Wie hoor ik hier al in de nacht
[Arch. nr. L1505-01]1
wie hoor ik hier al in de nacht
aan mijne deur staan klagen
ik heb gene minnaar meer verwacht
die mij er den trouw kwam vragen
|: vertrek die mij oprecht bemint :|
en komt hier bij de dage

2
ach liefste en hoort 'we minnaar aan
en laat mij overwinnen
gij wordt van mij geen kwaad gedaan
ik bid u laat mij binnen
|: gij staat van over zeven jaar :|
al in mijn hart geschreven

3
jonkman ik hoor het aan 'we praat
aan wie gij hebt gezogen
ik hoop dat gij het hier verlaat
ik word toch niet bedrogen
|: god helpt die dochter uit den druk :|
die gij hebt bedrogen

4
jonkman het is maar valse praat
gij zoekt mij te bedriegen
jonkman gij zult door uwe praat
mij in de slaap niet wiegen
|: en als gij dan bedrogen zijt :|
vraagt gij de vogel vliegen

5
nu voor het laatste stuurse maagd
en ik ga u verlaten
gij hebt al lang voor niets geklaagd
maar het kan mij niet baten
|: want ik heb ene vrind die mij bemint :|
en die kan anders praten

Dit lied tekende ik in 1982 op bij Johanna Dictus-de Bruyn te Zundert. Het is wat onduidelijk, maar bij herlezing, merken we dat het meisje weet, wie er aan de deur staat (ik hoor het aan 'we praat / aan wie gij hebt gezogen) en ook dat hij al eerder meisjes heeft bedrogen. Ze laat hem er niet in en blijft trouw aan haar vriend.
De 3/4-maten zijn waarschijnlijk ontstaan door verkorting van de eerste noot van die maat. Helaas heb ik geen andere optekeningen van dit lied.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl

© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk