Ik heb gespeeld al met mijnheer de graaf
[Arch. nr. L1420-03]1
|: ik heb gespeeld al met mijnheer de graaf
zowel bij dagen als bij nachten :|

2
|: ik moet nu dragen van hem een kindje klein
en wil dat hij zijn vader weze :|

3
|: ik zal u geven mijne beste knecht
en daarbij honderdduizend gulden :|

4
|: uw beste knecht die ge hebt die wil ik niet
ik wil mijnheer de graaf zelf hebben :|

5
|: en als ik dan mijnheer de graaf niet krijg
dan ga ik naar mijn lieve moeder :|

6
|: zodra ik bij mijn lieve moeder kom
dan wens ik haar een goede morgen :|

7
|: goede morgen kind wat hangt jouw rokje scheef
van voren kort en van achteren lange :|

8
|: zwijg stil zwijg stil, zo sprak het arme kind
dat dat geen vreemde mensen horen :|

9
|: zodra het kindje op de wereld is
dan zullen ze mij naar het kerkhof dragen :|

10
|: het was op een mooie zomerdag
zodat mijnheer de graaf ging wandelen :|

11
|: hij wandelde wel drie kwartier in 't rond
kwam hij een droeve statie tegen :|

12
|: sta stil sta stil, zo sprak mijnheer de graaf
laat mij die dode eens aanschouwen :|

13
|: is dat mijn liefste die gestorven is
is zij van smart en pijn gestorven :|

14
|: aanschouw ze nu maar goed mijnheer de graaf
zij is het met haar blauwe ogen :|

15
|: hij nam zijn sabel in zijn rechterhand
en stak zichzelve daarbij neder :|

16
|: nu kunt u zien of wat een jongeling is
die eerst zijn meisje heeft bedrogen :|

Opname: Veghel, Antonia van den Nieuwenhuyzen-Verwegen, juli 1985

Van dit oude, zeer verspreid lied gaf ik eerder al enkele varianten uit Eindhoven (Jozefina v.d. Grinten, 1985) en Budel (Anneke Vlassak-Franssen, 1984) met achtergrondinformatie in Kroniek van De Kempen, deel 16, blz. 128/129). Ook in mijn Liederen en dansen uit de Kempen nam ik een variant op uit Reusel (Pietje Kerkhofs, 1975). Uit Midden-Brabant laat ik nog twee varianten volgen. De melodieën zijn alle aan elkaar verwant. Nog kleiner zijn de verschillen in de tekst.


Zij heeft gespeeld al met mijnheer de graaf
[Arch. nr. L1420-04]1
zij heeft gespeeld al met mijnheer de graaf
zowel bij dagen als bij nachten
|: zij heeft gespeeld al met mijnheer de graaf
zodat zij een kindje van hem verwachtte
:|

2
het was al op een vroege morgenstond
dat het meisje zat al bitter te wenen
|: ween maar niet lief kind, zo sprak mijnheer de graaf
ik zal het jou wel beter maken :|

3
ik zal jou geven mijnen besten knecht
en daarbij honderdduizend gulden
|: ik zal jou geven mijnen besten knecht
en daarbij honderdduizend gulden :|

4
o nee o nee jouw knecht die wil ik niet
en ook geen honderdduizend gulden
|: als ik de vader van mijn kind niet krijg
dan ga ik terug al naar mijn moeder :|

5
toen zij bij hare moeder gekomen was
wenste zij haar ene goede morgen
|: goede morgen mijn kind maar wat hangen jouw rokjes scheef
van voren kort en van achteren lange :|

6
zwijg stil zwijg stil, zo sprak het lieve kind
laat het geen andere mensen horen
|: want zodra het kleine kind geboren is
dan zullen zij mij naar het kerkhof dragen :|

7
't was al op 'ne vroege morgenstond
dat mijnheer de graaf ging zelf uit wandelen
|: hij wandelde drie kwartier in 't rond
of hij zag 'nen dode naar 't kerkhof dragen :|

8
zet neer zet neer, zo sprak mijnheer de graaf
laat mij diejen doden eens aanschouwen
|: aanschouw ze maar goed o ja mijnheer de graaf
hier leit zij met hare bruine ogen :|

9
en is dat het kind dat voor mij gestorven is
zij is gestorven van pijn en smarte
|: en hij nam zijn sabel uit zijn linkerzij
en stak ermee in zijn jeugdig harte :|

Opname: Oosterhout, Wilhelmina van Wanrooy-de Hoogh, januari 1985


Ik heb gespeeld al met mijnheer de graaf
[Arch. nr. L1420-05]1
ik heb gespeeld al met mijnheer de graaf
zowel bij dagen als bij nachten
en omdat ik zovele liefde voor die jonkman had
moest ik een wichtje van hem dragen

Opname: Etten-Leur, Antonia Bekers-van Halteren, december 1982. Zij kende enkel deze ene strofe. Later vond ik in haar liedschrift een achtstrofige tekst, die weinig verschillen vertoont met de vorige versies.


Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk