afbeelding: houtsnede van Peer v.d. Kruis, Heeze (uit Liederen en dansen uit de Kempen)

swap image: het Kempisch gehucht Weebosch onder Bergeijk in het begin van de 20e eeuw

In de Kempen leeft zowel de dans als het lied, gevoed door een eeuwenoude traditie, nog volop. Zo goed als elders waren lied en dans ook hier op de schrale zandgronden één van de weinige manieren, waarop men zich kon uiten of de tijd verdrijven tijdens eentonige werkzaamheden of lange winteravonden.
Het lied kon men horen onder het werk op het land, als de wiedsters of aardappelraapsters in lange rijen over het veld kropen. In de sigarenfabrieken kortte men de tijd door het samen zingen of door het luisteren naar de soms lange vertellingen die werden voorgezongen.
Tijdens de familiefeesten en kermissen verhoogden dansen, refrein- en kluchtliederen de feestvreugde en ondanks het feit dat de kerk het dansen en het maken van dansmuziek lang heeft geprobeerd uit te bannen, zijn de Kempische dansen, vooral in het Belgische gedeelte van de Kempen, niet verloren gegaan. Dansen zowel als liederen zijn de laatste dertig jaren van de 20e eeuw door nijver en noest werk vastgelegd.
Al zo'n 30 jaar lang ook zingen, spelen en dansen enthousiaste zangers, muzikanten en dansers in de geest van hun ouders en voorouders. Op deze site kan men een beeld krijgen van hetgeen in de Kempen leeft op het gebied van de volksmuziek.
Beschrijvingen van groepen en natuurlijk het Weebosche liedarchief, volkskundige artikelen over o.a. gebruiken, liedzangers, verhalende liederen, feestliederen en marktliederen, een uitvoerige literatuurlijst, beeldmateriaal en muziekvoorbeelden tonen de rijkdom van de Kempische volksmuziek.

Wilt u dit alles van nabij meemaken, raadpleeg dan de agenda voor de verschillende activiteiten op speel-, zang- en dansgebied.verantwoordelijk voor deze site:
info@volksliedarchief.nl

© Liedarchief Weebosch-Bergeijk