Ach moeder is gestorven
[Arch. nr. L1494-01]1
ach moeder is gestorven
zij liet mij zo alleen
|: nu rust zij op het kerkhof
waarom ging zij toch heen :|

2
en ied're zondagmorgen
dan gaan wij hand aan hand
|: met vader naar het kerkhof
en knielen daar in 't zand :|

3
en ied're zondagmorgen
plaatsen wij op moeders graf
|: de reinste schoonste bloemen
die onze tuin ooit gaf :|


Aan mij in 1985 te Veghel voorgezongen door Antonia v.d. Nieuwenhuyzen-Verwegen en Bertha van Tillaert.
In Veldhoven was ik, ook in 1985, bij Toos van Lieshout. Zij kende een iets uitvoeriger versie, die ik hier laat volgen.

Op 't somb're kerkhof [Arch.nr. L1494-02]

1
ach moeder is gestorven
zij liet ons zo alleen
|: nu rust zij op het kerkhof
waarom ging zij toch heen :|

2
en elken zondagmorgen
dan gaan wij hand aan hand
|: met vader naar haar rustplaats
en knielen daar in 't zand :|

3
en elke lieve lente
dan planten wij op haar graf
|: de schoonste en mooiste bloemen
die onzen tuin ons gaf :|

4
als 's zomers 's najaars 's winters
weer altijd bloem en blad
|: moe heeft ons even lief nog
als zij ons altijd had :|

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk