lijst

Het standaard boek -Liederen en dansen uit de Kempen-

met een cd: 25 euro.

Alle CD's kosten € 11,50

LP - Het Kempisch Volksorkest speelt ten dans (op CD)

1 Duitse polka
2 Kruidenpolka
3 Noorse wals
4 Suzanne (mazurka)
5 Klapdans
6 De gardevil
7 De koning en de boer
8 Baonopstekker
9 Horsie-horsie
10 Noorse polka
11 Mazurka
12 Trommelfluitje
13 Postillon-polka
14 Potpourrie


CD - Dansen
(beschrijvingen en muziek in 'Dansen van de Buitengaander')

1 Mooi Anna (zie website Downloads)
2 Barnabé
3 D'n Bels
4 Zomermorgen
5 Branle
6 Boerenschots
7 In 't zand
8 Casse-noisette
9 Kontra otte
10 Andriese mazurka
11 Vijfparendans
12 Mazurka Marijn
13 Windmolen
14 Kolom
15 Streets of Laredo
16 Keperen schots
17 Hambo polska
18 Spinnewiel
19 Branle de Cosnay
20 Schotse wals
21
Malbroek

CD - Verhalende liederen
(tekst en muziek in website - Ut Muziek - Liederen)

1 't Vrouwke van Hoog-Duitsland (zie website Liedarchief - artikelen - Het vrouwke van Hoog-Duitsland)
2 De pèèrdemèrt (zie website Downloads)
3 Moeder, ik kom u een vraagje te vragen
4 Bleinden Hannes
5 De zwarte ruiter (zie website Liedarchief - artikelen - 'De drie begijntjes' nader bekeken.)
6 De jaoger
7 De wolfsklem
8 Lieve schipper vaar mij over
9 Ik ging 's uit vrijen naor Amsterdam
10 O nachtegaal, o vogel fijn
11 D'n bakker


CD - Feest- en Refreinliederen

(tekst en muziek in website - Ut Muziek - Liederen)

1 'n Schon taoffel volk
2 De mol
3 De schepping
4 De vespers ( zie website Downloads)
5 Van den oeijoeijoei
6 We waore mee acht
7De acht boermeiden
8 Mozes haoi drie zone
9 Peer en Lijn
10 Valentijn
11 Hoe ik ben getrouwd
12 Dè is de kunst


CD - Kerst- en Nieuwjaarsliederen
(tekst en muziek in website - Ut Muziek - Kerstliederen)

1 Sint Jozef zoekt in het stalleke
2 Het oude jaar is weer vergangen ( zie website Driekoningen - Het oude jaar is weer vergangen)
3 Een kind geboren in Betlehem
4 O herderkens wat zaagt gij al (instr.)
5 En gij sterre gij moet er zo stille niet staan ( zie website Driekoningen - Het driekoningenlied in de Kempen)
6 Een zalig nieuwe jaar
7 Kerstkindeke werd geboren
8 Maria ging zware
9 Kinder swijcht, so moogdi horen
10 Kerstmelodie (instr.)
11 Devote ziel die God mint bovenal
12 Kindje zoet gij bent gekomen


CD - Dansen + Dansen van de buitengaander € 15,00


wijze van bestellen

maak je keuze

maak het bedrag + € 2,30 verzendkosten over op gironr. 3015008 t.n.v. Nel Franken te Bergeijk + het verzend adres.

Iban NL52INGB0003015008

big INGBNL2A


verzend je keuze per e-mail

na ontvangst van het bedrag wordt de bestelling verzonden

© Liedarchief Weebosch-Bergeijk