Wat is het Patternaat van Jan Baptist?


Roldoek van het patternaat van Jan Baptist, geschilderd door Jan van der Heijden te Netersel.

In zijn artikel 'Driekoningen in de Kempen - het oude verhaal opnieuw vertelt' schrijft Jan Naaijkens het volgende:

Op zondag 6 januari 1980 trok voor het eerst een nieuwe Driekoningenstoet door de Kempen. 'De drie Wijzen' werden, zoals dat hoort, begeleid door een omvangrijk gevolg, dat bestond uit een boeiende mengeling van ouderen, jongeren en kinderen, van zeer uiteenlopende achtergronden, sociale status of beroep, even bont als een levende samenleving. Bij alle verscheidenheid echter waren zij hecht onderling verbonden door gemeenschappelijke opvattingen en idealen die onder andere hun oorsprong vonden in de geest van protest en verzet die op het eind van de zeventiger jaren nog niet was weggegleden in berusting en welvoldaanheid.
Diezelfde instelling manifesteerde zich na de eerste tocht in de oprichting van ‘Het Patternaat van Jan Baptist’. De naam verwees naar ‘het patronaat’, een instelling die in voorbije tijden een beschermende functie had. ‘Jan Baptist’ duidde op Sint Jan de Doper, die de ‘veile macht van hoge heren mee opgeheven hoofd trotseerde’. Nagenoeg alle deelnemers aan de driekoningentocht vonden elkaar in het Patternaat terug. De groep trad voor het eerst in de openbaarheid met een speelse maar doeltreffende protestactie tegen de oprichting van een nucleaire opwerkingsfabriek in Dessel-Mol, juist over de grens in de Antwerpse Kempen. Het Patternaat, waarvan ‘Ut Muziek’ uit Bergeijk de ziel en de kern vormde, liet zich horen en zien bij demonstraties tegen kruisraketten, op milieumanifestaties en tijdens vredesmarsen. Maar ook gewoon op markten, feestelijke bijeenkomsten en popfestivals, soms fel, maar nooit verbitterd en met een kwistig gebruik van humor, die een doeltreffend, soms dodelijk wapen kan zijn. Het was deze groep van jonge en oudere idealisten die de herboren Driekoningen zingend en spelend begeleidde.


samenstelling groep

© Liedarchief Weebosch-Bergeijk