Van 't nonneke
[Arch. nr. L1069-03]1
ach wat een groot kontentement
heb ik in mijnen roep
daar ik godlof nu ben bevrijd
van 's werelds ijd'len vloek
veel liever ben ik een nonneke
hier in dit eenzaam slot
|: waar ik met vreugde dienen kan
mijn heer en mijnen god :|

2
al heeft een pachter veel plezier
veel beesten groot en klein
al heeft hij bossen van laurier
en akkers in 't gemeen
veel liever ben ik een nonneke
hier in deez' eenzaam kluis
|: en plaats er op mijn celleke
den meiboom van 't kruis :|

3
al heeft een juffrouw veel plezier
in 't aanzien van haar kind
al wordt zij brave vrouw genoemd
en door haar man bemind
veel liever ben ik een nonneke
en houd er mij alleen
|: dan dat ik met een kwade man
zou zitten in 't geween :|

4
al is een juffrouw hoog van staat
geheel gekleed in 't zij
al heeft zij een mooi hoedje op
en bloempjes in de mei
veel liever ben ik een nonneke
en draag en bruin habijt
|: dan dat ik god vergrammen zou
door de hoovaardigheid :|

5
voorwaar voorwaar die nonnekes
zij hebben voorwaar gelijk
om zo met haren bruidegom
te komen in zijn rijk
veel liever ben ik een nonneke
hier in dit eenzaam slot
|: waar ik met vreugde dienen kan
mijn heer en mijnen god :|

In 1986 zong Riet van Mensvoort te Berkel-Enschot mij dit liedje voor vanaf een blaadje, geschreven door Maria van Roessel-van Mensvoort te Udenhout.Het is de uitvoerigste versie van het lied die ik ken. Alle andere optekeningen over het nonnetje dat tevreden is met de staat die het gekozen heeft, tellen slechts drie of minder strofen. Ook een versie (uit Westerloo) die ik vond in Ons volksleven telt maar drie strofen. De juffrouw van de derde strofe is bij andere optekeningen meestal moeder, wat beter past bij het verdere verloop van de strofe. In Kroniek van De Kempen gaf ik eerder de optekeningen te Valkenswaard (1992) en Wouw (liedschrift ±1945).Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl

© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk