Huwelijksliedeken
[Arch. nr. L1373-01]

1
wat is 't huwelijk op deez' aarde
toch zoet en aangenaam
wanneer men deez' twee geliefden
voor het huwelijksaltaar ziet staan

2
en 't huwelijk brengt vele gelukken
maar ook dikwijls diepe rouw
'tgeen menig hartje doet zuchten
en brengen in den rouw

3
en ze trouwde met haar twintig jaren
dacht aan geen leed of smart
maar toen zij haar man bracht ten grave
was 't helaas te laat

4
niet wetend waarheen te zwerven
niet wetend waar hene te gaan
'k wil met mijn drie kind'ren gaan sterven
dan is er mijn lijden gedaan

5
en ze heeft reeds vergif genomen
heeft dat toen voorbereid
komt kind'ren ons uur is gekomen
ik geef u mijn laatste kruis

6
maar het oudste van zes jaren
sprak moeder ziet wat gij doet
wil mij toch het leven sparen
en dat van mijn broederkens zoet

7
en gij er met jouwe twee broederkens
gij lijdt hier zoveel pijn
straks zulde gij er met jouwe twee broederkens
tesamen in den hemel zijn

8
en het was op een vroege morgen
't kwam op een onverwacht
ene buurvrouw in huis getreden
toen ze alles ten uitvoer bracht

9
en in het oudste van zes jaren
zag men geen leven meer
en dat van pas drie jaartjes
dat was er ook bij den heer

10
en dokter en wet is gekomen
en ze werd gearresteerd
door de gendarmen medegenomen
en naar de gevangenis getransporteerd

11
en nu zit ze tussen vier blinde muren
en wie weet nog voor hoe lang
|: en nu ziet zij den geest van haar kinderen
altijd voor haar ogen staan :|

Opname: Prinsenbeek, Jo Vissers- Struijs, november 1982

Bij de laatste strofe worden de twee laatste regels herhaald. Daarbij is de eindnoot niet Bes, maar F. Het is de enige optekening die ik van dit lied bezit.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk