Wie hoor ik hier zo kermen en zo klagen
[Arch. nr. L0013-05]1
wie hoor ik hier zo kermen en zo klagen
wie hoor ik hier zo dorstig naar mij vragen
|: een vreemde stem die ik nooit heb gehoord
zeg wie gij zijt van wie komt gij toch voort :|

2
ik ben Napoleon in Corsica geboren
die naam klinkt mij zo vreedzaam in mijn oren
-
-

3
Napoleon gij hebt veel bloed vergoten
daarom blijft gij den hemel uitgesloten
|: vaarwel Napoleon voor u is geen pardon
den hemel grijs voor u Napoleon :|

In 1981 zongen Regine en Toon Gevers te Loosbroek mij dit lied voor. Zij zongen veel en Toon was ook geInteresseerd in instrumenten en meerstemmig zingen. Vandaar ook dat ze de herhaling van de laatste twee regels tweestemmig zongen.
Ik laat hier nog de tekst volgen van een optekening te Heesch bij Albert v.d. Berg.


Napoleon [Arch. nr. L0013-07]

1
wien hoor ik hier zo kermen en zo klagen
wien hoor ik hier zo dorstig naar mij vragen
|: een vreemde stem die ik nog nooit heb gehoord
zeg wie gij zijt van wie komt gij toch voort :|

2
ik ben Napoleon in Corsica geboren
dien naam klinkt mij zo vreedzaam in mijn oren
|: maar niet te laat uw klachten zijn te zwaar
daarom spreek luid dat ik u kan verstaan :|

3
Napoleon die naam zal ik onthouwen
al door 't verlies van zijne brave vrouwen
|: vele mensen weten wat hij heeft gedaan
heb ik zijn rijk ten onder zien gaan :|

4
Napoleon waar zijn toch uw soldaten
heel Nederland moet gij nu verlaten
|: waar is Maria Louisa uw kind
omdat gij nergens geen rustplaats meer vindt :|

5
die stad gene.. ze komt me nog te boven
waar ik mijn god nog lange tijd liet horen
|: waar ik verloor mijn laatste droevige smart
waar ging die kreet al van mijn droevig hart :|

6
N
apoleon veel bloed hebt gij vergoten
daarom blijft gij den hemel uitgesloten
|: vaarwel Napoleon voor u is geen pardon
den hemel uit voor u Napoleon :|


In Hoogeloon tekende ik op:

Napoleon [Arch. nr. L0013-04]

1

wien hoor ik hier zo kermen en zo klagen
wien hoor ik hier zo angstig naar mij vragen
ene vreemde stem die ik nooit heb gehoord
zeg mij dan waar of wie dan komt ze voort

2
ik ben Napoleon te Corsica geboren
die stem klinkt mij zo duid'lijk in mijn oren
eerst werd mijn wens nauwkeurelijk volbracht
maar nu wordt zij door een iedereen veracht

3
Napoleon wat wreedheid brengt gij op aarde
't lijkt wel of gij een arend zijt ontaarde
ik weet niet of gij mens of duivel zijt
wier duivel waart gij dan in uwen tijd

4
Napoleon wat hebt gij menigmalen
de kruisen van de torens af doen halen
hoeveel zielen zijn gesneuveld door uw kanon
de lucht weergalmt en ik vraag Napoleon

5
maar god heeft hem van zijn troon gestoten
de deur des hemels blijft voor hem gesloten
Napoleon wordt in het graf geleid
wij bidden voor ziel en zaligheid

Zie voor andere versies ook nog Kroniek van De Kempen, deel 8, blz. 105.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk