Lucifer
[Arch. nr. L2827-02]1
toen Lucifer met zijn trawanten
't was in 't begin der wereld nog
vergadering hield vroeg hij aan d'and'ren:
hoe krijgen wij de mensen toch
daar riep er een, zijn stem klonk hol:
heer duivel geef hen alcohol
ja alcohol ja alcohol

2
en Lucifer sprak heel tevreden:
uw raad is waarlijk niet zo slecht
ja alcohol kan zielen doden
ik prijs u als een slimme knecht
tap spoedig alle vaten vol
dan breng naar d'aard den alcohol
den alcohol den alcohol

3
reeds vlogen twee- driehonderd duivels
naar d'afgrond terug op 's meesters woord
en rolden kort daarna de vaten
naar d'aard heen uit de hellepoort
de duivels riepen luid en hol:
hier mensen drinkt 't is alcohol
't is alcohol 't is alcohol

4
de mensen liepen toe bij stromen
elkander vragend: wat is dat
de duivel lacht want heel de schare
verzoekt om 't heilloos hellenat
de duivels schreeuwen woest en dol:
hier mensen drinkt 't is alcohol
't is alcohol 't is alcohol

5
weldra ligt heel een rij van drinkers
om 't vat als redeloos vee bijeen
men tiert men vloekt de duivels grijnzen
en dansen jubelend er omheen
maar Lucifer roept: hou toch vol
geef steeds die mensen alcohol
ja alcohol ja alcohol

6
en heel een stoet van droeve rampen
trok huilend uit de hellepoort
't Was armoe diefstal nood ellende
't was haat en wraakzucht roof en moord
de duivel riep van blijdschap dol:
hier is 't gevolg van d'alcohol
van d'alcohol van d'alcohol

In 1982 bezorgde Herman Dirven van de stichting 'Werkgroep De Haagse Beemden' mij een map met liederen en gedeelten van liederen, door de stichting in de Prinsenbeek en Princenhage verzameld. Daartussen bevond zich ook één strofe van het lied Lucifer. Zuster Antonio Metzemaekers uit Veghel had mij al eens gemeld, dat ze op zoek was naar Lucifer, maar ik kon ze slechts die ene strofe aanreiken. Mocht ze het lied vinden, dan zou ze mij dat melden. In september 2001 stuurde ze mij het lied toe.
De tekst van dit anti-alcohol lied is gedicht op een wat vervlakte zangwijze van Krambamboli, zoals we die o.a. vinden in Deelmans Melodiën Gids (uitgeverij 'Festa', Winschoten, eind 19e eeuw, blz. 77).

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk