Wie leeft er het meest op zijn gemak
[Arch. nr. L1416-01]1
wie leeft er het meest op zijn gemak
wie kan er het best floreren
en wie houdt er schijven in zijn zak
en wie dragen de schoonste kleren
het is Jan ofwel Katrijn
en die veel groter zijn

refrein

en de slachter scheert het varken
en Machiele verkoopt de wol
|: 't zijn de besten die kunnen scheren
viva de botevol :|

2
en de bakkers die maken een groot getier
als gij 't er hoort vertellen
en het brood blijft er altijd even duur
't zijn koeken ofwel bestellen
hebben er het profijt van meel en gruis
koopt er den bakker zo menig huis

3
en de beenhouwers maken ere een grote droefheid
en dat zij niet genoeg kunnen slagen
zoveel honderden franken zijn toegelegd
dat zij reden hebben te klagen
koopt maar 'nen brei of bree
knoken en benen die tellen ook mee

4
en de brouwers die maken een groot geween
en zij lopen mee rooie kaken
in 't bier daor zit er geen fut meer in
en zou ons te lekker gaan smaken
en den herrebergier is ook zo fijn
die halve literkes zijn er zo klein

5
en den boer houdt veul van werk en mot
en van schone kleren draogen
hij houdt er de verrekes in 't kot
met geld zit hij beslaogen
en hij houdt ook veul van goeien hap
knechten en meiden die krijgen de pap

6
en den dokter en den advokaot
en 't zijn twee grote geleerden
en als deze twee aan 't bladeren gaon
en dan kan je zien riskeren
en ze roepen mee groot geweld
den beer die danst voor 't geld

7
de soldaat die moet er op schildwacht staan
al met de ransel op zijn knoken
hij mag schier niet rijden gij liederen gaan
of hij wordt in den bak gestoten
't is voor zulke mannen een groot verdriet
die 't spek verdienen die krijgen het niet

Opname: Prinsenbeek, Marinus Bastiaansen, mei 1982

Marinus kon mij niets over dit lied van Vlaamse herkomst vertellen. Ook de regel in het refrein viva de botevol was hem niet duidelijk. Het is de enige optekening die ik van het lied heb.
De laatste twee regels van de strofe worden niet steeds op dezelfde manier gezongen:

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk