Sacco en Vanzetti
[Arch. nr. L6159-01]1
Ik zing luid een klachtlied,
Van wat weer is geschied
Een wereldschokkend feit
Heeft zich alom verspreid.
Wie schuwt en walgt niet van zoo'n leven
Zooals Amerika deed
Om twee mannen te doen sneven
Na zeven jaar van leed.
Twee menschen daar opgesloten
Verdacht van moord en roof
Een bankier dood geschoten
Dat niemand gelooft
En op hun vrijheid gehoopt.

2
De heele wereld door
Vroeg vrijheid als in koor
Getuigen: Valschelijk
Werden aannemelijk
Zoo moesten die menschen nog sterven
Op grond van vermoedelijk waar
Hun leven door beulshand derven
Martelend zeven jaar
Wereldsteden protesteeren
Met opstand in bloed en vuur
Machine geweren
Houden hen op den duur
Voor grooter opstand bevrijd

3
Genadestemmen wijd
Werden alom verspreid
Van hoog tot laagste man
Amerika niet aan nam
In d'Electrische stoel gezeten
Moet Sacco en Vanzetti daar
Met een onschuldig geweten?
Geen aardsch Rechter verklaart
Nu zijn ze van d'aarde verstooten
Na eerst een zwaren strijd
Wie weet nog of zij?
Die moord allebei?
Te zamen hadden bereid.

Dit protestlied tegen de terechtstelling van Sacco en Vanzetti, die in Amerika tot de electrische stoel veroordeeld waren, vond ik een liedbundel van Frans Rombouts Liederen - nieuwe uitgave - Voordrachten. Het werd gezongen op de wijze van Drink en vergeet. Het zou door Frans Rombouts zelf gemaakt kunnen zijn.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk