Tommes Maos
[Arch. nr. L2171-03]


1
|: èn Tommes Maos is wèl bekend :|
èn Tommes Maos is wèl bekend
al bij Ja Kluit al daaromtrent
va joep falliedrie tralala liejalom

2
|: èn Tommes die kwam er zo struis in huis :|
èn Tommes die kwam er zo struis in huis
èn vroeg of is er jullie Dieneke nie thuis
va joep ...

3
'k zeg: Dieneke is naar den stal gegaan
èn Tommes is ze nagegaan

4
èn Dieneke zat in den donkeren hoek
èn Tommes die voeirde ze peperkoek

5
èn Mie die viet den bessemstok
èn sloeg er Tommese mee op z'ne kop

6
èn Mie die viet den bessemsteel
èn sloeg er Tommese mee op z'ne kéél

7
èn die deez' liejke hee gedicht
die hi-t-er 'nen bult èn 'n schêêf gezicht

8
èn die deez' liejke hee gezonge
die is er dik mee umgespronge

In navolging van zijn oom Geu van Beers (Hoogeloon 1977. Zie Liederen en dansen uit de Kempen, blz. 26) zong Harrie van Beers me dit liedje in 2001 voor te Vessem. Waar Geu zingt van Sardieneke, zingt Harrie jullie Dieneke (str. 2), 'k zeg: Dieneke (str. 3) en èn Dieneke (str. 4). De zesde strofe kwam bij Geu niet voor. Jammer dat de melodie in vergelijking met die van zijn oom bij Harrie nogal vervlakt is.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk