doelstellingen

De stichting heeft ten doel het uitdragen van de musiceer- en dansvreugde, voortspruitend uit de Kempische muziek- en danstraditie. Zij doet dit met de volgende middelen:

het geven en doen geven van uitvoeringen van Kempische muziek, zang en dans en het bevorderen hiervan door middel van stages en cursussen;

het instandhouden van 'Het Kempisch Volksorkest' en 'De Kempische Volksdansers';

het opzoeken, vastleggen, publiceren en hernieuwd uitvoeren van Kempische muziek, dans, zang en vertelkunst en hun traditie en het stimuleren daarvan;

het organiseren van uitwisselingen en ontmoetingen met andere muziek- en dansgroepen.

Muzikanten van 'Chants et Danses du Berry' uit Châteauroux

uitgave
 

Dansen - CD 2000 - 21 dansen uit het repertoire van het Kempisch Volksorkest;

Het Kempisch Volksorkest speelt ten dans - cd - dertien dansen

In 't Zand - partituren 1991 - een bundeling van volksdansmelodieën en dansen in eenvoudige zetting; in herdruk

Dansen van de buitengaander - 2000 - door Harrie & Nel Franken - dansbeschrijvingen, achtergrondinformatie, orkestpartijen en aanvullende gegevens van de dansen op de CD Dansen.

Het standaard boek -Liederen en dansen uit de Kempen- met een cd: 25 euro


De Deense groep Rebild Kvadrillen in de Heuvelgalerie te Eindhoven

© Liedarchief Weebosch-Bergeijk