Hij heeft haar ene ring gegeven1
hij heeft haar ene ring gegeven
en sprak zoetlief houd die in pand
waar zijne naam stond in geschreven
dan zijn zij van elkander gegaan
hoort wat deez' dochter heeft gedaan
zij trok terstond manskleren aan
zij kleedde haar aan als ene matroos
om te gaan varen al naar die oost

2
zij is dan aan land gekomen
en werd al spoedig aangerand
want ene soldaat kwam daar al lopen
en vroeg van welke kant hij was
zij sprak: mijn vriend wil mij verstaan
ik kom van Middelburg gegaan
ik kom hier zoeken naar ene vriend
die ik drie jaar al heb bemind

3
zijt gij het Rosalie mijn kind
die ik drie jaar al heb bemind
zij zijn nu beiden uit den rouw
'k zal van u maken mijne vrouw
zij zijn nu in den echt getreden
al hun verdriet dat is gedaan
hun droefheid in plezier verschenen
zijn zij naar Middelburg gegaan

Anna Stuijts-v.d. Sanden zong mij dit lied in 1984 te Sprundel voor. Hoewel het me niet compleet lijkt, is de essentie van het verhaal behouden gebleven. Het verkleden in manskleren is een geliefd thema in veel liederen. Ik denk hierbij aan Romanus en Blondina (Liederen en dansen uit de Kempen, blz. 153), De oprechte liefde van Ferdinand en Lucia (Kroniek van De Kempen, deel 5, blz. 187), Louisa en Ferdinand (Kroniek van De Kempen, blz. 186), De valse tong (Website - Van zingen en speule, nr. 008), De trouwe en standvastige liefde van Jan Verhelst en Fidelia (Liederen en dansen uit de Kempen, blz. 146), Den kaatsenbal (Kroniek van De Kempen, deel 19, blz. 130), De Vlaamse meid (Kroniek van De Kempen, deel 2, blz. 190), De getrouwe liefde van Karel en Louise [Arch. nr. L2435-01], en Een koopman die in Frankrijk woonde [Arch. nr. L1450-01].

Meer voorbeelden en achtergrondinformatie over dit fenomeen is o.a. te vinden in:

Rudolf Dekker en Lotte van de Pol; Daar was laatst een meisje loos, Baarn 1981
Rudolf Dekker en Lotte van de Pol; Vrouwen in mannenkleren, Amsterdam 1989
Bert Paasman; Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen, Amsterdam 1991

Dick Wortel; Zyt ghy ook een meyt?, Rotterdam 1987


Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk