Komt zingen wij een lied
[Arch. nr. L1423-01]
1
komt zingen wij een lied
en zet de zorgen maar opzij
verbannen wij 't verdriet
komt zet u allen lustig bij
|: kom tap eens vol dan drinken wij
in 't rond in 't rond
kom tap eens vol dan drinken wij
in 't rond in 't rond
want drinken doet ons vrolijk zijn
en maakt ons hart gezond :|

2
een glaasje gerstenat
dat wordt voor zeer gezond beschouwd
als men 't maar altijd had
dan werd men honderd jaren oud
|: het fonkelt en het parelt
in 't glas in 't glas
het fonkelt en het parelt
in 't glas in 't glas
het schijnt zo lekker nat te zijn
of het champagne was :|

3
daar zien wij langs de baan
des zomers in het feestgetij
een heilig huisje staan
daar gaan wij zeker niet voorbij
|: kom droog het zweet van neus en kin
maar af maar af
kom droog het zweet van neus en kin
maar af maar af
het meisje moet de kelder in
en tappen op een draf :|

4
er is weer feest in 't land
en het hier vermeerdert onze vreugd
welaan het glas ter hand
laat ons vrolijk zijn in eer en deugd
|: de meisjes hebben in 't dansen veel
plezier plezier
de meisjes hebben in 't dansen veel
plezier plezier
als zij maar tussenbeide krijgen
een glaasje suikerbier :|

5
roem Frankrijk om zijn wijn
wij houden ons maar aan het bier
de Moezel en de Rijn
verschaft geen vreugde en plezier
|: wij houden ons aan de vaderlandse drank
de drank de drank
wij houden ons aan de vaderlandse drank
de drank de drank
en zingen steeds uit volle borst
geheel ons leven lang
ons leven lang ons leven lang :|

Ter afsluiting zingt men nog:


Opname: Eindhoven, Ant. van Liempt-Knevel, februari 1985 (oude bandopname uit 1969 bij een bruiloftsfeest van de familie Knevel in Oisterwijk).

Dit gezelschapslied was bijzonder populair. Menige liederentafel had het stuk op zíjn repertoire, zoals de liederentafel van Lage Mierde, waar men wekelijks bij elkaar kwam om te zingen. Bij de oprichting van de harmonie is de liederentafel verdwenen. Op veel plaatsen is de harmonie of fanfare uit de liederentafel ontstaan.
Het lied kon ik alleen maar optekenen in Oost-Brabant. Er zijn mij geen optekeningen bekend uit West-Brabant en de rest van Nederland. Bij onze zuiderburen was het echter een zeer geliefd lied. In Neerlands Volksleven (nr. 4 van jrg. IX, blz. 199) lees ik dat bij een meiboomplanting in Hasselt naast een meilied ook enkele volksliedjes werden uitgevoerd, 'waarbij Mits-Mats het grootste succes blijft oogsten.' We kennen het lied onder titels als:

Komt zingen wij een lied
Mits-Mats
Te Lommel langs die baan
Te Hasselt langs die baan
't Zwaor stuk

Kermislied
Te Hasselt in die stad


In mijn Liederen en dansen uit de Kempen (blz. 468-471) gaf ik al enkele meerstemmige varianten en een contrafact (een nieuwe liedtekst op een bestaande melodie) over een kaartspel (Mits-Mats?). In veel (Vlaamse) zangbundels zoals De Vlaamsche Zanger (deel I, blz. 54) is het lied opgenomen. Lambert Lambrechts tekende het (éénstemmig) op te Hoesselt (Limburgsche Liederen, Gent 1937, blz. 84). Verder vond ik het lied bij Alfred Quellmalz (Südtiroler Volkslieder, Band 2, blz. 177 ev) als Kartenspiellied dat begint met de regel Ich weiß ein schönes Haus zu Straßburg. Quellmalz geeft zelfs een vierstemmige versie. Dat het lied ook in Frankenland gezongen werd, toont ons de opname in de door Arnim Griebel en Heidi Schierer uitgegeven bundel Gesellige Lieder vom Untermain. We lezen daarbij de aantekening: 'Entnommen aus: Sammlung alter Volkslieder, bearbeitet und gedruckt von Philipp Vill aus Mechenhard, 1928, Nr. 22, Originaltonart: B-Dur. Deze buitenlandse versies gaan alle over het kaartspel.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk