J.; Molendansen in het Brabantse Antwerpen 1973 (Volkskunde, jrg. 74, nr. 4)Dam, Bernard van; Oud-Brabants dorpsleven - wonen en werken op het Brabantse platteland, Oisterwijk 1972 (Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, dl. IV)

Delft, A.J.A.C. van; Spin- en weversliedjes oud & nieuw, Utrecht/Nijmegen 1952

Doornbosch, Ate; Het vrouwtje van 's Hertogenbosch, Amsterdam 1973 (Mededelingen v. h. inst. v. dialectologie, volkskunde en naamkunde) blz. 15

Doornbosch, Ate; Volksliederen uit Noord-Brabant, Wassenaar 1962 (Neerlands Volksleven, jrg. 13, nr. 1) blz. 86

Dungen, Jan van den
; Vrouwke het is vastenavond, we komen niet thuis voor 't avond, 1990 (Kempenland info, 23 februari)Emstede, E.J.Th.A.M. van; Zo was Bakel.....en Bakel lacht!!...., z.p. 1959


Esch, A.J. van
; Boekende-fooi - aardappel-fooi, 1950 (Brabants heem, jrg. II, nr. 5) blz. 86Franken, H.; "De drie begijntjes" nader bekeken, z.p. 1983 (Brabants Heem, jrg. XXXV, nr. 4) blz. 208

Franken, H.
; Volksliederen, Utrecht/Heeze 1988 (Leergang volkskunde I, Kath. universiteit Brabant, 1987) blz. 39

Franken, Harrie
; Corruptie in liedteksten, z.p. 1999 (De rosdoek, afl. 92) blz. 6-10

Franken, Harrie
; En mijn lieve Smetske wat kunde spelen (Kinderlieder und Kindertänze aus Kempen), 1986 (Volkskultur an Rhein und Maas, jrg. 5, nr. 2) blz.23

Franken, Harrie
; Het driekoningenlied in de Kempen, Bergeyk 1996 (in Driekoningen, een uniek fenomeen) blz. 25

Franken, Harrie
; Inventarisatie van het volkslied in Noord-Brabant, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4)

Franken, Harrie
; Liederen en dansen uit de Kempen, Hapert 1978

Franken, Harrie
; Liederen uit Reusel, Reusel 1979 (Van Gummigallegen, Bijdragen tot de kennis van het Reusels heem, deel 2) blz. 54-94

Franken, Harrie
; Speelplaatsliedjes, Weebosch 1978

Franken, Harrie
; 't Hermenieke van Bergeyk, z.p. z.j. (Neerlands volksleven, jrg. 28, nr. 4) blz. 211

Franken, Harrie
; Zangen en roepen van de koeheerd in Noord-Brabant, z.p. 1985 (Brabants Heem, jrg. XXXVII, nr. 3) blz. 123

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 1, Hapert 1981

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 2, Hapert 1982

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 3, Hapert 1983

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 4, Hapert 1984

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 5, Hapert 1985

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 6, Hapert 1988

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 7, Hapert 1989

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 8, Hapert 1990

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 9, Hapert 1991

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 10, Hapert 1992

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 11, Hapert 1992

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 12, Hapert/Eindhoven 1993

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 13, Eindhoven/Hapert 1994

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 14, Eindhoven/Hapert 1995

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 15, Eindhoven/Hapert 1996

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 16, Eindhoven 1997

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 17, Eindhoven 1998

Franken, Harrie e.a.
; Kroniek van De Kempen, deel 18, Eindhoven 1999

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 19, Eindhoven 2000

Franken, Harrie e.a.; Kroniek van De Kempen, deel 20, Eindhoven 2001

Fransen, Drs. Th.
; Carnaval: niet van gisteren..! Zes voordrachten, Den Bosch 1981 (uitgegeven door Het Noordbrabants Genootschap)

Frenken, A.
; Uit de schepenprotocollen van Eindhoven, VII 1959 (Brabants Heem, jrg. XI, nr. 3) blz. 64Gijsbers, P.S.C.; Casteren houdt met pinksteren oude traditie in ere, Bladel 2000 (Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa, deel XI) blz. 54-57

Gompel, Wim van
; Plant en mens in Reusel, Reusel 1979 (uitgave: Heemkunde werkgroep Reusel)

Gompel, Wim van
; Volksvermaak in Reusel, Reusel 1981 (Bijdragen tot de kennis van het Reusels heem, deel 4)

Gompel, Wim van e.a.; Reuzel ligt midden in 't vèèreke, Reusel 1976 (uitgave: Heemkunde werkgroep Reusel)

Gompel, Wim van e.a.
; Van gummigallegen, Reusel 1979 (uitgave van de heemkundewerkgroep Reusel)

Gooren, P. Dagobert
; Nieuwjaar-zingen te Bavel en Ulvenhout, 1961 (Brabants Heem, jrg. XIII, nr. 6) blz. 127


Goossens, Dr. Th.
; Mr. J.F.R. van Hooff, een Brabants patriot 1755-1816, Nijmegen 1958 (Brabantia, een reeks geschriften over Brabant)

Goris, Jan; Het vizirgat, Arendonk 1983 (fotografische herdruk van de uitgave van 1939)

Grietens, J. en Goeyse, E. de
; Het volkslied onder de Brabantse omwenteling van 1789, Leuven 1940


Grinsven, Luc e.a.; Hedde gij, zedde gij - Edde gij, zijde gij, Den Bosch 1987


Haan, Dr. Tj.W.R. de; Spreken en schrijven in de streektaal, Wassenaar z.j. (Neerlands volksleven, jrg. 19, nr. 4) blz. 46

Haaselt, R. van; Het verschil tussen oostelijk en westelijk Noordbrabant als volkskundig probleem, 1952 (Ghulden Roos, Jaarboek nr. 12) blz. 54

Heeren, Jac; De Bakelse metten, 1958 (Brabants Heem, jrg. X, nr. 6) blz. 122

Heeren, Jac.; Helmondse gildeliederen, 1963 (Brabants Heem, jrg. XV, nr. 3/4) blz. 76


Heeren, Jac.
; Sint Severus te Gemert, 1959 (Brabants Heem, jrg. XI, nr. 1) blz. 19

Heerkens, Piet; Brabant, Tilburg 1978

Heerkens, Piet; De kinkenduut, Tilburg z.j.

Heerkens, Piet; Den örgel, Tilburg z.j.

Heijden, Cor G.W.P. van der; Schrandere boeren en schriele bestuurders, Tilburg 1996 (Bevolking en bestaan in een Kempische plattelandsgemeente: Hooge en Lage Mierde, 1810 - 1940)

Heijden, Cor v.d. en G. Rooijakkers
; Kempische boeren en Vlaamse vissers, Eindhoven 1993

Heijman, Dr. Hugo Th.; De pinksterbloem, 1949 (Brabants Heem, jrg. I, nr. 2/3) blz. 42

Helden, Mieke van
; Wij zijn rijk, Haarlem 1980


Hermans, Dr. C.R.
; Geschiedkundig Mengelwerk over de provincie Noord-Braband, 's Hertogenbosch 1839 (hoofdstuk 'Volksgebruiken') blz. 264

Heyden, Drs. H.J.A.C.M. van der; Groot geweld in kleine dorpen, Hapert 1983

Hollidee, H.
; Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven, Den Haag 1978

Hoppenbrouwers, Cor; De taal van Kempenland. Van ààwbätte tot zwiemele, Eindhoven 1996

Horsten, Hans; Brabander zoekt zichzelf in folklore, 1994 (Volkskrant, 14 oktober)

Hurkmans, M.J.C.; Het kerkdorp Casteren in vroeger jaren, Retie z.j.

Huybens, Gilbert
; Brabant verheught u, Leuven 1981 (Bladeren in Brabantse liedboeken)

Huybens, Gilbert en Eugeen Schreurs; T'Haegelant - Vier 18de-eeuwse muziekboekjes uit Diest, Peer 1995 (Fascimilé nr. 361)


Iven, Willem; Zestig, Herpen 1993

Iven, Willem e.a.
; Schuttersgilden in Noord-Brabant, Helmond 1983

Iven, Willem en Gerwen, Theo van
; Lind dè is de sgonste plats - natuur en landschap van Leende, een Oost-Brabants dorp, z.p. 1974


Jager, J.L. de; Het toneel van sociale ongelijkheid, Wormer 1983 (Neerlands volksleven, jrg. 33, nr. 1) blz. 9

Janssen, Ben; Bokken en spurriemökken, Maasbree z.j. (spotnamen en spotrijmen uit Brabant)

Janssen, Ben
; De bezem en de meitak, Maasbree 1979 (vrijen en trouwen in Kempen, Mijerij en Peel)

Janssen, Ben; De boer en zijn erf, Maasbree 1979 (spreekwoorden en gezegden uit Brabant)

Janssen, Ben
; De koning en de boer, Maasbree 1979 (volksvertelsels en volkshumor uit Kempen, Mijerij en Peel)

Janssen, Ben
; Een trektocht door Oost-Brabant, z.p. z.j.

Janssen, Ben; Het dansmeisje en de lindepater, Maasbree 1978 (volksverhalen uit Kempen, Mijerij en Peel)

Janssen, Ben; Het verzamelen van volksverhalen in Brabant, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4)

Janssen, Ben; Luste gullie koffie?, Maasbree 1981

Janssen, Ben
; Van mulders tot raddraaiers, z.p. z.j.

Janssen, Rolf
; Het verzamelen van volksmuziek in Tilburg, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4)

Janssen, Rolf; We hebben gezongen en niks gehad, Tilburg/Breda 1984


Jobse-van Putten, Jozien; En toen is Brabant de moderne tijd binnengestapt... - De voeding in een veranderende maatschappij, Utrecht 1992 (Volkscultuur, jrg 9, nr. 2) blz. 27

Jong, A.H. de
; De Bredasche heldinne, Amsterdam 1982 (kandidaatsscriptie Historische Letterkunde)


Kappelhof, A.C.M. e.a.; Organisatie en indeling van de Kempen op politiek en religieus gebied tijdens het Ancien Régime, Brabants Heem 1981 (kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, deel VII)

Kappelhof, Drs. A.C.M.
; Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis, Den Bosch 1978 (Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen)

Kemenade, Kees van
; Hilvarenbeek 1940-1945, Hapert 1983 (Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houthakker tijdens de oorlogsjaren)

Kerkhof, Ed van de; En ik zag er uit gelijk de duivel met z'n moer, 1984 (eindhovens Dagblad, zaterdag 22 december)

Knippenberg, Dr. H.H.
; Oude Brabantse schommelliederen, 1954 (Brabants Heem, jrg. VI, nr. 5) blz. 98

Knippenberg, Dr. H.H.; St. Jorislied, 1954 (Brabants Heem, jrg. VI, nr. 3) blz. 68


Knoop, Joke
; Heks, hoer of een heilige, 1985 (Het Nieuwsblad, zaterdag 7 december)

Koevoets, J.H.W.
; Bij een 130-jarig herdenken, z.p. 1961 (Brabantia, jrg. X, nr. 4)

Kwinten, P.; De Eerselse 'Voddeguld', 1949 (Brabants Heem, jrg. I, nr. 1) blz. 3


Lathouwers, Peter e.a.; Dôr hédde de skut, Gemert 1982 (uitgave Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert')

Lathouwers, Piet e.a.
; Dôr hédde de skut Gemert, 1982 (De geschiedenis van de Gemertse gilden)

Lavrijsen, Wim e.a.
; Reusel àòn de meet, Reusel 1983 (Bijdragen tot de kennis van het Reusels heem, dl. 5)

Leenhouwers, A. e.a.; Brabant historisch lokaal, Hapert 1984

Leeuwen, Wies van
; Langs de oude Brabantse kerken, Baarn 1976 (Westelijk Brabant)

Leeuwen, Wies van
; Rondom het dorpswoonhuis in de Kempen, Utrecht 1986 (Volkscultuur, jrg. 3, nr. 4) blz. 94

Livestro-Nieuwenhuis, Fea; '..die jakken en rokken dragen', Den Bosch 1986 (uitgegeven door het Noordbrabants Museum)

Luyters, Guus
; De moord van Raamsdonk, Amsterdam 1968


Maas, H.G.M.; De moord van Raamsdonk, Dongen z.j. "(uitgave van de heemkring ""De Heerlijckheit Dongen"")"

Mandos, Drs. H. en Mandos-v.d. Pol, M; De Brabantse spreekwoorden, Waalre 1988 (uitgave van de Hein Mandosstichting)

Mandos, H.; De Hasseltse litanie, 1958 (Brabants Heem, jrg. X, nr. 5) blz. 116

Mandos, H.
; De strijkster van Middelbeers, 1964 (Brabants Heem, jrg. XVI, nr. 1) blz. 12

Mandos, H.
; Het raadselachtige lied van den os, 1961 (Brabants Heem, jrg. XIII, nr. 6) blz. 129

Mandos, H.; Het volkskundig onderzoek in Noord-Brabant 1959 (Neerlands Volksleven, jrg. IX, nr. 4) blz. 186

Mandos, H.
; Nieuwjaarszingen te Budel, 1960 (Brabants Heem, jrg. XII, nr. 5) blz. 112

Mandos, H. en Kakebeeke, A.D.; De acht zaligheden, oude kern van de Kempen, Oisterwijk 1971 (Bijdragen tot de studie van het Brabants Heem)

Margry, P.J.; Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant, Eindhoven 1982

Marinus, Albert; Noël, Bruxelles 1939 (Le folklore brabançon, jrg. 19, nr. 111 - 112) blz. 167

Martin, Fred; Bänkelsänger und Straatzanger - Vergleiche zwischen Deutschen und Niederländischen Bänkelliedern sowie ein Vorschlag den ''Moormann-Nachlass" neu zu ordnen, Amsterdam / Utrecht, 1981

Mertens, J.
; Kempens kramersvolk in Nederlandse en Rijnlandse gewesten tijdens de 17de eeuw, Hechtel-Eksel 1985 (Lokaal-historische publikaties, nr. 1)

Meurkens, Dr. Peter
; Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland, Bergeyk 1985 uitgave van de Stichting Eicha te Bergeyk)

Meurkens, Dr. Peter; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, derde band 1870-1880), Eindhoven 1994

Meurkens, Dr. Peter
; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, eerste band: 1819 - 1858), Eindhoven/Haper 1993

Meurkens, Dr. Peter
; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, tweede band 1858-1870), Eindhoven 1994

Meurkens, Dr. Peter; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, vierde band 1880-1888), Eindhoven 1994

Meurkens, Dr. Peter
; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, vijfde band 1888-1892), Eindhoven 1997

Meurkens, Dr. Peter
; De dagboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, vijfde band 1892-1904), Eindhoven 1998

Molen, S.J. van der
; Sagenspeurders in Friesland, Utrecht 1985 (Volkscultuur, jrg. 2, nr. 3/4)

Mooij, Charles de en Renate v.d. Weijer; Rijke oogst van schrale grond, Zwolle 1991 (N.a.v. tentoonstelling in Noorbrabants Museum te 's Hertogenbosch)

Moonen, M.
; Driekoningen 1949 in de Turnhoutse Kempen, z.p. 1950 (Volkskunde, nw. reeks, jrg.9, nr. 1/2)

Moorsel, Hendrik Godefridus v.; Kronijk of aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en ..... ,Achelse kluis 1953


Naaijkens, Jan; Dè's Biks, Hilvarenbeek 1992

Naaijkens, Jan
; Het dorp van onze jeugd, Hilvarenbeek 1999

Naaijkens, Jan
; Noord-Brabant in grootvaders tijd (1870-1914), Den Haag 1978

Naaykens, Jan
; Over het laatste voer graan, Hilvarenbeek 1970 (in 'Hilvarenbeek in heden en verleden') blz. 47

Nissen, Peter
; Jaques Sinninghe en zijn verhalencollectie, 's Hertogenbosch 2000 (Brabants Heem, jrg 52, nr 1) blz. 22-32

Nissen, Peter; 'Waar kon men ooit een wreder daad aanschouwen...' - Noordbrabantse moordliederen uit de negentiende en twintigste eeuw, 's Hertogenbosch 1996 (Brabants Heem, jrg 48, nr 1) blz. 1-11


Oirschot, Anton van; Van houen en trouwen, Heeze 1977 (uitgave: Stichting Brabantse Dag)

Oirschot, Anton van e.a.; Van water tot wijn van korsten tot pasteien, Heeze 1979 (uitgave: Stichting Brabantse Dag)

Oirschot, Anton van e.a.; Vreemd volk in Brabant, Heeze 1978 (uitgave: Stichting Brabantse Dag)

Olderaan, Elly; Dansen uit Brabant en andere kontreien, Winschoten 1981

Oome, Hb.J.J.
; Daer hedde de guld (Het St. Ambrosius Bijenhoudersgilde van Made bij haar 270-jarig bestaan), z.p. z.j.

Oorschot, Dr. J.M.P. van
; Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw, Tilburg 1974 (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)


Panken, P.N.; Liederen, rijmen en kinderspelen uit Noord-Brabant, Brecht 1899 (overdruk uit 'Ons Volksleven')

Panken, P.N. en Sasse van Ysselt; Bergeyk, Eindhoven 1974 (heruitgave)

Peeters, Prof. Dr. K.C.
; Volkskunde en archeologie, Oisterwijk 1969 (Bijdragen tot de studie van het Brabants Heem, deel XI)

Peeters, Theophiel; Oude Kempische liederen en dansen, Malines 1911 (Annales du XXIIe congrès, tome II, blz 467 t/m 505)

Peeters, Theophiel
; Oude Vlaamsche Kempische volksliederen, z.p. z.j. (Taxandria, 7e en 8e jrg., 1910/1911)

Peeters, Theophiel; Oudkempische volksliederen en dansen, deel I, z.p. 1952

Peeters, Theophiel
; Oudkempische volksliederen en dansen, deel II, z.p. 1952

Peeters, Theophiel; Oudkempische volksliederen en dansen, deel III, z.p. 1952

Peeters, Theophiel
; Oudkempische volksliederen en dansen, deel IV, z.p. 1952

Prinsen, Frits; "De eerbaere Guld", Valkenswaard 1973 (uitgave t.g.v. de tentoonstelling der 12 gilden, Valkenswaard 1973)


Reijs, Jan e.a.; Spreuken zo te zien, Heeze 1976 (uitgave: Stichting Brabantse Dag)

Rombouts, Frans; Levenservaringen in Noord-Brabant, Roosendaal 1969 (niet uitgegeven memoires)

Roosenmor
; 50 meerstemmige gezangen van deugd, onschuld en vreugde voor alle standen, 'sHertogenbosch 1840


Rooyakkers, Gerard
; Eer en schande, Nijmegen 1995

Rooyakkers, Gerard
; Rituele repertoires, Nijmegen 1994

Rooyen, Leo van; Trekorgels, 1987 (Volkskrant, 24 januari)

Roymans, Nico e.a.; De negende zaligheid, Bladel/Netersel 1975 (Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel)

Ruhe, Dr. H.A.M.;
Het dorpswoonhuis in de Kempen van de vijftiende tot de negentiende eeuw, Zaltbommel 1980


Seelen, Joost en Arnold Vogel; De geschiedenis van het leerlooien in Noord-Brabant, Tilburg/Breda 1986

Sicking, J.; De Meierijsche beer, 1963 (Brabants Heem, jrg XV, nr. 3/4) blz. 73

Simons, Jozef
; Kerstmis in de Kempen, z.p. 1943 (In Winterhulp, kerstmis 1943) blz. 79-81

Simons, Jozef; Ons vroom en vrolijk Kempenland, Antwerpen 1925

Simons, Jozef; Zeven oude volksliedjes, Brussel z.j. (Uitgave met pianobegeleiding door Arthur Verhoeven)


Sinninghe, J.R.W.; Noord-Brabantsch sagenboek, Scheveningen z.j.

Sinninghe, Jacques R.W.; De verschijning van een engel te Zundert, 1950 (Brabants heem, jrg. II, nr. 1) blz. 4

Smit, J.P.W.A.; De Weertsche horen, 1954 (Brabants Heem, jrg. VI, nr. 2) blz.34

Spapens, Paul en A. v. Oirschot
; Smokkelen in Brabant Hapert, 1988 (een grensgeschiedenis 1830-1970)

Spoorenberg, J. e.a.
; Drie zaligheden, Eersel Duizel Steensel, Hapert 1989

Stappaerts, René; De lozie - Uit het leven van een Kempens boerendorp tussen 1900 en 1930, z.p. z.j.

Strijbos, H. e.a.; Jubeljaar 1981 St. Willibrorduskerk, Eersel Eersel 1981

Suèr
; Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 19e eeuw, Utrecht/A'werp. 1961 (Pictura-boek 26)

Swanenburg, Cor; Van oorlog, overvloed en onvrede, Maasbree z.j. (Herinneringen uit Brabant)


Tacken, Tom; "Paul Bijnen: "Tenminste houdbaar tot 2000", 1993 (Kempenland info, 7 mei)

Tacken, Tom; Wil Janssen blikt terug op 37 jaar Duo Hermans-Janssen, 1993 (Kempenland info, 19 februari)

Thijs, Alfons K.L.; Private en openbare feesten: comminicatie, educatie en omgaan met macht (Vlaanderen en Brabant, 16e - midden 19de eeuw), Antwerpen 2000 (Volkskunde, jrg
101, nr 2) blz. 81-145

Thijssen, Chr.E.J.T.
; Het oude Baardwijk, Eersel 1986 (Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederl. rivierengebied)

Thoben, Peter; Brabants boerenleven in beeld Eindhoven 1996 catalogus tentoonstelling in Museum Kempenland, Eindhoven

Top, Stefaan; Volksverhalen uit Vlaams Brabant, Utrecht/Antw. 1982 (Onze volksverhalen, deel 13)

Uffelen, Johan van; Helers en heiligen, Hilversum 1990


Vannoppen, H.; Streekdrachten in onze gewesten, Gent 1994 Stichting Mens en Kultuur

Verberne, Dr. L.G.J.; Noord-Brabant in de negentiende eeuw tot omstreeks 1870, Nijmegen 1957 (Brabantia, een reeks geschriften over Brabant)

Verkuylen, C.A.
; Nistelrode in Grootvaderstijd 1864-1932, Heeswijk-Dinther 1989

Vervliet, J.B.; Zatte Katrijn ? (Volkskunde, jrg. ?)

Verzijl, Peter; Brabantse migranten in de Randstad over de Hollandse cultuur, Utrecht 1987 (Volkscultuur, jrg. 4, nr. 2) blz. 36

Vleugels, J.
; De rakkers der grenzen, Ravels 1978 Herziene herdruk van 1930

Vries, Ruurd de; 'Een eigenaardige gewoonte van landlieden' Een aantal benaderingen van charivari en de casus Wychen, Utrecht 1990 (Volkskunde, jrg. 7, nr. 3) blz. 7


Weijnen, prof. dr. A.A. Weijnen; De dialecten van Noord-Brabant, 's Hertogenbosch 1987

Westerlaken, Rob van der; Driekwart eeuw "Constantia"
Ulvenhout 1981 (uitgave: Heemkundekring 'Paulus van Daesdonck')

Weyns, Karel
; Het 'Brabants Volksorkest' voor de 3e maal te Beerzel, 1984 ('t Swanekoeriertje, jrg. 13, nr. 2, februari) blz. 29

Wouters, D.
; De moord te Raamsdonk, Groningen 1952


Wouters, Jeanny; Graf van vermoorde directeur zuivelfabriek, 1998 (Trompetter Kempen, vrijdag 3 juli) pagina 9


Zeijden, Albert van der; Verslag leergang volkskunde, Brabants Heem Utrecht 1988 (Volkscultuur, jrg. 5, nr. 1)

Zonder auteurvermelding; Brabantse kultuur; ja of nee...., Eindhoven 1981 (tekstboekje van het programma 'Brabantse kultuur'

Zonder auteurvermelding; Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980

Zonder auteurvermelding; Duizel Eersel Steensel volksleven en verleden, dl. 1 z.p. z.j.

Zonder auteurvermelding; Kasteren, een gehucht apart, Liempde 1982 (uitgave van de Stichting Kèk Liemt)

Zonder auteurvermelding; Luyksgestel herstelt oude traditie in ere, 1987 (Eindhovens Dagblad, juni)

Zonder auteurvermelding; Mirlitonfanfare 'De Klomp' Moergestel, z.p. z.j. uitgebreid programmaboekje van het Mirlitonconcours te Moergestel 1998

Zonder auteurvermelding; Pronte mensen, Tilburg 1968

Zonder auteurvermelding; Stichting Brabants Heem, Köln 1985 blz. 36

Zonder auteurvermelding; Van Liemt en de boeremêrt, Liempde 1981 (uitgave van Kèk Liemt)

Zonder auteurvermelding; Van moorpijp naar palmbos, Liempde 1979 (deel 1 in de serie 'Liemt rond 1900', stichting 'Kèk Liemt')

Zonder auteurvermelding; Volksboeken van P.N. Panken (Memorieboek van een Brabantse schoolmeester, tweede band 1858-1870), Eindhoven 1994

Zonder auteurvermelding
; Volksliedjes klinken in Brabantse taal, 1955 (Philips Koerier, 30 april)

Zonder auteurvermelding; Vreemdsoortige genezing in Middelbeers (anno 1865), 1968 (De Hilverbode, zaterdag 20 april)

Zonder auteurvermelding; Vrijheid aan de Run, z.p. z.j.

Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk