Hupse Klaas
[Arch. nr. L1439-01]1
'k ben bekend in alle wijken
ieder noemt mij hupse Klaas
nergens vind ik mijns gelijke
overal speel ik de baas
en ik weet niet hoe ik het aan moet leggen
want waar ik mijn schreden zet
en daar hoor ik al die meisjes zeggen:
kijk wat is ons Klaasje net
dan begin ik te blozen
gelijk die rozen
als een meisje mij aanziet
en ik zou wel trouwen
ja zeker trouwen
maar helaas ik durf het niet

2
's zondags moet je mij zien pronken
als ik naar de hoogmis ga
met mijn laarsjes fijn geblonken
en mijn handmanchetten aan
en enen halsboord tot aan mijn oren
en mijn hoedje opzij gezet
en dan hoor ik alle meisjes zeggen:
kijk wat is ons Klaasje net
dan begin ik te blozen
gelijk die rozen
als een meisje mij aanziet
en ik zou wel trouwen
ja zeker trouwen
maar helaas ik durf het niet

Het lied werd me in 1983 te Beek en Donk voorgezongen door Hubertus Gevers. Voor een uitvoeriger versie raadplege men Kroniek van De Kempen, deel 2, blz.145, waar ook achtergrondinformatie wordt gegeven.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk