Pieter kwam met zijn beminde
[Arch. nr. L1522-01]1
Pieter kwam met zijn beminde
's avonds thuis van 't kermisfeest
thuis lag alles in diepe ruste
Griet sprak angstig ze was bevreesd

2
Pieter wat moeten wij beginnen
als men ons niet opendoet
Pieter sprak: de schuur staat open
samen slapen is zo zoet

3
's morgens met d'ogen neergeslagen
wangen roder dan het bloed
terwijl hij onder 't voortgaan fluistert:
samen slapen is niet goed

4
negen maanden zijn vervlogen
en nou zit die maagdelijn
in de eenzaamheid te treuren
bij het wiegje van haar klein

5
meisjes doet toch niet ald Grietje
luistert niet naar zo een Piet
want na een zo korte vreugde
volgt weldra een groot verdriet

Jacoba Schipperen-van Severs zong mij dit lied in 1983 te Raamsdonkveer voor. De melodie doet me denken aan Eduard en Helena. Een mooie variant vond ik te Prinsenbeek (liedschrift A.v.d. Broek, 1974):

Pieter bracht laatst zijn beminde [Arch. nr. L1522-02]

1
Pieter bracht laatst zijn beminde
's avonds van een kermisfeest
thuis lag alles gerust te slapen
Geertje was daarvoor bevreesd
zij sprak: Pieter wat zullen wij beginnen
als men ons niet opendoet
|: Pieter sprak: de schuur staat open
samen slapen is zo zoet
:|

2
Geertje klopte menige malen
maar men opende hen niet
dat mishaagde wel aan Geertje
maar was aangenaam voor Piet
beiden traden in het schuurtje
en het was er zoo goed
|: en men hoorde beiden lispelen:
samen slapen is zoo goed :|

3
en de zon kwam op in het oosten
en bescheen ons Geertjes huis
en zij kwamen er uit gekropen

ja zoo stilletjes als een muis
en haar oogen neergeslagen
en haar wangen zoo rood als bloed
|: terwijl zij onder het heengaan fluisteren:
samen slapen is zoo goed :|


4
negen maanden zijn verlopen
nu zit die maagdelijn
in haar eenzaamheid te treuren
bij het wiegje van haar klein
Pieter die haar zoo zag zitten
vluchtte weg met snelle spoed
|: want hij hoorde haar bij 't wiegje zuchten:
samen slapen is niet goed :|


Adriana Geldmeyer-v.d. Broek bezorgde me dit lied, dat haar vader A. v.d. Broek op 96-jarige leeftijd op een los blaadje schreef . Hij werd in 1880 te Prinsenbeek geboren. 't Zal wel duidelijk zijn dat het lied op een andere zangwijze werd gezongen. Dochter Adriana kon me , helaas, de melodie niet voorzingen.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk