Komt vrienden van het geld
of De rijke vrek
[Arch. nr. L1591-01]1
komt vrienden van het geld
wilt hier de waarheid horen
waardoor zo menig mens
door zijn eigen gaat verloren
't is van een rijke vrek
die god straft voor zijn geld
|: waar dat zo menig mens
zijn hart heeft op gesteld :|

2
't was in een dure tijd
veel al moest ik aanhoren
men kwam van wijd en zijd
naar de rijke vrek gelopen
hij sprak: gaat weg van hier
zijn hart bleef als een steen
|: maar hij sloot zijne deur
van armoei en geween :|

3
de rijke bevreesd
al voor zijn vele schatten
hij maakte ene deur
van zware ijzeren platen
en ene kelder diep
graafde hij in den grond
|: waar hij alleen in kon
en zelfs niemand vond :|

4
de kelder was nu klaar
al met zijn zware sloten
bracht hij zijn geld aldaar
met blijdschap overgrote
hij sprak: 'k ben rijk genoeg
en niemand kan mij aan
|: hetgeen ik heb gespaard
zal nooit van mij vergaard :|

5
hij is er met zijn geld
den kelder ingetreden
maar hoort hoe de god hier
zijn straf zendt op zijn schreden
maar plots'ling valt die deur
achter zijne rug op slot
|: zo werd den gierigaard
gestraft al van zijn god :|

6
hij wenste nu zijn lot
van brave arme mensen
terwijl nog twee veld nu
zijn schatten te verwensen
hij schreeuwde moord en brand
totdat hij nabij versmoorde
|: maar hij zat nu alleen
en werd van niemand gehoord :|

Ik tekende het lied in 1982 op bij Antonia Marijnissen-de Bruin te Zundert. Ook bij P. Vermeeren-van Gool te Prinsenbeek kon ik het lied in 1982 vastleggen. De verschillen in tekst en melodie waren gering, hoewel de Prinsenbeekse versie een strofe meer telde. Deze laatste strofe laat ik hier nu volgen.

7
men vond hem na zijn dood
zijn vingers afgebeten
en dan in stervensnood
nog bij zijn geld gezeten

dus mens wil barmhartig zijn
en bijstaan in den nood
|: kom geef een arme mens
om gods wil een stuk brood :|

Enkele afwijkende (duidelijker) regels uit de versie van Mevrouw P. Vermeeren-van Gool::

zal nooit van mij weggaan (str. 4, r. 8)

terwijl begon ook hij (str. 6, r. 3)

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk