Het Kempisch volksorkest speelt in Postel.

volksbal

Elke eerste zondag van de maand (behalve in januari en augustus) speelt het orkest in restaurant 'De beiaard' van de abdij van Postel in België, net over de grens bij Eersel en Reusel. Dansers van 'De Kempische Volksdansers' en andere danslustigen uit België en Nederland komen hier maandelijks bijeen om op de inspirerende klanken van het orkest te dansen.
De toegang is vrij toegankelijk voor iedereen. Van 11.30 u. tot 12.30 u. worden er bourrées uit de Berry (midden-Frankrijk) gedanst. Daarna, van 11.30 u. tot 13.30 u. komen de eigen streekdansen, Nederlandse en Vlaamse, en andere Europese dansen aan bod. (Zie de agenda).

Een gedeelte van het orkest begeleidt iedere week de dansers van 'De Kempische Volksdansers' tijdens hun wekelijkse dansavond in 'De buitengaander’ te Westerhoven.

repertoire
Het repertoire van het orkest bestaat uit bijna 120 dansen, uitgegeven in o.a 'In 't Zand’, een dansbundel met 85 dansen, gearrangeerd door Harrie Franken en in 'Dansen van de buitengaander', met 21 dansen en dansbeschrijvingen. Beide boekjes bevatten de orkestpartijen van de dansen, zodat muzikanten eventueel met de LP of CD kunnen meespelen of de dansen zelf in kleine groepjes kunnen uitvoeren. Een gedeelte van het repertoire is vastgelegd op de LP 'Het Kempisch Volksorkest speelt ten dans' (1991) en op de CD 'Dansen' (2000). De CD, LP en boekjes zijn een neerslag van de speel- en danspraktijk van het orkest en zijn dansers, eerder een document dus dan een studio-opname. De afwijkingen van de oorspronkelijke melodie en dans die in de loop der jaren tijdens de speel- en danspraktijk zijn ontstaan, zijn onveranderd gelaten om te onderstrepen dat het levende volksmuziek is, die niet telkenmale door vergelijking met en toetsing aan bestaande beschrijvingen wordt gecorrigeerd. Spontane herinvulling van bepaalde gedeelten of eigen inbreng zijn niet op voorhand ontoelaatbaar gevonden. Zo kan het gebeuren dat een Franse branlemelodie wordt afgewisseld door een Nederlands drinklied dat probleemloos accordeert met de Franse melodie, daarmee aansluitend bij de lange traditie van de volksdansoverlevering.

geschiedenis
Het volksorkest is ontstaan in 1980 rond de muziekgroep 'Ut Muziek', die muzikanten die dat wensten, in de gelegenheid wilde stellen samen met hen volkse dansmuziek te spelen. De groep groeide uit tot een vaste groep van ruim dertig muzikanten: ‘Het Kempisch Volksorkest'. Het is daarmee Europa's grootste volksorkest. Dansers uit de regio sloten zich bij het orkest aan. Ze verenigden zich in 'De Kempische Volksdansers'. De twee groepen tellen nu zo'n vijfenzestig leden. Onder de mantel van de stichting 'Kempische Muziek en Dans' werden er contacten gelegd met buitenlandse groepen als 'Skalni' uit Krakau in Polen, met 'Chants et Danses du Berry' uit Châteauroux in Frankrijk en met 'Rebild Kvadrillen' uit Sk
ørping in Denemarken. In totaal werden er met deze groepen zo'n twintig uitwisselingen georganiseerd.© Liedarchief Weebosch-Bergeijk