Marietje Vos
[Arch. nr. L1590-01]1
komt vrienden luistert naar mijn lied
wat er te Roosendaal is geschied
't is nu geen ramp of moordenarij
maar ene vrij- en trouwpartij

2
't is wel niet een gewone zaak
maar toch volkomen in den haak
ik zing dan vrij oprecht en waar
als 't past aan vrienden bij elkaar

3
de twee wier beelt'nis gij hier ziet
zij zijn de helden van mijn lied
aanhoort dan goed mijn rijm'larij
en kijkt ook naar mijn schilderij

4
dit heerschap hier een muldersbaas
is Viktor Buis de zoon van Klaas
dit maagdelijn met jeugd'gen blos
is het Marieken van Piet Vos

5
Viktor een knappe jolige snaak
was vele meisjes naar den smaak
maar was hij ook zeer dol oop pret
toch vong niet een hem zin haar net

6
't is niet mijn schuld als ik ontdek
dat meisjes zijn vroeg jongensgek
het was dan ook geen vreemde streek
als Miet jong naar een vrijer keek

7
het meisje riep alras hoezee
want het geluk dat liep haar mee
bij haar aan huis werd vaak gebeld
en wel door Viktor onzen held

8
zie hier hoe hij zijn blom en rog
heur vader aanbood bij zijn trog
en vond die soms zijn prijs wat straf
Vik deed er graag een stuiver af

9
want Vik kwam ook geloof me vrij
nog voor een ander handelarij
ook hierin was hij zeer tehuis
hij heet voor niets geen Viktor Buis

Het liedje lijkt me gemaakt te zijn voor een trouwpartij. Het werd waarschijnlijk gezongen in de trant van het lied van de marktzanger, waarnaar in de eerste strofe wordt verwezen. Uit de derde strofe weten we dat er ook een doek met afbeeldingen werd gebruikt, zoals dat bij veel moord- en sensatieliederen op de markt gebruikelijk was.
Ik tekende het lied in 1983 op bij Adriana Neelen-Uijtdewilligen in de Wouwse Plantage. Volgens haar moet het lied, dat ze van haar vader leerde, nog langer zijn geweest.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk