Kempische volksdansers met de steltendans

geschiedenis

De Kempische Volksdansers zijn ontstaan rond de muziekgroep Ut Muziek. Zij dansten de dansen die deze groep speelde. Toen ook het Kempisch Volksorkest ontstond rond deze Kempische muziekgroep zijn zij een hechte eenheid gaan vormen met het orkest. De twee groepen tellen nu zo'n vijfenzestig leden. Onder de mantel van de stichting 'Kempische Muziek en Dans' werden er contacten gelegd met buitenlandse groepen als 'Skalni' uit Krakau in Polen, met 'Chants et Danses du Berry' uit Châteauroux in Frankrijk en met 'Rebild Kvadrillen' uit Skørping in Denemarken. In totaal werden er met deze groepen zo'n twintig uitwisselingen georganiseerd.

repertoire en leiding
Het repertoire bestaat uit Zuid-Nederlandse, Nederlandse en Europese dansen. Hoewel de dansers hun eigen Nederlandse en Vlaamse dansen koesteren, is men er op uit getrokken en heeft men samen met het Kempisch Volksorkest contact gezocht met andere, buitenlandse groepen. Ook enkele eigen optekeningen in de streek horen tot het repertoire zoals de Horsie-horsie, Mieke Stout, Gaode mee naor Reusel, de Gardevil, d'n Bels, de Streep en andere. De leiding is in handen van Nel Franken van Ut Muziek, Weebosch Bergeijk.

bijeenkomsten
De groep danst iedere woensdagavond vanaf 21.00 u. in ‘De buitengaander’ te Westerhoven. Tijdens de dansavond zorgen meerdere leden van ‘Het Kempisch Volksorkest’ voor levende muziek. Belangstellenden (paren) zijn altijd welkom tijdens de dansavonden in Westerhoven. In ‘De beiaard’ bij de abdij van Postel is iedereen welkom tijdens de speel- en dansbijeenkomsten van het Kempisch Volksorkest. De toegang is gratis. (Zie de agenda)

Dansers van de groep 'Chants et Danses du Berry

© Liedarchief Weebosch-Bergeijk