Komt vrienden en vriendinnetjes
[Arch. nr. L1592-01]1
komt vrienden en vriendinnetjes
laat mij uw hand eens zien
dan voorspel ik u getrouw en klaar
|: wat zeker zal geschiên :|

2
let op het is een gulden woord
en toch geen jokkerij
zijn vierentwintig uren om
|: dan is een dag voorbij :|

3
wanneer men in het donker is
zien alle katten grauw
en als het zout vergeten is
|: dan smaakt het eten flauw :|

4
een noot waaraan de pit ontbreekt
is maar een holle dop
en wie het hele varken heeft
|: heeft ook de varkenskop :|

5
als het land vol zwarte halmen staat
is de oogst gewis weer goed
en die u om een aalmoes vraagt
|: is meest een arme bloed :|

6
wanneer de koorts u beven doet
zijt gij niet al te wel
en is de kachel uitgegaan
|: dan brandt ze niet te fel :|

7
als laken veel op baai gelijkt
dan is het niet heel fijn
en is ons vrolijk liedje uit
|: zal het wel ten einde zijn :|

Dit door Adriana Geldmeijer-v.d. Broek in 1983 te Prinsenbeek voorgezongen lied lijkt me te stammen uit een boekje voor bruiloften en partijen. Een liedje in dezelfde trant vond ik de bundel Op de bruiloft (luimige voordrachten voor één of meer personen, benevens eene verzameling bruidloftsliedjes en bruiloftstelegrammen, Amsterdam - J. Vlieger):

No. 22. Zoo min!

Zoo min als vlooien kunnen vliegen,
Zoo min als baarzen kunnen liegen,
Zoo min men roet mengt in den wijn
Bestemd voor 't vrolijk trouwfestijn!

Zoo min een meisje nooit wil trouwen,
Zoo min 'k een rok draag zonder mouwen,

Zoo min het hier vervelend is,
Zoo min de zon lijkt op een visch!

Zoo min studenten geld besparen,
Zoo min een haas gaat spelevaren,
Zoo min men koffie drinkt met traan
Zoo min 'k hier op mijn hoofd ga staan!

Zoo min de bakers niet meer praten,
Zoo min matrozen bitter haten,
Zoo min men op een holle zee
Een wals gaat maken of carré!

Zoo min men kikkers ooit ziet zweten,
Zoo min als apen oesters eten,
Zoo min een vloo een beer verslond,
Zoo min vergeet ik deze stond!

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk