Liedarchief

Vanaf 1970 zijn er in Noord-Brabant (met het accent op de Kempen) en in het aangrenzende gedeelte van België liederen vastgelegd.
Ze werden/worden opgetekend bij voornamelijk oudere mensen. Het liedarchief bestaat momenteel uit zo'n 15.000 liederen (bandopnamen, liedbladen, handschriften) en enkele tientallen dansen. Voor een groot gedeelte zijn de teksten reeds uitgewerkt en zijn er transcripties gemaakt. Daarnaast is er een grote verzameling feestgidsen.
Meer over het archief en de achtergronden daarvan leest u in het artikel
Inventarisatie van het volkslied in N.-Brabant.

Voor een lijst van reeds gepubliceerde liederen of voordrachten zie
lijst gepubliceerde liederen
(liederen-index)
lijst gepubliceerde voordrachten

Voor ruim 100 bewerkte liederen uit het liedarchief en het repertoire van Ut Muziek zie
ut muziek

Het archief is gedeeltelijk ontsloten via de volgende publicaties.

boeken

1.
Liederen en dansen uit de Kempen werd in 1978 door de stichting Brabants Heem uitgegeven en beleefde drie drukken. Het is nu herdrukt en is opnieuw verkrijgbaar voor 25 euro. Bij de herdruk is een cd ingevoegd.
Naast een uitvoerige algemene inleiding en inleidingen op de verschillende hoofdstukken bevat het boek zo'n 450 liederen, grotendeels met muziek. De liederen werden in de zeventiger jaren opgetekend in de Nederlandse en Belgische Kempen.

Het boek telt 608 bladzijden en is verdeeld in de volgende hoofdstukken:
Inleiding en verantwoording
Van liefde en vrijage
Godsdienstige en vrome liederen
Klucht- en spotliederen
Wilde vespers
Het moordlied
Van dansen en speulmannen
Feestliederen
Van oorlog en ellende
Bont restant
Registers


2.
De serie boeken van de Kroniek van De Kempen bestaat uit eenentwintig delen, verschenen van 1981 t/m 2001.Op de afbeelding: deel 3, verschenen in 1983. Elk deel is een bundeling van de artikelen die de stichting Kroniek van De Kempen publiceerde in verschillende Kempische streekbladen. Naast bijdragen op het gebied van volkskunde, folklore, geschiedenis, dialect, sociale geografie, archeologie, volksverhalen, poëzie, natuur etc. bevat elk deel in de rubriek Van zingen en speule zo'n 50 liederen uit de Kempen, met muziek en achtergrondinformatie. In totaal zijn dat zo'n 1000 liederen. Het laatste, eeentwintigste deel is een uitvoerige index op op de voorafgaande twintig delen.

Voor informatie over de Kroniek van De Kempen of bestellingen:
Cees Prinsen, Groot Loo 1, 5081 BK Hilvarenbeek. Telefoon 013-5056480. E-mail prinsenvd@noknok.nl

© Liedarchief Weebosch-Bergeijk