De figelante geit
[Arch. nr. L1414-04]1
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha zo'n skon pote
zo'n lang pote zo'n figelante pote
en daar moest de kleermaker zijn wijf mee opklote
mee die geitepote

refrein

alle matroosjes zijn er zo fijn
van me leven wil ik er geen snijer meer wezen
alle matroosjes zijn er zo fijn
van me leven wil ik er geen snijer meer zijn

2
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha 'ne skonne kop
zo'ne lange kop zo'ne figelante kop
en daar klootte de kleermaker zijn wijf mee op
mee dieje geitekop

3
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha zo'n skon ogen
zo'n lang ogen zo'n figelante ogen
daar ha dieje kleermaker z'n wijf mee bewogen
mee die geiteogen

4
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha 'ne skonne sik
'ne lange sik 'ne figelante sik
daar maakte de kleermaker zijn wijf mee dik
mee dieje geitesik

5
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha zo'ne skonne rugstrang
'ne lange rugstrang 'ne figelante rugstrang
èn dè waar de snijer z'n porsplank
dieje geiterugstrang

6
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha 'ne skonnen buik
'ne langen buik 'ne figelanten buik
dè waar de kleermaker z'ne visfuik
dieje geitebuik

7
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha 'n skon uier
'ne lang uier 'n figelante uier
daar zette de kleermaker z'n wijf mee aan d'n tuier
mee die geiteuier

8
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha 'ne skonne strekel
'ne lange strekel 'ne figelante strekel
daar zette de kleermaker z'n wijf mee in de pekel
mee dieje geitestrekel

9
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha 'ne skonne start
'ne lange start 'ne figelante start
daar maakte de kleermaker z'n wijf mee zwart
mee dieje geitestart

10
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha 'n skon hol
'ne lang hol 'ne figelant hol
daar maakte de kleermaker z'n wijf mee dol
mee da geitehol

11
daar waar's 'ne kleermaker
en die ha'n geit
'n skon geit 'n lang geit 'n figelante geit
èn die geit die ha skon haar
zo'n lang haar zo'n echt geitehaar
en daar speulde de kleermaker z'n wijf mee klaar*
mee die geitehaar

*de zanger zong hier: en daar speulde de kleermaker z'n wijf mee op de fiets

Opname: Breugel, Janus v.d. Laar, december 1976

De melodie van het psalmachtige gedeelte wordt zéér vrij gezongen. Zowel de notatie als de MIDI-weergave is slechts een indicatie.
Het is een z.g. wilde vesper, een spotlied dat opde psalmtonen uit de katholieke kerk wordt gezongen. Hier is dat maar voor een deel, maar we rekenen het lied toch tot de wilde vespers. Andere versies van dit lied gaf ik eerder in mijn Liederen en dansen uit de Kempen (blz. 310/311) en in Kroniek van De Kempen, deel 7 (blz. 100).
Deze Breugelse variant wijkt in het gebruik van de geitedelen af van de andere. Bij de andere versies gelijken de delen nog min of meer op de voorwerpen waarvoor ze gebruikt worden. Zo wordt de uier gebruikt voor tabaksblaas, de lippen voor een schaar, de staart voor een borsteltje enz. Alleen in de vijfde strofe van deze Breugelse versie vinden we nog een vergelijking als bij de andere versies: de rugstrang wordt gebruikt voor een porsplank (strijk- of persplank). Die van de andere strofen zijn waarschijnlijk onder invloed van de eerste strofe veranderd. Men is denkelijk gaan voortborduren op de regel daar moest de kleermaker zijn wijf mee opklote. Mevr. van Wanrooy (opname: Sint Oedenrode 1975) zong een vergelijkbare versie die ik hier laat volgen.

D'r waar 'ne snijer en die ha'n geit
[Arch. nr. L1414-05]
1
d'r waar 'ne snijer en die ha'n geit
'n dikke geit 'n vette geit 'n malse geit 'n figelante geit
èn d'r zette de snijer z'n wijf mee in de wei
mee die vette geit

refrein

alle matroosjes die zijn er zo fijn
van me leven wil ik er geen snijer meer wezen
alle matroosjes die zijn er zo fijn
van me leven wil ik er geen snijer meer zijn

De geit heeft vervolgens:

2
'ne kop
èn d'r hong de snijer z'n wijf mee an de strop

3
'n vèl
èn d'r zette de snijer z'n wijf mee in de knel

4
'ne start
èn d'r makte de snijer z'n wijf mee zwart

5
pote
èn d'r sloeg de snijer z'n wijf mee vur d'r klote

6
'n uier
èn d'r zette de snijer z'n wijf mee an de tuier

7
'nen buik
èn d'rmee is m'n versje uit

De opnamen werden me bezorgd door Mark Söhngen.


Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk