Liefdeslied (moordlied) [Arch. nr. L6158-01]1
komt hier gij jonkmans die nog minnen
en luistert naar geen kwade raad
hetgeen u brengt in een slechte staat
stelt in het minnen van uw zinnen
het is van ene jonkman slecht bedacht
hoe hij zijn zoetelief ter dood heeft gebracht

2
zijn moeder ook die valse vrouwe
sprak hare zoon heel spijtig aan
zij sprak: ach zoon wat heb ik verstaan
wilde gij er met zo een meid gaan trouwen
die met veel anderen amuseert
ik heb haar zelvers getrappeerd

3
en ach moeder dat zal zij mij betalen
al moest ik vluchten uit het land
zij stond zo vast in mijn hart geplant
dat zij er mij in de min doet dwalen
dan zal ik mij wassen in haar bloed
omdat zij mij zulk een ontrouw doet

4
hij nam haar mee naar een warande
die door geen mensen werd begaan
en hij sprak tot haar en gij moet er aan
gij leeft in oneer en in schande
zij sprak: maar ach mijne goeie vriend
ik heb jou nooit ontrouw gediend

5
en hij gaf haar genen tijd tot spreken
hij smeet haar neder in het zand
met een blank mes al in zijn hand
gaf hij haar veertien vijftien steken
dat zij besmeurd viel in haar bloed
en zij voor 't laatst sprak: here zoet

6
zij had zijn kleed'ren vastgegrepen
een knop hield zij nog in haar hand
zo sleepte hij haar al door het zand
heeft haar naar een rivier geslepen
hier leit verslind ja moeder en kind
maar god die zo een moordenaar vindt

7
den anderen dag een jager met zijn honden
kwamen met bassen en getier
en brachten hem al naar de rivier
waar hij deez' maagd ook had gevonden
in water en in bloed versmacht
hij heeft het aan de wet gebracht

8
een ring werd aan haar hand gevonden
met zijnen naam erop gegraveerd
en deze heeft bij de wet niet gemankeerd
zij hebben hem gevangen en gebonden
en kort daarna proces verbaal
dat bracht hem voor het tribunaal

9
hij riep: ach heren kort mijn leven
het is door mijne moeders fout
die heeft mij zo een venijn gebouwd
waar ik geloof aan heb gegeven
ik heb vermoord mijn lieveke zoet
en ook mijn kind mijn eigen bloed

10
nu werd het vonnis hem voorgelezen
dat hij moest door het mes der guillotien
jonkheid wil hier een spiegel zien
wil niet zo gauw gelovig wezen
hij riep: rechters ik ben voldaan
wil nu het hoofd van mijn lichaam afslaan

In dit liefdes-moordlied zien we weer eens de gevolgen van een 'kwade tong', een geliefd thema in veel liefdesliederen. Het is de enige optekening die ik van dit lied bezit. Ook in de literatuur vond ik ook geen verwante optekeningen. Toch moet het lied al vrij oud zijn; de doodstraf is in Nederland immers in 1870 afgeschaft en in België is ze sinds 1867 slechts één keer voltrokken. Adriana Geldmeijer-v.d. Broek zong mij dit lied in 1983 te Prinsenbeek voor.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk