Wrede moord op een kind van zes jaren
[Arch. nr. L1502-01]1
komt burgerij gij allen hier in het ronde
komt luistert hier eens naar mijn droevig lied
deze wreedheid die wij hier gaan verkonden
wat er weerom onlangs weer is geschied
't was van een kind het was maar pas zes jaren
werd aangerand door een wreed barbaar
|: waardoor dat het zijn leven hier moest laten
en dan zo moest al van die wereld af :|

2
des avonds laat al elf uur geslagen
was het nog met haar broertje uitgegaan
om naar den winkel lekkernij te halen
maar onderweg sprak hen een heerke aan
en toen den jongeling naar den winkel was getreden
nam hij de vlucht al met het klein
|: en toen den jongeling dan weer kwam teruggetreden
zag hij niets meer dan schoot hij in een traan :|

3
des anderendaags toen werd het kind gevonden
door enen man die was naar zijn werk gegaan
het arme kleintje lag daar wreed verslonden
de man is spoedig naar de wet gegaan
't geheel parket is toen terstond gekomen
zij hebben spoedig onderzoek gedaan
|: maar tot hiertoe hebben zij nog niets vernomen
waar mag hij zijn die wrede moordenaar :|

4
en toen de vader die zaken had vernomen
is hij dan spoedig naar de plaats gegaan
waar dat hij dan zijn lief kind zag liggen
ja wreed verslonden door een wreed barbaar
hij riep dan uit: ach mijn lieve kleine
dat hebt gij toch op aarde niet verdiend
|: en wij die voor u toch zo lieflijk waren
nu zijt gij door een moordenaar verslind :|

5
het zal voor veel een waar exempel wezen
o ouders past toch op uw kinderen klein
want als gij denkt al aan hun bitter lijden
uw hart en bloed dat stroomt al op deez' aard
des anderendaags toen werd het kind begraven
met haar scholieren aan haar rustplaats
|: maar de goede god zal de moordenaar niet sparen
voor de laffe moord die hij hier heeft begaan :|

Dit moordlied zong Anna Rentiëns op dezelfde wijze als Moord te Meerle. Ik tekende het lied te Ulicoten bij haar op in 1982.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl

© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk