001 het kwaaie wijf

002
de trouwdag

003 ach zoetelief

004 't was op een zondagavond

005 soort bij soort

006 en de zomer gaat beginnen

007 de valse tong

008 de valse tong (2)

009 spinnelied

010 en de vader die pakte

011 de voerman

012 tussen Vlijmen en Besooyen

013 en d'r zat enen uil die spon

014 lange Trien

015 het is beter met twee

016 lied van het soldatenleven


017 trouwlied

018 vader ik ga reizen

019 de vogelenbruiloft

020 het vissertje


021 op jacht

022 ach vader ben ik er

023 de vijfentwintig gulden

024 Marietje Vos

025 gij valse vrouwe

026 oorlogsleed

027 komt vrienden van het geld

028 komt vrienden en vriendinnetjes

029 Venus bos

030 daar viel eens ene rijm

031 midden in Parijs

032 hij heeft haar ene ring gegeven

033 ik vree laatst met een ...

034 Tommes Maos

035 de gewonde ruiter

036 de scharenslijper

037 er reed eens een ruiter...

038 de paardentram

039 Lucifer

040 een meisje in de regenbak

041 het rijk menisterskind

042 de molenaar

043 ave Maria


044 ach moeder is gestorven

045 daar was laatst een molenaars..

046 het huwelijk

047 de mulder die z'n vrouw verko...

048 wie hoor ik hier zo kermen ....

049 de klok slaat één

050 de knecht

051 de kolenboer

052 de twee koningskinderen

053 de twee kooplui van Bourgondiën

054 het muisje

055 het was des nachts na 12 uren

056 het ministerskind

057 er was eris een heel schon mès..

058 een wrede moeder

059 de kuusmèrt

060 Karel en Roza

061 kon ik maar mijn vrouw verkopen

062 ik voer laatst met mijn schuitje ..

063 van 't nonneke

064 Rosalia

065 de calvinist

066 de kwezel

067 in 't bos daar staat een boom

068 in 't dennebos heel diep in 't dal

069 vreeselijke moord teTilburg

070 Clare Mina

071 de Joodsche wandelaar

072 wrede moord op een kind .....

073 wie hoor ik hier al in de nacht

074 Sacco en Vanzetti

075 Pieter kwam met zijn beminde

076 onzen broeder Driekus wolte ....

077 de verlaten moeder

078 de Lieropse geit

079 er was laatst een meisje loos

080 bijbelse geschiedenis

081 de dagen van de week

082 de kwakkel

083 de kwakzalver

084 zeg smidje wilt gij er mijn paa..

085 wie leeft er 't meest op zijn ge..

086 wie de scheiding heeft uitgev..

087 de dood en de korporaal

088 de figelante geit

089 dè hi Gieleke gedaan

090 het groene oud straatje

091 en al in dat groenelandstraatje

092 den dag dat ik geboren werd

093 den dag van loten zal ik lang..

094 drinklied

095 dronkaard en je moet naar..


096 één is maar één

097 daar was laatst een dochtertje..

098 er was eens een groenteboeri..

099 lied van Genoveva

100 Romanus en Blondina

101 er was eens een edelmanshere

102 Ferdinand en Lucia

103 ik heb gespeeld al met mijnheer..

104 hupse Klaas

105 ik ben laatstmaal op enen keer

106 in Londen woonde een man

107 'n haring kan zwemmen

108 de haverkist

109 het lied der haren

110 Jan Grummel

111 kastelen in de lucht

112 de haverkist-2

113 Klaas en trouwt van uw leven niet

114 daar ging een man zeer ver van ..

115 kleine lieveling niet zo treurig

116 moord te Meerle

117 er was eens een heertje

118 in den hemel daar hangt een ham

119 komt zingen wij een lied

120 hoe ik ben getrouwd

121 lied van den dronkaard

122 Kwik en Kwak

123 liefdeslied

124 liefdeslied_moord

125 lieve schipper vaar mij over

126 des avonds als ik er naar huis...

127 mijn hoed die heeft vier deuken

128 moord te Rijsbergen

129 o wat verdriet en tegenslagen

130 op die verre heide

131 Rozalien en Ferdinand

132 vreselijk drama te Helmond

133 want toen ik moest gaan loten

134 huwelijksliedeken

135 wat er op de Neerkant is geschied

136 we kwamen van Bolderse kermis