Kastelen in de lucht
[Arch. nr. L1429-01]1
toen ik was klein sprak vader en ons moeder
ons zoontje ja zo teder en zo fijn
't zal voorwaar geen schaap of zwijn meer hoeden
hij zal pastoor dokter of fransman zijn
en dan zullen wij veel knechten en meiden houwen
met koets en paard maar met een diepe zucht
|: sprak moeder: dan zijn wij nu aan 't bouwen
kastelen in de lucht kastelen in de lucht :|

2
zo bouwen ja het grootste deel der mensen
een jongeling zegt: als ik maar goed verkeer
dan zal ik voorwaar het werken gaan verwensen
kies ik een madam dan ben ik dra mijnheer
kies er een met geld Den Bosch zit vol juffrouwen
ik weet er tien te pakken o wat klucht
|: maar o wat spijt zo'n jongeling is aan 't bouwen
kastelen in de lucht kastelen in de lucht :|

3
een knappe meid die sprak: en ik wil niet vrijen
als met een mijnheer die op geen oorden ziet
en dan kunnen wij uit wandelen en uit rijen
ik ben gekleed met klederen van versier
ik maak fortuin daar zal ik roem op dragen
al die mij ziet die lacht en knikt en zucht
|: maar o wat spijt zo'n meisje is aan 't bouwen
kastelen in de lucht kastelen in de lucht :|

4
een braaf soldaat tot korporaal verheven
sprak: nog een jaar dan ben ik luitenant
en met gemak ben ik dan viermaal zeven
reeds kapitein al met mijn hoog verstand
en dan ik voorwaar de nicht van de minister trouwen
en als dat huwelijk eenmaal is geschied
|: ben ik kolonel zo'n soldaat die is aan 't bouwen
kastelen in de lucht kastelen in de lucht :|

5
zo gaget dikwijls met zo menig paartje
dat voor het eerst in het huwelijksbootje stapt
en dat zegt: misschien wel binnen een jaartje
wordt ons gezin vermeerderd met ene schat
en dan zullen wij weldra een feestje houwen
na vijfentwintig het zilveren feest wellicht
|: maar o wat spijt zo'n paartje is aan 't bouwen
kastelen in de lucht kastelen in de lucht :|

Het lied werd me in 1984 voorgezongen door Emerentiana v.d. Riet-Luijkx te Etten-Leur. Verder vond ik het lied bij mevr. van Alphen te Dommelen, die een liedschrift van haar moeder Cato Stamps te Best in haar bezit had. Bij haar ontbreekt de laatste strofe. Verder lezen we in:

str.1, r.4 hij zal pastoor doktoor of raadsman zijn
str.2, r.4 ik ben gekleed dat er eenieder van verschiet

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk