Komt vrienden wij trekken tesamen op jacht
[Arch. nr. L1594-01]1
komt vrienden wij trekken tesamen op jacht libertee
en het wild wordt ons niet thuis gebracht libertee
komt trekken wij samen het bos weer in
de jacht is zinnebeeld van den min
libertee libertee libertee
komt trekken wij samen het bos weer in
de jacht is zinnebeeld van den min
libertee

2
een goeden jager vreest voor geen kou libertee
hij stapt kloekmoedig door het woud libertee
maar een minnaar die er oprecht bemint
vreest voor geen hagel geen kou of wind
libertee libertee libertee
maar een minnaar die er oprecht bemint
vreest voor geen hagel geen kou of wind
libertee

3
schiet men een haasje op zijn huid libertee
dan maakt een jager een zoet geluid libertee
maar als men op een meisje ziet
dat ons vanzelf de liefde biedt
libertee libertee libertee
maar als men op een meisje ziet
dat ons vanzelf de liefde biedt
libertee

4
krijgt hij een haasje met moeite en zweet libertee
dan lacht hij ook als gewaardeerd libertee
min ik een meisje met geld en goed
of die ik met moeite krijgen moet
libertee libertee libertee
min ik een meisje met geld en goed
of die ik met moeite krijgen moet
libertee

5
hoe meer een haasje wederkeert libertee
hoe hoger men de zoon waardeert libertee
hoe meer een meisje tegenstrijdt
hoe enen minnaar het hart doorsnijdt
libertee libertee libertee
hoe meer een meisje tegenstrijdt
hoe enen minnaar het hart doorsnijdt
libertee

6
krijgt hij een haasje tot zijn buit libertee
dan maakt de jager een zoet geluid libertee
de jonkman is er evenzo blij
en zo zitten zij samen in de rij
libertee libertee libertee
de jonkman is er evenzo blij
en zo zitten zij samen in de rij
libertee

7
ik heb mijn strikken wel uitgelegd libertee
en vang u lustig in mijn net libertee
uw bruine oogjes kwellen mij
vergun mij dat ik jager zij
libertee libertee libertee
uw bruine oogjes kwellen mij
vergun mij dat ik jager zij
libertee

8
dus meisjes neemt voor uw jongen tijd libertee
terwijl gij nu nog jeugdig zijt libertee
een boom krijgt eens zijn bladeren weer
en gij meisjes uwe schoonheid nimmermeer
libertee libertee libertee
een boom krijgt eens zijn bladeren weer
en gij meisjes uwe schoonheid nimmermeer
libertee

9
gij jongemannen neemt tot uw besluit libertee
spreidt in het veld uw net eens uit libertee
want blijft gij zitten al onder de schouw
en dan zulde gij leven zonder vrouw
libertee libertee libertee
want blijft gij zitten al onder de schouw
en dan zulde gij leven zonder vrouw
libertee

Het lied tekende ik in 1982 op in Prinsenbeek bij Mevr. Goos-Rennen en Marinus Bastiaansen. Elders kon ik het lied niet noteren. Vaak wordt het zoeken naar liefdescontacten gesymboliseerd door het jagen op wild of het verschalken van een visje. Hier wordt dat wel erg expliciet aangegeven. De melodie is gestoeld op Al is ons prinsje nog zo klein, tegenwoordig meer bekend als Wie in januari geboren is, één van de meest gebruikte liedmelodiën voor nieuwe liederen. Libertee komt van het Franse liberté (vrijheid, ongebondenheid).

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk