De paardentram
[Arch. nr. L1514-01]1
dit is een één en dat een twee
is dat niet een dominee
en een dominee
en een één en een twee
en een ouwe tante
en boeken en kranten
en den paardentram
en daar houdt ene man de leuning van
net als wij net als wij
net als de neger in de negerij

2
dit is drie en dat een vier
is dat niet een lelijk dier
en een lelijk dier
en een drie en een vier
en een dominee
en een één en een twee
en een ouwe tante
en boeken en kranten
en den paardentram
en daar houdt ene man de leuning van
net als wij net als wij
net als de neger in de negerij

3
dat is een vijf en dat een zes
is dat niet een bitter fles
en een bitter fles
en een vijf en een zes
en een lelijk dier
en een drie en een vier
en een dominee
en een één en een twee
en een ouwe tante
en boeken en kranten
en den paardentram
en daar houdt ene man de leuning van
net als wij net als wij
net als de neger in de negerij

4
dat is een zeven en dat een acht
is dat niet een varken geslacht
en een varken geslacht
en een zeven en een acht
en een bitter fles
en een vijf en een zes
en een lelijk dier
en een drie en een vier
en een dominee
en een één en een twee
en een ouwe tante
en boeken en kranten
en den paardentram
en daar houdt ene man de leuning van
net als wij net als wij
net als de neger in de negerij

5
is dat niet een negen en dat een tien
hedde gij de bruid en de bruidegom gezien
en de bruidegom gezien
en de negen en de tien
en een varken geslacht
en de zeven en de acht
en een bitter fles
en een vijf en een zes
en een lelijk dier
en een drie en een vier
en een dominee
en een één en een twee
en een ouwe tante
en boeken en kranten
en den paardentram
en daar houdt ene man de leuning van
net als wij net als wij
net als de neger in de negerij

Bij dit stapellied, in 1982 opgetekend bij Jan Hellings te Schijndel, worden de stapelgedeelten op dezelfde wijze gezongen als bij

en een dominee
en een één en een twee

Vergelijkbare, maar meer bekende stapelliederen met aanwijsdoek zijn De paraplu, De snitselbank en De vogel en de vis. Zie daarvoor mijn Liederen en dansen uit de Kempen, blz. 514-517, Kroniek van De Kempen, deel 10, blz. 156 en 157 en Kroniek van De Kempen, deel 11, blz. 151)

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk