Een wrede moeder
[Arch. nr. L1495-01]1
vrienden al hier in het ronde
luistert wat er is geschied
hoe een wreed ontaarde moeder
een weerloos kind ten gronde sleurt
in een kelder opgesloten
en mishandeld keer op keer
vragen wij ons af als moeder
is er dan geen opperheer

2
reeds lang was zij opgesloten
tot op een bewusten dag
't kind door d'ellende gedreven
kans voor te vluchten zag
buren die zich toen ontfermden
over 't arme kleine kind
brachten het uit medelijden
naar 't bureau heen vlug gezwind

3
en wat hun ogen daar ontwaarden
dat schreit voor de goede god
overdekt met vele wonden
door het martelen in dat kot
vuil van 't onrein gans verwaarloosd
trof men d'armen stumperd aan
welk moederharte moet niet breken
als men zoiets gade moet slaan

4
in een vuile koude kelder
in dit gure jaargetij
half naakt met blote voetjes
dorst en honger allebei
slapen op de harde stenen
erger als een vagebond
had dat klein onnozel meisje
een leven erger als een hond

5
moet zo 'n ontaarde moeder
niet levenslang in een prison
om te boeten voor een misdaad
die zij op dat kind begon
wij hopen dat d'autoriteiten
beslissen over 't arme kind
en het onderdak mag vinden
bij een ware kindervriend

Dit lied werd mij in 1982 te Ulicoten voorgezongen door Anna Rentiëns. Anna had het lied met achtregelige strofen in haar liedschrift geschreven, terwijl de melodie die zij zong duidelijk vierregelig was. Daarom heb ik, anders dan Anna, de strofen ook vierregelig weergegeven. Het is de enige optekening die ik van dit lied heb, zodat ik niet vast kan stellen, of de strofen acht- of vierregelig moeten zijn. Het is mogelijk, dat in de overlevering de oorspronkelijke melodie van de achtregelige strofen verloren is gegaan en dat men er een andere melodie bij is gaan zoeken. Het zou ook kunnen dat de strofen vierregelig zijn geweest en door een mengeling van mondelinge en schriftelijke overname verkeerd zijn genoteerd. De tekst van de achtregelige strofen vormt in ieder geval niet zo'n eenheid, dat hij niet gesplitst zou kunnen worden. Ook het rijmschema laat een splitsing zonder meer toe.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl

© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk