Den dag van loten zal ik lang onthouden [Arch. nr. L1211-02]1
den dag van loten zal ik lang onthouden
den dag waarop ik het lot trof als militair
|: wij meenden alsdan alsdan samen te paren
maar ik moest gaan dragen sabel en geweer :|

2
den dag brak aan dat ik mijn lief moest gaan verlaten
en ik stortte tranen zowel bij dag en nacht
|: o droevig lot hoe komt ge mij te haten
gij hebt mij al in het verdriet gebracht :|

3
bij het vertrek kwam ze mij te groeten
en ik sprak: zoetlief maak hierover toch geen bezwaar
|: zij viel als dood als dood voor mijne voeten
ik kwikte haar op en ik sprak: het is maar voor twee jaar :|

4
-
-
|: van droefheid konden wij het niet langer meer houden
ik sprak: adieu en zo namen wij afscheid :|

5
'k was pas in dienst toen kwam zij mij al te schrijven
alsdat er die wrede dood haar overwon
|: ik las haar brief en ik kon niet langer blijven
vroeg verlof en dacht: ach wat een smart :|

6
ik kwam bij haar zij deed haar bittere klachten
zij sprak: uw afscheid heeft mij den dood gekost
|: minnaar gij weet hoe lang ik nog moet wachten
eer ik van al de pijnen wordt verlost :|

7
nu moet ik gaan al langs de woeste banen
terwijl mijn zoetlief wordt in het graf gelegd
|: ja in plaats in plaats van feest te vieren
wordt zij in het graf gelegd :|

8
jonkheid ik raad u aan wilt toch zo jong niet minnen
opdat het met u niet zoals met dezen zal gaan
|: ik werd soldaat in mijne jonge jaren
en vol druk en pijn ga ik van deez' wereld af :|

Opname: Riel, Cornelis Kleiren, juni 1983
De ontbrekende regels van de vierde strofe vond ik in een liedschrift bij Elisabeth v.d. Wijngaard (Teteringen):

ze riep: o god wil in uw liefde niet verflauwen
tot uw weerkomst wil ik uw getrouwe zijn

Mevr. Pietje Kerkhofs (Reusel) zong als laatste strofe:

dus jonge man hier en wil er zo vroeg niet minnen
gij jonge man of jonge dochter wie gij ook zijt
nu sta ik hier vol van die dwaze zinnen
terwijl mijn zoete lief wordt in het graf geleid

Een uit verschillende optekeningen samengesteld versie gaf ik eerder in Kroniek van De Kempen, deel 20 (blz. 153). Het is misschien interessant om de melodie van beide versies eens met elkaar te vergelijken. Hoewel ze duidelijk verwant zijn, zijn er door de auditieve overlevering toch flinke verschillen ontstaan.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk