Het huwelijk
[Arch. nr. L6084-01]1
god schiep twee harten voor elkander
schonken een heilig liefdesvuur
om op te bouwen met elkander
'n huis'lijk leven rein en duur
o sacrament van liefde en trouw
en kinderzegen
gij steun en troost voor man en vrouw
|: in vreugd en rouw :|

2
god bond die harten aan elkander
met enen band die eeuwig duurt
om zich te off'ren d'een voor d'ander
geen aardse macht die hen verscheurt
o sacrament van liefde en trouw
en kinderzegen
gij steun en troost voor man en vrouw
|: in vreugd en rouw :|

3
zie hun dan neergeknield voor 't altaar
door hun jawoord voorgoed vereend
de priester zegent hunne liefde
diep in hun hart en goed gemeend
o sacrament van liefde en trouw
en kinderzegen
gij steun en troost voor man en vrouw
|: in vreugd en rouw :|

4
hij steekt den ring haar aan den vinger
teken van onverbreekbaarheid
om in verbondenheid van leven
samen te gaan in vreugd en strijd
o sacrament van liefde en trouw
en kinderzegen
gij steun en troost voor man en vrouw
|: in vreugd en rouw :|

5
van gods altaar naar het leven
gingen zij samen hand in hand
en zo kregen zij al spoedig
schoon' kinderzielen uit gods hand
o sacrament van liefde en trouw
en kinderzegen
gij steun en troost voor man en vrouw
|: in vreugd en rouw :|

6
god schonk hun elf van zulke schatten
de wereld kende hun waarde niet
want moederweelde is niet te vatten
nooit of te nimmer begrijpen liet
o sacrament van liefde en trouw
en kinderzegen
gij steun en troost voor man en vrouw
|: in vreugd en rouw :|

7
god zocht het offer van de zijnen
zocht ook hun edelmoedigheid
hij klopte aan om hen te geven
een christusbruid van zuiverheid
o sacrament van liefde en trouw
en kinderzegen
gij steun en troost voor man en vrouw
|: in vreugd en rouw :|

8
mogen geluk en liefde wonen
nog langen tijd in d'ouderhuis
tot god eens met goud u krone
nogmaals voor u dit loflied ruist
o sacrament van liefde en trouw
en kinderzegen
gij steun en troost voor man en vrouw
|: in vreugd en rouw :|

Dit gelegenheidslied werd mij in 2001 te Vessem voorgezongen door Harrie van Beers. Het werd uiteraard ter gelegenheid van een huwelijk gezongen.


Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk