Het is beter met twee [Arch. nr. L1572-01]1
als men eens gaat wandelen
langs bos en langs hei
langs die schone w'rande
maar men is toch maar alleen
en in het vrije veld
daar is men niet gesteld
|: neen o neen o neen
het is beter met twee :|

2
als men is gezeten
aan tafel of dis
om wat te gaan eten
'tzij vlees of 'tzij vis
doch alleen is geen vermaak
dan eet men zonder smaak
|: neen o neen o neen
het is beter met twee :|

3
als men eens gaat drinken
'tzij biertje of wijn
'tzij ingeschonken
maar men is toch maar alleen
en zit men bij den hoop
dan drinkt men uit de stoop
|: neen o neen o neen
het is beter met twee :|

4
dus jonkmans voor 't laatst
gij die zijt nog alleen
ik raad u voor het lest
't is beter toch met twee
er is geen vreugd op aard
voordat men is gespaard
ja o ja o ja
het is 't beste met twee

Anna v.d. Broek-Hoeben te Milheeze zong me dit lied voor in 1982. Het thema vonden we al eerder in Alleen is maar alleen (zie Liederen en dansen uit de Kempen, blz. 487 en Walther van Riet; Zo de ouden zongen, Sint-Gillis-Waas 1983, blz.174).

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk