't Was op een zondagvond
[Arch. nr. L0927-03]1
't was op een zondagavond
het huulde van wind
dat ik er uit ging vrijen
al naar een boerenkind

refrein

|: van jee de roedera lala
van jee de roedera :|

2
het huisje waar ik vrijen ging
lag tussen bos bos en berg
en toen ik het van verre zag
toen wierd het mij al erg

3
en toen ik aan dat huisje kwam
toen klopte ik aan de deur
er was enen ouwe meester
en die kwam zelve veur

4
ik sprak goeienavond meester
waar is Marie-Sybil
ga maar naar de stal toe
daar melkt zij de koe

5
ik sprak goeienavond Marie-Sybil
en spoede gij u maar gauw
dan gade gij mee naar het durp toe
en dan weerde gij ook mijn vrouw

6
Marie-Sybil die spoedde zich
en ze liep als ene gek
opeens stiet zij de melk om
en we zaten onder den drek

7
en jongens als ge vrijen gaat
ga niet naar een boerennest
want als je dan weer thuis komt
dan stink je naar de mest

Dit vrijersliedje tekende ik in 1984 op bij Sjang Hoeymakers te Elzendorp. Het was in Oost-Brabant een geliefd lied dat ik op veel plaatsen kon optekenen. (Gemert liedschrift 1900, Bergeijk 1973, Westerhoven 1973, Valkenswaard, Son 1977, Asten-Heusden liedschrift z.j., Eindhoven 1983, Elzendorp 1984). eerder gaf ik al enkele voorbeelden van dit lied in mijn Liederen en dansen uit de Kempen (blz. 158) en in Kroniek van De Kempen, deel 9 (blz. 133). De onderlinge verschillen van de varianten zijn niet zo groot. Verder zijn er mij optekeningen bekend van Lambert Lambrechts (Limburgsche Liederen, Genk 1937, blz 64), die het lied noteerde en Repen en Hoesselt in Belgisch Limburg.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk