Venus bos
[Arch. nr. L0307-03]


ach jager en zweert mij te trouwen
mij te nemen voor echtehuisvrouwe voor altijd
kom laat ons dan jagen
op herten en hazen
tot god geeft ons geluk
en bevrijdt ons van druk

Jan Hellings, die me deze strofe van het lied in 1982 te Schijndel voorzong, kende nog slechts de twee laatste coupletten. In het liedschrift van Anna v.d. Elzen te Uden vond ik het hele lied, waarvan ik trouwens al eerder een variant met achtergrondinformatie gaf in Kroniek van De Kempen, deel 9, blz. 105. Tot nu toe kon ik het lied enkel in het oosten van onze provincie optekenen, nl. in Asten-Heusden (1982, Johanna Vervooldeldonk- v. Oosterhout), Uden (liedschrift Anna v.d. Elzen), Schijndel (1982, Jan Hellings), Boxtel (liedschrift 1906, Marie den Otter), Best (liedschrift Cato Stamps), en Lierop (1982, Johan Berkers).
Ik laat het lied van Anna v.d. Elzen hier volgen.

Venus bos [Arch. nr. L0307-02]

1
ik ging laatst naar 't venusbos om te jagen
en ik was er naar m'n behagen aangedaan
een mooi meisje naar m'n zinnen
sprak er schoon vriendinne
waar gaat gij toch heen
gij zijt zo alleen

2
en ach jager ik zoek de enigheden
ik ga mij vermaken al in het bos
want om vreugde te maken
ga ik mij wat vermaken
schoon is het wat koud
maar ik ben in het woud

3
en ach zoetlief kom treedt eens nader
want gij alleen kunt mijn hart behagen zoetemin
want geheel uw zoet wezen
dat kan mij genezen
van pijn en van smart
die ik gevoelde van smart

4
en ach jager waar komt gij van getreden
zijde gij met liefde doorsteken dan gaat gij heen
want in het venusbos jagen
dat is m'n behagen
vertrek maar van hier
met al uw getier

5
in 't venusbos wil ik niet jagen
maar gij alleen kunt mijn hart behagen zozeer
want ik zweer u trouwe
en te nemen voor huisvrouwe
u voor altijd
te nemen tot afscheid

6
ach jager en zweert mij te trouwen
mij te nemen voor echtehuisvrouwe voor altijd
kom laat ons gaan jagen
op herten en hazen
tot god geeft ons geluk
en bevrijdt ons van druk

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk