Klaas en trouwt van uw leven niet
[Arch. nr. L1440-01]1
Klaas die sprak zijn moeder aan
alsdat hij wil gaan trouwen
klaas wat zal u overgaan
en hoort naar mijn vermaan
trouwen is op zijn beste
vol zorg en groot angier
daar steken in veel nesten
al voor een kort plezier
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in ellende
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in 't verdriet

2
moeder ik ben wijs genoeg
en tot mijn rijpe jaren
al de meiskes van de stad
die zijn mij achter 't gat
Klaas wil u bedaren
het huwelijk is pijn
vol ruziek en groot bezwaren
alzo men komt te zijn
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in ellende
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in 't verdriet

3
al de meiskes van de stad
die steken vol gebreken
d'een is lekker d'ander leeg
dat blijkt aan veel terdeeg
trouwt ge met een rijke
dan hebt g'altijd verwijt
trouwt ge met een arme
ge dan versteken zijt
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in ellende
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in 't verdriet

4
trouwt ge met een kamenier
of met een keukenmeisje
lekker moet het kostje zijn
die mogen bier en wijn
trouwt ge met een vette
ge hebt een luier-pak
trouwt ge met een mager
ge hebt 'nen benen-zak
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in ellende
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in 't verdriet

5
die een wijf met kinders trouwt
die is altijd geschoren
zowel wijf als weduwnaar
aanziet dit aardig paar
slaat hij op de vruchten
zo slaat hij op het wijf
het huis is vol genuchten
van vloeken en gekijf
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in ellende
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in 't verdriet

6
trouwt ge met een schoon jonk wijf
die moet ge wel bewaren
trouwt ge met een oud katijf
g'en hoort als gekijf
trouwt ge met een kreupel
't is ai ai ai m'n been
trouwt ge met een scheel marot
die ziet er twee voor een
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in ellende
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in 't verdriet

7
Klaas die kreeg de vrees in 't lijf
al door zijn moeders woorden
hij en wil noch vrouw noch bruid
zo Klaas die schoot daaruit
Klaas moet Klaasje blijven
't is Klaas zijn geheel lijf deur
hij vreest voor kwade wijven
voor last en krève-coeur
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in ellende
Klaas en trouwt van uw leven niet
want gij komt in 't verdriet

8
men vindt op deez' wereldbaan
wel duizend van die Klaasjes
die vervaard zijn van den trouw
en van een groot berouw
meisjes bruid en vrijster
die zouden moeten gesuikerd zijn
om voor den assevijster
te tappen bier en wijn
Klaas en trouwt van zijn leven niet
want hij vreest voor ellende
Klaas en trouwt van zijn leven niet
want hij vreest voor 't verdriet

angier = dangier (gevaar)
assevijster = assepoester

Dit lied tekende ik in 1983 te Tielen op bij Maria Geerts-Bergmans. Ook elders in België (Retie) ik het optekenen, zij het met slechts vijf strofen. De melodie stamt uit de eenacter Lucile (1769) van Grétry (op tekst van Marmontel). Het valt op dat het eerste gedeelte van de melodie goed bewaard is gebleven, terwijl het tweede gedeelte niet of nauwelijks meer te herkennen is. Bij E. de Coussemaker; Chants populaires des flamands de France, (Annales du comité flamand de France, Tome XXXVII), Lille 1930 lezen we tussen de derde en vierde strofe nog:

"Trouwt gy met een kermispop,
Die kost veel van pareeren;
Een die snaerig dansen kan,
All' plagen voor den man.
Trouwt gy met een rosse,
Z'heeft een stinkenden geur;
Trouwt gy met een brunettje,
Die heeft een zwart koleur.
Klaes en trouwt uw leven niet,
Of gy komt in ellenden;
Klaes en trouwt uw leven niet,
Of gy komt in 't verdriet."

"Als gy met een spinster trouwt,
Het huys is vol miserie;
Of een die uyt naeyen gaet,
't Is al tegen den draed.
Trouwt gy met een waschter,
Die mag wel brandewyn;
Trouwt gy met een ligtedant,
Die wilt by vryers zyn.
Klaes en trouwt uw leven niet,
Of gy komt in ellenden;
Klaes en trouwt uw leven niet,
Of gy komt in 't verdriet."

"Trouwt gy met een spelwerkeeg,
Die kan niet wasschen en naeyen;
Of een breidster, Klaes, myn maet,
Die zyn altyd op straet.
Trouwen dat zyn plagen,
Met een bedroge meyd,
Waer gy in korte dagen
Kok en vader zyt.
Klaes en trouwt uw leven niet,
Of gy komt in ellenden;
Klaes en trouwt uw leven niet,
Of gy komt in 't verdriet."


spelwerkeeg = kantwerkster
ligtedant = lichtekooi

De overgeleverde strofen bij Maria Geerts-Bergmans wijken nauwelijks af van die van de optekening bij E. de Coussemaker.


Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk