De kuusmert
[Arch. nr. L1457-01]1
en as ik oe naa vertel hoe 't op de kuusmert is gegaon
dan is 't nog schaand ès dè'k 't zeg ès dè'k 't zeg
we han bij ons op stal zo'n èrrem maoger kuuske staon
dè moes eweg èn dè moes eweg èn dè moes eweg
's mèrges vruug ter been toen aon de pot mee pap
't kuuske hai van moejers z'n gerechtigheid gehad
èn ik èn kuus èn kuus èn ik
èn we gingen saome naor de mert
èn we han toch zo'ne schik

2
ik laaide mee m'n kuuske dan zo hillemaaol alleen
mar zachjes heen mar zachjes heen mar zachjes heen
m'n èrrem bonte kuuske dè was niks as vel èn been
van kop tot teen van kop tot teen van kop tot teen
ik zong 'n lustig liejke van doe van doedelarij
èn ik dronk er in de zwarte kraai 'ne flinke borrel bij
èn ik èn kuus èn kuus èn ik
we gingen saome naor de mert
èn we han toch zo 'ne schik

3
toen kwam ik mee m'n èrrem bonte kuuske op de mert
gauw aongestèrt gauw aongestèrt riep Piet de wèrd
de koplui keken 't bisje aaf van kop tot teen tot stèrt
't was wènig wèrd 't was wènig wèrd 't was wènig wèrd
mar toch veertig gulde kreeg ik van slachter dries
èn me kuuske moes de stad in vur biefstuk èn sausies
èn ik èn kuus èn kuus èn ik
èn kuus die was nog duur verkocht
èn ik ha zo 'ne schik

4
toen ging ik mee m'n duite nao 't café van dikke Mie
ik dronk 'nen borrel ik dronk er twee èn ik dronk er drie
èn we daanste daor zo lustig op de monikamuziek
van sassewiet èn van sassewiet èn van sassewiet
'k trakteerde een paor vrienden die trof ik daor in huus
't kos toch ok wa lije op mèène bonte kuus
èn ik èn kuus èn kuus èn ik
èn we gingen saome naor de mert
we han toch zo'ne schik

5
mèr 't duurde nog gin hallef uur of 't vocht ès hond èn kat
we ware zat èn we ware zat èn we ware zat
èn ik sprong er ok al tusse maar wa heb ik smeer gehad
dur 't duvelsnat dur 't duvelsnat dur 't duvelsnat
èn te langeleste was ik al m'n dute kwèèt
èn ik werd 'r uitgesmete d'r laag d'n bist in 't slèèk
ik èn kuus èn kuus èn ik
èn we gingen saome naor de mert
èn we han toch zo'ne schik

6
ik kwaam wir bij m'n wèfke trug mar zonder geld of kuus
èn ze was nie pluus èn ze was nie pluus èn ze was nie pluus
ze riep och èrrem Hanneske èn hedde gin abuus
waor is de kuus èn waor is de kuus waor is de kuus
dur dè bistig drinke kwam ik zo èrrem thuis
o vervloekte snevel wa zijde toch 'n kruis
ik èn kuus èn kuus èn ik
èn we gingen saome naor de mert
èn we han toch zo'ne schik

7
na heb ik wir 'n kuuske 'k moet mèrge naor de stad
mèr ik wor nie zat èn ik wor nie zat èn ik wor nie zat
ik heb d'n and're keer al schaoi èn smeer genoeg gehad
dur 't duvelsnat dur 't duvelsnat dur 't duvelsnat
ik wil gin drop jenever mar wel een bord mee pap
èn 't wèfke zörgt vur brood èn spèk hier in m'nen eteszak
ik èn kuus èn kuus èn ik
èn we gingen saome naor de mert
èn we han toch zo'ne schik

Dit voordrachtlied werd mij in 1985 te Tilburg voorgezongen door Harrie Schoenmakers. Een variant gaf ik eerder in mijn Liederen en dansen uit de Kempen, blz. 503. Tijdens bruiloften en andere familiefeesten, waarbij men zichzelf moest vermaken met voordrachten en liederen, werden vaak zulke voordrachtliederen gedaan. Uit de tekst valt meestal af te leiden dat het om zo'n lied gaat. Bij De kuusmert wijst daar de zesde regel van de laatste strofe op.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk