De klok slaat één
[Arch. nr. [L1180-09]1
de klok slaat één
ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

2
de klok staal twee
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

3
de klok slaat drie
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

4
de klok slaat vier
vier evangelisten
die moeten de wet beslissen
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

5
de klok slaat vijf
vijf wonden van Christus
vier evangelisten
die moeten de wet beslissen
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

6
de klok slaat zes
zes kruiken met rode wijn
die d'r zo graag gedronken zijn
vijf wonden van Christus
vier evangelisten
die moeten de wet beslissen
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

7
de klok slaat zeven
zeven sacramenten
zes kruiken met rode wijn
die d'r zo graag gedronken zijn
vijf wonden van Christus
vier evangelisten
die moeten de wet beslissen
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

8
de klok slaat acht
acht zaligheden
zeven sacramenten
zes kruiken met rode wijn
die d'r zo graag gedronken zijn
vijf wonden van Christus
vier evangelisten
die moeten de wet beslissen
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

9
de klok slaat negen
negen dwaze maagden
acht zaligheden
zeven sacramenten
zes kruiken met rode wijn
die d'r zo graag gedronken zijn
vijf wonden van Christus
vier evangelisten
die moeten de wet beslissen
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

10
de klok slaat tien
de tien geboden
negen dwaze maagden
acht zaligheden
zeven sacramenten
zes kruiken met rode wijn
die d'r zo graag gedronken zijn
vijf wonden van Christus
vier evangelisten
die moeten de wet beslissen
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

11
de klok slaat elf
elf martelaren
de tien geboden
negen dwaze maagden
acht zaligheden
zeven sacramenten
zes kruiken met rode wijn
die d'r zo graag gedronken zijn
vijf wonden van Christus
vier evangelisten
die moeten de wet beslissen
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

12
de klok slaat twaalf
twaalf apostelen
elf martelaren
de tien geboden
negen dwaze maagden
acht zaligheden
zeven sacramenten
zes kruiken met rode wijn
die d'r zo graag gedronken zijn
vijf wonden van Christus
vier evangelisten
die moeten de wet beslissen
drie wijze koningen
twee stenen taaf'len
en ene god alleen
en ene zaligmaker
en anders geen

Dit lied der getallen werd mij in 1984 te Loosbroek voorgezongen door Toon Gevers. Het is een stapellied. De per strofe toegevoegde regels worden alle gezongen op de melodie van twee stenen taaf'len. Daarbij worden, indien nodig, noten toegevoegd of aangepast. Als voorbeeld geef ik de vierde strofe.

Oude handschriften en drukken tonen aan dat het lied toch minstens teruggaat tot de zestiende eeuw. Het is over een groot gedeelte van West-Europa verspreid; van Griekenland tot Bretagne en van Italië tot Denemarken.
Eerder gaf ik al enkele versies van dit lied in Liederen en dansen uit de Kempen, blz. 523/524 en in Kroniek van De Kempen, deel 14, blz. 147.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk